Terug naar het overzicht

Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking

01 nov 2018
Plaats
Fysiek

DOCENT: Anton Došen
INHOUD: De neurobiologische aspecten van emotionele ontwikkeling en over de persoonlijkheidsontwikkeling  bij mensen met een verstandelijke beperkin.
ACCREDITATIE: Wordt aangevraagd bij NIP/NVO (geldt ook voor SKJ).

Deze theoriedag wordt niet meer herhaald. Ben je geïnteresseerd in het thema? Bekijk dan de studiedag Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking: state of art

 

Inschrijven nieuwsbrief

Bij professionals in de gehandicaptenzorg komt er steeds meer aandacht voor emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit is belangrijk, want inzicht in de emotionele ontwikkeling biedt de mogelijkheid de innerlijke wereld van de cliënt beter te begrijpen. De emotionele ontwikkeling speelt namelijk een wezenlijk rol bij het ontstaan van persoonlijkheidskarakteristieken, in het psychosociaal functioneren, bij lichamelijke reacties op de omgeving en in het gedrag van de persoon.

Als de basale emotionele behoeften van de cliënt beter worden onderkend, kan de omgeving hierop beter worden afgestemd. Het aanpassen van de omgeving op deze basale emotionele behoeften bevordert de psychische gezondheid van de persoon met een verstandelijke beperking. Ook bij gedrags- en psychische problemen kan het inzicht in het emotionele ontwikkelingsniveau van een cliënt nieuwe invalshoeken bieden. Dit inzicht is een belangrijk hulpmiddel bij het onderkennen van het ontstaansmechanisme dat ten grondslag ligt aan de problematiek. Voor een goede diagnose en adequate behandeling is het begrijpen van het ontstaansmechanisme zeer belangrijk.

Tijdens deze studiedag gaat Anton Došen in op de neurobiologische en functionele aspecten van emotionele ontwikkeling en licht hij zijn model voor emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling en de toepassing ervan in de praktijk uitgebreid toe.

 

Discrepantie theorie

Een belangrijk aspect in Došens theorie voor emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling is dat het emotionele systeem en cognitieve systeem twee aparte neurale systemen zijn. Deze systemen kunnen zich tot op zekere hoogte onafhankelijk van elkaar ontwikkelen. Emoties geven hierbij de aanzet tot cognitieve ontwikkeling. Samen zorgen de emotionele en cognitieve ontwikkeling voor sociale ontwikkeling. Volgens Anton Došen kan er een discrepantie bestaan tussen emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling. Deze discrepantie maakt een persoon kwetsbaar voor probleemgedrag en psychiatrische stoornissen.

 

Een adequate diagnose betekent een effectieve behandeling

Met behulp van bijvoorbeeld de SEO-R² (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking- Revised²) kan het niveau van de emotionele ontwikkeling bij de persoon met een verstandelijke beperking ingeschat worden. In de praktijk is gebleken dat gedrags- of psychiatrische problemen beter verklaard en begrepen konden worden door inzicht in het emotionele ontwikkelingsniveau. Hierdoor was het mogelijk een adequate diagnose te stellen en een  effectieve behandeling in te zetten.

Inhoud theoriedag Emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking

Docent tijdens deze studiedag is Anton Došen (psychiater en kinderpsychiater). Hij zal onder meer de volgende thema’s behandelen:

  • Biologische en psychische aspecten van emotionele ontwikkeling en van emotionele processen;
  • Cognitieve, affectieve en sociale neurowetenschap;
  • Het ontwikkelingsdynamisch model;
  • Fasen in emotionele ontwikkeling en emotionele behoeften;
  • Normaal gedrag, maladaptief gedrag, en psychiatrische stoornissen;
  • Integratieve diagnostiek en behandeling.

Het programma bevat veel theorie en zal met videobeelden en casusbeschrijvingen geïllustreerd worden.

Studiebelasting

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6,5 uur.

Voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen. De aan bevolen literatuur vind je onder de tap “meer informatie”

Niveau van de studiedag en doelgroep

De theoriedag over emotionele ontwikkeling is op academisch niveau. De stof, die op deze theoriedag wordt behandeld, heeft betrekking op mensen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) beperking.

 

De dag is vooral bedoeld voor:

  • psychologen, orthopedagogen, psychiaters, AVG-en, managers, verpleegkundigen, verpleegkundigen specialist in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg;
  • psychologen, orthopedagogen en teammanagers in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

 

Accreditatie is aangevraagd bij:

  • Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG
  • Als de training wordt geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

 

Overige accreditaties in overleg
Overige accreditaties kunnen in overleg worden aangevraagd. Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven vermeld? Neem dan contact op met inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presenties

Na afloop van de studiedag ontvangt iedere deelnemer een certificaat als bewijs van deelname. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen voert FORTIOR de presentie in, zoals bij het NIP/NVO. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR

 

Anton Došen

Professor dr. Anton Došen was kinderpsychiater en psychiater en als zodanig verbonden geweest aan het Observatiecentrum de Hondsberg in Oisterwijk. Later was hij directeur behandeling van Nieuw Spraeland, centrum voor behandeling van psychische en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking, te Oostrum (thans STEVIG, onderdeel van Dichterbij). Tegelijkertijd was hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen als bijzonder hoogleraar met als leeropdracht “Psychiatrische aspecten van verstandelijke beperking”.

Door zijn educatieve activiteiten en publicaties nam hij meer dan dertig jaar landelijk en internationaal een vooraanstaande plaats in op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Hij ontwikkelde de SEO (Schaal voor Emotionele Ontwikkeling), het Ontwikkelingsdynamisch model en het model van integratieve diagnostiek en behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Deze modellen worden gebruikt door deskundigen uit verschillende landen. Na zijn emeritaat zette hij zich nog volop in voor de ontwikkeling van de zorg van de geestelijke gezondheid van deze mensen.

Op 3 januari 2023 is Anton Došen overleden. FORTIOR heeft enkele jaren intensief met Anton samengewerkt. Met ontzag hebben we altijd geluisterd naar Antons grote kennis en kunde die hij liet zien tijdens studiedagen, congressen en masterclasses. We denken met liefde en dankbaarheid aan hem terug.

 

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Persoonlijkheidsontwikkeling en verstandelijke beperking; nieuwe inzichten vanuit cognitieve neuro-wetenschap, moleculaire neuro-wetenschap en ontwikkelingsneurowetenschap omtrent emoties en emotionele ontwikkeling, basale emotionele behoeften en motivaties.

11:00

Pauze

11:15

Emoties en gedrag; fases van emotionele ontwikkeling, videodemonstratie van verschillende fases, emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking en autistische spectrum stoornis.

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Kenmerken van adaptief en maladaptief gedrag per niveau van emotionele ontwikkeling; videodemonstratie van adaptief en maladaptief gedrag op verschillende niveaus.

15:15

Pauze

15:30

Betekenis van het niveau van emotionele ontwikkeling voor diagnostiek en behandeling, videodemonstratie van Ontwikkelingsdynamische Relatietherapie van gevallen uit de praktijk.

17:00

afsluiting

Aanbevolen literatuur

Bateman A., Fonagy F. (2012). Handbook of mentalizing in mental health practice. Am. Psychiatric Publ, Washington D.C.  blz. 3-42. Bestel dit boek hier >>

Bradley S.J. (2000). Affect regulation and the development of psychopathology. New York, Guilford Press blz. 3-39. Bestel dit boek hier >>

Cicchetti D., Cohen D.J. (2006). Developmental psychopathology. New York, John Wiley&Sons. blz. 244-292.

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. Bestel dit boek hier >>  of (Došen A. (2005). Psychische stoornissen, gedragsproblemen en verstandelijke beperking. Assen: Van Gorcum, blz. 1-440.)

Došen, A. (2017). Neurobiologische aspecten van emotionele ontwikkeling. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom. Bestel dit boek hier>>

Gabbard G.O.(2005). Mind, brain and personality disorders. Am. J. of Psychiatry, blz. 162, 648-655. download het artikel hier>>

Kandel E (2006). In search of memory. New York, W.W. Norton&Company. blz. 319-362. Bestel dit boek hier >>

LeDoux J.E. (2002). Synaptic self. New York, Macmillan. blz.174-259. Bestel dit boek hier>>

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2016). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. blz. 9-124 Bestel dit boek hier>>

Locatie

De theoriedag vindt plaats in:

Lunchcafé In de Roos
Zuiderparkweg 282
5216 HE Den Bosch

T: 073 6143344
www.lunchcafe-inderoos.nl

In de buurt van het lunchcafé is voldoende parkeergelegenheid.

Als je met het openbaar vervoer komt, dan reis je via Den Bosch CS en vervolgens ga je nog een stukje met de bus.

 

nieuwsbrief

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen