Terug naar het overzicht

Inzicht in ondersteuningsbehoeften draagt bij aan een goede kwaliteit van bestaan

FORTIOR versterkt jouw kennis en kunde

Verstaan van ondersteuningsbehoeften: een cursus over de Supports Intensity Scale (SIS)

Verstaan van ondersteuningsbehoeften: een online cursus over de Supports Intensity Scale (SIS) Meer informatie

Let op! Beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Supports Intensity Scale ondersteuningsbehoeften Aantal keer bekeken: 1740 views

De Supports Intensity Scale (SIS) is al enkele jaren beschikbaar in Nederland en Vlaanderen. De SIS geeft professionals meer inzicht in de ondersteuningsbehoeften van cliënten met een verstandelijke beperking. Wat waren ook al weer de uitgangspunten van de SIS? Waarom is het kaart brengen van ondersteuningsbehoeften zo belangrijk? FORTIOR interviewde Wil Buntinx die de SIS enkele jaren geleden in het Nederlands vertaalde.

 

Vanuit welke gedachte is de SIS ontwikkeld?

Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op een goede kwaliteit van leven en op meedoen in de samenleving. Dat is ook internationaal vastgelegd in de UN Conventie inzake de Rechten van Mensen met een Handicap. Deze Conventie is in 2016 ook door Nederland geratificeerd.

Mensen met een verstandelijke beperking hebben beperkingen. Daarom hebben ze ondersteuning nodig om mee te kunnen doen en een goede kwaliteit van leven te kunnen nastreven. Om hen goede ondersteuning te kunnen geven is het nodig om te weten waar hun ondersteuningsbehoeften precies liggen. Bij iedere persoon is dat anders. En sommigen mensen met een beperking hebben meer ondersteuning nodig dan anderen.

De SIS komt rechtstreeks voort uit het Ondersteuningsparadigma dat door de AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) werd uitgewerkt. Het  ondersteuningsparadigma hecht waarde aan het in kaart brengen van wat iemand nodig heeft om een goede kwaliteit van bestaan te bereiken. De SIS sluit hierbij volledig aan, want met deze schaal kunnen professionals de ondersteuningsbehoeften van cliënten in kaart brengen.

 

Jij hebt de SIS vertaald in het Nederlands? Hoe ben je bij dit project betrokken geraakt?

Als lid van de  programmacommissie ‘Definitie en Classificatie’ van de AAIDD was ik vroeg op de hoogte van de ontwikkeling van een instrument om ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen. Dat begon al in het jaar 1999. In 2004 werd de SIS uitgebracht en ook in dat jaar kon ik al een voorlopige vertaling opstellen en uittesten bij de Universiteit Maastricht. De benadering van ondersteuningsbehoeften en de meetmethode zelf waren zo innovatief dat ik vond dat we in Nederland en Vlaanderen er snel moesten op inspelen. Ik heb dat gedaan in nauwe samenspraak met Jim Thompson en Bob Schalock, beiden lid van de SIS werkgroep in de Verenigde Staten. De NGBZ publiceerde als Vereniging van Professionals in 2006 de eerste versie; later werd de publicatie en marketing overgenomen door uitgeverij BSL.

 

Waarom is het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften met de SIS zo relevant?

In kaart brengen van ondersteuningsbehoeften is een noodzakelijke stap in de ontwikkeling van een ondersteuningsplan. Dat ligt ook vast in de Handreiking Ondersteuningsplannen van de VGN. Ondersteuning dient rekening te houden met de wensen en ambities van de persoon met een verstandelijke beperking zelf. Vanzelfsprekend. Maar daarnaast ook met de behoeften aan ondersteuning zoals professionals die vaststellen. Ondersteuning is niet een kwestie van ‘u vraagt wij draaien’ maar een professionele activiteit die moet worden verantwoord. De SIS helpt hierbij. De SIS geeft aan wat iemand nodig heeft vanuit het standpunt van professionele zorg. Die informatie kan worden gebruikt om, samen met de wensen van de persoon en de beschikbare hulpbronnen, een ondersteuningsplan op te stellen.

 

Hoe wordt de SIS in Nederland en Vlaanderen gebruikt?

In Nederland gebruiken verschillende grote en kleine organisaties de SIS. Het meest wordt die gebruikt om een beeld te krijgen van ondersteuningsbehoeften in de volle breedte van het functioneren, als voorbereiding op het ondersteuningsplan. Daarnaast ook om de ondersteuningsbehoeften van een persoon maar ook van groepen met elkaar te kunnen vergelijken. De SIS is het enige instrument dat dat mogelijk maakt. De SIS wordt in Nederland door organisaties ook gebruikt bij de intake van nieuwe cliënten om een goed beeld te kunnen krijgen van wat er nodig is en als input voor het eerste ondersteuningsplan. In België wordt de SIS gebruikt bij het vaststellen van zorgzwaarte voor het bepalen van persoonlijke budgetten.

De SIS wordt ook gebruikt om het ondersteuning-perspectief te leren zien en toe te passen in de praktijk.

 

Wat is de belangrijkste tip die je professionals in de verstandelijk gehandicaptenzorg kunt meegeven?

Het professionele perspectief op wat iemand aan ondersteuning nodig heeft is een hoeksteen van de huidige zorg en ondersteuning. Dat is een ander perspectief dan kijken welke problemen er zijn in het functioneren. Dat perspectief is zeker even nodig maar niet een goed uitgangspunt om direct te beginnen met zorg. Individueel kijken naar wat iemand nodig heeft is een essentiële stap in kwaliteitszorg.

 

Wil je meer leren over de SIS? Schrijf je in voor de cursus!

FORTIOR organiseert in samenwerking met Wil Buntinx een cursus over het afnemen, scoren en interpreteren van de Supports Intensity Scale (SIS). Schrijf je hier in voor de cursus.

 

 

Geïnteresseerd in meer artikelen zoals deze?
Blijf dan op de hoogte via onze nieuwsbrief.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen