Syndromen, gedrag en verstandelijke beperking

Terug naar het overzicht
  • Een studiedag op 10 december van 9:30 tot 16:15
  • Docenten: Anna Boom en Daphne Konz
  • Locatie: Utrecht
  • Over: Hoe je genetische syndromen kunt herkennen en diagnosticeren? Wat is de relatie tussen een genetisch syndroom en gedrag? En hoe kun je deze informatie gebruiken hypothesevorming en in een behandel- of ondersteuningsplan?
  • Accreditatie wordt aangevraagd bij NIP K&J / NVO OG (indien toegekend geldt accreditatie ook voor SKJ)

De inschrijfkosten bedragen €255,00 p.p. voor één dag. Deze studiedag maakt onderdeel uit van een leergang, de inschrijfkosten voor de gehele leergang over medische problemen en gedrag bedragen 715,00 p.p.

Inschrijven

Ziet die persoon met een verstandelijke beperking met wie je werkt er bijzonder uit? Beschrijf maar eens wat er bijzonder is. Grote oren. Een kleine kin. Ogen dicht bij elkaar?

Een bijzonder uiterlijk, verstandelijke beperking in combinatie met andere (bijvoorbeeld psychiatrische) problematiek kan veroorzaakt worden door een genetische afwijking. Voor iemand met een verstandelijke beperking kan het opsporen van de oorzaak grote consequenties hebben.

Als de diagnose gesteld is, kan de client worden vergeleken met andere personen met hetzelfde syndroom. Er is veel bekend over het “gedragsfenotype” van mensen met bijvoorbeeld Prader-Willi syndroom, 22q1deletie syndroom of fragiele X. Als gedragswetenschapper kun je deze informatie gebruiken bij het opstellen van een behandel- of begeleidingsplan.

Tijdens deze studiedag worden probleemgedrag en gedragsveranderingen bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit twee perspectieven benaderd, namelijk het gedragswetenschappelijke en het medische perspectief.

Deze training is onderdeel van de leergang: Leergang Medische oorzaken van gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Inhoud van de studiedag

In deze studiedag geven Anna Boom (GZ-psycholoog) en Daphne Konz (AVG) je informatie over het verband tussen syndromen en gedrag.

In de studiedag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Mensen te herkennen waarbij problematiek kan samenhangen met een syndroom of genetische verandering
  • Uitleg te geven over erfelijke aandoeningen en het belang van onderzoek hiernaar, wat kan dit voor de gevolgen hebben?
  • Onderzoek naar de oorzaak van de beperking in gang te zetten. Naar wie kan de client worden verwezen? Wat komt er kijken bij zo’n onderzoek?
  • Informatie over syndromen met psychiatrische of gedragsproblemen (psychose, zelfverwondend gedrag, angsten) te gebruiken in je behandel- of begeleidingsadviezen.

Studiebelasting en voorbereiding

De studiedag kan gevolgd worden zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen. De studiebelasting bestaan uit het aantal contact uren, in dit geval zijn dat 6 uren.

Cliëntgroep

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De studiedag wordt gegeven op WO niveau en is bedoeld voor psychologen en orthopedagogen die werken in de gehandicaptenzorg of vanuit een andere sector werkzaam zijn met deze doelgroep. Bijvoorbeeld orthopedagogen en psychologen die werken binnen speciaal onderwijs of GGZ.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het accreditatiebureau NIP KJ / NVO OG

Anna Boom

Anna Boom is werkzaam als GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist en EMDR-therapeut. Zij heeft jarenlange werkervaring binnen een behandelsetting voor kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. De laatste jaren werkt zij vanuit haar eigen praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, daarnaast werkt zij als academisch docent en supervisor voor professionals in opleiding.
Bekijk de docent

Daphne Konz

Volledige inzet, oog hebben voor de ander én leren door te doen. Drie elementen die Daphne Konz noodzakelijk vindt in haar werk. Als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten en academisch docent, weet zij als geen ander hoe belangrijk dit is. Iedere cliënt of student die je ontmoet, heeft een ander verhaal. De theoretische kennis is je basis, maar daarna begint het pas. Daphne neemt je tijdens een training mee in de praktijk aan de hand van casuïstiek of oefeningen. Niet alleen luisteren, maar ook zelf aan de slag. Dat is de manier om kennis om te zetten in vaardigheden voor in de praktijk.

Expertise als arts en docent
Daphne werkt sinds 2003 binnen de gehandicaptenzorg in nauwe samenwerking met gedragswetenschappers, huisartsen en medisch specialisten. Zij heeft veel ervaring in het behandelen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, psychische- of gedragsproblemen, epilepsie en syndromale aandoeningen. Daarnaast geeft ze onderwijs aan artsen in onderwerpen als epilepsie en gedragsproblemen, Downsyndroom, wilsbekwaamheid en dwang in de zorg.

Onderzoek
Dat Daphne een hart voor mensen met een beperking heeft blijkt ook uit haar inzet rondom medicatieveiligheid. Haar droom? Een einde maken aan de vele medicatiefouten. Met dat doel stapte ze in 2014 in de geneesmiddelencommissie. In die functie zette zij zich in voor een veilige meldcultuur waarin men kan leren van incidenten. Ze verbeterde ook de communicatie over medicatieveiligheid binnen de organisatie. Daarnaast ontwikkelde zij trainingen voor medewerkers over dit thema.

Samen met andere spelers in het veld werkt zij momenteel aan onderzoeksproject BEM!. Dit staat voor Beheer Eigen Medicatie. Een manier om mensen met een licht verstandelijke beperking te helpen rondom het veilig bewaren en gebruiken van medicatie. Een hulpmiddel waar niet alleen zij iets aan hebben, maar ook dokters, artsen en medewerkers die met deze mensen werken. Het project BEM! wordt eind 2019 afgerond.
Bekijk de docent

De studiedag vindt plaats in:

Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief