Terug naar het overzicht

FloorPlay in theorie en praktijk

30 sep 2016
Plaats
Fysiek

DOCENT: Judith Hoevenaars
INHOUD: Het DIR-model en de FloorPlay methode. Hoe kun je op een speelse, interactieve en relatiegerichte manier de ontwikkeling van jonge kinderen stimuleren?
ACCREDITATIE: Verschillende accreditaties zijn toegekend.

Deze training wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van ons scholingsaanbod en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

De methode van Greenspan nader toegelicht

De gerenommeerde Amerikaanse kinderpsychiater Stanley Greenspan ontwikkelde de behandelmethode Floortime voor kinderen met ontwikkelingsproblemen, zoals kinderen met autisme.

De Floortime methode richt zich op het vergroten van de emotionele, intellectuele en sociale mogelijkheden van kinderen met een ontwikkelingsbeperking. Uit onderzoek blijkt dat zowel de cognitieve als de neurologische ontwikkeling van deze kinderen kan worden gestimuleerd door hen vanaf jonge leeftijd te benaderen op hun eigen unieke niveau.

 

Het voetspoor van het kind

Centraal in Floortime staat dat de volwassene het voetspoor van het kind volgt en het kind uitlokt tot sociale en emotionele interacties. Deze sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van het kind. Zo kan een volwassene met een kind spelen en nieuwe uitdagingen aanbieden.

Ouders hebben een belangrijke rol in Floortime. In het dagelijks leven lokken ouders doormiddel van Floortime interacties uit, zoals tijdens het aankleden of eten. Beroepskrachten in zorg en onderwijs kunnen ook allerlei situaties benutten om op deze manier de (emotionele) ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

 

Emotie als voorwaarde voor cognitie

Veel methodes interveniëren op het niveau van gedrag. Specifiek voor Floortime is dat de methode zich eerst richt op de emotie en interactie. Dit legt de basis voor ontwikkeling op andere gebieden, zoals de cognitieve ontwikkeling. Greenspan onderscheidt in de emotionele ontwikkeling zes mijlpalen voor ontwikkeling. Deze dienden als uitgangspunt voor observatie en als doelen voor de behandeling.

 

DIR model

Het DIR model van Stanley Greenspan staat voor Developmental/Individual differences/Relationship based. Het schept een kader voor het opstellen van een behandelprogramma dat past bij de individuele mogelijkheden van het kind.

Het DIR-model legt de basis voor een behandelprogramma dat gezonde emotionele, sociale en intellectuele ontwikkeling stimuleert. Het model bestaat uit zes mijlpalen voor ontwikkeling.

De zes mijlpalen voor ontwikkeling zijn de basis voor zowel de verstandelijke als de emotionele ontwikkeling:
1. aanpassing en belangstelling voor de omgeving, 0 tot 3 maanden
2. gehecht raken, 2 tot 7 maanden
3. leren communiceren, 3 tot 10 maanden
4. gedragsoriëntatie en initiatief nemen, 9 tot 18 maanden
5. ontwikkelen van voorstellend vermogen en emotionele ideeën, 18 tot 36 maanden
6. emotioneel denken, 30 tot 48 maanden

Spelen op de vloer

Uit het DIR-model komt de Floortime begeleidingsmethodiek voort. Bij Floortime spelen ouders of begeleiders letterlijk met het kind op de vloer (vandaar de naam van de methodiek). Door met het kind te spelen en aan te sluiten op de ontwikkelingsfase van het kind, kunnen ouders en begeleiders het kind helpen om alle 6 mijlpalen te bereiken.

De kern van de methodiek is het contact en de interactie. De aard van de interactie kan de kwaliteit van het contact verdiepen. Omdat de taal nog niet helemaal ontwikkeld is, worden de emoties van het kind als het ware ‘ondertiteld’. Het spel wordt rijker en uitdagender naarmate het kind meer gevolgd, uitgelokt en bevestigd kan worden.

De studiedag was te volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting bestond uit het aantal contact uren. In dit geval was dit 6 uur.

De doelgroep

De methode is geschikt voor kinderen van 0 tot 7 jaar die moeite hebben met interactie, bijvoorbeeld door een autismespectrum stoornis of een verstandelijke beperking. De studiedag Floortime in theorie en praktijk is interessant voor begeleiders, vak therapeuten, gedragsdeskundigen en ouders.

Judith Hoevenaars

Mw. Drs. J. Hoevenaars is kinder- & jeugdpsycholoog en speltherapeut en momenteel werkzaam bij Kentalis. Hier onderzoekt zij kinderen met communicatieproblemen. Daarnaast begeleidt zij een intervisiegroep gericht op Floortime. Sinds 2003 heeft Judith zich verdiept in de Floortimemethode van Greenspan. Zowel binnen instellingen als vanuit de thuisbegeleiding heeft zij Floortime geïntroduceerd en geeft zij cursussen en supervisie. Daarnaast is zij sinds 2010 docent bij RINO Noord-Holland en werkzaam binnen de werkgroep Floorplay (voorheen Floortime).

Ochtend
10:00

Opening

10:15

Het DIR-model en de theorie achter de FloorPlay methode

11:15

Pauze

11:30

Het DIR-model en theorie achter de FloorPlay methode – vervolg

 

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

FloorPlay techniek

14:30

Pauze

14:30

FloorPlay techniek – vervolg

16:00

vragen uit het publiek

17:00

afsluiting

Aanbevolen literatuur

Greenspan, S.I., Wieder, S en Simons, R. (2003). Als uw kind speciale aandacht nodig heeft. Intellectuele en emotionele groei stimuleren. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers. Dit boek is in 2009 opnieuw uitgegeven door RINO Noord-Holland
Bekijk dit boek hier

Greenspan, S.I. and Breslau Lewis, N. (2003). Wat gaat er in dat hoofdje om? Hoe het denken van uw baby, peuter en kleuter zich ontwikkelt. Utrecht/Antwerpen: Kosmos-Z&K Uitgevers. Bekijk dit boek hier

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen