Terug naar het overzicht

Handboek klinische ontwikkelingspsychologie


Auteur(s): Pier Prins Caroline Breat
Prijs: €  59,95

Over aanleg, omgeving en verandering

Wat past bij de ‘normale ontwikkeling’ en wat is ‘afwijkend’? Dit boek gaat in op de vraag wanneer het functioneren significant afwijkt van wat bij de leeftijd hoort en wanneer het de verdere ontwikkeling belemmert. Thema’s die verder in dit boek aan de orde komen zijn: genetische kwetsbaarheid, pre- en perinatale ontwikkeling, temperamentskenmerken, het gezin, sociale relaties, en de cultuur. Daarnaast komen veel voorkomende ontwikkelingsproblemen en emotionele- en gedragsproblemen aan bod, zoals agressie en regelovertredend gedrag, aandachts- en impulsiviteitsproblemen, angst en stemmingsproblemen, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, kindermishandeling en gehechtheidsproblemen, middelenmisbruik en verslaving, etc. Wat is hierbij de rol van kind en omgeving en hoe be├»nvloeden zij elkaar? Voorbeelden door het boek heen vertalen een en ander naar de dagelijkse praktijk. Op de betekenis voor diagnostiek en interventie wordt hierbij ingegaan..

Bestellen
">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen