Terug naar het overzicht

Diagnostiek van gehechtheid: cursus over de afname en scoring van de Attachment Story Completion Task (ASCT)

Tweedaagse praktijkgerichte cursus over ASCT
2 dagdelen
03 okt 2024
Plaats
12 dec 2024
Plaats
Fysiek
Accreditatie

DOCENTEN: Jolien Zevalkink en Dinanda Zevalkink (bij bijeenkomst over afname)
INHOUD: Een cursus van anderhalve dag over het afnemen en scoren van de ASCT
DATA: Op 3 oktober 2024 van 9:30 tot 13:00 uur en op 12 december 2024 van 9:30 tot 15:30 uur
LOCATIE: Utrecht
DOELGROEP: Pedagogen, psychologen en psychodiagnostische werkenden die met de ASCT willen gaan werken
ACCREDITATIE: Is toegekend door het NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor het SKJ). Ook toegekend door Registerplein voor PDW-ers.
INVESTERING: 425,- p.p. inclusief koffie, thee en lunch bij de tweede bijeenkomst. De verplichte literatuur is bij de prijs inbegrepen. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

 

Inschrijven

De Attachment Story Completion Task

De Attachment Story Completion Task (ASCT: in Nederlands gehechtheidsverhalen) maakt gehechtheidsrepresentaties zichtbaar die kinderen over zichzelf en anderen hebben gevormd. De test bestaat uit een aantal basisverhaaltjes (‘story stems’) en een vooropgezette scène met poppetjes en andere attributen. Elk verhaaltje bevat een specifiek conflict of dilemma dat gaat over een situatie die het gehechtheidssysteem activeert, zoals angst, pijn, uitsluiting en ruzie. De ASCT is ontwikkeld door Bretherton en collega’s om in kaart te brengen hoe kinderen in de verhaaltjes omgaan met de gepresenteerde conflicten en emoties. Op basis hiervan wordt de relatie met hun interne werkmodellen van gehechtheid in kaart gebracht.

De ASCT kan worden gebruikt als onderdeel van een volgsysteem bij de behandeling van 4- tot 10-jarige kinderen. Tevens is het te gebruiken bij adolescenten en volwassenen met een verstandelijke beperking (mentale leeftijd 4 tot 10 jaar). De volledige set bestaat uit negen verhaaltjes. Psychometrisch onderzoek toonde aan dat een set van vijf verhaaltjes al kan leiden tot een betrouwbare afname. De afname van vijf verhaaltje duurt ongeveer 20 minuten en negen verhaaltjes ongeveer 30 minuten. Van de afname maakt de testleider een opname om na afloop de verhaaltjes enigszins samenvattend op te schrijven, te scoren en (klinisch) te interpreteren.

 

Inhoud van de cursus

De focus van deze cursus ligt bij de afname en scoring van de ASCT. Na de afnametraining kun je op basis van je eigen kennis van gehechtheid de ASCT-verhalen binnen diagnostisch onderzoek van een klinische interpretatie voorzien. Na de scoringstraining kun je de ASCT scoren, een betrouwbaar codeur worden en kun je de resultaten van de gehechtheidscores goed interpreteren.  Als meer informatie nodig is over het interpreteren van de gegevens in het licht van de gehechtheidsclassificaties en bijbehorende interventies, dan kun je kiezen om deel te nemen aan een extra bijeenkomst. Een uitgebreidere omschrijving van de inhoud vind je onder de tab “inhoud”.

 

Toepassing van de ASCT bij mensen met een verstandelijke beperking

In de eerste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de afname bij mensen met een verstandelijke beperking. In de tweede bijeenkomst staat het leren van het scoringssysteem van de ASCT centraal. Deze scoring is bij allerlei doelgroepen te gebruiken en kan ook gebruikt worden voor mensen met een verstandelijke beperking,  ondanks dat deze hier niet specifiek voor ontwikkeld is.

 

Vrijwillig traject na afloop cursus om betrouwbare codeur te worden

Tijdens het tweede deel van de cursus leer je de ASCT te scoren. Na de cursus kun je een stap verder gaan en leren hoe je de ASCT betrouwbaar codeert. Dit vervolg is vrijwillig. Om een betrouwbare codeur te worden, dien je twee huiswerkpakketten in te leveren. Let op: het maken en inleveren van de huiswerkpakketten vallen buiten de cursus. Het goed onder de knie krijgen van het coderen van de ASCT vraagt om een tijdsinvestering. Docent Jolien Zevalkink zal de huiswerkopdrachten buiten FORTIOR om begeleiden. Je ontvangt geen extra accreditatiepunten voor het maken van het huiswerk. Aan het inleveren en laten beoordelen van het huiswerk zijn geen extra kosten verbonden.

 

Materialen

Tijdens de cursus is het materiaal aanwezig waarmee de ASCT kan worden afgenomen. Met dit materiaal kun je oefenen met de afname. De afname- en scoringshandleiding krijg je tijdens de cursus in print. De bestanden mogen niet digitaal worden verstrekt. Het speelgoed, dat nodig is voor de afname, kun je na afloop van de cursus zelf verzamelen.

 

Accreditatie

Bovenaan deze pagina en onder de tab “accreditatie” lees je welke accreditaties worden aangevraagd door FORTIOR. Heb je een andere accreditatie nodig dan bij deze scholing staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Cursus van 1,5 dag met fysieke bijeenkomsten

De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst over de afname duurt 3,5 uur. De tweede bijeenkomst over de scoring duurt 5,5 uur. Beide bijeenkomsten vinden plaats op locatie.

De inhoud van de cursus

De training duurt ongeveer 1,5 dag. In de eerste bijeenkomst leer je de ASCT op een gestandaardiseerde manier af te nemen. De tweede bijeenkomst focust op het bekend worden met de scoring van de ASCT aan de hand van het Little Piggy Narrative story stem Coding manual en de bijbehorende codeerformulieren. Na afloop van de tweede bijeenkomst en het bestuderen van de uitgereikte literatuur is het mogelijk om met een klinische blik de verhaaltjes inhoudelijk te beoordelen. Op basis van je eigen voorkennis kun je vervolgens tot een klinische interpretatie komen over de kwaliteit van de gehechtheidsrepresentatie van het kind. Je krijgt na afloop van de cursus gelegenheid om via twee huiswerkpakketten een betrouwbare codeur te worden volgens het Little Piggy Coding System. (Het maken en inleveren van de huiswerkpakketten is vrijwillig. Het huiswerk valt buiten deze cursus en voor het inleveren van het huiswerk krijg je geen (extra) accreditatiepunten. Aan het beoordelen van het huiswerk zijn geen extra kosten verbonden.)

 

Leerdoelen:

 1. Kunnen uitleggen wat het doel en belangrijkste kenmerken van de ASCT zijn.
 2. Begrijpen welke zaken relevant zijn om de ASCT op een betrouwbare manier af te nemen.
 3. Leren wat jouw valkuilen zijn tijdens het oefenen in het gestandaardiseerd afnemen van de ASCT.
 4. Kennismaken met de schalen en zeven categorieën (o.a. vermijding, kind representaties) van het Little Piggy Coding System (LPCS) waarmee de ASCT gescoord wordt.
 5. Begrijpen op welke aspecten je kunt letten voor een klinische interpretatie van de gehechtheidsverhaaltjes van de ASCT.
 6. Kunnen beslissen of je via de huiswerkpakketten een betrouwbare codeur wilt worden van de ASCT.

 

Toetsing

Aan het eind van de eerste en de tweede bijeenkomst krijg je een online multiple choice toets. De uitslag van de eerste toets wordt tijdens de tweede bijeenkomst besproken. De resultaten van de tweede toets kun je direct op je scherm zien.

In verband met de toetsing is het lezen van de opgegeven literatuur (zie tab met literatuur) verplicht.

 

Studiebelasting & voorbereiding

Kennis over gehechtheidsclassificaties en diagnostiekervaring in een klinische setting zijn vereist om aan de cursus te kunnen meedoen. Het lezen van de opgegeven literatuur geeft voldoende kennis over gehechtheidsclassificaties.

De studiebelasting van deze cursus bestaat uit de 9 contacturen tijdens de cursus met daarbij de tijd die je nodig hebt voor het lezen van de verplichte literatuur (=9 uur). De geschatte studiebelasting is 18 uur.

 

 

Doelgroep

Kennis over gehechtheidsclassificaties en diagnostiekervaring in een klinische setting zijn vereist om aan de cursus te kunnen meedoen. Het lezen van de opgegeven literatuur geeft voldoende kennis over gehechtheidsclassificaties.

De cursus is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch werkenden in een eigen praktijk, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijk beperking, het onderwijs, GGZ en de forensische zorg.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG voor herregistratie: 9 punten, Opleiding-diagnostiek: 9 punten, Opleiding – extra literatuurstudie: 1 punt
 • De accreditatie van het NIP K&J / NVO OG deze overgenomen door het SKJ. Deelnemers die accreditatie nodig hebben van het SKJ kunnen hun certificaat uploaden in hun portfolio.
 • Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden voor 18 punten

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Jolien Zevalkink

Dr. Jolien Zevalkink is ontwikkelingspsycholoog en sociaal antropoloog. Sinds november 2012 is ze docent (klinische) ontwikkelingspsychologie op de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor heeft zij 12,5 jaar op het Nederlands Psychoanalytisch Instituut gewerkt als afdelingshoofd Onderzoek en Kwaliteitszorg.

Haar belangstelling gaat vooral uit naar ontwikkelingspsychopathologie met de nadruk op onveilige gedesorganiseerde gehechtheid, het effect van therapeutische interventies en de invloed van gezinskenmerken op het ontstaan van psychologische problematiek. Daarbij heeft vooral de internaliserende problematiek van kinderen en adolescenten, zoals angst en depressie, haar aandacht. Tevens is zij betrokken geweest bij het ontwikkelen van mentaliseren bevorderende therapie voor kinderen.

Jolien is auteur van verschillende artikelen op het gebied van ontwikkelings- en klinische psychologie. Ze is een erkend codeur van verschillende diagnostische instrumenten voor gehechtheid. Voor de NPI-reeks heeft zij bij verschillende uitgaven in de redactie gezeten en zij is tevens (co)auteur van hoofdstukken uit deze vaktherapeutische boeken. Samen met Annelies Verheugt-Pleiter, is zij co-auteur van een derde, geheel herziene editie getiteld Mentaliseren in de kindertherapie: Leidraad voor de praktijk, dat verschenen is in 2022.
Bekijk de docent

Dinanda Zevalkink

Dinanda Zevalkink is gezondheidszorgpsycholoog en orthopedagoog. Ze is sinds 1990 werkzaam in verschillende functies binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Haar belangstelling gaat vooral uit naar het ontwikkelingsverloop van mensen in relatie met hun omgeving. Hoe zie je de mens met een verstandelijke beperking, waar en hoe verloopt de ontwikkeling anders, hoe sluit je aan en waar moet je meer doen om een persoon in evenwicht te brengen in diens context? Daarbij is het nodig om een heldere visie te hebben en kennis over hechting, trauma en psychopathologie. Ze heeft zich een breed instrumentarium aan methoden en diagnostische kennis eigen gemaakt om creatief en passend bij de situatie, interventies in te zetten.

In 2000 heeft ze voor het eerst kennis gemaakt met prof. Anton Došen, bij de cursus Psychopathologie bij verstandelijk gehandicapte kinderen, verzorgd door de PAO. Dit heeft een basis gelegd voor het verder werken met kinderen en jongeren met ernstig probleemgedrag en psychische stoornissen.

Ze staat nog midden in de praktijk, is betrokken bij directe cliëntenzorg, geeft therapie (Oplossingsgerichte therapie, EMDR), is bezig met beleidsontwikkeling, is supervisor en geeft les bij verschillende organisaties. Naast dat zij persoonlijk plezier beleeft aan het opleiden van mensen, ziet ze dat mensen de opgedane kennis toepassen in de praktijk en dat er een bewustwordingsproces op gang komt. Dat verhoogt de professionaliteit van de medewerker alsmede diens autonomie, welke van belang zijn in dit werkveld dat een groot beroep doet op de persoon van de professional.

Sinds november 2016 is ze werkzaam als orthopedagoog A/ opleider bij Frion.
Bekijk de docent

PROGRAMMA BIJEENKOMST 1:

Ochtend
09:30

Introductie ASCT

09:35

Kennismaken

09:50

Introductie ASCT

10:20

Algemene afnameregels en voorbeeld eerste verhaaltje (s)

10:45

Pauze

11:00

Filmpjes en demonstratie andere verhaaltjes

11:20

Afname oefenen in groepjes

12:30

Plenaire nabespreking

13:00

Afsluiting + bespreken scoringsbijeenkomst en maken online toets

PROGRAMMA BIJEENKOMST 2

 
Ochtend
09:30

Bespreking eindtoets afname

09:45

Introductie scoringssysteem + coherentie

10:05

Scoring van de schalen: vermijding en kindrepresentaties

10:45

Pauze

11:00

vervolg scoring van de schalen: vermijding en kindrepresentaties

11:20

Scoring van de schalen: volwassen representaties, agressie en desorganisatie

12:30

Korte lunch

13:00

vervolg Scoring van de schalen: volwassen representaties, agressie en desorganisatie

14:00

Scoring van de schalen: spanning/angst, coherentie

15:00

Plenaire nabespreking

15:30

Afsluiting + maken online toets

 

Verplichte literatuur

Verplichte literatuur voor bijeenkomst over afname:

 • Zevalkink, J. (2005). Het meten van gehechtheidsrepresentaties bij basisschoolleerlingen: Gehechtheidsverhalen in de klinische praktijk. Kind en Adolescent, 26(4), 352-367.
 • Zevalkink, J. (2020). Gehechtheid uitspelen op tafel. Vroeg, 3, 28-30.
 • Zevalkink, J. (2022). Theoretische achtergrond. In A. Verheugt-Pleiter & J. Zevalkink (Red.), Mentaliseren in de kindertherapie: Leidraad voor de praktijk (3de druk, pp. 21-42). Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

 

Verplichte literatuur voor bijeenkomst scoring & klinische interpretatie:

 • Lemstra, A., & Collot d’Escury-Koenigs, A. (2019). De Attachment Story Completion Task: Gehechtheidsrepresentaties van kinderen met een licht verstandelijke beperking. LVB Onderzoek & Praktijk, 17(1), 6-16.
 • Verheugt-Pleiter, J. E., & Zevalkink, J. (2005). Gehechtheidsverhalen van een Floddertje en een mevrouw Helderder: Theoretische vragen bij de diagnostiek van regulatiestoornissen. In M.G.J. Schmeets, & J.E. Verheugt-Pleiter (Red.), Affectregulatie bij kinderen: Een psychoanalytische benadering (pp. 73-91). Assen: Van Gorcum.
 • Zevalkink, J. (2012). Gehechtheidsproblematiek en intergenerationele overdracht in de therapie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 50 (2), 114-127.
 • Zevalkink, J., & Ankone, E. (2022). Attachment stories in middle childhood: Reliability and validity of clinical and nonclinical children’s narratives in a structured setting. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(15), 1-21.

 

 Aanbevolen literatuur

Achtergrondliteratuur in verband met scoring & klinische interpretatie

 • Bosmans, G., & Kerns, K. A. (2015). Attachment in middle childhood: Progress and prospects. In G. Bosmans & K.A. Kerns (Eds.), Attachment in middle childhood: Theoretical advances and new directions in an emerging field. New Directions for Child and Adolescent Development, 148, 1–14.
 • Dykas, M. J., & Cassidy, J. (2011). Attachment and the processing of social information across the life span: Theory and evidence. Psychological Bulletin, 137(1), 19-46.
 • Macfie, J., Swan, S. A., Fitzpatrick, K. L., Watkins, C. D., & Rivas, E. M. (2014). Mothers with borderline personality and their young children: Adult Attachment Interviews, mother-child interactions, and children’s narrative representations. Development and Psychopathology, 26(2), 539-551.
 • Steele, M., Hodges, J., Kaniuk, J., & Steele, H. (2010). Mental representation and change: Developing attachment relationships in an adoption context. Psychoanalytic Inquiry, 30(1), 25-40.

 

 

De cursus  wordt gehouden in:

Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

De locatie ligt op vijf minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan niet worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn La Vie, Paardenveld of Vredenburg. Let op! Parkeren in Utrecht is ontzettend duur op deze website vind je meer informatie over parkeren in Utrecht. Als je vooraf een parkeerplaats reserveert dan kan dit iets goedkoper uitpakken. Lees hier meer over het reserveren van een parkeerplaats.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen