Terug naar het overzicht

De SEO-R²: Afnemen, verslagleggen en adviseren – verdiepende studiedag

De SEO-R²: Afnemen, verslagleggen en adviseren (Fysieke bijeenkomst)
11 dec 2023
Vol
Fysiek
Accreditatie

DOCENT: Wilma Mathurin
INHOUD: Een praktijkgerichte verdiepende studiedag over de SEO-R² in een informele setting. Aan de hand van opdrachten nemen de deelnemers hun eigen verslag door en worden de volgende aspecten geoefend: het afnemen van een SEO-R², de verslaglegging en advisering.
TIJDSDUUR:  Op 11 december 2023 van 9:30 tot 16:30
ACCREDITATIE: Is toegekend door NIP K&J/NVO OG (geldt ook voor SKJ) en Registerplein voor psychodiagnostisch medewerkers .
LOCATIE: Utrecht
INVESTERING: De inschrijfkosten bedragen 350,00 p.p. inclusief lunch, koffie en thee. De literatuur t.w.v. €32,24 is niet bij de deelnemersprijs inbegrepen.

Is de studiedag op de door jouw gewenst datum vol? Check dan via deze link of er nog plaats is in een vergelijkbare studiedag van Hilde Zevenbergen.

Inschrijven

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking neemt de aandacht voor emotionele ontwikkeling steeds meer toe.  Om de begeleiding goed te kunnen afstemmen op de cliënt is het nodig een inschatting te kunnen maken van zijn of haar emotionele ontwikkelingsniveau. Een van de instrumenten die daarvoor gebruikt kan worden, is de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling Revised² (SEO-R²). Een inschaling met de SEO-R2 heeft dus als doel zicht te krijgen op het emotionele ontwikkelingsniveau van de cliëntmet een verstandelijke beperking. Op basis van de uitkomsten van de SEO-R2 kunnen  handvatten geformuleerd worden voor behandeling en ondersteuning. Als professionals inzicht hebben in de fasen van emotionele ontwikkeling bij hun cliënt, zijn ze beter in staat om zich af te stemmen op zijn of haar basale emotionele behoeften.

Bij orthopedagogen en psychologen leven soms nog vragen over de toepassing van de SEO-R². Ook als deze eenmaal is afgenomen, kunnen er nog vragen zijn, zoals: “Hoe verwoord ik de uitkomsten van de SEO-R2 in een helder verslag?” of “Hoe vertaal ik het ingeschatte emotionele ontwikkelingsniveau van personen met een verstandelijke beperking in een concrete begeleidingsstijl?” en “Hoe communiceer ik het beste over de uitkomsten van de SEO-R² met de cliënt, zijn ouders en begeleiders?”.

Deze scholing vindt plaats in een informele setting. Hier kun je in een kleine groep (maximaal 8 personen) onder begeleiding van GZ-psycholoog Wilma Mathurin ervaringen uitwisselen en intensief oefenen met de SEO-R² in je eigen casus. Het wordt als een grote meerwaarde ervaren dat de groep klein is en je aan de slag gaat met je eigen afname en alle vragen die je daar over hebt.

 

Gewenste voorkennis

Deze studiedag is een verdiepende studiedag en is bedoeld als verdieping voor gedragsdeskundigen of psychodiagnostisch medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is belangrijk dat de deelnemers aan deze verdiepende studiedag al enige ervaring in het afnemen van de SEO-R². Als je nog geen ervaring hebt met de schaal dan kun je de inleidende studiedag volgen. Naast ervaring met het afnemen van de SEO-R2 is het ook belangrijk dat je op de hoogte bent van het model voor emotionele ontwikkeling van Anton Došen.

Als je wilt deelnemen aan deze studiedag dan is het de bedoeling dat je vooraf een geanonimiseerd SEO-R² verslag inlevert. De docent geeft feedback op je verslag en tijdens de studiedag worden er opdrachten gegeven aan de hand van je verslag. Deelnemen zonder eigen verslag is wel mogelijk, maar het leereffect is dan niet optimaal.

 

Toelatingseisen

Voor deze online training gelden toelatingseisen. Je kunt alleen deelnemen aan de als je voldoet aan het volgende opleidingsniveau: Je hebt een master in de orthopedagogiek / psychologie of je hebt een HBO diploma in de toegepaste psychologie. Je kunt ook deelnemen als je een van de volgende functies hebt: psychodiagnostisch medewerker, verpleegkundig specialist of psychiater.

 

Dezelfde studiedag, verschillende data en docenten

De studiedag “De SEO-R2: afnemen, verslagleggen en adviseren” vindt plaats op verschillende data en wordt gegeven door twee verschillende docenten: Hilde Zevenbergen (GZ-psycholoog) en Wilma Mathurin (GZ-psycholoog). Het is steeds een vergelijkbare studiedag.  De studiedag zoals beschreven op deze pagina wordt gegeven door Wilma Mathurin. Bekijk via deze link op welke data de studiedagen van docent Hilde Zevenbergen plaatsvinden.

De inhoud van de workshop over de SEO-R²

Tijdens deze studiedag stemt Wilma Mathurin het programma af op de vragen die bij de deelnemers leven.

De theorie achter de SEO-R² wordt als bekend verondersteld en zal daarom niet meer uitgebreid worden behandeld. Het doel van deze studiedag is om orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch werkenden praktisch te ondersteunen bij het werken met de schaal.

Onderwerpen die tijdens de studiedag aan bod kunnen komen zijn:

 • Herkennen van de fasen van emotionele ontwikkeling
 • De manier(en) waarop je de SEO-R² kunt afnemen
 • Het scoren en de verslaglegging van de resultaten
 • Advisering over de gewenste begeleiding, op basis van de resultaten van de SEO-R²
 • De terugkoppeling aan betrokkenen van de uitkomsten van de SEO-R²

Je kunt tijdens de studiedag ook de verslagen van andere deelnemers bekijken en je ontvangt persoonlijke feedback van de docent.


Leerdoelen
:

 • Je hebt een verdieping gekregen in het herkennen van fasen in de emotionele ontwikkeling
 • Je vaardigheden met betrekking tot de afname en scoring van de SEO-R2 zijn verdiept
 • Je hebt een instructie ontvangen over de elementen die in een goed SEO verslag moeten staan
 • Je hebt meer inzicht met betrekking tot de verbeterpunten van je eigen SEO verslagen

 

De voorbereiding

Het is de bedoeling dat alle deelnemers vooraf een geanonimiseerd verslag mailen naar inschrijvingen@fortior.info. Omdat er tijdens de studiedag actief gewerkt wordt met dit verslag, is het nodig dat een print van het verslag ook wordt meegenomen naar de studiedag.

De inhoud van het boek SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised² wordt als bekend verondersteld. Tijdens de studiedag wordt het boek actief gebruikt.

 

Studiebelasting

Indien u de inhoud van het boek SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised² nog niet kent, dient u dit vooraf door te nemen. De geschatte leestijd bedraagt 2 tot 3 uur.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van de studiedag is van toepassing op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige tot ernstige verstandelijke beperking en eventuele bijkomende complexe problematiek.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch werkenden in de zorg voor personen met een verstandelijk beperking.

Een vereiste voor deelname is dat de deelnemers theoretische kennis hebben over de SEO-R² en met de schaal werken en dat ze het model voor emotionele ontwikkeling (goed) kennen.

Accreditatie is toegekend door:

 • Accreditatiebureau NIP K&J /NVO OG
  • Herregistratie: 6 punten
  • Opleiding – diagnostiek: 2 punten
  • Opleiding – behandeling: 1 punt
 • De accreditatie van het NIP/ NVO geldt deze accreditatie ook voor het SKJ
 • Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden voor 5,5 punten

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Wilma Mathurin

Wilma Mathurin is als GZ-Psycholoog werk­zaam binnen de (S)GGZ en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij is afgestudeerd als ortho­peda­goog en psycho­loog.

Aandachtsgebieden in haar werk zijn (L)VB, ASS, emotionele ont­wikke­ling, genderdiversiteit, gehechtheid en vraagstukken rond de seksuele gezond­heid. Wilma vindt het belangrijk dat mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden de zorg krijgen die het beste aansluit bij hun zorgbehoefte. Ze streeft ernaar dat mensen excelleren op hun eigen niveau, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in mogelijkheden, motivatie en interesse.

Wilma is in het bezit van een aantekening seksuologie NVVS. Zij is lid van NEED (Network of Europeans on Emotional Development) en van LNEO (Landelijk Netwerk Emotionele ontwikkeling). Daarnaast heeft ze in Vlaanderen een gecertificeerde opleiding over de SEO-R2 gevolgd. Wilma is medeoprichter en contactpersoon van de Special Interest Group autisme­spectrum­stoor­nissen en seksuali­teit (NVVS).
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Herkennen van de fasen van emotionele ontwikkeling

10:45

Pauze

11:00

Afnemen van de SEO-R2 (verdieping)

– Verschillende manieren van afnemen

– Scoren

– Merkwaardige resultaten

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Verslaglegging van resultaten

14:45

Pauze

15:00

Advisering en terugkoppeling

16:30

Afsluiting

Als bekend verondersteld

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2017). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 9789044133677 Bestel dit boek hier >>

 

Aanbevolen literatuur

Vignero, G. (2011). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap. Garant. ISBN 978-90-441-2809-3. Bestel dit boek hier >>

Vonk, J (2021) Emotionele ontwikkeling: over basisbehoefte, draagkracht en plezier. Den Haag: Acco Bekijk het boek hier>>

De studiedag wordt gehouden in:

Volksuniverstiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

De locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan beperkt worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

 

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief