Terug naar het overzicht

Stijn Vandevelde

Theorievorming, onderzoek, praktijk en beleid met betrekking tot personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen: een state of the art

In deze presentatie zal ingegaan worden op de stand van zaken en een aantal toekomstige uitdagingen met betrekking tot de ondersteuning van en onderzoek over personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Hierbij zal aandacht worden besteed aan (stand van zaken, uitdagingen en toekomstige evoluties met betrekking tot) theorievorming, wetenschappelijk onderzoek, klinische praktijk en beleid. Hierbij zal, in lijn met het ontwikkelingsdynamisch model van onze leermeester Anton Došen, vetrokken worden van het belang van een integratieve en verbindende visie. Vanuit deze visie worden verschillende perspectieven en lagen complementair bij elkaar gebracht, met aandacht voor het afwisselend samengaan van “evidentie, existentie en emancipatie” (Broekaert et al., 2010).

Bigografie Stijn Vandevelde

Stijn is hoofddocent aan de Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent. Hij doet onder meer onderzoek rond ondersteuning van personen in (maatschappelijk) kwetsbare situaties vanuit een sterktegericht perspectief.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen