Terug naar het overzicht

Groepsklimaat in (L)VB groepen: groepsrollen herkennen, benutten en beïnvloeden

14 dec 2021
Plaats
Fysiek
Inschrijven

DOCENT: Aswintha Mandemaker
INHOUD: De studiedag gaat over groepsdynamiek in woon- en dagbestedingsgroepen voor mensen met lichte tot matige verstandelijke beperking. De docent gaat in deze studiedag specifiek in op de invloed van groepsrollen op het groepsklimaat en hoe je deze rollen kunt herkennen, benutten en beïnvloeden. Het doel hiervan is tweeledig: een positief groepsklimaat bevorderen en de individuele cliënten binnen de groep ondersteunen in het innemen van een positieve rol.
TIJDSDUUR: Een studiedag op 14 december 2021 van 10:00 tot 16:45
LOCATIE: Utrecht
NIVEAU: HBO en WO niveau
ACCREDITATIE: SKJ voor jeugd en gezinsprofessionals
INVESTERING: 245,00 p.p. inclusief koffie, thee, lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Als je deelneemt aan de hele leergang krijg je een korting. De verplichte literatuur kan worden bijbesteld voor 37,00.

In de afgelopen decennia is de nadruk in de verstandelijk gehandicaptenzorg steeds meer komen te liggen op de ondersteuning van het ‘individu’ met een verstandelijke beperking. Die aandacht voor het individu is positief, maar de groep met zijn klimaat en dynamiek is hierbij teveel buiten beeld geraakt. Veel mensen met een (lichte) verstandelijke beperking wonen echter in een groep en hebben dagbesteding in een groep. Het klimaat in deze groepen is dus wel degelijk een factor van betekenis voor het welzijn van cliënten. Ook kunnen cliënten leren van en in een groep. Om het groepsklimaat en de dynamiek positief te beïnvloeden zijn er veel interventies die gedragsdeskundigen en begeleiders kunnen inzetten, waaronder het nieuw ontwikkelde groepsrollenmodel voor de (L)VB-groep.

In elke groep ontstaan groepsrollen, dus ook in (L)VB groepen. Deze groepsrollen hebben een functie in de groep en vertellen iets over de groep. Aan de rollen in de groep kun je onder andere zien hoe de groep functioneert, of het een positieve of negatieve groep is en wat de groep nodig heeft. Daarnaast biedt het een breder perspectief op ‘individueel gedrag’. Gedrag dat samenhangt met een groepsrol kan beïnvloed worden door en in de groep. Door te onderzoeken wat de wisselwerking is tussen de individuele client en de groep en wat dit zegt over zijn gedrag, komt er meer inzicht in wat het gedrag oproept, in stand houdt of versterkt. Daarbij biedt het nieuwe mogelijkheden om het gedrag te beïnvloeden in en door de groep.

In deze studiedag krijg je meer zicht op de wisselwerking tussen de groep en de individuele cliënten. Je maakt grondig kennis met het groepsrollenmodel en de groepsrollenchecklist. Daarnaast geeft de docent allerlei praktische en concrete handvatten om aan de slag te gaan met de rollen in de groep.

 

Leergang groepsklimaat in (L)VB groepen

Deze verdiepende training is de tweede van de Leergang groepsklimaat in (L)VB groepen. De leergang is in zijn geheel te volgen. Het is ook mogelijk om de trainingen apart te volgen. Het is sterk aanbevolen om voorafgaand aan de studiedag over groepsrollen eerst de inleidende online training over groepsklimaat te volgen.

 

Covid -19

FORTIOR houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. We vragen van jou als deelnemer dat jij je ook aan deze richtlijnen houdt.

Uiteraard blijft de situatie rond corona onzeker. Indien nodig kan deze studiedag worden omgezet in een online uitvoering. Als dat zo is dan word je hier tijdig over geïnformeerd en krijg je de gelegenheid om daar wel/niet mee akkoord te gaan.

Ook is het bij deze studiedag mogelijk om online aan te sluiten als je fysiek niet aanwezig kunt zijn.

 

 

Deze training is onderdeel van de leergang: Leergang Groepsklimaat in (L)VB groepen

Inhoud studiedag

Tijdens deze training vertelt Aswintha Mandemaker (coach en trainer) meer over de invloed van groepsrollen op de groepsdynamiek in een woon- of dagbestedingsgroep. En ze vertelt  hoe je deze groepsrollen kunt beïnvloeden.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 1. Groepsrollen en de functie ervan in de groep
 2. Het groepsrollenmodel voor (L)VB groepen
 3. Het verschil tussen individueel gedrag en een groepsrol
 4. Gebruikmaken van de groepsrollen en deze beïnvloeden

 

Aan het eind van de dag:

 1. Weet je wat groepsrollen zijn, wat de functie ervan is in de (L)VB groep en hoe groepsrollen verband houden met het groepsklimaat
 2. Heb je kennisgemaakt met de groepsrollen in de (L)VB groep en met de groepsrollenchecklist voor analyse
 3. Weet je hoe je het verschil kunt herkennen tussen individueel gedrag en een groepsrol
 4. Heb je kennisgemaakt met een aantal praktische interventies om de groepsrollen in de groep te kunnen benutten en beïnvloeden.
 5. Heb je kennisgemaakt met een aantal praktische interventies om door middel van groepsrollen zowel individueel gedrag als het groepsklimaat positief te beïnvloeden.

Voorbereiding en studiebelasting

Bij de voorbereiding van de studiedag heb je de volgend (verplichte) literatuur nodig:

Mandemaker, A. (2019) Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Methodisch werken aan een positief groepsklimaat. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Voorafgaand aan de studiedag krijg je te horen welke hoofdstukken uit het boek je dient te lezen ter voorbereiding. Het vooraf lezen van het materiaal is onder andere nodig om aan de hand van casuïstiek de behandelde stof te kunnen verdiepen en te leren toepassen.

Ook is de bedoeling dat de deelnemer tweemaal voorbereidende opdrachten uitvoert.

 

De totale studiebelasting is 8 tot 9 uur en bestaat uit:

 • Het vooraf doorlezen van literatuur: 1 tot 1½ uur;
 • Het maken van twee opdrachten: 1- 1½ uur;
 • Het aantal contacturen: 2x 3uur = 6 uur.

 

 

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking die in een woongroep wonen, of dagbesteding hebben in een groep.

 

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals die met kinderen en volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking werken in onder andere de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, in de GGZ, de jeugd GGZ of de forensische zorg zoals:

 • Orthopedagogen en psychologen die begeleidersteams van woon- of dagbestedingsgroepen ondersteunen;
 • MBO+ en HBO begeleiders, senior begeleiders en teamleiders die betrokken zijn bij woon- of dagbestedingsgroepen;
 • sociaal agogen, cliëntondersteuners, GGZ-agogen en gezinshuisouders.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals voor 6 punten.
 • Registerplein voor diverse beroepsgroepen

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

(Accreditatie bij accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG en SKJ voor gedragsdeskundigen kan helaas niet worden aangevraagd)

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij  kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven. Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Deelnemers die accreditatie nodig hebben voor het SKJ, kunnen hun certificaat zelf uploaden in hun dossier.

 

Aanwezigheid

Het SKJ stelt als voorwaarde voor het krijgen van accreditatiepunten dat je tenminste 100% van de contact uren van de training hebt bijgewoond.

 

Aswintha Mandemaker

Aswintha Mandemaker heeft een sociaalpedagogische achtergrond en is (team)coach, trainer en auteur van het onlangs verschenen boek ‘Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg’. Aswintha werkt ruim 20 jaar binnen de gehandicaptenzorg. Ze werkte 11 jaar als groepsbegeleider, persoonlijk begeleider en ambulant (gezins-)begeleider; op dagbesteding, woongroepen en in gezinnen. Sinds 2009 coacht en traint ze medewerkers binnen Profila Zorg, om hen vakinhoudelijk en persoonlijk toe te rusten voor hun werk. Ook houdt zij zich bezig met het ontwikkelen en beschrijven van praktisch toepasbare zorgethiek en methodiek. Daarnaast coacht en traint ze individuen en teams op kleine schaal als ZZP-er.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

ontvangst

10:00

Welkom en introductie

 

10:15

Uitleg groepsklimaat, groepsrollen, functie, verschil gedrag en rol.

11:15

Koffiepauze

11:30

Verkennen van de groepsrollen in de (L)VB groep en de checklist

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Groepsrollen en interventies

15:00

Koffiepauze

15:15

Van analyse naar interventies a.d.h.v. casuïstiek

16:30

Terugblik op de dag en vragen

16:45

Afsluiting + evaluatie invullen

Verplichte literatuur

Mandemaker, A. (2019) Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Methodisch werken aan een positief groepsklimaat. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Bekijk dit boek hier

Aanbevolen literatuur

Engelen, R. van (2014) Grip op de groep. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff bv. ISBN: 9789006951431.

Remmerswaal, J. (2013) Handboek Groepsdynamica. Amsterdam: Boom. ISBN: 9789024402328

Willemse, J. (2015) Anders Kijken. Een breder zicht op menselijk gedrag. theorie en praktijk van de systeembenadering.Houten: Bohn Stafleu van Loghum  ISBN: 9789036808439.

Deze studiedag wordt gehouden in:

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief