Terug naar het overzicht

Symposium Samen goede zorg geven

17 okt 2024
Plaats
Hybride
Accreditatie

DATUM EN TIJD: 17 oktober 2024 van 9:30 tot 17:00
INHOUD: Hoe kunnen professionals de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking versterken door gebruik te maken van ervaringskennis van cliënten en hun naasten? Sprekers en workshopleiders belichten de verschillende invalshoeken en aspecten die voor samenwerking met cliënten en hun naasten van belang zijn.
LOCATIE: Utrecht & via de livestream
ACCREDITATIE: Is toegekend door Registerplein en is aangevraagd bij NIP K&J/NVO OG (geldt indien toegekend ook voor SKJ)
INVESTERING: Je profiteert van een vroegboekkorting als je inschrijft voor 15 juni 2024. Het inschrijfgeld voor deelnemen op locatie is 195,00 en aan de livestream 75,00. (Na 1 juni 2024 kost deelnemen op locatie 230,00 en aan de livestream 90,00) FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Lees hier meer over de korting voor voltijds studenten die een zorgopleiding doen

Inschrijven Informatie download

Wil jij meer leren over hoe je de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking kunt verbeteren door samenwerking?

Samenwerking tussen zorgprofessionals, de cliënt en zijn naasten is van groot belang. De naasten staan al een leven lang om de cliënt heen. Zij kennen de cliënt daarom als geen ander. Naasten en de cliënt zelf kunnen daardoor veel waardevolle ervaringskennis inbrengen. Ook zorgprofessionals hebben door hun opleiding en werkervaring waardevolle kennis en inzichten te bieden. Het bundelen van deze professionele en ervaringskennis kan de zorg en ondersteuning voor de cliënt versterken. Het draagt zo bij aan de kwaliteit van bestaan.

Veel zorgorganisaties en professionals zien het belang van samenwerking met cliënten en hun naasten. Dat is een positieve ontwikkeling. Echter een goede samenwerking is vaak niet vanzelfsprekend. De mensen op de werkvloer, die de samenwerking moeten vormgeven, zijn niet altijd voldoende toegerust. Voor het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie zijn namelijk specifieke kennis en vaardigheden nodig

Het is noodzakelijk dat zorgorganisaties de samenwerking met naasten en de cliënt faciliteren en stimuleren. Daarnaast is het ook belangrijk dat het thema samenwerken wordt ingebed in de curricula van zorgopleidingen.

Door dit symposium krijg je zicht op:

 • De belangrijkste belemmerende en bevorderende factoren in de samenwerking met de cliënt en zijn naasten
 • Wat je kunt doen om betekenisvolle relaties en samenwerking te versterken
 • Hoe docenten toekomstig professionals bewust kunnen maken van het belang van samenwerking hen de benodigde vaardigheden aan kunnen reiken


Dit symposium is bedoeld voor:

Managers, orthopedagogen en psychologen,  belangenbehartigers, begeleiders, sociaal agogisch werkenden, sociaal werkers, gezondheidszorg maatschappelijk werkenden, die werken met mensen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking.

Het symposium is ook interessant voor docenten aan MBO, HBO of WO opleidingen. Docenten aan een ROC kunnen een workshop volgen over een concreet lesprogramma. Docenten aan het HBO of WO kunnen uit de lezingen en workshops belangrijke basisprincipes halen over de samenwerking van zorgprofessionals met naasten. Deze informatie kunnen ze vervolgens zelf verwerken in hun onderwijs aan toekomstige zorgprofessionals.

Studenten aan een zorgopleiding zijn welkom. Denk hierbij aan de opleidingen Maatschappelijke Zorg, Sociaal (Pedagogisch) Werk, Verpleegkunde, Bachelor Pedagogische Wetenschappen, enzovoorts. Voor voltijds studenten op MBO, HBO of WO niveau is er een speciale kortingsregeling. Lees hier meer


Aandacht voor theorie en praktijk

Tijdens het symposium lichten diverse toonaangevende sprekers toe wat van belang is voor het versterken van de relatie tussen mensen met een beperking, hun verwanten en professionals. Niet alleen komt naar voren wat een goede samenwerking in de weg staat, maar ook wat juist helpt om de onderlinge samenwerking te versterken. In de middag kun je kiezen uit een aantal praktische workshops waarin je inspiratie op kunt doen voor de toepassing in jouw werkveld.

Lees hier meer over de sprekers en lezingen

 

Dit is waarom jij het symposium niet mag missen

Tijdens dit symposium ontdek je:

 • Wat iedere samenwerkingspartner vanuit zijn eigen positie nodig heeft om tot een goede samenwerking te komen;
 • Welke competenties dit vraagt van zorgprofessionals;
 • Hoe er vanuit de context (organisatie en beleid) aandacht moet zijn voor het bevorderen van deze samenwerking;
 • Hoe docenten toekomstig professionals bewust kunnen maken van het belang van de samenwerking met cliënten en hun verwanten en hen de benodigde vaardigheden voor die samenwerking aan kunnen reiken.

 

Deelname op locatie en via de livestream

Je kunt deelnemen aan dit symposium op locatie in Utrecht. Komt het niet uit om naar de locatie te komen dan kun je het ochtendprogramma volgen via de livestream. Voor de livestream gebruiken we het programma Zoom. Om deel te kunnen nemen aan de livestream heb je een snelle internetverbinding nodig en een laptop of PC met geluidsboxen.

 

Vroegboekkorting en korting voor studenten

Het symposium vindt plaats op 17 oktober 2024. Schrijf je op tijd in, want tot 15 juni profiteer je van een vroegboekkorting. Je betaalt slechts 195,00 voor deelname op locatie en 75,00 voor deelname aan de livestream. (Na 15 juni 2024 kost deelnemen op locatie 230,00 en aan de livestream 90,00). De deskundigheidsbevordering van FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Gedurende de hele inschrijfperiode is er voor voltijd WO, HBO of MBO studenten een kortingsregeling. Lees hier meer over de korting voor studenten

 

 

Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met:

 

Inhoud

De sprekers van het ochtendprogramma en de workshops beschikken over veel theoretische en praktische kennis. Zij bespreken onderwerpen als

 • De dynamische en veelzijdige context van het contact tussen een mens met een verstandelijke beperking en de zorgprofessional;
 • Voorwaarden voor een goede samenwerking tussen mensen met een verstandelijk beperking, verwanten en zorgprofessionals;
 • De kracht van aandacht voor de ander;
 • Broers en zussen niet vergeten!
 • Aandachtspunten voor de zorg voor mensen met een verstandelijke (en visuele) beperking die ouder worden.

Ochtend
09:30

Welkom en opening
Rick Kwekkeboom, dagvoorzitter

09:45

Het geheel is meer dan de som der delen
Maartje Knotter

Gelegenheid voor vragen en discussie

10:30

Samen de goede zorg geven
Mirjam Wouda

Gelegenheid voor vragen en discussie

11:15

Pauze

11:30

Zichtbaar maken wat werkt
Meike Heessels, Simone Krijgsman en Lisanne den Heijer

Gelegenheid voor vragen en discussie

12:15

Voorstelling van theatergroep Domino

12:30

Afsluiting van het ochtendprogramma
Paula Sterkenburg

12:45

Lunch

 
Middag
13:45

1e ronde workshops;

Jeroen Bos: Omgaan met naasten

Bente Jonker en Jessica Kamp: De verwant. Juf, wat is dat

Linda Messemaker-Veerman & Anjet van Dijken: Ondersteunen van (jonge) broers en zussen van personen met een beperking

Gustaaf Bos: Altijd zoeken naar balans

Suzanne Jansen: Samen wijzer, een zorg minder

15:00

Pauze

15:30

2e ronde workshops;

Jeroen Bos: Omgaan met naasten

Bente Jonker en Jessica Kamp: De verwant. Juf, wat is dat

Linda Messemaker-Veerman & Anjet van Dijken: Ondersteunen van (jonge) broers en zussen van personen met een beperking

Astrid Kok, Leo Koopman en Bert Veneberg: Achteruitgang, en nu? Afstemming van de zorg op de ouder wordende cliënt met een verstandelijke (en visuele) beperking

Gustaaf Bos: Altijd zoeken naar balans

 

16:45

Einde symposium / borrel

Dr. ir. Rick Kwekkeboom

Rick is vanaf 2010 als lector verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarvoor was zij(o.a.) lector bij Avans Hogescholen en (senior) onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Voortbouwend op haar opleiding tot Gezondheidswetenschapper aan de toenmalige Landbouwhogeschool heeft zij zich in haar onderzoek steeds gericht op samenhang en afstemming in de zorg en ondersteuning van mensen met een chronische aandoening of (levenslange) beperking. Daarbinnen geeft zij specifiek aandacht aan de samenwerking tussen informele zorgverleners (naasten, vrienden) en de professionele hulpverleners vanuit de gezondheidszorg en het sociaal werk. Zie ook https://www.linkedin.com/in/rick-kwekkeboom-59479527/

Het geheel is meer dan de som der delen

“Het geheel is meer dan de som der delen”. Naar deze uitspraak van de Griekse filosoof Aristoteles is het proefschrift van Maartje Knotter vernoemd, die in 2019 promoveerde bij de Universiteit van Amsterdam. Deze beroemde uitspraak, die in onze taal is geïntegreerd, verwijst wat betreft het onderzoek van Maartje naar de context, waarbinnen het contact tussen een zorgprofessional en een mens met een verstandelijke beperking plaats vindt. Die context is dynamisch en veelzijdig. Als het geheel wordt aanschouwd geeft dit veel meer mogelijk heden voor het bieden van goede, menswaardige zorg dan wanneer men focust op de “losse delen”. In de lezing zal ze haar opgedane kennis vanuit haar onderzoek combineren met haarwerkervaring als orthopedagoog en consulent voor het CCE.

dr. Maartje Knotter

Maartje is orthopedagoog en consulent bij het CCE. Ze heeft veel werkervaring opgedaan binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2019 is ze gepromoveerd bij de Universiteit van Amsterdam met haar proefschrift “The Whole is more. A contextual perspective on attitudes and reactions of staff towards aggressive behaviour of clients with ID in residential institutions”.  

Samen de goede zorg geven

In de maatschappij maar ook in de zorg is steeds meer aandacht voor de betrokkenheid van familieleden bij de zorg. Dat is fijn en belangrijk, want familieleden willen vaak betrokken blijven bij de zorg voor hun familielid. Hun kennis en ervaring blijft van belang ook als hun kind, zus of broer niet meer thuis woont. Mensen met een beperking, familieleden en professionals willen graag een goede en gelijkwaardige samenwerking. Dit gaat niet altijd vanzelf. Soms zijn rollen en taken niet duidelijk of is er onvoldoende begrip voor elkaar. De samenwerking kan dan onder spanning komen te staan. Er is dan ook winst te behalen voor de samenwerking tussen de persoon met een beperking, zijn of haar naasten en professionals. Zowel in opleidingen als in de praktijk is nog meer kennis welkom. Tijdens de lezing zullen we de uitkomsten van het onderzoek (een Delphi-studie  en participatief actie-onderzoek in leerwerkplaatsen) toelichten. Hoe ervaren mensen met een verstandelijk beperking, verwanten en professionals de samenwerking? Wat zijn belangrijke aandachtspunten om tot een goede samenwerking te komen? Wat levert het op als hier in de praktijk aan gewerkt wordt?  

drs. Mirjam Wouda

Mirjam, orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog, is verbonden aan het centrum voor diagnostiek en behandeling (het Adviespunt) van Ons Tweede Thuis. Daarnaast werkt ze als scientist practitioner bij de Academische Werkplaats ‘sociale relaties en gehechtheid’ en verricht ze taken als klinisch docent Orthopedagogiek bij de VU Amsterdam. Sinds 2021 is zijn als promovendus verbonden aan het onderzoek ‘Samen de goede zorg geven’.  In dit onderzoek staat de samenwerking tussen personen met een verstandelijke beperking, verwanten en professionals in de langdurige zorg centraal. Wat zijn belangrijke bevorderende en belemmerende factoren in deze samenwerking? Wat is nodig om deze samenwerking te verbeteren? Hoe kan de deskundigheid van (aankomend) professionals in de praktijk en het onderwijs op dit gebied vergroot worden?    

Zichtbaar maken wat werkt

In het onderzoeksproject ‘Zichtbaar maken wat werkt’ staan positieve ervaringen in de samenwerking tussen volwassenen met een beperking in de intramurale zorg, hun naasten en hun begeleiders centraal. Een goede samenwerking in deze ‘driehoek’ van cliënt, naaste en begeleider is belangrijk. Het maakt dat mensen zich welkom, thuis, gehoord of gezien voelen. Deze samenwerking is soms best ingewikkeld. We kennen vanuit onderzoek vooral voorbeelden van wat er beter kan. Maar wat gaat er eigenlijk allemaal al goed? Als we dat zichtbaar kunnen maken, dan kunnen daarvan leren. In dit onderzoek focussen we daarom op wat wél werkt. In dit project werken de HAN, Dichterbij, Siza, Pluryn. Cello en Zozijn samen. In alle stappen van het onderzoek zijn co-onderzoekers (mensen met een verstandelijke beperking die onderzoek doen), professionals en naasten betrokken. We onderzoeken samen hoe inzicht in momenten van verbinding de bestaande praktijk kan versterken. In deze presentatie delen we de handvatten die we hebben ontwikkeld samen met de betrokkenen in het onderzoek. Ook gaan we samen ervaringsgerichte en zintuigelijke oefeningen doen.  

Dr. Meike Heessels

Meike is werkzaam als senior onderzoek bij het lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking. Meike is antropoloog, gepromoveerd op thema zingeving en gespecialiseerd in sociaal ontwerp en inclusief onderzoek.  

Simone Krijgsman

Simone is een ervaringsdeskundige en co-onderzoeker. Haar authentieke verhaal zet ze in om anderen te inspireren. Ze wil een gids zijn voor hen die niet goed weten wat de weg is. Ze is bereid om de moeilijke gesprekken aan te gaan, en wil de dialoog aangaan om positieve veranderingen in de samenleving een duurzame plek te geven.  

Lisanne den Heijer

Lisanne is werkzaam als junior onderzoeker op de HAN bij het lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking. Lisanne heeft een achtergrond in social work en pedagogische ethiek.                                                                                        

Professor dr. Paula Sterkenburg

Paula is bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele of visuele én verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel is ingesteld door Stichting Bartiméus en het Bartiméus Fonds. De leerstoel verbindt twee zorggebieden, de zorg voor mensen met een visuele beperking en die voor mensen met een visuele én verstandelijke beperking. Daarnaast verbindt de leerstoel wetenschap en praktijk door het onderbouwen van toepassingen en het toetsen ervan in de praktijk. Ze is coördinator van de academische werkplaats ‘Affect-us’ van de Bartiméus, Ons Tweede Thuis, Vrije Universiteit. Huidige projecten zijn onder andere: ‘EMB en ICT’; ‘Sociale relaties en ICT’; ‘Robot Bart stopt stress’; ‘Differentiaal diagnostiek: mentaliseren, epistemisch vertrouwen en emotionele ontwikkeling ’, ‘Brussen project’, ‘Veroudering: wat nu?’ Ze is (mede-)auteur van artikelen, (hoofdstukken in) boeken en producten. https://research.vu.nl/en/persons/paula-sterkenburg/publications/      

Workshop ‘Omgaan met naasten’

Want voor mensen met een chronische aandoening of beperking zijn het vaak naasten én beroepskrachten die hen nabij zijn. Vanuit hun persoonlijke relatie kennen deze naasten hulpvragers als geen ander, terwijl beroepskrachten het zorglandschap goed kennen en kennis over het leven met een chronische aandoening of beperking meebrengen. (Witteveen et al., 2021). Het investeren in de relatie en het waarderen van naasten als gelijkwaardige gesprekspartners is daarbij essentieel. De samenwerking met naasten zou gezien moeten worden als een belangrijke bijdrage aan kwaliteit van leven van mensen en niet als iets ‘waar je ook nog wat mee moet’. Onderzoek toont aan dat goede samenwerking met naasten gaat over hen zien staan, hen waarderen én hen goed ondersteunen (Van Heijst, 2008; Wittenberg et al., 2012). Dat klinkt interessant en belangrijk, maar hoe doe je dat dan? Hoe leren studenten social work hoe je die ander ziet staan, waardeert en goed ondersteunt? En hoe geef je daarna de samenwerking vorm? Tijdens de workshop ‘omgaan met naasten’ nodig ik u uit om ‘samen met u’ dieper op deze vragen in te gaan.  

Jeroen Bos

Jeroen is docent social work aan de Hogeschool van Amsterdam.Voor het docentschap is hij lange tijd kindgespecialiseerd ambulant gezinswerker geweest.  Daar heeft hij gezien hoe groot de invloed van naasten kan zijn op een gezin. Daar heeft hij geleerd hoe je, middels samenwerking met opa’s, oma’s, buren en tantes samen inhoud kan geven aan een gezonder leven voor het kind en het gezin. Zo heeft hij meermaals een gezin kunnen versterken.    

De verwant. Juf, wat is dat?

In deze workshop zullen Jessica en Bente een interactieve toelichting geven op de nieuwe lessenreeks die zij onlangs voor de afdeling Maatschappelijke Zorg van het ROC van Amsterdam hebben ontworpen. Hierin maken de studenten kennis met wat het betekent om met cliënt en verwanten samen te werken. Ze ontdekken, dat iedere cliënt een verwant of naasten heeft, met wie zij ook te maken kunnen krijgen en met wie ze gesprekken moeten voeren. De studenten leren hoe ze het sociale systeem in kaart kunnen brengen en hoe ze hier eventueel gebruik van kunnen maken om optimale zorg aan de cliënt te kunnen bieden. In de lessenreeks gaat het om bewustwording: Wat voor de ene student vanzelfsprekend een verwant is, blijkt dit voor andere studenten een heel ander verhaal. Door de diversiteit aan culturele achtergronden, is het soms een openbaring te ervaren hoe studenten tegen zaken kunnen aankijken.  

Jessica Kamp

Jessica is inmiddels al bijna 20 jaar docent aan de ROC bij de opleiding maatschappelijke zorg niveau 4 (de voormalige SPW-opleiding). Zelf heeft ze opleiding bij de Academie voor Lichamelijke Opvoeding, Pedagogiek en Onderwijskunde gevolgd. Ze geeft vele activiteitenvakken. Daarnaast geeft ze ook graag les over communicatie, beroepshouding en is ze stagecoördinator. Als ze geen les aan het geven is, schrijft ze, is ze bezig met innovaties in het onderwijs of denkt ze graag mee over de inhoud. Samen met haar collega Bente Jonker is ze gevraagd zich aan te sluiten bij de vakgroep Samen de goede zorg. Samen hebben ze de lessenreeks geschreven voor het vak sociaal systeem, een combinatie van theorie, gastdocenten en rollenspellen. Tot nu toe is deze lessenreeks een groot succes. Dit maakt haar enorm enthousiast om in de toekomst in nog meer projecten te willen participeren.  

Bente Jonker

Bente is actrice, theatermaker, speech-, presentatie- en storytelling trainer. Daarnaast is ze schrijver van verschillende toneelstukken en kinderboeken. Zo schreef zij onder andere voor De Vier Windstreken de kinderboeken ‘Liever dan Lief, een sprookje in het land van Down’ en ‘Kijk, de vogel zingt.’ Vanuit haar ervaring als moeder van een doof kind, beschrijft ze in ‘Kijk, de vogel zingt’ het verhaal over hoe het is als er een kind met een handicap wordt geboren, vanuit het perspectief van het horende oudere zusje. Sinds twee jaar is Bente verbonden aan het ROC van Amsterdam, afdeling Maatschappelijke Zorg, waar zij naast het lesgeven onder andere de nieuwe leerlijn storytelling heeft ontwikkeld. Afgelopen jaar heeft zij samen met haar collega Jessica Kamp aan de vakgroep Samen de goede zorg deelgenomen, bij Mirjam Wouda. Met elkaar hebben ze de lessenreeks voor het vak sociaal systeem binnen het ROC opnieuw invulling gegeven. Hierin gaat het over de samenwerking tussen hulpverlener, cliënt en verwant, waarbij de focus ligt op de naasten/verwant.

Ondersteunen van (jonge) broers en zussen van personen met een beperking

De broer-zus relatie is bijzonder en vaak de langste relatie in ons leven. Broers en zussen (brussen) spelen dan ook een belangrijke rol in het leven van personen met een beperking. Zij zijn niet alleen broer of zus, maar ook (jonge) mantelzorger. Bij het wegvallen van ouders nemen zij daarnaast vaak de rol van wettelijk vertegenwoordiger op zich. Uit eerder onderzoek blijkt dat brussen van kinderen met een beperking complexe en tegenstrijdige emoties kunnen ervaren. Zij hebben behoefte aan erkenning van en ondersteuning bij hun bijzondere positie in het gezin met een zorgvraag. Bovendien weten we dat het welbevinden van gezinsleden elkaar wederzijds beïnvloedt en brussen een verhoogd risico hebben op mentale problemen. Als hulpverlener van personen met een beperking is het daarom van groot belang om ook oog te hebben voor hun gezinsleden en in het bijzonder de broers en zussen niet te vergeten. In deze workshop leer je aan de hand van ervaringsverhalen en onderzoeksresultaten over:
 • De impact die het hebben van een broer of zus met een beperking heeft op jonge en volwassen brussen;
 • Gezinsdynamieken en mechanismen, zoals loyaliteit en de diverse rollen die brussen al op jonge leeftijd aannemen;
 • Ondersteuningsbehoeften die brussen kunnen hebben en het beschikbare ondersteuningsaanbod;
 • De serious game ‘Broedels’ om jonge brussen (6-9 jaar) van kinderen met een visuele en/of verstandelijke beperking te ondersteunen bij gedachten, emoties en ervaringen.
Daarnaast kun je een bijdrage leveren aan het vervolgonderzoek naar deze serious game door mee te denken over de verschillende wijzen waarop deze preventieve interventie ingezet kan worden en de rol die ouders en hulpverleners hierin hebben.  

Mr Anjet Brouwer - van Dijken

Anjet is jurist, journalist (BNR) en publicist. Ze is initiatiefnemer van en adviseur bij de Brussengame ‘Broedels’. Vanuit ervarings- en onderzoekskennis en professie, zet zij zich in voor meer bewustwording en kennis bij (zorg- en onderwijs)professionals en managers over de impact op het gezin van een ziekte, beperking en/of andere aandoeningen bij kinderen. Dat doet ze als zelfstandig adviseur (wec-are consultancy), als project- en accountmanager bij Stichting Kind en Ziekenhuis, om de stem van het kind te vergroten in de medische zorg, en als docent bij de Haagse Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam en Fontys over ’Brussen en emoties’. Toen Anjet 19 jaar was, werd ze door het plotseling overlijden van haar ouders, mentor en bewindvoerder van haar drie jaar oudere, meervoudig gehandicapte broer. Hij woont vanaf zijn zesde jaar in een instelling. Ze is getrouwd en moeder van drie kinderen.  

Linda Messemaker-Veerman MSc

Linda is promovendus bij de Academische Werkplaats ‘Sociale Relaties en Gehechtheid’ van Bartiméus, Ons Tweede Thuis en de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is afgestudeerd als orthopedagoog en heeft werkervaring in de Gehandicaptenzorg. Haar promotieonderzoek richt zich op het welzijn en de ondersteuning van broers en zussen (brussen) van kinderen met een verstandelijke en/of visuele beperking. Hierin is de stem en inbreng van brussen zelf van groot belang. In 2021/22 ontwikkelde zij met een team van onderzoekers en ervaringsdeskundigen (waaronder een brussenpanel) de serious game ‘Broedels’, om brussen van 6-9 jaar te ondersteunen. De effectiviteit van deze interventie wordt op dit moment internationaal onderzocht (www.brussengame.nl).  

Achteruitgang, en nu? Afstemming van de zorg op de ouder wordende cliënt met een verstandelijke (en visuele) beperking.

Door ontwikkelingen in de maatschappij en zorg zien we dat mensen steeds ouder worden. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke (en visuele) beperking. We zien bij deze doelgroep dat het verouderingsproces vaak al eerder begint dan bij mensen zonder beperking. Dit proces gaat veelal gepaard met achteruitgang in bijvoorbeeld cognitie, bewegen, spraak, gehoor en een krimpend sociaal netwerk. Door deze achteruitgang in het functioneren kunnen behoeften veranderen. Op dit moment is de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking grotendeels gericht op het stimuleren van zelfredzaamheid en het vergroten van participatie. De vraag is echter of de ouder wordende cliënt niet iets anders nodig heeft. Het lijkt noodzakelijk dat andere waarden belangrijker worden en dat zorgverleners een andere afstemming ontwikkelen in de relatie met hun ouder wordende cliënten. Echter, hier is tot op heden nog weinig over bekend. De vraag is dus, wat is belangrijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke (en visuele) beperking die ouder worden? Hoe moet die afstemming eruit komen te zien, welke dilemma’s/problemen komen daarbij kijken, en bovendien, hoe kunnen we dat doen in samenwerking met elkaar? In deze workshop willen wij met elkaar hierover in gesprek gaan. Waar lopen we tegenaan en wat zou er nodig zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke (en visuele) beperking die ouder worden? Het zal een interactieve en inspirerende workshop worden!  

Drs. Astrid Kok

Astrid is onderzoeker bij de academische werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid van Bartiméus, Ons Tweede Thuis en de Vrije Universiteit Amsterdam. Momenteel is zij coördinerend en uitvoerend onderzoeker van het project ‘Achteruitgang en nu? Veroudering bij mensen met een visuele en licht tot matig verstandelijke beperking’. Hiervoor heeft Astrid gewerkt als ambulante gedragsdeskundige bij Bartiméus waarbij zij diagnostisch onderzoek verrichtte en begeleiding bood in de woon- en/of werksituatie van volwassenen met een visuele en verstandelijke beperking.  

Leo Koopman

Leo is blind, heeft een lichte verstandelijke beperking en woonde vele jaren in een woongroep op een instellingsterrein van Bartiméus. Daarna, 18 jaar geleden, verhuisde hij naar een zelfstandig appartement in het dorp en heeft daarbij semi-ambulante begeleiding. Leo is actief op het gebied van zeggenschap en medezeggenschap en als ervaringsdeskundige direct betrokken bij het onderzoeksproject over het ouder worden: ‘Achteruitgang, en nu?’  

Drs. Bert Veneberg

Bert interdisciplinair sociaal wetenschapper met brede ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke en visueel verstandelijke beperking. Specifiek de expertisegroepen van Bartiméus, o.a. op het gebied van ouder wordende cliënten maar ook de inzet van ervaringsdeskundigen. Als onderzoeker verbonden aan het onderzoeksproject over het ouder worden: ‘Achteruitgang, en nu?’    

Altijd zoeken naar balans

In deze workshop staan we stil bij de belangrijkste bevindingen uit het collaboratieve onderzoek ‘Kwetsbaarheid én kracht in gezinnen met een zorgintensief kind’. Ook delen we enkele behulpzame eindproducten voor een ieder die zich wil inzetten voor goede afstemming op en samenwerking met zorgprofessionals, -aanbieders én -systemen. (Voor meer achtergrondinfo: https://www.uvh.nl/onderzoek/leerstoelgroepen-en-projecten/zorgethiek/projecten/kwetsbaarheid-en-kracht-in-gezinnen-met-een-zorgintensief-kind).    

dr. Gustaaf Bos

Gustaaf is onderzoeker en universitair docent bij de vakgroep Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek. Hij is betrokken bij collaboratief onderzoek dat beoogt meer ruimte te creëren voor persoonlijke uitwisseling en verbinding, om zo bij te dragen aan de kwaliteit van leven van alle betrokkenen in complexe zorgpraktijken. Gustaaf is lid van het onderzoekerplatform Disability Studies, Inclusion & Belonging en de International Collaboration for Participatory Health Research.  

Samen wijzer: een zorg minder

In deze workshop worden resultaten uit wetenschappelijk onderzoek gedeeld en gaan we met elkaar in gesprek over wat samenwerking tussen ouders/verzorgers van een kind met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) en zorgprofessionals inhoudt. Wat is samenwerken precies, waarom is het eigenlijk zo nodig en wat vinden ouders en zorgprofessionals belangrijk als het om samenwerken gaat?

dr. Suzanne Jansen

Suzanne is als gedragswetenschapper werkzaam bij het Expertisecentrum EMB binnen ’s Heeren Loo en werkzaam als kennismakelaar binnen de Academische Werkplaats EMB*. Het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk vormt een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden. Voor meer informatie: https://www.sheerenloo.nl/expertise-behandeling/expertisecentrum-emb en www.aw-emb.nl.  

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Registerplein voor: Cliëntondersteuners, Ervaringsdeskundigen, GGZ-Agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal Agogen, Sociaal Werker voor 5,5 punten

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Het accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsychologie (K&J)/NVO orthopedagoog generalist (OG)
 • Het SKJ neemt de accreditatie van het NIP K&J/ NVO OG over

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR mailt na afloop van het symposium de certificaten aan deelnemers die minimaal 90% van de contact uren aanwezig waren. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor de registers van NIP K&J / NVO OG en Registerplein voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Locatie

Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

Routebeschrijving – Cursus- en vergadercentrum Domstad (accommodatiedomstad.nl)

 

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen