Terug naar het overzicht

De Groeps-SEO en de coaching van teams

29 okt 2019
Plaats
Fysiek

DOCENTEN: Niki Laurijsen en Mirjam Herms
INHOUD: Hoe gebruik je het SEO-R kleurenprofiel bij de coaching van leerkrachten en begeleiders in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking? Welke benadering pas je toe? Hoe coach je je team en jezelf? Hoe pas je de kennis van het kleurenprofiel toe en hoe doe je dat op zowel individueel als groepsniveau?
TIJDSDUUR: Een studiedag op 29 oktober 2019 van 10:00 tot 17:00
LOCATIE: Utrecht
ACCREDITATIE: Werd aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ).

Deze training wordt niet herhaald. Blijf op de hoogte van ons aanbod en meld je aan voor de nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Het SEO-R Kleurenprofiel wordt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vaak toegepast. Het is een nuttig instrument dat er aan kan bijdragen dat begeleiders of leerkrachten hun begeleidingsstijl kunnen afstemmen op de emotionele ontwikkeling van een cliënt of leerling. Maar hoe werk je met het kleurenprofiel in de klas of in een groep?

De Groeps-SEO is een groepsgewijze afname van de SEO-R Kleurenprofiel. Tijdens deze afname wordt een profiel gemaakt van de emotionele ontwikkeling van alle leerlingen of cliënten uit de groep wat uiteindelijk resulteert in een beeld van het emotioneel ontwikkelingsniveau van de groep. Daarnaast maakt het inzichtelijk waar de behoeften van ieder individu als ook de groep liggen.

Voor gedragsdeskundigen is deze studiedag relevant omdat ze meer informatie krijgen over het begeleiden en coachen van teams met behulp van het SEO-R Kleurenprofiel en de Groeps-SEO. Daarnaast horen gedragsdeskundigen meer over hoe ze begeleiders of leerkrachten kunnen motiveren deze kennis toe te passen en kritisch naar eigen handelen te blijven kijken.

Vaktherapeuten, begeleiders en leerkrachten zullen ontdekken welke kennis en praktische tools de Groeps-SEO kan opleveren. Tijdens de studiedag wordt aandacht besteed aan de manier waarop je jezelf kunt blijven coachen en scherp kunt blijven in de afstemming op mensen met een verstandelijke beperking.

Inhoud van de studiedag

De docenten Niki Laurijsen en Mirjam Hermse vertellen je tijdens deze studiedag meer over de afname van het SEO-R Kleurenprofiel en de Groeps-SEO. Ook besteden ze aandacht aan hoe je begeleiders / leerkrachten kunt coachen in het afstemmen op de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking.

Aan het eind van de studiedag heb je:

  1. Een korte uitleg gekregen over het SEO-R Kleurenprofiel
  2. Kennis genomen van de mogelijkheden van de Groeps-SEO
  3. Uitleg gekregen over hoe jezelf en je team kan coachen in toepassen van de kennis van de Groeps-SEO
  4. Kennis over eigen copingstrategieën en het analyseren van coping bij professionals zodat er een betere afstemming op de emotionele ontwikkeling van cliënten/leerlingen bereikt kan worden. Hier wordt op praktische wijze over gesproken en worden handvatten aangeboden hoe deze afstemming in de praktijk te kunnen toepassen

 

Tijdens de studiedag wordt een casus behandeld. Ook is het mogelijk een eigen casus in te brengen.

Studiebelasting & voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor professionals die werken in het speciaal onderwijs cluster 3 of werkzaam zijn in de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Deze studiedag is geschikt voor teamleiders, orthopedagogen, psychologen, vaktherapeuten, begeleiders en leerkrachten. Deze studiedag is ook interessant zijn voor andere professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking in een groep.

Accreditatie:

Accreditatie wordt aangevraagd voor:

  • Het accreditatiebureau NIP K&J/NVO Orthopedagoog OG
  • Als de training wordt geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Niki Laurijsen

Niki Laurijsen is Orthopedagoog en GZ-psycholoog. Ze is werkzaam binnen het speciaal onderwijs. Niki heeft daarnaast veel ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zo heeft ze gewerkt in een orthopedagogisch centrum binnen de Hondsberg in Oisterwijk. Daarnaast heeft ze lesgegeven in het MBO en HBO.

Niki Laurijsen is mede-eigenaar van de zelfstandige onderneming Mica. Mica staat voor meer inhoud aan competentie en autonomie en is inzetbaar voor scholing, training, begeleiding, ontwikkeling met als basis de doelgroep personen met een verstandelijke beperking.

Met haar collega’s van Mica ontwikkelde Niki onder andere een training waarmee mensen met een verstandelijke beperking ondersteund kunnen worden in hun emotieregulatie.
Bekijk de docent

Mirjam Hermse

Mirjam is geboren in Groningen en heeft van jongs af aan al affiniteit met kinderen en jongeren die zich anders ontwikkelen en uit de pas lopen. Ze is gestart met de opleiding SPW en startte haar werkzame leven als klasse assistent. Mirjam was vooral geïnteresseerd in de kinderen die zich anders ontwikkelden. Ze wilde meer verdieping op dit vlak. Daarom begon ze een opleiding SPH in 1998. Het onderwijs bleef haar trekken. Want je staat dicht bij de kinderen en jongeren en volgt de ontwikkeling nauwgezet.

Omdat ze zich verder wilde specialiseren, ging Mirjam de Pabo doen. Ze wilde graag meer ontwikkelmogelijkheden binnen het onderwijs creëren. Vanuit het werken met jongere leerlingen in reguliere groepen is Mirjam zich gaan specialiseren in gedragsregulatie en gedragsproblematiek. Ze is een aantal jaren leerkracht geweest in de structuurgroep. Dit was een groep leerlingen die niet binnen de reguliere groepen konden functioneren. Omdat er naast onderwijs een zorgvraag lag en deze kinderen meer ondersteuningsbehoefte hadden. Er was sprake van een multidisciplinaire aanpak met naast onderwijs behandeling en samenwerking met kinder- en jeugdpsychiatrie. Mirjam ontdekte dat hier haar uitdaging lag.

Ze volgde de master SEN opleiding en was naast leerkracht al een aantal jaren werkzaam als intern begeleider binnen het speciaal onderwijs. Sinds kort is Mirjam gestart met een behandeling in de vorm van stressregulatie samen met een PMT-er binnen school. Deze methode heeft Mirjam samen met Niki ontwikkeld.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:15

Theorie Groeps SEO

11:15

Pauze

11:30

Coachen en motiveren

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Kennis over eigen copingstrategieën en analyseren coping bij andere professionals

15:15

Pauze

15:30

Casus, praktische vertaalslag

17:00

Sluiting

Aanbevolen literatuur

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. Bestel dit boek hier>>

Vignero, G. (2011). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. ISBN 978-90-441-2809-3. Bestel dit boek hier>>

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2016). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn: Garant nv. ISBN 9789044133677 Bestel dit boek hier>>

Groot, R. de. (2012). SEO-R Kleurenprofiel, revised. Handleiding. Doetinchem: Graviant. ISBN 9789075129984. Bestel de kleurenprofiel en handleiding hier>>

 

 

De studiedag vindt plaats in:

Volksuniverstiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

De locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan beperkt worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief