Terug naar het overzicht

coachen naar verandering

16 sep 2019
Plaats
Fysiek

DOCENT: Chris Van Dam
INHOUD: Het Brugse model voor oplossingsgerichte coaching van teams binnen de gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs, GGZ en maatschappelijke ondersteuning. Het doel van de coaching is dat teams zich beter kunnen afstemmen op de ondersteuningsbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking.
TIJDSDUUR: Deze studiedag vond plaats op 16 september 2019 van 10:00 tot 17:00.
ACCREDITATIE: Is toegekend door het Lerarenregister en NIP K&J/NVO OG (geldt ook voor SKJ).

Blijf op de hoogte van ons aanbod en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

Teams die werken met mensen met een verstandelijke beperking komen regelmatig voor hete vuren te staan. Dit geldt vooral als ze te maken hebben met ernstig probleemgedrag. Het is ook in deze situaties belangrijk dat begeleiders zich emotioneel blijven afstemmen op hun cliënten. Coaching on the job is een effectieve manier om teams of individuele professionals te ondersteunen om voldoende te blijven afstemmen op de ondersteuningsbehoefte van een persoon met een verstandelijke beperking.

Coachen is het mobiliseren van iemands potentieel voor maximale prestatie. (Whitmore, 1992). Het Brugse model voor oplossingsgerichte coaching is een waarderende benadering waarbij je focust op de doelstelling van medewerkers (of van je cliënt). Deze benadering blijkt in de praktijk effectief en zorgt voor resultaat op korte termijn. Doordat medewerkers namelijk op een andere manier tegen het probleem gaan aankijken, verandert hun begeleidingsstijl.

Managers, gedragsdeskundigen of coördinerend begeleiders hebben niet altijd de juiste handvatten tot hun beschikking om een team goed te kunnen coachen. Tijdens deze studiedag leer je meer over oplossingsgerichte coaching volgens het Brugse model. En hoe je jouw interventies kunt afstemmen op de samenwerking met teams, medewerkers of cliënten die je begeleidt.

 

Het Brugs model voor oplossingsgerichte coaching

In Nederland wordt de methode “oplossingsgericht werken (OW)” al veel toegepast in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. OW werd in de Verenigde Staten ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg. Minder bekend is dat er ook een Europese variant is van deze benadering. In 1984 werd in Brugge het Korzybski Instituut opgericht. De leden van dit instituut waren vooral geïnteresseerd in wat werkt tijdens het therapeutisch proces. Enkele belangrijke uitgangspunten van het Brugse model zijn dat mensen zelfhelende capaciteiten hebben. En dat de mogelijkheid om zelf keuzes te maken belangrijk is om jezelf goed te voelen.

In het Brugse model laat de coach zich leiden door de volgende vragen:

 • Is er een oplossing mogelijk?
 • Is er een hulpvraag?
 • Is het een werkbare hulpvraag?
 • Beschikt men over voldoende resources?

 

Telkens als er een positief antwoord is op een vraag, kun je door naar de volgende. Bij ieder ontkennend antwoord blijft de coach bij interventies die bij het huidige niveau passen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen problemen en beperkingen. Samen met de coachee wordt de hulpvraag verhelderd. Er wordt onderzocht of de coachee al hulpbronnen gebruikt en de stappen richting de gewenste situatie worden inzichtelijk gemaakt.

De oplossingsgerichte aanpak wordt verduidelijkt door een flowchart. Dit is een nuttig instrument om het coachingsproces te begeleiden.

 

Oplossingsgerichte coaching

Vervolgscholing

Wil je vaardigheden als coach na het volgen van de studiedag “Coachen naar verandering” vergroten? Volg dan ook de studiedag “Tools voor de oplossingsgerichte coach”.

 

De inhoud van de studiedag over coachen naar verandering

Tijdens de studiedag coachen naar verandering behandelt Chris Van Dam het Brugse model voor oplossingsgerichte coaching. Naast theorie krijg je veel mogelijkheden om zelf te oefenen met de Brugse methode.

 

Aan het eind van de dag:

 • Heb je een ander beeld van het begrip “weerstand”
 • Ken je het verschil tussen een probleemgerichte kijk en een oplossingsgerichte benadering
 • Ken je de vier vragen van Michael Hjerth
 • Is je bewustwording van de invloed van taal vergroot
 • Kun je een aantal elementen uit de oplossingsgerichte benadering toepassen

 

De stof die tijdens deze studiedag wordt behandeld is toepasbaar op het coachen van teams en individuele cliënten.

 

Studiebelasting & voorbereiding

Deze studiedag is zonder voorbereiding te volgen. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur lezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

 

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

 • psychologen, orthopedagogen, managers, coördinerend begeleiders, verpleegkundigen, verpleegkundigen specialist in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, GGZ , verslavingszorg of forensische zorg,
 • leerkrachten, intern begeleiders en teammanagers in het speciaal onderwijs,
 • managers in de maatschappelijke ondersteuning (WMO).
 • Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp.

Accreditatie:

Accreditatie is toegekend door:

 • Het Lerarenregister (ID: gVKTHsvfOk) voor 6 RU
 • Accreditatiebureau Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/NVO orthopedagoog-Generalisten
  • Herregistratie 6 punten
  • Opleiding – behandeling 1,5 punt
  • Opleiding – diagnostiek 0,5 punt
  • Opleiding – overige taken 1 punt
 • SKJ, omdat de studiedag is geaccrediteerd door het NIP K&J / NVO OG is de studiedag ook geaccrediteerd voor het SKJ

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven wordt vermeld? Dan kun je met FORTIOR overleggen of de accreditatie kan worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op via inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Chris Van Dam

Chris Van Dam is auteur van verschillende boeken. Van zijn eerste boek ‘De Spiegel. Krachtig coachen vanuit gestalt- en oplossingsgericht denken met aandacht voor zelfreflectie’ (2013) zijn drie oplagen verschenen . Het boek “Coachen naar verandering” (2015) heeft ondertussen het succes van het eerste boek ruimschoots overtroffen en wordt eind 2017 opnieuw uitgegeven. Met zijn nieuwste boek “Intervisie.. een weg naar verandering” (2016) richt hij zich tot een kleiner publiek.

Chris werkt als praktijklector aan de Hogeschool Gent en was hij jarenlang staflid bij het Korzybski Instituut te Brugge. Hij heeft ervaring als personal coach, teamcoach en trainer in verschillende sectoren: Bijzonder Onderwijs, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, de verslavingssector, psychiatrie, Bijzondere Jeugdzorg, internaatswerking, Jeugd en gehandicaptenzorg. Het aantal sectoren in de non-profit waarin Chris opdrachten heeft, breidt zich voortdurend uit en daarmee ook zijn kennis van de toepassingsmogelijkheden van het oplossingsgerichte coachingsmodel.

In België is Chris een veelgevraagd spreker en workshopsbegeleider. Kenmerkend voor de workshops is: focus op de praktijk in plaats van de theorie, het vlotte contact met de deelnemers en oefeningen waarbij de deelnemers in een co-expertenrol geplaatst worden en toch de nodige feedback en sturing krijgen.

Ontdek de website Centrum Oplossingsgericht Coachen: https://www.centrumoplossingsgerichtcoachen.be/.
Op deze website vind je alle info over opleidingen en workshops, de boeken en artikels van auteur Chris Van Dam.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Introductie in het oplossingsgericht denken & 4 vragen van Michael Hjerth

11:00

Pauze

11:15

Vier basisprincipes van het oplossingsgericht denken

12:30

Lunchpauze

 
Middag
12:30

Het Brugse model voor oplossingsgerichte coaching

14:30

Pauze

14:45

Het Brugse model voor oplossingsgerichte coaching

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

Van Dam, C. (2015). Coachen naar verandering. Een praktisch boek over oplossingsgericht coachen voor de personal coach, teamcoach en coachende hulpverlener. Antwerpen – Cambridge: Intersentia.

Je kunt dit boek bestellen bij je inschrijving.

Kom je niet naar de studiedag? Bestel dit boek dan hier >>

Deze studiedag wordt gehouden in:

Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

De locatie ligt op vijf minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan niet worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn La Vie, Paardenveld of Vredenburg.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief