Groepsdynamiek in (L)VB groepen: groepsrollen herkennen, benutten en beïnvloeden

Terug naar het overzicht
 • Een studiedag op 26 januari 2021 van 10:00 tot 17:00
 • Docent: Aswintha Mandemaker
 • Locatie: Utrecht
 • Inhoud: De studiedag gaat over groepsdynamiek in woon- en dagbestedingsgroepen voor mensen met lichte tot matige verstandelijke beperking. De docent gaat in deze studiedag specifiek in op de invloed van groepsrollen op het groepsklimaat en hoe je deze rollen kunt herkennen, benutten en beïnvloeden. Het doel hiervan is tweeledig: een positief groepsklimaat bevorderen en de individuele cliënten binnen de groep ondersteunen in het innemen van een positieve rol.
 • Accreditatie is toegekend door SKJ
 • Inclusief boek “Groepsdynamiek in de verstandelijke gehandicaptenzorg” van A. Mandemaker

De inschrijfkosten zijn 239,00 inclusief boek, koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Het is mogelijk om voorafgaand aan de studiedag over groepsrollen mee te doen aan een studiedag over interventies voor een positief groepsklimaat in brede zin. Als je beide dagen volgt dan krijg je een korting.

Inschrijven

In de afgelopen decennia is de nadruk in de verstandelijk gehandicaptenzorg steeds meer komen te liggen op de ondersteuning van het ‘individu’ met een verstandelijke beperking. Die aandacht voor het individu is positief, maar de groep met zijn klimaat en dynamiek is hierbij teveel buiten beeld geraakt. Veel mensen met een (lichte) verstandelijke beperking wonen echter in een groep en hebben dagbesteding in een groep. Het klimaat in deze groepen is dus wel degelijk een factor van betekenis voor het welzijn van cliënten. Ook kunnen cliënten leren van en in een groep. Om het groepsklimaat en de dynamiek positief te beïnvloeden zijn er veel interventies die gedragsdeskundigen en begeleiders kunnen inzetten, waaronder het nieuw ontwikkelde groepsrollenmodel voor de (L)VB-groep.

In elke groep ontstaan groepsrollen, dus ook in (L)VB groepen. Deze groepsrollen hebben een functie in de groep en vertellen iets over de groep. Aan de rollen in de groep kun je onder andere zien hoe de groep functioneert, of het een positieve of negatieve groep is en wat de groep nodig heeft. Daarnaast biedt het een breder perspectief op ‘individueel gedrag’. Gedrag dat samenhangt met een groepsrol kan beïnvloed worden door en in de groep. Door te onderzoeken wat de wisselwerking is tussen de individuele client en de groep en wat dit zegt over zijn gedrag, komt er meer inzicht in wat het gedrag oproept, in stand houdt of versterkt. Daarbij biedt het nieuwe mogelijkheden om het gedrag te beïnvloeden in en door de groep.

In deze studiedag krijg je meer zicht op de wisselwerking tussen de groep en de individuele cliënten. Je maakt goed kennis met het groepsrollenmodel en de groepsrollenchecklist. Daarnaast geeft de docent allerlei praktische en concrete handvatten om aan de slag te gaan met de rollen in de groep.

 

Inhoud studiedag

Tijdens deze studiedag vertelt Aswintha Mandemaker (coach en trainer) meer over de invloed van groepsrollen op de groepsdynamiek in een woon- of dagbestedingsgroep. En hoe je deze groepsrollen kunt beïnvloeden.

De volgende onderwerpen komen tijdens de studiedag aan bod:

 1. Groepsrollen en de functie ervan in de groep
 2. Het groepsrollenmodel voor (L)VB groepen
 3. Het verschil tussen individueel gedrag en een groepsrol
 4. Gebruikmaken van de groepsrollen en deze beïnvloeden

 

Leerdoelen:

 1. Deelnemers weten wat groepsrollen zijn, wat de functie ervan is in de (L)VB groep en hoe groepsrollen verband houden met het groepsklimaat
 2. Deelnemers hebben kennisgemaakt met de groepsrollen in de (L)VB groep en met de groepsrollenchecklist voor analyse
 3. Deelnemers weten hoe zij het verschil kunnen herkennen tussen individueel gedrag en een groepsrol
 4. Deelnemers hebben kennisgemaakt met een aantal praktische interventies om de groepsrollen in de groep te kunnen benutten en beïnvloeden.
 5. Deelnemers hebben kennisgemaakt met een aantal praktische interventies om door middel van groepsrollen zowel individueel gedrag als het groepsklimaat positief te beïnvloeden.

Voorbereiding en studiebelasting

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

 

De studiebelasting bestaat uit het aantal contact uren. In dit geval is dit 6 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking die in een woongroep wonen, of dagbesteding hebben in een groep.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

 • Gedragsdeskundigen die begeleidersteams van woon- of dagbestedingsgroepen ondersteunen
 • MBO+, HBO begeleiders en senior begeleiders die betrokken zijn bij woon- of dagbestedingsgroepen

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door SKJ voor 6 punten.

Overige accreditaties kunnen worden aangevraagd in overleg. Neem contact op via inschrijvingen@fortior.info voor overleg.

 

Certificaat

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit aan deelnemers die de studiedag hebben bijgewoond. Op het certificaat staan de naam van de deelnemer en het aantal contact uren vermeld.

Aswintha Mandemaker

Aswintha Mandemaker heeft een sociaalpedagogische achtergrond en is (team)coach, trainer en auteur van het onlangs verschenen boek ‘Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg’. Aswintha werkt ruim 20 jaar binnen de gehandicaptenzorg. Ze werkte 11 jaar als groepsbegeleider, persoonlijk begeleider en ambulant (gezins-)begeleider; op dagbesteding, woongroepen en in gezinnen. Sinds 2009 coacht en traint ze medewerkers binnen Profila Zorg, om hen vakinhoudelijk en persoonlijk toe te rusten voor hun werk. Ook houdt zij zich bezig met het ontwikkelen en beschrijven van praktisch toepasbare zorgethiek en methodiek. Daarnaast coacht en traint ze individuen en teams op kleine schaal als ZZP-er.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Uitleg groepsklimaat, groepsrollen, functie, verschil gedrag en rol.

11:15

Pauze

11:30

Verkennen van de groepsrollen in de (L)VB groep en de checklist.

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Groepsrollen en interventies

15:00

Pauze

15:15

Casuïstiek, vragen en afronding

17:00

Afronding

Aanbevolen literatuur

Mandemaker, A. (2019) Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Methodisch werken aan een positief groepsklimaat. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Bekijk dit boek hier

Deze studiedag wordt gehouden in:

Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

De locatie ligt op vijf minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan niet worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn La Vie, Paardenveld of Vredenburg. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief