Terug naar het overzicht

Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme

12 sep 2024
Plaats
Online

DOCENT: Steven Degrieck
INHOUD: Hoe werkt pijn bij mensen met autisme en een (ernstige) verstandelijke beperking? Hoe breng je pijn in kaart? Hoe kun je mensen met autisme en een verstandelijke beperking het beste ondersteunen bij pijn en doktersbezoeken.
TIJDSDUUR: een webinar op 12 september 2024 van 9:30 tot 12:30
LOCATIE: Online
ACCREDITATIE: Wordt aangevraagd bij accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG (geldt indien toegekend ook voor het SKJ). In overleg kan accreditatie worden aangevraagd bij Registerplein of V&VN.
INVESTERING: Voor leden van het Kennisnetwerk Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking: 119,50 p.p. Voor andere belangstellenden: 132,50. De deskundigheidsbevordering van FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven Informatie download

Van een klein kwaaltje tot chronische pijn, iedereen wordt al wel eens geconfronteerd met pijn. Maar wat als iemand over- of ondergevoelig is voor pijn? Wat als de communiceren rond pijn niet zo vanzelfsprekend is? Wat als er helemaal geen taal is om hulp te vragen? In dit webinar bekijken we hoe pijn precies werkt, welke parameters pijn heeft en hoe we deze helder in kaart krijgen bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking. We bespreken hoe je kan omgaan met pijn en overlopen ook heel wat concrete tips in verband met doktersbezoeken, ziekenhuizen en medicatie.

Online scholing

Deze scholing wordt aangeboden als een online training. FORTIOR maakt hierbij gebruik van het programma Zoom. Voor het deelnemen aan een online training heb je een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is niet geschikt voor het volgen van een online training

Inhoud

Aan het eind weet je:

  • Welke soorten pijn er bestaan
  • Hoe pijn precies werkt
  • Uit welke parameters pijn allemaal bestaat
  • Wat de invloed van een over- of ondergevoeligheid is op de beleving van pijn
  • Welke strategieën er zijn om pijn in kaart te brengen
  • Welke strategieën er zijn om met pijn om te gaan
  • Welke aanpassingen je kan doen bij dokter- en ziekenhuisbezoek

Studiebelasting

Het webinar is goed te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.
De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. Dit webinar omvat drie contacturen.

Cliëntgroep

Het webinar heeft betrekking op kinderen en volwassen met lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en/of autisme.

 

Doelgroep

Het webinar is bedoeld (en geschikt) voor eenieder die zorgt voor mensen met een verstandelijke beperking en/of ASS binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, in het (speciaal) onderwijs, de GGZ, de jeugdzorg of in een eigen praktijk: cliëntbegeleiders, sociaal agogen, orthopedagogen, psychologen, fysiotherapeuten, leerkrachten, interne begeleiders,  verpleegkundigen, teamleiders, ergotherapeuten en Medisch Pedagogische Zorgverleners.

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG (geldt indien toegekend ook voor het SKJ).

In overleg kan accreditatie worden aangevraagd bij Registerplein of V&VN.

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Steven Degrieck

Steven Degrieck, klinisch orthopedagoog, is als opleider binnen autisme gespecialiseerd in verstandelijke beperking. Al meer dan 25 jaar geeft hij opleidingen in binnen- en buitenland waarbij de vertaling naar de praktijk centraal staat. Hij is ook auteur van verschillende boeken rond autisme. Steven is als docent verbonden aan Huis Helder, een expertisecentrum rond autisme en heldere communicatie te Gent.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Pijn in al zijn dimensies

11:00

Pauze

11:15

Strategieën om om te gaan met pijn

12:15

Evaluatie en afsluiting

12:30

Einde

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen