Terug naar het overzicht

Spannings- en stressregulatie bij mensen met autisme

09 dec 2021
Afgelast
Online

DOCENTEN: Anneke Groot & Janneke (ervaringsdeskundige)
INHOUD: Wat veroorzaakt spanning en stress bij mensen met autisme? Welke rol speelt sensorische informatieverwerking daarbij? En wat de omgeving kan doen om stress en spanning te verminderen. In deze interactieve training krijg je de mogelijkheid om in deelsessies te werken aan je eigen casus.
TIJDSDUUR: op 9 december 2021 van 9:30 tot 16:00
ACCREDITATIE: wordt aangevraagd bij Register Vaktherapie en SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals. Vermeld in Lerarenportfolio.
INVESTERING: 182,50 p.p. inclusief het boek “Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden” van Anneke Groot. FORTIOR is vrijgestel van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

Het omgaan met spanning en stress is een belangrijk thema in het leven van mensen met autisme. Als ze over- of onderprikkeld zijn, kan dat snel tot spanning en stress leiden. Ook de druk om zich aan te moeten passen, kan zeer stressvol zijn. En dit kan tot een keten van reacties leiden: de stress en pogingen om die te reguleren worden door de omgeving vaak ervaren als problematisch en moeilijk verstaanbaar gedrag.  Daardoor ontstaat er vervolgens ook nog eens spanning tussen de persoon met autisme en de mensen om hem of haar heen. Dat zorgt opnieuw voor veel miscommunicatie, onbegrip, handelingsverlegenheid en onmacht bij ouders en professionals. Uiteindelijk is niemand hier mee geholpen.

Effectieve ondersteuning begint met kijken naar de factoren  die aanleiding waren voor problemen met de regulatie van spanning en stress. Goed begrip is namelijk het halve werk. Hiermee kunnen stress en spanning misschien voorkomen worden.

Maar, als de stress er eenmaal is, is het belangrijk hoe ouders, leerkrachten, begeleiders, therapeuten  op het gedrag dat daar het gevolg van is, reageren. Welke middelen hebben ze om het kind of de volwassen met autisme te helpen en goed te ondersteunen? Helpt boos worden, dreigen met straf,  isoleren of iets dergelijks of verergert dat de problemen juist?  Wat kunnen ze het beste doen?

 

Hoe ondersteun je mensen met autisme bij de regulatie van stress en spanning?

De omgeving snapt niet altijd goed hoe het oplopen van spanning  bij mensen met autisme werkt. En ziet niet hoe snel dat kan gaan. Mensen met autisme voelen zelf ook niet altijd goed aan dat de spanning oploopt en daarom kunnen ze, ondanks het feit dat ze manieren kennen om te reguleren, deze lang niet altijd in zetten.

Ondersteuning is in dit geval zoeken naar de goede balans in afstemming, weten waar je naar moet luisteren, en doen wat je zegt. Op momenten van stress en spanning is praten of  boos worden meestal niet meer de oplossing.  Waar ligt de balans om iemand met rust laten, of juist op een passende manier prikkels geven, of moet je iemand juist afleiden?

Je kunt iemand met autisme leren omgaan met zijn of haar spanning en stress. Dat kan als je de persoon kent, inzicht hebt in hoe die spanning ontstaat en wat helpt om te reguleren. Het allerbelangrijkste is echter om te luisteren naar hun eigen oplossingen. Ze hebben vaak allang ervaren wat werkt. En hoe wonderlijk soms ook, is dat vaak de beste manier om te reguleren.

Het helpt daarnaast als iemand met autisme zich gezien en begrepen voelt en dat deze persoon mag zijn wie zij of hij is.

 

Online training

Deze training wordt gegeven als online training die je kunt volgen vanuit je eigen huis of kantoor. Je hebt hiervoor een laptop of tablet nodig met een camera en stabiele, snelle internetverbinding. (Een smartphone of tablet is minder geschikt voor het volgen van een online training) Vooraf krijg je een code en password waarmee je kunt inloggen bij de digitale bijeenkomst. FORTIOR gebruikt voor het programma Webex of Zoom voor het geven van online trainingen.

Het boek “Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden” wordt vooraf naar per post naar je opgestuurd.

 

Inhoud van de studiedag Spannings- en stressregulatie bij mensen met autisme

De docent op deze studiedag is Anneke Groot. Zij verzorgt de dag samen met ervaringsdeskundige Janneke, een vrouw met klassiek autisme. Janneke kan heel goed vertellen wat het betekent om stress en spanning te ervaren. Als moeder van een zoon met autisme is Anneke ook ervaringsdeskundige, maar ze is vooral bekend door de methode Contactgericht Spelen en Leren (CSL).

 

Op de studiedag geeft Anneke een theoretische inleiding op de problemen die het omgaan met spanning en stress kunnen opleveren. Daarnaast geeft ze praktische tips hoe je mensen met deze problemen kunt ondersteunen. Janneke zal de presentatie van Anneke Groot met haar eigen ervaringen aanvullen

 

Anneke en Janneke gaan in op vragen als:

 • welke factoren beïnvloeden bij mensen met autisme het ontstaan van spanning en stress?
 • Welke rol speelt sensorische informatieverwerking hierbij?
 • Hoe beïnvloedt de omgeving die spanning en stress?
 • Op welke manier zijn mensen met autisme er extra gevoelig voor?

 

Aan het eind van de studiedag:

 • heb je kennis van en inzicht in wat bij mensen met autisme leidt tot spanning en stress.
 • weet je wat regulatie is in verband met prikkelverwerking.
 • weet je wat het effect van weinig lichaamsgevoel is op iemands executieve functies.
 • weet je wat er voor nodig is om bewust afgestemd, echt en eenduidig te reageren.
 • kun je iemand zich meer bewust maken van zichzelf door diepe druk te geven.
 • kun je als begeleider meer bewust kijken naar je eigen reacties die kunnen leiden tot spanning en stress bij mensen met autisme.
 • kun je meer afgestemd en in balans reageren op mensen met spanning en stress.

 

De informatie van deze studiedag is ook van toepassing op de ondersteuning van kinderen en volwassenen die naast autisme een verstandelijke beperking hebben.

 

Voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorkennis. Het is de bedoeling dat je voorafgaand aan de studiedag een casus voorbereidt. Vooraf zullen we laten weten welke informatie je over de cliënt uit de casus kunt verzamelen.

Indien gewenst kun je alvast het boek “Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden” van Anneke Groot doorlezen.

 

Studiebelasting

De studiebelasting bij deze training bestaat uit het voorbereiden van een casus (=0,5 tot 1 uur), het aantal online contact uren + werken in deelsessies (= 5 uur en 15 minuten), . De totale studiebelasting is 5,5 tot 6 uur.

De doelgroep

De studiedag is bedoeld voor begeleiders, leerkrachten, intern begeleiders,  vaktherapeuten en anderen die werken met kinderen en volwassenen met  autisme en eventueel een verstandelijke beperking.  Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De informatie van deze studiedag kunnen ze gebruiken als aanvulling op hun werkwijze.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd:

 • Register Vaktherapie
 • SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals


Lerarenportfolio
Deze studiedag staat in de catalogus, het overzicht in Lerarenportfolio van cursussen en opleidingen voor leerkrachten.

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

(Vanwege het praktische karakter van deze studiedag, kan accreditatie niet worden aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG)

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij  kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven. Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Aanwezigheid

Het SKJ stelt als voorwaarde dat je ten minste 100% van de contact-uren aanwezig bent om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten.

 

Anneke Groot

Anneke Groot geeft sinds 2000 trainingen en studiedagen aan ouders, begeleiders en leerkrachten van mensen met autisme (en een verstandelijke beperking). Daarnaast begeleidt ze individuele programma’s van kinderen en cliënten met autisme, zowel thuis als in professionele settingen. Ze is tevens ervaringsdeskundige. Voor haar jongste zoon met autisme heeft ze een intensief thuisprogramma gehad. Ze heeft diverse trainingen gevolgd van Contactgerichte Methodes, zoals Son-Rise, Growing Minds en Floortime. Daarnaast heeft ze attitudetrainingen gedaan en is ze sociaal pedagogisch hulpverlener. Ze heeft de methode Contactgericht Spelen en Leren in Nederland ontwikkeld en stichting Horison mede opgezet. Anneke heeft haar eigen bureau: Parel in de Oester: ze begeleidt de toepassing van de methode CSL en verzorgt cursussen, lezingen, workshops en de begeleiding van programma’s voor kinderen met autisme.
Bekijk de docent

Janneke (ervaringsdeskundige)

Janneke werkt als ervaringsdeskundige bij Dichterbij. Dit is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in delen van Limburg, Gelderland en Brabant. Naast klassiek autisme heeft Janneke ook een ernstige sensorische informatieverwerkingsstoornis en problemen met haar executieve functies. Dit belemmert haar sterk in haar dagelijks leven. Daarnaast biedt het autisme Janneke ook mogelijkheden waar ze niet zonder zou kunnen. Als ervaringsdeskundige geeft Janneke regelmatig lezingen aan hulpverleners, mensen met autisme en mensen uit de omgeving van iemand met autisme. Daarnaast geeft ze als ervaringsdeskundige advies, beantwoordt ze vragen en denkt ze mee.

Janneke is van mening dat er te vaak over mensen met autisme wordt gepraat. Bijna alle scholing, uitleg, boeken e.d. worden gegeven of geschreven door mensen zonder autisme. Ze hebben doorgaans geen idee wat het betekent om autisme te hebben. Door haar werk als ervaringsdeskundige hoopt Janneke bij mensen meer begrip te geven over wat het betekent om autisme te hebben. Janneke is ervan overtuigd dat praten met mensen met autisme een grote meerwaarde kan hebben voor de ondersteuning en omgang met mensen met autisme.
Bekijk de docent

Ochtend
09:00

training wordt open gezet

09:30

Welkom & en uitleg online training etiquette

09:35

Presentatie Anneke (aanvullingen door Janneke)

 • Inleiding in spanning en stress van mensen met autisme. Oorzaken van binnen uit
10:30

Pauze

10:45

Presentatie Anneke (aanvullingen door Janneke)

 • Oorzaken vanuit de omgeving op spanning en stress van mensen met autisme
11:45

Deelnemers werken in groepjes (deelsessies) hun casus. Wat zie je aan oorzaken voor stress bij je cliënt? Anneke en Janneke blijven beschikbaar voor vragen.

12:15

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Terugkoppeling bevindingen m.b.t. oorzaken van stress in eigen casus

13:45

Presentatie Anneke (aanvullingen door Janneke)

 • Handvatten voor interne en externe regulatie van spanning en stress
14:45

Pauze

15:00

Deelnemers werken in groepjes (deelsessies) aan hun eigen casus. Wat zou je kunnen doen om je cliënt te helpen bij de regulatie van stress. Anneke en Janneke blijven beschikbaar voor vragen.

15:30

Terugkoppeling bevindingen m.b.t. manieren waarop je je cliënt kan helpen bij het reguleren van stress en spanning

15:45

Afronding: Conclusie en vragen

16:00

Invullen online evaluatie + afronding

Aanbevolen literatuur

Anneke Groot (2021) Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden Prikkelverwerking, lichaamsgevoel, dyspraxie en executieve functies bij ASS, AD(H)D, DCD. Amsterdam: uitgeverij SWP. ISBN 9789085600978  Bestel dit boek hier >>

Anneke Groot. (2015). Houvast. Contactgericht spelen en leren met kinderen in het autistisch spectrum. Amsterdam: uitgeverij SWP. ISBN 9789088505973. Bekijk dit boek hier>>

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief