Terug naar het overzicht

Emotionele ontwikkeling en autisme bij mensen met een verstandelijke beperking (fysieke bijeenkomst)

Emotionele ontwikkeling cliënten met verstandelijke beperking en autisme
 • Een studiedag op 9 november 2021
 • Docent: Els Ronsse
 • Inhoud: De mate waarin de emotionele ontwikkeling van cliënten met een verstandelijke beperking en autisme verschilt ten opzichte van cliënten zonder autisme. En hoe het model van de emotionele ontwikkeling nieuwe invalshoeken kan bieden voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en autisme
 • Accreditatie: is toegekend door NIP K&J/NVO OG (geldt ook voor SKJ), Register Vaktherapie en het Lerarenregister.

De inschrijfkosten voor de studiedag bedragen €235,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

De ontwikkelingsbenadering van Anton Došen wordt steeds vaker gebruikt in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Er is echter een grote groep cliënten die naast een verstandelijke beperking ook autisme heeft. Wat betekent deze bijkomende beperking autisme voor hun emotionele ontwikkeling? Loopt deze gelijk met de ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking zonder autisme? Zo nee, wat zijn dan de overeenkomsten en verschillen? Is de SEO-R² voor de groep cliënten met een verstandelijke beperking en autisme bruikbaar? Bestaat er een soort autistisch profiel als het gaat om emotionele ontwikkeling? Dit zijn vragen die professionals in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking en autisme zouden kunnen hebben.

Volgens de Vlaamse psychologe Els Ronsse biedt Došens model voor emotionele ontwikkeling een bijkomende invalshoek om naar het (probleem)gedrag van mensen met autisme en een verstandelijke beperking te kijken. Hierdoor kan de ondersteuning beter afgestemd worden op deze groep cliënten, zowel in aanbod als in tempo. Je krijgt namelijk zicht op de klassieke prikkelregulatie en ook op de motivatie die achter gedrag zit. Daarnaast sta je stil bij wat iemand met autisme nodig heeft aan zelfstandigheid en sociale interactie. Dit leidt ertoe dat je je handelen nog beter kan afstemmen op de noden en behoeften van een cliënt, waardoor je zijn veiligheidsgevoel kan vergroten en waardoor zijn groeimogelijkheden geactiveerd worden.

Fysieke bijeenkomst

Deze studiemiddag wordt aangeboden als fysieke bijeenkomst. De locatie, docent en organisator zullen zich bij de uitvoering van de studiedag op de volgende manier conformeren aan de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus in te dammen:

 • Deze training heeft een maximum van 45 deelnemers.
 • De looproutes, tafelopstelling en catering is in de locaties zo aangepast zodat 1,5 meter afstand tussen de bezoekers kan worden gehouden.
 • De locaties nemen extra hygiëne maatregelen, zoals het neerzetten van handgel en regelmatig schoonmaken.
 • De docenten kiezen werkvormen met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers.
 • FORTIOR heeft de procedures rond de ontvangst en uitreiken van certificaten aangepast: je naam wordt door FORTIOR afgevinkt op de deelnemerslijst en je ontvangt na afloop een digitaal certificaat.

 

Wat vragen we van jou

Kom niet naar de studiedag als je koorts, griep- of verkoudheidsklachten hebt. Als je toch komt met ziekteverschijnselen, dan kunnen we je niet tot de training toelaten. Blijf ook thuis als jij of een van je huisgenoten besmet is met covid-19.

In geval van ziekte mag je jouw aanmelding kosteloos omzetten naar een herhaling van de studiedag van de studiedag of naar een andere studiedag in dezelfde prijsklasse. Of je kunt een collega in jouw plaats laten deelnemen. Om hiervoor in aanmerking te komen stelt FORTIOR als voorwaarde dat je jezelf voor de training afmeldt.

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) en volg de instructies van de locatie op.

 

Inhoud van de studiedag


Els Ronsse zal je op de deze dag meer vertellen over de volgende thema’s:

 • Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Wat kenmerkt de emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme?
 • Specifieke aandachtspunten bij het inschalen van het emotioneel ontwikkelingsniveau aan de hand van de SEO-R²
 • Specifieke aandachtspunten bij de ondersteuning van mensen met autisme en een verstandelijke beperking, zoals klassieke prikkelregulatie en motivatie achter gedrag

Tijdens deze studiedag gebruik je je eigen casussen om te oefenen met beeldvorming en de keuze voor een passende begeleidingsstijl.

Aan het eind van de dag:

 • Heb je specifieke aandachtspunten leren kennen voor het inschatten van emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme
 • Weet je wat emotionele ontwikkeling inhoudt
 • Kun je het model van de emotionele ontwikkeling gebruiken om de ondersteuning zo goed mogelijk af te stemmen op de basale emotionele behoefte van je cliënt

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking en autisme. De stof van deze studiedag kan toegepast worden bij mensen met een lichte, matige of ernstige  beperking.

 

Doelgroep

De dag is vooral bedoeld voor:

 • psychologen, orthopedagogen, coördinerend begeleiders en begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
 • psychologen, orthopedagogen, intern begeleiders in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • het accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsychologie (K&J)/NVO orthopedagoog generalist (OG) voor:
  • Herregistratie 6 punten
  • Opleiding – behandeling 1 punt
  • Opleiding – diagnostiek 1,5 punten
  • Opleiding – overige taken 0,5 punt
 • Het SKJ. Omdat accreditatie is toegekend door NIP/NVO, is de studiedag ook geaccrediteerd door SKJ. Deelnemers die accreditatie nodig hebben, moeten zelf hun certificaat uploaden in hun portfolio.
 • Register vaktherapie voor 5 punten

 

Accreditatie bij andere beroepsverenigingen
Als je accreditatie nodig hebt van een andere beroepsvereniging dan hierboven staat vermeld? Neem dan contact op met FORTIOR voor overleg via inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Els Ronsse

Els Ronsse is afgestudeerd in de klinische psychologie en volgde daarnaast ook nog een integratieve psychotherapieopleiding. Inmiddels heeft ze meer dan 15 jaar ervaring als orthoagoog bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme en is voorzitter van de Vlaamse Regiegroep SEN-SEO (een netwerk dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en verspreiding van kennis over emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking). Daarnaast heeft ze een eigen praktijk gericht op mensen met autisme en een normale begaafdheid. Ze geeft verschillende opleidingen rond deze thema’s, en schreef verschillende publicaties over deze thema’s.

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

• Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking
• Typische kenmerken in de emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme

11:15

Pauze

11:30

• Specifieke aandachtspunten bij het inschalen van het emotioneel ontwikkelingsniveau aan de hand van de SEO-R²

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

• Specifieke aandachtspunten bij de ondersteuning van mensen met autisme en een verstandelijke beperking

14:30

Pauze

14:45

• Oefenen met eigen casus
• Vragen en discussie

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (Red.), (2012). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044128499. Bestel dit boek hier>>

Claes, L., Declercq, K., De Neve, L., Jonckheere, B., Marrecau, J., Morisse, F., Ronsse, E., Vangansbeke, T. (Red.), (2012). Set van 4 schema’s bij Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044128789. Bestel dit boek hier>>

Morisse, F., & Došen, A. (Red.), (2016). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044133677. Bestel dit boek hier>>

Vignero, G. (2011). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3 Bestel dit boek hier>>

Tijdschrift Sterk!

Ronsse, E. & Clissen, M. (2015). Een blik op de emotionele ontwikkeling. Is een inschaling ook nuttig bij mensen met autisme en een normale begaafdheid? Deel 2. Sterk! In autisme, 34/2, 31-34. download dit artikel hier>>

De locatie zal ergens in het midden van Nederland worden gekozen. Het adres van de locatie wordt later dit jaar bekend gemaakt.

 

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief