Beoordelen van de wilsbekwaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking en omgaan met vervangende vertegenwoordiging

Terug naar het overzicht
 • Een studiedag op 25 september 2020
 • Docent: Daphne Konz
 • Inhoud: Hoe kun je wilsbekwaamheid vaststellen bij mensen met een verstandelijke beperking? Welke (ethische) afwegingen kun je vervolgens maken rekening houdend met wetten en regels? Er is tijdens deze studiedag ruimte om te oefenen met de lesstof.
 • Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG

De inschrijfkosten zijn 250,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Heeft de cliënt de wens om zich te laten steriliseren? Wil hij stoppen met een behandeling? Of vertoont hij of zij gedrag wat de gezondheid ernstig kan schaden? Doorgaans kan een behandelaar redelijk inschatten in hoeverre een persoon met een verstandelijke beperking begrijpt welke behandeling wordt aangeboden en wat de consequenties zijn van wel of niet behandelen. Iemand kan verbaal of non-verbaal instemmen, weigeren of verzet vertonen bij het uitvoeren van de behandeling. Soms ligt echter een ingrijpende behandelbeslissing voor. Als iemand zich dan niet wil laten behandelen, kan dit ernstig nadeel opleveren voor die persoon.

Als een behandelaar een ingrijpende behandeling wil starten of ernstig nadeel voor de persoon wil voorkomen, is zorgvuldig onderzoek naar de wilsbekwaamheid noodzakelijk. Dit onderzoek kan iedere behandelaar, na enige oefening, zelf uitvoeren. Daarna volgen ethische afwegingen om er achter te komen wat in de situatie goed is om te doen, rekening houdend met de wetten en regels, zoals de WZD en de WGBO.

 

 

Inhoud van deze studiedag

Tijdens deze praktijkgerichte en interactieve studiedag vertelt AVG-arts Daphne Konz je meer over hoe je wilsbekwaamheid kunt beoordelen bij mensen met een verstandelijke beperking en hoe je kunt omgaan met vervangende vertegenwoordiging.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Wilsbekwaamheid systematisch onderzoeken, hoe doe je dat? Hoe duid je verzet?
 2. Welke juridische kaders gelden bij wilsonbekwaamheid en vervangende toestemming? Wat wordt in de wet met ernstig nadeel bedoeld?
 3. Ethische overwegingen, bijvoorbeeld bij het weigeren van behandeling of bij risicovol gedrag.

 

Na afloop van de studiedag:

 1. Ben je in staat de wilsbekwaamheid aangaande een behandelbeslissing systematisch te onderzoeken
 2. Ken je de valkuilen bij het beoordelen van de wilsbekwaamheid
 3. Kun je omgaan met het botsen van goed hulpverlenerschap en goed vertegenwoordigerschap
 4. Kun je morele dilemma’s analyseren over het afwegen van recht op zelfbeschikking en recht op zorg en bescherming bij kwetsbare cliënten

Studiebelasting en voorbereiding

Om de studiedag te kunnen volgens is het belangrijk dat je minimaal 1 jaar werkzaam bent in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Voorafgaand aan de studiedag krijg je een voorbereidende opdracht waarbij de docent je laat nadenken over een casus. Deze opdracht wordt tijdens de studiedag plenair besproken.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contact uren (in dit geval is dat 6 uur) en het maken van de voorbereidende opdracht.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen en artsen die werken met mensen met een verstandelijke beperking. De deelnemers dienen tenminste 1 jaar werkzaam te zijn in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zodat zij een voldoende groot referentiekader hebben

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij;

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG

 

Overige accreditaties kunnen worden aangevraagd in overleg. Neem voor overleg contact op met inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Daphne Konz

Volledige inzet, oog hebben voor de ander én leren door te doen. Drie elementen die Daphne Konz noodzakelijk vindt in haar werk. Als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten en academisch docent, weet zij als geen ander hoe belangrijk dit is. Iedere cliënt of student die je ontmoet, heeft een ander verhaal. De theoretische kennis is je basis, maar daarna begint het pas. Daphne neemt je tijdens een training mee in de praktijk aan de hand van casuïstiek of oefeningen. Niet alleen luisteren, maar ook zelf aan de slag. Dat is de manier om kennis om te zetten in vaardigheden voor in de praktijk.

Expertise als arts en docent
Daphne werkt sinds 2003 binnen de gehandicaptenzorg in nauwe samenwerking met gedragswetenschappers, huisartsen en medisch specialisten. Zij heeft veel ervaring in het behandelen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, psychische- of gedragsproblemen, epilepsie en syndromale aandoeningen. Daarnaast geeft ze onderwijs aan artsen in onderwerpen als epilepsie en gedragsproblemen, Downsyndroom, wilsbekwaamheid en dwang in de zorg.

Onderzoek
Dat Daphne een hart voor mensen met een beperking heeft blijkt ook uit haar inzet rondom medicatieveiligheid. Haar droom? Een einde maken aan de vele medicatiefouten. Met dat doel stapte ze in 2014 in de geneesmiddelencommissie. In die functie zette zij zich in voor een veilige meldcultuur waarin men kan leren van incidenten. Ze verbeterde ook de communicatie over medicatieveiligheid binnen de organisatie. Daarnaast ontwikkelde zij trainingen voor medewerkers over dit thema.

Samen met andere spelers in het veld werkt zij momenteel aan onderzoeksproject BEM!. Dit staat voor Beheer Eigen Medicatie. Een manier om mensen met een licht verstandelijke beperking te helpen rondom het veilig bewaren en gebruiken van medicatie. Een hulpmiddel waar niet alleen zij iets aan hebben, maar ook dokters, artsen en medewerkers die met deze mensen werken. Het project BEM! wordt eind 2019 afgerond.
Bekijk de docent

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief