Terug naar het overzicht

Aan de slag met model ‘De Draad’ bij cliënten met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking

23 mei 2024
Plaats
Fysiek
Accreditatie

DATUM: 23 mei 2024
DOCENT: Gerrit Vignero
INHOUD: Tijdens deze studiedag wordt het model van De Draad toegespitst op voorbeelden met en oefeningen voor ouders en voor hulpverleners en leerkrachten die werkzaam zijn bij personen met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking.
TIJDSDUUR: een studiedag van 9:30 tot 16:15 uur.
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: is toegekend door het NIP K&J /NVO OG. Deze accreditatie wordt overgenomen door het SKJ.
INVESTERING: 285,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

De draad als ondersteuningsmethodiek

De Draad is ontwikkeld door Gerrit Vignero en bouwt verder op het werk van Anton Došen  en Jacques Heijkoop. Het is een metafoor en bedoeld om de emotionele ontwikkeling te verhelderen voor onder andere begeleiders, leerkrachten, gedragsdeskundigen en ouders. De Draad geeft je handvaten bij (complexe) opvoedings- en begeleidingsvragen. Het model van De Draad wil je helpen om een goede afstemming te zoeken met de cliënt of leerling en om een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen in gesprekken met ouders.

Ontwikkeling is in het model van De Draad ingedeeld in een aantal stappen (of fasen), deze zijn vertaald in type draden. Anders dan in ontwikkelingspsychologie draait het niet alleen om de ontwikkelingsfasen op zich, maar ook om de verbondenheid van een cliënt of leerling met zijn zorgfiguren.

Een sterk punt van De Draad is dat met eenvoudige termen een beeld wordt gemaakt van de emotionele ontwikkeling, de hechting en de sociale ontwikkeling bij een cliënt of leerling. Bij vastgelopen begeleidingssituaties kun je zoeken naar de kwetsbare plekjes in De Draad. Vervolgens kun je de ondersteuning beter afstemmen op wat de leerling of cliënt nodig heeft.

Ontwikkeling is universeel, daarom kun je het model van De Draad gebruiken bij mensen met en zonder een verstandelijke beperking, bij kinderen en ouderen, thuis of op school en in dagbestedings- en woongroepen.

 

Toepassing bij personen met een ernstig (meervoudige) beperking

Een ernstig(meervoudige) verstandelijke beperking maakt dat je je moet toespitsen op prille ontwikkelingsdoelen. In het model en de methode de draad ga je daarom aan de slag met de ingangen het spoor, de poort, actie-reactie en samen doen. Deze geven handvatten om verbinding te maken en te observeren hoe de persoon verbinding maakt. Probleemgedrag bij deze doelgroep leidt vaak tot vrijheidsbeperkende maatregelen en beheersing terwijl de draad net wil zoeken om vanuit verbinding (het begin van) een draadje te zoeken.

Inhoud

De docent Gerrit Vignero laat je op deze dag zien wat het model van de draad inhoudt. Vervolgens gaat hij dieper in op de toepassing bij mensen met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • Het model van De Draad: taal en verbinding
 • De methode De Draad: toegespitst op personen met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking
 • Met voorbeelden en videofragmenten aan de slag.
 • Toepassing op de eigen praktijk.

 

Leerdoelen:

 • Aan het eind van de dag weet je wat het model van De Draad inhoudt
 • Aan het eind van de dag weet je hoe de uitgangspunten van De Draad toegepast kunnen worden bij mensen met een ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking
 • Aan het eind van de dag heb je handvatten gekregen om de verbinding te blijven zoeken bij cliënten met (ernstig) probleemgedrag.

Studiebelasting en voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen, in dit geval is dat 6 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van de studiedag is gericht op kinderen, jongeren en volwassenen met een EVB of EVMB.

 

Doelgroep

 • Psychologen, orthopedagogen, managers, coaches, coördinerend begeleiders in de zorg voor mensen met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking
 • Ouders met een kind met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking
 • Begeleiders, leerkrachten, verzorgenden, verplegers die werken met personen met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking

Accreditatie

Is toegekend door:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
 • De accreditatie van NIP K&J / NVO OG wordt overgenomen door het SKJ

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Gerrit Vignero

Gerrit Vignero werkt sinds 1986 als orthopedagoog in het Medisch Pedagogisch Centrum (MPC) Terbank in Heverlee. MPC Terbank is een residentiële voorziening voor jongens en meisjes van drie tot 21 jaar met een lichte of matige verstandelijke beperking, gedragsstoornissen en/of emotionele problemen. Al heel vroeg in zijn werk als orthopedagoog ontdekte hij het belang van de ontwikkelingspsychologie voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking.

Gerrit is geschoold in de methode Heijkoop. De vraag waar hij zich op richtte was: Hoe vertaal je ontwikkelingspsychologisch denken naar het orthopedagogisch handelen? Voor het antwoord op deze vraag maakte Gerrit gebruik van het werk van Jacques Heijkoop en van Anton Došen. Hij ontwikkelde een eigen model waarbij hij het beeld van de draad gebruikt om de relatie tussen cliënt en professional die bij de verschillende ontwikkelingsfasen hoort, weer te geven. Over zijn methode heeft Gerrit inmiddels drie boeken geschreven. ‘De draad’ werd oorspronkelijk vooral opgepikt in voorzieningen voor cliënten met een verstandelijke beperking. Inmiddels wordt het ook als werkvorm gebruikt in scholen zowel in buitengewoon onderwijs als gewoon onderwijs.

Gerrit geeft scholing in België en Nederland over zijn model en begeleidt (in België) casusbesprekingen.

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Openeing en inventariseren leervragen

09:45

Het model de draad

11:00

Pauze

11:15

De draad en personen met een ernstig (meervoudige) verstandelijke beperking

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Methodisch aan het werk met de draad

14:45

Pauze

15:00

Materialen om te werken met ouders, begeleiders en leerkrachten

16:15

Vragen en opmerkingen

16:30

Afsluiting

Literatuur

Vignero, G. (2017, 2021²). Ontwarring en ordening van de draad. Verbindend werken met cliënten met probleemgedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN: 9789044135701. Bestel dit boek hier>>

Vignero, G. (2011, 20215). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap.Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3. Bestel dit boek hier >>

Vignero, G. (2014, 20204). De hechte draad tussen ouder en kind. Beter begrijpen van (probleem)gedrag van een kind thuis, op school en daarbuiten. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-3756-9.

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. (pagina 85-147) Bestel dit boek hier >> (In de vierde druk is dit deel 2. Praktische benadering, p. 72-123).

Heijkoop, J. (1992, 19954 ). Vastgelopen. Anders kijken naar begeleiding van mensen met een verstandelijke handicap met ernstige gedragsproblemen. Baarn: Nelissen.

Heijkoop, J. (2015) Ontdekkend kijken. Basisboek methode Heijkoop. Heijkoop academy. Bestel dit boek hier >>

Janssens, E. & Van Acker, K. (2021). Ontwarde draad. Intervisiespel over de emotionele ontwikkeling. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Locatie

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie wordt binnenkort bekend gemaakt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief