Terug naar het overzicht

Lichaamsgerichte diagnostiek en interventies bij mensen met LVB

03 jun 2022
Plaats
Fysiek
Accreditatie

DOCENTEN: Mia Scheffers, Marieke Leeflang, Tina Bellemans, Manon Smit en Elsbeth van Putten
INHOUD: Tijdens deze studiedag krijg je meer informatie over lichaamsgerichte diagnostiek en interventies bij cliënten met LVB die seksueel zijn misbruikt of die problemen hebben met de regulatie van boosheid en daardoor agressief gedrag vertonen.
TIJDSDUUR: Een studiedag op 3 juni 2022 van 9:30 tot 17:00
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: Accreditatie is toegekend door NIP K&J/ NVO OG en wordt aangevraagd bij Register Vaktherapie
INVESTERING: voor professionals: 250,00 p.p.  inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

DEZE STUIDIEDAG IS GEANNULEERD

Inschrijven nieuwsbrief

Hoe je je lichaam beleeft is belangrijk voor het “zijn” als mens. Een positieve beleving van het lichaam is gerelateerd aan verbeterde kwaliteit van leven en verminderde psychosociale stress en psychopathologie. Het ontwikkelen van een positieve lichaamsbeleving begint in de eerste levensjaren van een mens en start bij het opdoen van zintuigelijke prikkels en het verwerken ervan. Door middel van veilige, speelse en fysieke interacties tussen een kind en de mensen in de omgeving leert het zijn of haar lichaam te ervaren als het “eigen lichaam” en deze positief te beleven

Het lichaam speelt een grote rol in hoe iemand over zichzelf denkt en tegen de wereld aankijkt. Ook is het lichaam een waardevol instrument voor het verkrijgen van informatie rondom stress of emoties. Het bewust worden van lichamelijke signalen, zoals een verhoogde hartslag, versnelde ademhaling of gevoelens van warmte of pijn, en het hieraan geven van betekenis, maken het mogelijk om stress en emoties te herkennen. Om deze stress en emoties te reguleren kan het lichaam vervolgens worden ingezet om tot rust te komen. Interventies waarbij het lichaam centraal staat kunnen hierbij helpend zijn.

Bewegings- en lichaamsgerichte diagnostiek en interventies, zoals toepast in de psychomotorische therapie (PMT), zijn vaak heel geschikt voor gebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB), mede omdat deze goed aansluiten bij de behoeften en leerstijl van de doelgroep, mits ze goed zijn aangepast.

Vanuit het Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn van Hogeschool Windesheim Zwolle worden twee onderzoeksprojecten uitgevoerd naar Psychomotorische Therapie (PMT) bij mensen met LVB. Tijdens deze studiedag zullen de onderzoekers je meenemen in de resultaten van hun onderzoek en zullen ze laten zien welke implicaties de onderzoeksresultaten hebben voor de praktijk.

 

Onderzoek naar lichaamsgerichte diagnostiek en interventies bij LVB

Onderzoeksproject “Seksueel misbruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie”. Seksueel misbruik komt veel voor bij mensen met LVB. De gevolgen van seksueel misbruik komen tot uiting in diverse psychologische en gedragsmatige problemen en hebben een negatieve invloed op de lichaamsbeleving. Goede diagnostiek en behandeling zijn essentieel om seksueel misbruik op tijd te herkennen en de gevolgen van seksueel misbruik te verminderen. Een psychomotorische invalshoek, waarin lichaamsbeleving een rol speelt, neemt hier een potentieel belangrijke plek in. Echter, er was tot voor kort nog geen onderzoek naar psychomotorische diagnostiek en interventies bij mensen met een LVB die seksueel misbruikt zijn.

Binnen het onderzoeksproject, uitgevoerd door Marieke Leeflang en Manon Smit, zijn er twee psychomotorische diagnostische instrumenten ontwikkeld gericht op het signaleren van een verstoorde lichaamsbeleving bij volwassenen met een LVB die seksueel misbruikt zijn, namelijk: 1) Lichaamsbelevingslijst LVB (zelfrapportage); en 2) PsyMot LVB (observatie en interview).  Momenteel worden beide instrumenten ingezet om mogelijke verschillen in lichaamsbeleving in kaart te brengen tussen volwassenen met een LVB die wel en geen seksueel misbruik hebben meegemaakt.

Daarnaast is er samen met experts uit het werkveld een theoretisch onderbouwde psychomotorische module “Veilig en Sterk” ontwikkeld die ingezet kan worden bij mensen met een LVB die seksueel misbruikt zijn. In de module staat het scheppen van een veilig therapeutisch klimaat centraal samen met alle betrokkenen, waarin een gezamenlijke visie en psycho-educatie belangrijk is. De module bestaat uit een behandelprotocol voor PMT-ers met veel verschillende bewegings- en lichaamsgeoriënteerde werkvormen en een werkboek met uitlegbladen en opdrachten voor thuis.

 

Onderzoeksproject naar psychomotorische therapie gericht op agressieregulatie bij mensen met een LVB: “Wat voel je in je lichaam wanneer je boos bent?”

Agressief gedrag is een bekend probleem bij mensen LVB. Dit soort gedrag heeft een negatieve impact op de pleger, het slachtoffer maar ook op de begeleiders. Eén van de oorzaken van agressief gedrag is het slecht kunnen reguleren van boosheid en frustratie. Ook was er tot voor kort nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van psychomotorische therapie bij mensen met LVB die problemen hebben met het reguleren van boosheid en daardoor agressief gedrag vertonen.

In het promotieonderzoek van Tina Bellemans (2021) is aandacht geschonken aan het nagaan van de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van specifieke PMT-meetinstrumenten – gericht op lichaamsbewustzijn bij boosheid en op copingvaardigheden bij boosheid – die zijn aangepast aan de doelgroep LVB. Het onderzoek heeft geleid tot nieuwe kennis over de evidentie en werkingsmechanismen van psychomotorische therapie gericht op het reguleren van boosheid in het kader van het voorkomen of verminderen van agressief gedrag. De resultaten van de onderzoeken geven gedragsdeskundigen en vaktherapeuten belangrijke handvatten om cliënten met LVB te ondersteunen bij het reguleren van boosheid, waarbij het lichaam een cruciale rol speelt.

INHOUD

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Lichaamsgerichte diagnostiek
 • Lichaamsgerichte interventies
 • Lichaamsbeleving
 • Arousal en emotie regulatie
 • Coping

STUDIEBELASTING

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval is dat 6,5 uur.

DOELGROEP

De studiedag is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen en vaktherapeuten.

 

CLIËNTGROEP

De inhoud van de studiedag is van toepassing op (jong)volwassenen met LVB.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Accreditatiebureau NIP K&J/ NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie: 6,5 punten
  • Opleiding – diagnostiek: 1,5 punten
  • Opleiding – behandeling: 1,5 punten

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Register Vaktherapie

 

Overige accreditaties in overleg

Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J/ NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Mia Scheffers

Mia Scheffers is opgeleid als bewegingswetenschapper, bewegings- en lichaamsgericht psychotherapeut en seksuoloog. Als associate lector binnen het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn van Hogeschool WIndesheim houdt zij zich hoofdzakelijk bezig met onderzoek naar en theoretische onderbouwing van bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies bij trauma.

Binnen het lectoraat doet en begeleidt Mia onderzoek naar psychomotorische interventies bij verschillende doelgroepen met aan een trauma gerelateerde problematiek, waaronder vluchtelingen, veteranen en slachtoffers van seksueel geweld. Daarnaast is Mia gespecialiseerd in de psychometrische evaluatie van meetinstrumenten, in het bijzonder vragenlijsten die van belang zijn voor de diagnostiek en evaluatie van psychomotorische therapie.

Mia studeerde Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit, waar ze ook de postdoctorale opleiding tot bewegings- en lichaamsgericht psychotherapeut afrondde. Bij het RINO Amsterdam volgde zij de postdoctorale opleiding tot seksuoloog. Zij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift Body experience in patients with mental disorders.
Bekijk de docent

Tina Bellemans

Tina Bellemans is opgeleid als bewegingswetenschapper en psychomotorisch therapeut aan de KU Leuven (België). Momenteel is ze verbonden aan het lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn van Hogeschool Windesheim als docent bij de opleiding psychomotorische therapie en als onderzoeker. Ook is ze als docent verbonden aan de opleiding kinesitherapie van de Universiteit Hasselt (België) en als onderzoeker verbonden aan het Behavioural Science Institute  van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Tina is in 2021 gepromoveerd op het proefschrift Psychomotor therapy in people with mild intellectual disabilities or borderline intellectual functioning: What do you feel when you are angry? Haar promotieonderzoek was gericht op de effectiviteit van psychomotorische therapie (PMT) bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) die problemen hebben met het reguleren van boosheid en die agressief gedrag vertonen.
Bekijk de docent

Manon Smit

In 2017 is Manon Smit na het behalen van haar Master Orthopedagogiek aan de slag gegaan als promovenda bij het onderzoeksproject “Seksueel misbruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie”. Zij richt zich binnen dit project met name op de (psychomotorische) diagnostiek van volwassenen met LVB die seksueel misbruikt zijn. Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool Windesheim, Vrije Universiteit Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is ze als docent verbonden aan de opleiding psychomotorische therapie van Hogeschool Windesheim.
Bekijk de docent

Marieke Leeflang

Marieke Leeflang is opgeleid als bewegingswetenschapper, psychomotorische therapeut en mindfulness trainer en al jaren werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe problematiek met zeer uiteenlopende hulpvragen. Eind 2018 gestart met onderzoek naar een Individuele Mindfulness training voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Op dit moment is Marieke in deeltijd werkzaam bij het Lectoraat Bewegen, Gezondheid en Welzijn van Hogeschool Windesheim bij het onderzoeksproject “Seksueel misbruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking: de inzet van psychomotorische therapie” en doet ze onderzoek naar de inzet van de PMT-module “Veilig en Sterk”.
Bekijk de docent

Elsbeth van Putten

Elsbeth van Putten is PMT-er en systeemtherapeut bij Abrona, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze studeerde Bewegingswetenschappen aan de VU en werkt sinds 1999 met kinderen, jeugdigen, gezinnen, stellen en mensen met uiteenlopende beperkingen. Naast het klinische werk geeft ze les en schreef ze, samen met Tina Bellemans, een hoofdstuk in het nieuwe PMT-handboek: ‘Psychomotor therapy in individuals with mild intellectual disabilities or borderline intellectual functioning’.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Keynote: De rol van het lichaam in diagnostiek en behandeling: een theoretische onderbouwing

 

door: Mia Scheffers

10:15

Lichaamsgerichte diagnostiek bij LVB: lichaamsbeleving en seksueel misbruik

 

Door: Manon Smit

10:45

Lichaamsgerichte diagnostiek bij LVB: agressie

 

Door: Tina Bellemans

11:15

Pauze

11:30

Oefenen

 • Oefenen met de Lichaamsbelevingslijst lvb en PsyMot-lvb
 • Oefenen met BLSI-vb en PACS
12:00

Oefenen

 • Oefenen met de Lichaamsbelevingslijst lvb en PsyMot-lvb
 • Oefenen met BLSI-vb en PACS
12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Lichaamsgerichte interventies bij LVB: een introductie

 

Door: Elsbeth van Putten

14:25

Lichaamsgerichte interventies bij LVB: Module ‘Veilig en Sterk’ en Mindfulness interventie

 

Door: Marieke Leeflang

15:15

Pauze

15:30

Lichaamsgerichte interventies bij LVB: Module ‘Omgaan met agressie’

 

Door: Tina Bellemans

16:20

Afsluiting en samenvatting van de dag door Mia Scheffers

17:00

Einde

Aanbevolen literatuur

Bellemans, T. (2021). Psychomotor therapy for people with mild intellectual disabilities or borderline intellectual functioning: What do you feel when you are angry? Proefschrift.

Bellemans, T., Hoek, P. T. A. P., Scheffers, W. J., Van Busschbach, J. T., & Didden, R. (2016). Psychomotorische therapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking en problemen met emotie- en agressieregulatie. Directieve Therapie, 36(3), 148–168.

Bellemans, T., Van Putten, E. (2021). Psychomotor therapy in individuals with mild intellectual disabilities or borderline intellectual functioning. In C. Emck, J. de Lange, T. Scheeuwe, J. van Busschbach & T. van Damme (Eds.), Psychomotor Interventions for Mental Health. Children & Adolescents (pp. 50-84). Boom Uitgevers.

Emck, C., & Scheffers, M. (2019). Psychomotor interventions for mental health: an introduction. In J. De Lange (Eds.), Psychomotor Interventions for Mental Health (pp. 17–51). Boom Uitgevers.

Leeflang, M., Smit, M., Scheffers, M., & Busschbach, J. Van. (2021). Seksueel misbruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking : de inzet van psychomotorische diagnostiek en therapie. Nederlands Tijdschrift Voor de Zorg Aan Mensen Met Verstandelijke Beperkingen, extra edit, 27–31.

Smit, M. J., Scheffers, W. J., Emck, C., Van Busschbach, J. T., & Beek, P. J. (2020). Klinische kenmerken van seksueel misbruikte mensen met een lichte verstandelijke beperking: een literatuuroverzicht. Tijdschrift voor Psychiatrie, 62(10), 878-887.

Smit, M. J., Scheffers, M., Emck, C., Van Busschbach, J. T., & Beek, P. J. (2019). Clinical characteristics of sexually abused individuals with intellectual disability: An overview of the literature. Research in Developmental Disabilities, 95.

Smit, M. J., Scheffers, M., Emck, C., van Busschbach, J. T., & Beek, P. J. (2021). The Body Experience Questionnaire for adults with mild intellectual disability or borderline intellectual functioning (BEQ-mb): Development and initial evaluation. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 0(0), 1–11. https://doi.org/10.3109/13668250.2021.1929879

Locatie

De studiedag vindt plaats in:

Congres- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

De locatie ligt op 10 minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Het congres en vergadercentrum heeft eigen parkeerplaats aan de achterzijde van ons pand, hier kun je weliswaar gratis, maar zeer beperkt je auto kwijt. Daarbij geldt vol=vol.

De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid op loopafstand van de locatie (P1ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg).Op de terreinen van de Jaarbeurs is een uitrijkaart te verkrijgen voor een dagtarief van € 16,- tot 20,00  (of € 4,- per uur).

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief