Terug naar het overzicht

(ONLINE TRAINING) Groepsdynamiek in (L)VB groepen: groepsrollen herkennen, benutten en beïnvloeden

DOCENT: Aswintha Mandemaker
INHOUD: De training gaat over groepsdynamiek in woon- en dagbestedingsgroepen voor mensen met lichte tot matige verstandelijke beperking. De docent gaat in deze training specifiek in op de invloed van groepsrollen op het groepsklimaat en hoe je deze rollen kunt herkennen, benutten en beïnvloeden. Het doel hiervan is tweeledig: een positief groepsklimaat bevorderen en de individuele cliënten binnen de groep ondersteunen in het innemen van een positieve rol.
TIJDSDUUR: een online training van twee dagdelen op 21 september en 5 oktober van 9:30 tot 12:30
ACCREDITATIE: wordt aangevraagd bij SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals
INVESTERING:
199,00 p.p. inclusief boek “Groepsdynamiek in de verstandelijke gehandicaptenzorg” van A. Mandemaker (twv 32,00). FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

In de afgelopen decennia is de nadruk in de verstandelijk gehandicaptenzorg steeds meer komen te liggen op de ondersteuning van het ‘individu’ met een verstandelijke beperking. Die aandacht voor het individu is positief, maar de groep met zijn klimaat en dynamiek is hierbij teveel buiten beeld geraakt. Veel mensen met een (lichte) verstandelijke beperking wonen echter in een groep en hebben dagbesteding in een groep. Het klimaat in deze groepen is dus wel degelijk een factor van betekenis voor het welzijn van cliënten. Ook kunnen cliënten leren van en in een groep. Om het groepsklimaat en de dynamiek positief te beïnvloeden zijn er veel interventies die gedragsdeskundigen en begeleiders kunnen inzetten, waaronder het nieuw ontwikkelde groepsrollenmodel voor de (L)VB-groep.

In elke groep ontstaan groepsrollen, dus ook in (L)VB groepen. Deze groepsrollen hebben een functie in de groep en vertellen iets over de groep. Aan de rollen in de groep kun je onder andere zien hoe de groep functioneert, of het een positieve of negatieve groep is en wat de groep nodig heeft. Daarnaast biedt het een breder perspectief op ‘individueel gedrag’. Gedrag dat samenhangt met een groepsrol kan beïnvloed worden door en in de groep. Door te onderzoeken wat de wisselwerking is tussen de individuele client en de groep en wat dit zegt over zijn gedrag, komt er meer inzicht in wat het gedrag oproept, in stand houdt of versterkt. Daarbij biedt het nieuwe mogelijkheden om het gedrag te beïnvloeden in en door de groep.

 

Verdiepende training

In deze training krijg je meer zicht op de wisselwerking tussen de groep en de individuele cliënten. Je maakt goed kennis met het groepsrollenmodel en de groepsrollenchecklist. Daarnaast geeft de docent allerlei praktische en concrete handvatten om aan de slag te gaan met de rollen in de groep.

Deze training is een verdieping die goed aansluit bij de training “Groepsklimaat in (L)VB groepen” waar de docent meerdere interventies behandelt waarmee het groepsklimaat positief beïnvloed kan worden. Lees hier meer over deze studiedag

De training over groepsrollen is ook heel goed los te volgen.

 

Online training

Deze scholing wordt aangeboden als een volledige online training. FORTIOR maakt hierbij gebruik van het programma Webex. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Voorafgaand aan de training ontvang je een link waarmee je kunt inloggen. Het volgen van de training kan via je browser.

Voor het deelnemen aan een online training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een online training. Voor een optimale verbinding (zonder storing), gebruik je bij voorkeur een computer die niet ouder is dan 2 jaar en die regelmatig is geüpdatet.

 

Inhoud studiedag

Tijdens deze training vertelt Aswintha Mandemaker (coach en trainer) meer over de invloed van groepsrollen op de groepsdynamiek in een woon- of dagbestedingsgroep. En ze vertelt  hoe je deze groepsrollen kunt beïnvloeden.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 1. Groepsrollen en de functie ervan in de groep
 2. Het groepsrollenmodel voor (L)VB groepen
 3. Het verschil tussen individueel gedrag en een groepsrol
 4. Gebruikmaken van de groepsrollen en deze beïnvloeden

 

Leerdoelen:

 1. Deelnemers weten wat groepsrollen zijn, wat de functie ervan is in de (L)VB groep en hoe groepsrollen verband houden met het groepsklimaat
 2. Deelnemers hebben kennisgemaakt met de groepsrollen in de (L)VB groep en met de groepsrollenchecklist voor analyse
 3. Deelnemers weten hoe zij het verschil kunnen herkennen tussen individueel gedrag en een groepsrol
 4. Deelnemers hebben kennisgemaakt met een aantal praktische interventies om de groepsrollen in de groep te kunnen benutten en beïnvloeden.
 5. Deelnemers hebben kennisgemaakt met een aantal praktische interventies om door middel van groepsrollen zowel individueel gedrag als het groepsklimaat positief te beïnvloeden.

Voorbereiding en studiebelasting

Voor het deelnemen aan de studiedag is voorbereiding noodzakelijk. Voorafgaand aan de cursus krijgt de deelnemer leesmateriaal toegestuurd per e-mail en per post. Het vooraf lezen van het materiaal is onder andere nodig om aan de hand van casuïstiek de behandelde stof te kunnen verdiepen en te leren toepassen.

Ook is de bedoeling dat de deelnemer tweemaal voorbereidende opdrachten uitvoert.

 

De totale studiebelasting is 8 tot 9 uur en bestaat uit:

 • Het vooraf doorlezen van literatuur: 1 tot 1½ uur;
 • Het maken van twee opdrachten: 1- 1½ uur;
 • Het aantal contacturen: 2x 3uur = 6 uur.

 

 

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking die in een woongroep wonen, of dagbesteding hebben in een groep.

 

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals die met kinderen en volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking werken in onder andere de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, in de GGZ, de jeugd GGZ of de forensische zorg zoals:

 • Orthopedagogen en psychologen die begeleidersteams van woon- of dagbestedingsgroepen ondersteunen;
 • MBO+ en HBO begeleiders, senior begeleiders en teamleiders die betrokken zijn bij woon- of dagbestedingsgroepen;
 • sociaal agogen, cliëntondersteuners, GGZ-agogen en gezinshuisouders.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals voor 6 punten.

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

(Accreditatie bij accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG en SKJ voor gedragsdeskundigen kan helaas niet worden aangevraagd)

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij  kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven. Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Deelnemers die accreditatie nodig hebben voor het SKJ, kunnen hun certificaat zelf uploaden in hun dossier.

 

Aanwezigheid

Het SKJ stelt als voorwaarde voor het krijgen van accreditatiepunten dat je tenminste 100% van de contact uren van de training hebt bijgewoond.

 

Aswintha Mandemaker

Aswintha Mandemaker heeft een sociaalpedagogische achtergrond en is (team)coach, trainer en auteur van het onlangs verschenen boek ‘Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg’. Aswintha werkt ruim 20 jaar binnen de gehandicaptenzorg. Ze werkte 11 jaar als groepsbegeleider, persoonlijk begeleider en ambulant (gezins-)begeleider; op dagbesteding, woongroepen en in gezinnen. Sinds 2009 coacht en traint ze medewerkers binnen Profila Zorg, om hen vakinhoudelijk en persoonlijk toe te rusten voor hun werk. Ook houdt zij zich bezig met het ontwikkelen en beschrijven van praktisch toepasbare zorgethiek en methodiek. Daarnaast coacht en traint ze individuen en teams op kleine schaal als ZZP-er.
Bekijk de docent

Ochtend
09:00

Training wordt opengezet

09:30

Welkom en introductie

Kort woordje over de spelregels

09:45

Uitleg groepsklimaat, groepsrollen, functie, verschil gedrag en rol.

10:30

Verkennen van de groepsrollen in de (L)VB groep en de checklist

11:15

Verkennen van de groepsrollen in de (L)VB groep en de checklist.

11:30

Groepsrollen en interventies

12:30

Afsluiting en instructie m.b.t. tussentijdse opdracht

 
Ochtend
09:00

Training wordt opengezet

09:30

Welkom en terugblik op de afgelopen weken

09:45

Analyse van de checklist

10:30

Van analyse naar interventies a.d.h.v. casuïstiek

11:15

Pauze

11:30

Verdere casuïstiek, vragen en afronding

12:30

Afsluiting en invullen evaluatie

 

Aanbevolen literatuur

Mandemaker, A. (2019) Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Methodisch werken aan een positief groepsklimaat. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Bekijk dit boek hier

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief