Terug naar het overzicht

Resultaten masterclass integratieve diagnostiek en behandeling 2013

emotionele ontwikkeling en verstandelijke beperking Aantal keer bekeken: 259 views

Een verslag door prof. dr. Anton Došen

In het voorjaar 2013 organiseerde FORTIOR een Masterclass over integratieve diagnostiek en behandeling van probleemgedrag en psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking onder leiding van Prof. dr. Anton Došen. In dit artikel geeft hij een korte samenvatting van de resultaten die zijn geboekt door de deelnemers aan de masterclass.

 

Bij een integratieve benadering bekijkt de hulpverlener het probleemgedrag en psychiatrische stoornissen vanuit verschillende dimensies: de biologische, psychologische, sociale en ontwikkelingsdimensie. De problematiek wordt binnen een holistisch context geplaatst. Dit betekent, dat aandacht wordt besteed aan het bestaan van de persoon in zijn omgeving. Naast de biologische, psychologische en sociale aspecten is het ontwikkelingsperspectief belangrijk, vooral de persoonlijkheidsontwikkeling en de processen die tot problemen en psychopathologie leiden.

 

Dit jaar deden 14 deelnemers mee aan de masterclass. De groep bestond voor het grootste deel uit gedragsdeskundigen en er deed één arts mee. De deelnemers hebben eerst een theoriedag gevolgd over het Multidimensioneel Model van Anton Došen. Hierna waren er 2 praktische vervolgsessies waarin een aantal casussen van deelnemers werden besproken. De deelnemers hebben een eigen studie uitgewerkt naar een cliënt uit hun eigen praktijk. Na een grondig onderzoek heeft iedere deelnemer in een gezamenlijke discussie met andere deelnemers de beeldvorming, integratieve diagnose en een plan voor integratieve behandeling gemaakt. Na drie maanden behandeling vond de laatste sessie van de masterclass plaats waarin iedere deelnemer rapporteerde over het resultaat van de behandeling van de eigen casus.

 

Het resultaat van de behandeling in 14 casussen was als volgt:

  • In 8 casussen (56%) werd een aanzienlijke verbetering of verdwijnen van het probleem gemeld
  • In 6 casussen (46%) werd een lichte verbetering en aanzet naar een positieve ontwikkeling gemeld.

 

De problematiek in de gepresenteerde casussen was zeer verschillend, zoals zelfbeschadigend gedrag, agressief gedrag, depressieve stoornissen, chronische psychotische toestanden en anderen. Discussies in de groep over het medicatiegebruik en over toepassing van andere behandelingsmethodes waren nuttig voor opstellen van een integratieve behandeling van de besproken casussen.

 

Een belangrijk onderwerp in de masterclass was beeldvorming van de betrokken persoon en zijn problematiek. Er is veel aandacht besteed aan oefening in beeldvorming op grond van een holistisch onderzoek naar de betrokken persoon in zijn woonomgeving, dagbesteding of schoolsituatie. Dit was noodzakelijk voor de verklaring van processen die tot het probleem van de persoon geleid hebben. Beeldvorming was ook belangrijk voor begrijpen van de aard van het probleem en van de psychische toestand van de persoon. Op basis van de beeldvorming werd integratieve diagnose gemaakt, waarna een behandelplan tot stand kon komen.

 

Tijdens de masterclass in 2012 bleek dat “behandeling” van de omgeving de beste resultaten opleverde. Ook dit jaar rapporteerden de deelnemers dat de uitleg over de toestand van de betrokken persoon (in het bijzonder uitleg over het emotionele ontwikkelingsniveau en basale emotionele behoeften) aan begeleiders een wezenlijke rol heeft gespeeld in de aanpak van de problematiek. Kennelijk is het essentieel om de basale emotionele behoeften van de persoon te onderkennen en de omgeving van de cliënt hierop aan te passen.

 

Meer leren over de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking?

FORTIOR is gespecialiseerd in het organiseren van trainingen voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking. Bekijk hier ons volledige aanbod

Geïnteresseerd in meer artikelen zoals deze?
Blijf dan op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief