Terug naar het overzicht

Emotionele ontwikkeling en autisme bij mensen met een verstandelijke beperking

Emotionele ontwikkeling cliënten met verstandelijke beperking en autisme
08 okt 2024
Plaats
Fysiek
Accreditatie

DOCENT: Els Ronsse
INHOUD: De mate waarin de emotionele ontwikkeling van cliënten met een verstandelijke beperking en autisme verschilt ten opzichte van cliënten zonder autisme. En hoe het model van de emotionele ontwikkeling nieuwe invalshoeken kan bieden voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en autisme
TIJDSPAD: Een studiedag 8 oktober 2024 van 9:30 tot 16:30 uur.
ACCREDITATIE: is toegekend door NIP K&J/NVO OG (geldt ook voor SKJ). Overige accreditaties in overleg.
LOCATIE: Utrecht
INVESTERING
: 285,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

De ontwikkelingsbenadering van Anton Došen wordt steeds vaker gebruikt in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Er is echter een grote groep cliënten die naast een verstandelijke beperking ook autisme heeft. Wat betekent deze bijkomende beperking autisme voor hun emotionele ontwikkeling? Loopt deze gelijk met de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking zonder autisme? Zo nee, wat zijn dan de overeenkomsten en verschillen? Is de SEO-R² voor de groep cliënten met een verstandelijke beperking en autisme bruikbaar? Bestaat er een soort autistisch profiel als het gaat om emotionele ontwikkeling? Dit zijn vragen die professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking en autisme zouden kunnen hebben.

Volgens de Vlaamse psychologe Els Ronsse biedt Došens model voor emotionele ontwikkeling een bijkomende invalshoek om naar het (probleem)gedrag van mensen met autisme en een verstandelijke beperking te kijken. Hierdoor kan de ondersteuning beter afgestemd worden op deze groep cliënten, zowel in aanbod als in tempo. Je krijgt namelijk zicht op de klassieke prikkelregulatie en ook op de motivatie die achter gedrag zit. Daarnaast sta je stil bij wat iemand met autisme nodig heeft aan zelfstandigheid en sociale interactie. Dit leidt ertoe dat je je handelen nog beter kan afstemmen op de noden en behoeften van een cliënt, waardoor je zijn veiligheidsgevoel kan vergroten en waardoor zijn groeimogelijkheden geactiveerd worden.

 

Inhoud van de studiedag


Els Ronsse zal je op de deze dag meer vertellen over de volgende thema’s:

 • Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Wat kenmerkt de emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme?
 • Specifieke aandachtspunten bij het inschalen van het emotioneel ontwikkelingsniveau aan de hand van de SEO-R²
 • Specifieke aandachtspunten bij de ondersteuning van mensen met autisme en een verstandelijke beperking, zoals klassieke prikkelregulatie en motivatie achter gedrag

Tijdens deze studiedag gebruik je je eigen casussen om te oefenen met beeldvorming en de keuze voor een passende begeleidingsstijl.

Leerdoelen:

 • Leren kennen van specifieke aandachtspunten voor het inschatten van emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme
 • Weten wat emotionele ontwikkeling inhoudt
 •  Het model van de emotionele ontwikkeling kunnen gebruiken om de ondersteuning zo goed mogelijk af te stemmen op de basale emotionele behoefte van je cliënt

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking en autisme. De stof van deze studiedag kan toegepast worden bij mensen met een lichte, matige of ernstige  beperking.

 

Doelgroep

De dag is vooral bedoeld voor:

 • psychologen, orthopedagogen, coördinerend begeleiders en begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
 • psychologen, orthopedagogen, intern begeleiders in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • het accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsychologie (K&J)/NVO orthopedagoog generalist (OG) voor:
  • herregistratie: 6 punten
  • opleiding – diagnostiek: 1,5 punten
  • opleiding – behandeling: 1 punt
  • opleiding -overig: 0,5 punt
 • Het SKJ. Als accreditatie is toegekend door NIP/NVO, is de studiedag ook geaccrediteerd door SKJ. Deelnemers die accreditatie nodig hebben, moeten zelf hun certificaat uploaden in hun portfolio.
 • Overige accreditaties in overleg. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Lerarenportfolio
Deze studiedag staat in de catalogus, het overzicht in Lerarenportfolio van cursussen en opleidingen voor leerkrachten.

Accreditatie bij andere beroepsverenigingen
Als je accreditatie nodig hebt van een andere beroepsvereniging dan hierboven staat vermeld? Neem dan contact op met FORTIOR voor overleg via inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Els Ronsse

Els is aan de universiteit van Gent afgestudeerd in de klinische psychologie en volgde daarnaast ook nog een integratieve psychotherapieopleiding. Inmiddels heeft ze meer dan vijftien jaar ervaring als orthoagoog bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme en is voorzitter van de Vlaamse Regiegroep SENS-EO (een netwerk dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en verspreiding van kennis over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking). Daarnaast heeft ze een eigen praktijk gericht op mensen met autisme en een normale begaafdheid. Ze geeft verschillende opleidingen rond deze thema’s, en schreef verschillende publicaties over deze thema’s. Els is lid van NEED (Network of Europeans on Emotional Development)

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

• Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking
• Typische kenmerken in de emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme

10:45

Pauze

11:00

• Specifieke aandachtspunten bij het inschalen van het emotioneel ontwikkelingsniveau aan de hand van de SEO-R²

12:00

Lunchpauze

 
Middag
13:00

• Specifieke aandachtspunten bij de ondersteuning van mensen met autisme en een verstandelijke beperking

14:00

Pauze

14:15

• Oefenen met eigen casus
• Vragen en discussie

16:30

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (Red.), (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044128499. Bestel dit boek hier>>

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (Red.), (2012). Set van 4 schema’s bij Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044128789. Bestel dit boek hier>>

Morisse, F., & Došen, A. (Red.), (2016). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044133677. Bestel dit boek hier>>

Vignero, G. (2011). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3 Bestel dit boek hier>>

Tijdschrift Sterk!

Ronsse, E. & Clissen, M. (2015). Een blik op de emotionele ontwikkeling. Is een inschaling ook nuttig bij mensen met autisme en een normale begaafdheid? Deel 2. Sterk! In autisme, 34/2, 31-34. download dit artikel hier>>

Locatie

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief