Terug naar het overzicht

Emotieregulatie via de inwendige zintuigen

27 sep 2024
Plaats
Fysiek
Accreditatie

DOCENT: Steven Degrieck
INHOUD: Deze dag gaat over het voorspellende brein en de rol van intero- en proprioceptie bij het ontstaan van emoties en emotieregulatie.
TIJDSDUUR: Een studiedag op 27 september 2024 van 9:30 tot 16:30 uur.
ACCREDITATIE: Is toegekend bij NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ).
LOCATIE: Utrecht
INVESTERING: 315,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven Informatie download

Informatie

In de nieuwste inzichten vanuit de studie van emoties wordt er nu van uitgegaan dat emoties tot stand komen op basis van wat we waarnemen in ons lichaam. Dat waarnemen gebeurt via een aantal interne zintuigen, zoals de interoceptie en de proprioceptie. Een goede (interne) zintuiglijke waarneming ligt dus aan de basis van het goed waarnemen van emoties, wat dan weer de basis is van het goed reguleren van emoties. Bij mensen met autisme en/of een verstandelijke beperking kan een sensorische over- of ondergevoeligheid dit proces verstoren. Je kan namelijk niet goed reguleren wat je niet goed waarneemt. Dat heeft zijn gevolgen voor het aanbieden van stress- en emotieregulatietechnieken. Het heeft weinig zin om emotieregulatietechnieken aan te leren aan iemand die zijn emoties niet goed waarneemt. De proprioceptische piste geeft gelukkig heel wat mogelijkheden om ook bij mensen met een diep of ernstig verstandelijke beperking op in te zetten. Daar is namelijk geen taalbegrijpen of abstract denken voor nodig. Ook rechtstreeks werken aan de interoceptie biedt een aantal kansen. Daarnaast zijn er ook handvaten om als begeleider beter in staat te zijn om te gaan co-reguleren als zelfregulatie niet lukt.

Inhoud

Op deze studiedag bespreekt docent Steven Degrieck eerst hoe emoties precies tot stand komen en de rol van het voorspellende brein hierin. We bekijken ook hoe zintuiglijke problemen dit proces beïnvloeden. En natuurlijk bespreken we wat we hier mee kunnen in de praktijk bij mensen met een verstandelijke beperking. Vooral de piste van de proprioceptie biedt heel wat mogelijkheden tot interventie.

Leerdoelen:

 • Weten wat de theorie van het voorspellende brein precies inhoudt;
 • Hoe proprioceptie werkt;
 • Hoe interoceptie werkt;
 • Hoe emoties tot stand komen;
 • Wat de invloed is van zintuiglijke problemen op het waarnemen van onze emoties;
 • Hoe we interoceptie kunnen inzetten in de praktijk voor een betere emotieregulatie;
 • Hoe we proprioceptie kunnen inzetten voor een betere emotieregulatie.

Studiebelasting

De studiedag is goed te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. Deze studiedag heeft zes contacturen.

Cliëntgroep

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op kinderen en volwassen met lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking en/of autisme.

 

Doelgroep

De training is bedoeld (en geschikt) voor eenieder die zorgt voor mensen met een verstandelijke beperking en/of ASS binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, in het (speciaal) onderwijs, de GGZ, de jeugdzorg of in een eigen praktijk: cliëntbegeleiders, orthopedagogen, psychologen, therapeuten, vaktherapeuten, leerkrachten, interne begeleiders,  verpleegkundigen, teamleiders, …

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door

 • NIP K&J /NVO OG (ook geldig voor SKJ)
  • Herregistratie 6 punten
  • Opleiding/behandeling 1,5 punt
  • Opleiding/diagnostiek 1,5 punt

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Steven Degrieck

Steven Degrieck, klinisch orthopedagoog, is als opleider binnen autisme gespecialiseerd in verstandelijke beperking. Al meer dan 25 jaar geeft hij opleidingen in binnen- en buitenland waarbij de vertaling naar de praktijk centraal staat. Hij is ook auteur van verschillende boeken rond autisme. Steven is als docent verbonden aan Huis Helder, een expertisecentrum rond autisme en heldere communicatie te Gent.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Het voorspellende brein en proprioceptie

11:00

Pauze

11:15

Interoceptie en hoe emoties tot stand komen

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Interoceptische interventies voor emotieregulatie

15:00

Pauze

15:15

Proprioceptische interventies voor emotieregulatie

16:30

Afsluiting

Literatuur

Voor wie al een opwarmer wilt:

Lisa Feldman Barrett. (2018). How emotions are made. Pan MacMillan publishers

 

Locatie

De studiedag wordt gehouden in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen