Terug naar het overzicht

Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met autisme en aspergersyndroom


Auteur(s): Olga Bogdashina
Prijs: €  23,70

“Ik zie ik zie wat jij niet ziet…” Een raadselspelletje dat we allemaal wel eens gespeeld hebben. Er zijn geen echte spelregels bij, behalve die ene: wat je ziet moet wel echt aanwezig zijn en ook zichtbaar voor de anderen die aan het spel meedoen.

Voor sommige mensen met autisme is het niet zo vanzelfsprekend dat zij zien wat anderen ook zien, dat ze waarnemen wat anderen ook waarnemen.

Olga Bogdashina beschrijft in dit boek een andere zintuiglijke wereld. Ze schrijft over mensen met autisme voor wie zien, horen, proeven, aanraken en ruiken een heel andere betekenis kunnen hebben dan voor de meeste mensen.

Ook het gevoel voor evenwicht en het gevoel in de gewrichten kunnen door hen anders worden ervaren. Dat de gevolgen daarvan verstrekkend zijn, is vanzelfsprekend. Daarbij hoeven we alleen maar te denken de invloed die zo’n verschillende manier van waarnemen en betekenisgeving heeft op onze omgang met elkaar. Het raakt de communicatie, het voorstellingsvermogen, ons voelen, denken en handelen.

Olga Bogdashina werpt hiermee een ander licht op mogelijke verklaringen voor moeilijk en voor de meeste onvoorspelbaar gedrag en geeft daarbij handreikingen om dit gedrag in kaart te brengen en beter te begrijpen. Om respectvol met elkaar te kunnen samenleven, is het nodig dat we elkaar goed verstaan. Dat vraagt extra inspanningen in de omgang met mensen met autisme. Die nemen ‘anders’ waar dan wij verwachten. Zien wat die ander ziet, zal daardoor nog niet vanzelfsprekend zijn, beter kijken wel!

Olga Bogdashina vertaalt in dit boek die ‘andere zintuiglijke wereld’ en brengt die daarmee dichterbij. Onmisbare informatie voor iedereen die persoonlijk of professioneel betrokken is bij mensen met autisme.

Bestellen
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen