Terug naar het overzicht

Help, hij gaat door het lint!

22 nov 2024
Plaats
Fysiek
Accreditatie

DOCENT: Steven Degrieck
INHOUD: Over wat je beter wel of niet kunt doen, als een leerling of bewoner door het lint gaat en heftig probleemgedrag vertoont.
ACCREDITATIE: Is toegekend door het NIP K&J / NVO OG (deze accreditatie geldt ook voor het SKJ).
TIJDSDUUR: Een studiedag op 22 november 2024 van 9:30 tot 16:30 uur.
LOCATIE: Utrecht
INVESTERING: 315,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

 

Inschrijven

Gedragsproblemen zijn helaas frequent aanwezig bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking. We weten allemaal dat het in verband met moeilijk gedrag heel belangrijk is preventief te werken. Dit doen we door in te zetten op een aangepaste prikkelomgeving, heldere communicatie en een aangepast activiteitenaanbod. Maar hoe goed we dat ook doen, daarmee kunnen we nog niet alle moeilijke gedrag voorkomen. Wat kunnen we doen op het moment dat iemand toch ‘door het lint’ gaat of een meltdown heeft? Dit zijn vaak heftige momenten, voor de persoon in kwestie, maar evengoed voor de begeleiders die ermee geconfronteerd worden. In eerste instantie is het belangrijk om zelf zo kalm mogelijk te blijven. Om van daaruit te handelen om de situatie weer veilig en onder controle te krijgen. Extreem duidelijke communicatie is daarbij erg belangrijk. Tijdens deze studiedag bekijken we wat daarbij allemaal kan helpen. Voor jou als individuele begeleider, maar ook voor het hele team. Hoe kom je bijvoorbeeld tot meer coherentie in je team? Hoe ontwikkel je samen een visie rond omgaan met consequenties van het gedrag?

Op deze studiedag focust de docent op het moment dat een leerling of bewoner door het lint gaat en heftig probleemgedrag vertoont. Wat kan je op zo’n moment doen? En wat doe je beter niet om het niet nog erger te maken? De docent belicht hierbij de co-regulatie en zelfregulatie, het ontmijnen van een situatie, afzondering of niet, hoe omgaan met de omgeving, hoe coherent en efficiënt te blijven binnen een team, straffen of gevolgen geven.

Leerdoelen:

Aan het eind van de dag weet je:

 • Wat het verschil is tussen een tantrum en een meltdown;
 • Hoe je een woedethermometer al dan niet kan inzetten;
 • Hoe je kan co-reguleren;
 • Hoe je jezelf kan reguleren tijdens een crisismoment;
 • Welke acties een positief effect kunnen hebben;
 • Welke acties een negatief effect kunnen hebben;
 • Hoe je binnen een team omgaat met moeilijk gedrag;
 • Hoe je moet omgaan met gevolgen en straffen;
 • Hoe je de draad weer kan opnemen na een crisis.

Studiebelasting

De studiedag is goed te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. Deze studiedag heeft zes contacturen.

Cliëntgroep

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op kinderen en volwassen met lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en/of autisme.

 

Doelgroep

De training is bedoeld (en geschikt) voor eenieder die zorgt voor mensen met een verstandelijke beperking en/of ASS binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, in het (speciaal) onderwijs, de GGZ, de jeugdzorg of in een eigen praktijk: cliëntbegeleiders, orthopedagogen, psychologen, therapeuten, vaktherapeuten, leerkrachten, interne begeleiders,  verpleegkundigen, teamleiders, …

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • NIP K&J /NVO OG:
  • Herregistratie: 7 punten
  • Opleiding/ behandeling: 2 punten
  • Opleiding/ diagnostiek: 0,5 punt
  • Opleiding/overige taken: 1 punt
 • De accreditatie van het NIP K&J/NVO OG is ook geldig voor SKJ.

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Steven Degrieck

Steven Degrieck, klinisch orthopedagoog, is als opleider binnen autisme gespecialiseerd in verstandelijke beperking. Al meer dan 25 jaar geeft hij opleidingen in binnen- en buitenland waarbij de vertaling naar de praktijk centraal staat. Hij is ook auteur van verschillende boeken rond autisme. Steven is als docent verbonden aan Huis Helder, een expertisecentrum rond autisme en heldere communicatie te Gent.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Tantrum of meltdown? Wie is er verantwoordelijk?

11:00

Pauze

11:15

Zelfregulatie en co-regulatie

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Helpende interventies

15:00

Pauze

15:15

De draad weer oppikken, straffen of niet?

16:30

Afsluiting

Literatuur

Wilfried Peeters (2021). Autisme en probleemgedrag: naar een betere afstemming tussen kinderen met autisme en hun niet-autistische omgeving. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Steven Degrieck (2012). Autisme en verstandelijke beperking op de leefgroep. Leuven/Amsterdam: Lannoocampus.

 

Locatie

De studiedag wordt in Utrecht gehouden.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen