Terug naar het overzicht

Onder- en overprikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking; diagnostiek en interventies – online training

08 apr 2025
Plaats
Online
Accreditatie

DOCENT: Monique Thoonsen
INHOUD: Leer kijken naar gedrag met in je achterhoofd als mogelijke oorzaak een niet optimaal lopende zintuiglijke prikkelverwerking. Leer observeren, analyseren en bedenken welke strategieën de cliënt kunnen ondersteunen.
TIJDSDUUR: een online studiedag op 8 april 2025 van 9:30 tot 16:15
LOCATIE: Online
ACCREDITATIE: Accreditatie is toegekend door het NIP K&J / NVO OG en SKJ. Accreditatie wordt aangevraagd bij Accreditatiebureau Fysiotherapie, Registerplein voor PDW-ers, GGZ-agogen, Maatschappelijk werkers en cliëntondersteuners.
INVESTERING: 275,00 p.p.  FORTIOR is vrijgesteld van BTW
INCLUSIEF: het boek “Wiebelen en friemelen voor mensen met een verstandelijke beperking” (t.w.v. 25,95).

Inschrijven

Om je te ontwikkelen heb je zintuiglijke prikkels nodig. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij mensen met een verstandelijke beperking is het noodzakelijk dat hun omgeving helpt om zintuiglijke prikkels te reguleren. Want mensen met een verstandelijke beperking kunnen dit meestal niet (geheel) zelf. Het gevaar bestaat dat aan deze cliënten de mogelijkheid tot ontwikkeling wordt ontzegd door beschermende maatregelen of te snel dingen uit handen nemen. Het is belangrijk dat de cliënt met een verstandelijke beperking niet te veel maar ook niet te weinig prikkels krijgt.

 

Nieuw! Wiebelen en friemelen voor mensen met een verstandelijke beperking

Sinds kort is er een nieuw boek uitgekomen in de wiebelen en friemelen reeks. Het nieuwe boek gaat specifiek in op prikkelverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking. Naar aanleiding van het boek “wiebelen en friemelen voor mensen met een verstandelijke beperking” wordt de studiedag georganiseerd. Als je inschrijft voor de studiedag, dan wordt het boek vooraf naar je opgestuurd.

 

 

 

 

Wat leer je in deze training?

In deze training legt de docent Monique Thoonsen op een toegankelijke manier uit hoe onder- en overprikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking precies werkt. Je leert een ‘bril’ opzetten waarmee je kunt kijken naar gedrag met in je achterhoofd de mogelijke invloed van onder- of overprikkeling. Is de cliënt onder- of overprikkeld, of voelt hij zich goed en is hij in staat om zijn taak uit te voeren? Je ontdekt ook wat het nut is van wiebel- en friemelgedrag; dit kan helpen om alerter te zijn of met spanning om te gaan. Ook leer je hoe je op een eenvoudige manier onder- en overprikkeling uit kunt leggen aan de cliënt en betrokkenen. Je leert hoe jij kunt zorgen voor een leef-, werk- en leeromgeving waarin de cliënt zich prettig(er) voelt en meer tot zijn recht komt.

In dit filmpje legt Monique Thoonsen uit wat de training inhoudt:

Inhoud

In de studiedag gaan we met behulp van veel beeldmateriaal kijken naar gedrag. De deelnemers werken samen om verschillende opdrachten uit te voeren waarin zij oefenen met herkennen van onder- en overprikkeld gedrag en het kiezen van strategieën. Zij leren het Waaiermodel kennen, waarmee je het proces van zintuiglijke prikkelverwerking en mogelijke oplossingen kunt visualiseren.

Leerdoelen:

 • Weten hoe het proces van prikkelverwerking in de hersenen verloopt.
 • Weten dat er een ‘prikkelfilter’ is, dat bepaald wat er met de zintuigprikkels gebeurt.
 • Weten hoe je gebruik kan maken kijkwijzer de ‘prikkelwijzer’,
  • hoe deze in een aantal stappen (storend) gedrag typeert. Is de cliënt misschien onderprikkeld of overprikkeld? Wat doet hij zelf om het gedrag te reguleren? Wat kun je als professional aanbieden om de prikkelverwerking te ondersteunen?
 • aan de hand van – deels zelf ingebrachte – casussen
  • leren typeren van gedrag en beslissen of er een andere of aanvullende strategie nodig is.
 • Leren kennen en kunnen toepassen van activerende en kalmerende strategieën.
 • Weten of onder- of overprikkeld zijn een onderdeel is van bijvoorbeeld ASS, HSP, VB, AD(H)D en NAH of dat het een met het ander verward kan worden.

 

Voorbereiding

Om de studiedag te kunnen volgen is voorbereiding nodig. Lees ter voorbereiding het volgende:

 • hoofdstuk 1, 2, 6 en 8 uit ‘Wiebelen en friemelen voor mensen met een verstandelijke beperking’ (Thoonsen en Van der Gaag, 2021)
 • 25 pagina’s uit ‘Leven met Sensaties’ (Dunn, 2013) (als pdf bijgevoegd)

 

Studiebelasting

Ongeveer 3 uur leestijd en 6 contacturen.

Cliëntgroep

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op kinderen en volwassen met lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De training is bedoeld (en geschikt) voor eenieder die zorgt voor mensen met een verstandelijke beperking.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • SKJ voor 8,75 punten
 • NIP K&J /NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie 6 punten
  • Opleiding/behandeling 1,5 punt
  • Opleiding/diagnostiek 1,5 punt
  • Het SKJ neemt de accreditatie van NIP K&J / NVO OG over. Voor deelname aan deze training krijg je 6 punten.

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatiebureau Fysiotherapie
 • Kwaliteitsregiester Paramedici voor Logopedisten en ergotherapeuten
 • Registerplein voor PDW-ers, GGZ-agogen, Maatschappelijk werkers en cliëntondersteuners.

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Monique Thoonsen

Monique Thoonsen is specialist zintuiglijke prikkelverwerking, pedagoog en CCE-consulent. Zij is vooral bezig met de (afwijkende) zintuiglijke prikkelverwerking. Zij adviseert en begeleidt professionals, opvoeders, kinderen en volwassenen als er sprake is van lastig gedrag dat daardoor wordt veroorzaakt. Zij is (co-) auteur van de vier boeken in de Wiebelen en friemelenreeks over zintuiglijke prikkelverwerking. Vanuit haar bedrijf 7 Zintuigen geeft zij voorlichting en cursussen over de oplossingen die er zijn voor onder- of overprikkelde kinderen.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Introductie in wiebel- en friemelgedrag

10:15

De 8 zintuigen en voorbeelden van gedrag

10:30

Theorie en hoe leg je die uit aan betrokkenen?

11:00

Pauze

11:15

Wetenschappelijke achtergronden en hun belang voor de praktijk

11:45

Oefenen met observeren en typeren van gedrag

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

Eigen casuïstiek

14:15

Prikkelvriendelijk (in plaats van prikkelarm)

14:45

Hulpmiddelen om zintuiglijke prikkelverwerking te visualiseren

14:50

De invloed van jouw prikkelverwerking op de cliënt

15:15

Pauze

15:30

Strategieën

16:15

Prikkelverwerking bij bepaalde stoornissen en persoonskenmerken

16:30

Nog meer strategieën

16:45

Prikkels in de omgeving

17:00

Afsluiting

Verplichte literatuur

Thoonsen, M., Gaag, van der, M. (2021) Wiebelen en friemelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op (be)leven. Huizen: Uitgeverij Pica. Bekijk dit boek hier>>

 

Aanbevolen literatuur

Dunn, W. (2013) Leven met sensaties. Begrijp je zintuigen. Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V.

Deze studiedag wordt online gehouden.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen