Terug naar het overzicht

Omgaan met pijn bij kinderen en volwassenen met ernstige en zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

02 jun 2023
Plaats
Fysiek

DATUM: 2 juni 2023 van 9:30 tot 17:00
INHOUD: op het symposium krijgt u informatie die van belang is voor het signaleren en begrijpen van pijnklachten en voor het bieden van hulp en ondersteuning.
DAGVOORZITTER: Annette van der Putten
SPREKERS: Helen Korving, Annemieke Enninga, Paula Sterkenburg, Leendert Sneep, Michelle Kraaij, Stichting Kind en Ziekenhuis/Jorien Mulder-van ’t Riet,  Yvonne Harbers-Govers en Cliniclowns/Joscha de Boever
LOCATIE: Congres- en vergadercentrum Domstad
ACCREDITATIE: Accreditatie is toegekend door Verpleegkundig Specialisten Register en Kwaliteitsregister V&V. Accreditatie is aangevraagd bij: NIP K&J / NVO OG (geldt na toekenning ook voor SKJ), Accreditatiebureau Fysiotherapie en bij Kwaliteitsregister Paramedici voor ergotherapie en logopedie
INVESTERING: € 235,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW

Voor ouders zijn enkele plaatsen gereserveerd. Zij kunnen meedoen voor 59,50. LET OP!  Voor ouders is er een apart inschrijfformulier. Dat formulier vind je door te klikken op deze link

Inschrijven

Pijn kan de levenskwaliteit van mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen aanzienlijk verlagen. Pijn(lijden) en de angst voor pijn komen in verschillende situaties voor. Voor elk persoon en elke situatie is een aanpak op maat nodig. Gelukkig zijn er behalve medicatie een aantal strategieën en benaderingen die pijn bij deze mensen kunnen helpen verminderen en die gebruikt kunnen worden voor een aanpak op maat. De sleutel tot het verlichten van pijn bij mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen is een holistische benadering.

Dit symposium gaat over wat ouders, verwanten, cliëntbegeleiders en andere professionals kunnen doen om mensen met EMB of ZEVMB te helpen bij pijn en ander ongemak. Dat begint bij het signaleren en begrijpen van wat er aan de hand is. Daarna komt de vraag naar de hulp en de ondersteuning die geboden kunnen worden.

 

Signaleren en begrijpen

Omdat mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen hun pijnklachten niet verbaal kunnen uiten, is het belangrijk dat ouders, verwanten en zorgverleners non-verbale signalen die op pijn duiden, kunnen herkennen en interpreteren. Ook het bijhouden van het effect van interventies en behandelingen is op die manier mogelijk. Op het symposium worden twee instrumenten gepresenteerd die daarvoor gebruikt kunnen worden.

Het verlichten of wegnemen van pijn bij mensen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen betekent vaak het aanpakken van fysieke of medische oorzaken. Het kan echter ook gaan om psychologische oorzaken. Die kunnen leiden psychosomatische pijn of onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK of ALK). Wat betekent dit voor mensen met ZEVMB of EMB?

 

Hulp en ondersteuning

We moeten niet vergeten, dat ouders, begeleiders en verzorgers een essentiële rol spelen in de comfortzorg voor kinderen en volwassenen met EMB of ZEVMB. Het belangrijkste instrument zijn ze zelf! Hoe kunnen ze hieraan vorm en inhoud geven? Hiervoor is een aanpak ontwikkeld met betrekking tot behandelingen in het ziekenhuis. Deze aanpak is ook voor andere situaties heel goed bruikbaar. Aansluitend bespreekt een haptotherapeute de kracht van aanraken in het algemeen en in het bijzonder bij pijn. En een CliniClown besteedt aandacht aan het spelenderwijs opbouwen van contact en hoe dit kan bijdragen aan vermindering van stress.

 

Derde symposium

Dit is het derde symposium dat aandacht besteedt aan onderwerpen die bijdragen aan een goede, effectieve zorgverlening aan kinderen en volwassenen met EMB of ZEVMB. Dit symposium borduurt verder op de vorige en biedt weer nieuwe invalshoeken.

Ook aan dit symposium werken behalve de academische werkplaats Sociale relaties en gehechtheid en de  academische werkplaats EMB, deskundige sprekers mee die de praktijk uit eigen ervaring goed kennen.

Het symposium is tevens een mooie gelegenheid voor het delen en uitwisselen van kennis en kunde met betrekking tot pijn, angst voor pijn, pijnbeleving en begeleiding rond pijn bij kinderen en volwassenen met EMB of ZEVMB.

FORTIOR organiseert dit symposium in samenwerking met:

Inhoud

Op het symposium komen onderwerpen ter sprake die voor de verschillende stappen in het ondersteuningstraject van kinderen en volwassenen met EMB of ZEVMB bij pijn en angst voor pijn relevant zijn.

Leerresultaten

  • je kent de resultaten van de lopende onderzoeken waarin de EMB pijn app en van de POSAID afzonderlijk en samen onderzocht worden.
  • je weet, dat lichamelijke klachten bij mensen met EMB of ZEVMB ook een emotionele oorzaak kunnen hebben en welke aanknopingspunten deze kennis biedt voor onderzoek en behandeling.
  • je bent op de hoogte van de effecten, die affectieve aanraking kan hebben (bij pijn).
  • je weet meer over pijnbeleving en over interventies gericht op het verminderen of (leren) omgaan met pijn.
  • Je hebt zicht gekregen op hoe je comfortzorg voor kinderen (en volwassenen) met een ernstig meervoudige beperking in kunt vullen
  • Je ontdekt hoe je de weg naar contact met het kind of de volwassene met EMB of ZEVMB kunt vinden door de tijd te nemen en je open te stellen voor wat er spelenderwijs gebeurt: wat zie je, wat hoor je, wat voel je?

Ochtend
09:30

Welkom en opening door de dagvoorzitter Annette van der Putten

09:45

Inleiding

Annette van der Putten

Gelegenheid voor vragen en discussie

10:35

Het signaleren en monitoren van pijn via observatie of fysiologische maten bij mensen met EMB of ZEVMB

Helen Korving en Annemieke Enninga

Gelegenheid voor vragen en discussie

11:10

Introductie posters en informatiestands

Annette van der Putten

Pauze

11:40

Pijn verminderen of (leren) omgaan met pijn?

Paula Sterkenburg en Leendert Sneep

Gelegenheid voor vragen en discussie

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

De pijn is echt, maar het herstel ook!

Michelle Kraaij

Gelegenheid voor vragen en discussie

14:20

De rol van ouders en begeleiders in de zorg voor comfort

Jorien Mulder-van ’t Riet

Gelegenheid voor vragen en discussie

15:10

Pauze

15:25

De kracht van aanraken

Yvonne Harbers-Govers

Gelegenheid voor vragen en discussie

16:10

Jij daagt mij uit, dan wordt ik vanzelf geweldig: over spelenderwijs contact maken

Joscha de Boever

Gelegenheid voor vragen en discussie

16:55

Afsluiting door de dagvoorzitter

17:00

Einde symposium

Annette is hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen met bijzondere aandacht voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Ze is kartrekker van de Academische Werkplaats EMB (Een samenwerking tussen ’s Heeren Loo, Rijksuniversiteit Groningen, Hanze Hogeschool Groningen en Koninklijke Visio.), die een bijdrage wil leveren aan een verbetering in de kwaliteit van bestaan van kinderen en volwassenen met een (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB) en hun gezinnen. Huidige projecten zijn onder andere: beweging bij mensen met EMB, de kwaliteit van het gezinsleven en pijnsignalering bij  mensen met EMB. Voor meer informatie: www.aw-emb.nl.

Het signaleren en monitoren van pijn met fysiologische maten of een observatielijst bij mensen met EMB en ZEVMB

Bij kinderen en volwassenen met een ernstige of zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (EMB of ZEVMB) komt pijn veel voor. Door uniek, subtiel en soms tegenstrijdig pijngedrag is het lastig om de pijn bijtijds op te merken. Toch is het belangrijk om pijn te herkennen, omdat het een belangrijk signaal is. Annemieke Enninga en Helen Korving zullen in deze presentatie vertellen over hun onderzoeken. Het onderzoek naar de EMB pijn app, die met behulp van een ‘slimme sok’ lichamelijke signalen van pijn herkent, is nu in de eindfase. Voor de POSAID (een pijnobservatielijst voor volwassenen met een zeer ernstige verstandelijke beperking) wordt op dit moment data verzameld door heel Nederland. Tijdens de presentatie zullen Annemieke en Helen uitweiden over het nut en belang van beide meetinstrumenten en vertellen over de samenwerking ze zijn gestart. In deze samenwerking wordt cliënten in het onderzoek van de EMB pijn app ook geobserveerd met behulp van de POSAID en worden de deelnemers voor het onderzoek naar de POSAID verbonden aan de EMB pijn app.  

Annemieke Enninga

Annemieke werkt sinds 2020 bij de Rijksuniversiteit Groningen en Academische Werkplaats EMB als promovendus op het onderwerp pijn assessment bij volwassenen met (Z)EVMB. Voordat pijn goed behandeld kan worden, moet het eerst gesignaleerd worden en in kaart worden gebracht. Hiervoor is een instrument (observatielijst) ontwikkeld, genaamd de POSAID. Haar project heeft als doel het verder ontwikkelen van dit instrument waarmee pijn gesignaleerd en beoordeeld kan worden. Dit kan dan ook worden ingezet om de effecten van een behandeling van pijn te bepalen bij volwassenen met (Z)EVMB. Annemieke is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft ruime praktijkervaring als gedragswetenschapper in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek naar het verder ontwikkelen van de POSAID is in volle gang. Momenteel wordt er data verzameld binnen verschillende organisaties. Mocht je als organisatie mee willen doen, dan kan dat nog steeds! Het gehele project zal tot eind 2024 doorlopen. De wens is dat door middel van de o.a. de POSAID pijn eerder gesignaleerd en behandeld wordt.  

Helen Korving

Helen werkt sinds eind 2018 bij de Vrije Universiteit Amsterdam als promovendus op het onderwerp pijn bij mensen met ernstige verstandelijke beperkingen (EMB). Voor haar onderzoek wordt een slimme sok gebruikt om huidgeleidingssignalen op meten. Een mobiele applicatie zal die signalen filteren en een waarschuwing geven als de drager van de sok pijn heeft. Dit zou een goede aanvulling kunnen zijn in de zorg voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Helen is afgestudeerd als cognitief psycholoog aan de Universiteit Utrecht en werkt al vele jaren als onderzoeker bij verschillende organisaties. Het onderzoek naar het inzetten van de slimme sok voor pijn is nu in de eindfase. Eerst zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd naar het bepalen van pijn bij mensen zonder verstandelijke of lichamelijke beperking. Daarnaast is er een uitgebreide literatuurstudie naar het meten van pijn uitgevoerd. Hierna zijn de experimenten begonnen bij volwassenen met EMB. Deze kregen de slimme sok aan die verbonden werd met de nieuwe ‘EMB Pijn App’ tijdens een moment met voorspelbare pijn, bijvoorbeeld tijdens wondverzorging of fysiotherapie. Zo werd gekeken of de pijn app op de juiste momenten wel en niet pijn kan signaleren. Ook werd gekeken of verzorgers hun gedrag aanpassen als zij een waarschuwing kregen van de pijn app. Het gehele project zal tot medio 2023 doorlopen. De wens is dat de ‘EMB pijn app’ thuis en in de zorg voor mensen met EMB gebruik zal kunnen worden.

Pijn verminderen of (leren) omgaan met pijn?

Mensen zeggen weleens: “Ik heb zoveel pijn, ik kan niet eens meer nadenken”. Pijn is niet alleen een fysieke beleving maar heeft ook een mentale component. Pijn heeft ook psychosociale, gedrags- en interactie-aspecten. Dit geldt zeker ook voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. Herken je het gedrag van Sonja? Sonja is 6 en heeft een visuele-en-ernstig meervoudige bepeking. Ze ervaart pijn als gevolg van een vergroeiing. Wanneer zij bij zijn moeder is, is het ‘pijngedrag’ dat zij laat zien duidelijk minder dan op de woning. Maar, waardoor komt het gedrag van Sonja? Stelt zij zich dan aan wanneer zij op de woning is? Wanneer we begrijpen dat er een verband is tussen fysieke en mentale aspecten van pijnbeleving, kunnen we beter zoeken naar de oorzakelijke factoren voor de pijn. We kunnen iets doen om de pijnervaring te verminderen, zelfs als we de fysieke oorzaak van de pijn niet kunnen wegnemen. We kunnen gedrag dan ook beter plaatsen. In deze interactieve presentatie zullen we ingaan op pijnbeleving en interventies gericht op het verminderen of (leren) omgaan met pijn.  

Leendert Sneep

Leendert Sneep is fysiotherapeut en onderdeel van het pijnteam van Ipse de Bruggen. Het pijnteam heeft een zorgprogramma ontwikkeld, waarin methodiek en inhoud van diagnostiek en behandeling van (sub)acute en chronische pijn beschreven wordt. Leendert geeft scholingen over pijn aan begeleiders en behandelaars. Daarnaast is Leendert onderdeel van het landelijk Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking, dat zich inzet om kennis op het gebied van pijn bij elkaar te brengen, om die verzamelde kennis  gemakkelijk toegankelijk te maken en om praktische handvatten te ontwikkelen voor knelpunten in de signalering, diagnostiek en behandeling van pijn.  

Paula Sterkenburg

Professor dr. Paula Sterkenburg is bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele of visuele én verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel is ingesteld door Stichting Bartiméus en het Bartiméus Fonds. De leerstoel verbindt twee zorggebieden, de zorg voor mensen met een visuele beperking en die voor mensen met een visuele én verstandelijke beperking. Daarnaast verbindt de leerstoel wetenschap en praktijk door het onderbouwen van toepassingen en het toetsen ervan in de praktijk. Ze is coördinator van de academische werkplaats ‘Sociale Relaties en Gehechtheid’ van de Bartiméus, Ons Tweede Thuis, Vrije Universiteit. Huidige projecten zijn onder andere: ‘EMB en ICT’; ‘Sociale relaties en ICT’; ‘Robot Bart stopt het piekeren’; ‘Stimulatiekleed voor kinderen met een visuele beperking’.  https://research.vu.nl/en/persons/paula-sterkenburg/publications/

De pijn is echt, maar het herstel ook!

Het leven voor mensen met een zeer verstandelijke beperking kan soms erg onveilig en ingewikkeld zijn. Over het algemeen maken ze een tal van situaties mee waarin ze zich mogelijk niet volledig gezien, gehoord of begrepen voelen. In dergelijke situaties kan het voelen van hevige emoties, zoals verdriet of boosheid onveilig zijn. Gezien hun sociaal-emotionele ontwikkelingsleeftijd, zijn vele cliënten voor hun emotieregulatie afhankelijk van de belangrijke ander. Ze weten nog niet wanneer en hoe hun emoties overgaan. Wanneer het in een situatie onveilig is om een emotie te voelen en te uiten, kan ons brein er onbewust voor kiezen om deze emotie te verdringen. Verdrongen emoties kunnen een verstorende werking hebben en zich uiten in aanhoudende lichamelijke klachten: slapeloosheid, onrust en pijn in buik, hoofd of ledematen. Wat een ingrijpende of onveilige situatie is, is voor iedereen anders. Het hoeft niet altijd om een groot trauma te gaan, het kan ook een verhuizing of het vertrek van een begeleider betreffen. Door een holistische benadering, waarin we relaties onderzoeken tussen lichamelijk ongemak en levensgebeurtenissen van een cliënt, zijn er meer mogelijkheden voor verlichting en wellicht wel herstel.

Michelle Kraaij

Michelle werkt als orthopedagoog in de gehandicaptenzorg en is ervaringsdeskundig van chronische pijn. Ze is betrokken bij woonlocaties waar jongeren en ouderen met een verstandelijke beperking wonen en behandelt daarnaast slaapproblematiek. Michelle heeft jarenlang gekampt met aanhoudende pijnklachten, waarvoor geen duidelijke medische oorzaak en oplossing gevonden kon worden. In de hoop op een tip of verlichting, startte ze in 2020 een blog en kwam ze in contact met een meer holistische en emotionele zienswijze op lichamelijke klachten. Ze kwam tot ontdekking dat onverwerkte en weggestopte emoties de oorzaak waren van haar lichamelijk ongemak. Door deze emoties opnieuw te verwerken, bereikte ze in een jaar tijd een pijnvrij leven en rende ze de halve marathon. Tegelijkertijd ontdekte ze dat een dergelijk proces ook gold bij de cliënten die ze zag .Van 2020 tot en met 2021 heeft Michelle meegewerkt aan trauma-onderzoek (DITS-EVB) bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Hierin ontdekte ze dat lichamelijk ongemak en onrust van cliënten, vaak gerelateerd was aan life events. Nu zet ze haar ervaring en kennis in om professionals te inspireren om breder te kijken naar lichamelijke klachten, waardoor herstel vaker mogelijk is dan we denken.

De kracht van aanraken

Haptonomie is een mensvisie waarbij het lichaam, de ziel en de geest als een eenheid wordt gezien. Haptonomie gaat over voelen, contact en affectiviteit en hoe dat van toepassing is op alle aspecten van ons leven. Haptotherapie is de therapeutische toepassing van de haptonomie en is een therapie met als ingang voelen en ervaren. Door middel van affectief aanrakingscontact (en indien mogelijk gesprekken en ervaringsoefeningen) wordt tijdens de sessies haptotherapie voelbaar wat er lichamelijk en gevoelsmatig speelt. Haptotherapie heeft een positief effect bij pijn. De affectieve aanraking zorgt voor vermindering van spanning, pijn, angst en stress. Wanneer er sprake is van pijn, wil men daar zo snel mogelijk van af. Bij pijn trekt men zich vaak terug uit het betreffende lichaamsdeel, ontstaat er meer spierspanning en wordt bewegen vermeden. Dit versterkt de pijn  en kan de pijn in stand houden. Het contact met zichzelf en anderen wordt hierdoor negatief beïnvloed. Haptotherapeuten zijn door hun opleiding en werk bekend met de eigen lichamelijkheid, de lichamelijkheid van de ander en affectieve aanraking.  Hierdoor vindt er een fijne afstemming plaats op het lichaam en de persoon van de ander. Deze afstemming kan ingezet worden als onderzoek (bijvoorbeeld waar de pijn vandaan komt), als onderdeel van de behandeling van pijn of bij het leren omgaan met pijn. Tijdens deze presentatie wordt de uitleg over haptonomie en haptotherapie en het effect van aanraken bij pijn afgewisseld met casuïstiek en korte oefeningen.  

Yvonne Harbers-Govers

Yvonne is sinds 1992 werkzaam bij Sherpa, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Eerst als fysiotherapeut, de laatste twaalf jaar als haptotherapeut. Bij Sherpa ziet ze cliënten voor individuele therapie en geeft ze training aan begeleiders. Daarnaast werkt ze in haar eigen haptotherapiepraktijk en is ze docent aan de Academie voor Haptonomie in Doorn.

De rol van ouders en begeleiders in de zorg voor comfort

Ouders hebben een belangrijke rol bij het voorkomen van angst, pijn en stress tijdens (para)medische handelingen. Voor een kind met een ernstige meervoudige beperking geldt dit in het bijzonder. Het is dan ook van belang dat zorgverleners met kind en ouders afstemmen welke aanpak het beste bij hen past. Hoe kunnen ouders hun kind ondersteunen en wat kunnen zij daarbij zelf inzetten? Hoe kunnen zij zorgverleners helpen in de zorg voor hun kind? Hoe zit het eigenlijk met de rechten van het kind en gezin? En wat hebben ouders zelf nodig en wat is voor hen belangrijk? Wat  voor ouders geldt, geldt ook voor begeleiders en andere professionals die kinderen (en volwassenen) met een ernstige meervoudige beperking ondersteunen bij het omgaan met pijn. In haar presentatie neemt Jorien je mee in belangrijke inzichten van andere ervaringsdeskundige ouders en zorgprofessionals en geeft ze voorbeelden van middelen en methodieken die je in kunnen zetten om kinderen te ondersteunen.  

Jorien Mulder–van ’t Riet

Jorien is sinds 2018 werkzaam als projectmanager bij Stichting Kind en Ziekenhuis. Deze stichting is al 45 jaar dé patiëntenorganisatie voor kind en gezin in de medische zorg. Van huis uit is Jorien proces- en bedrijfsanalist en kijkt zij vanuit dit perspectief naar de organisatie van de zorg. Daarnaast is zij trotse moeder van drie kinderen, waarbij haar jongste zoon zorgintensief bleek. Mede door haar eigen ervaringen is zij zich gaan richten op het optimaliseren van processen in de medische kindzorg. Eén van de belangrijke aandachtsgebieden waar zij zich voor inzet is de traumavrije kindzorg.

Jij daagt mij uit, dan word ik vanzelf geweldig: over spelenderwijs contact maken

Contact maken met kinderen en volwassenen met EMB is niet vanzelfsprekend, maar met het spel van de CliniClown zijn er altijd ingangen voor contact te vinden. Joscha laat graag zien hoe ze spelenderwijs contact zoekt, met inspanning en ontspanning én zeker ook met humor, waarbij het prikkelen van de zintuigen vaak haar ingang zijn. De zoektocht naar dat wezenlijke contact is ook voor haar een spannende ontdekkingsreis en een ware uitdaging. Het vraagt bovendien de volle aandacht van béide spelers, want de kleinste reactie, een oogbeweging of een glimlach, wijst ze vaak de weg naar hun bijzondere ontmoeting. In situaties die spannend en stressvol zijn, kan de CliniClown voor afleiding en ontspanning zorgen. Dat kan ook helpend zijn voor de ouders en zorgverleners van het kind of de volwassene met EMB of ZEVMB. Tijdens deze presentatie wordt de uitleg van de werkwijze van de CliniClown afgewisseld met casuïstiek en korte oefeningen.

Joscha de Boever

Joscha de Boever is CliniClown en trainer improvisatiespel met als specialisme kinderen en volwassenen met (Z)EMB. Ze raakte gefascineerd door het creatieve improvisatiespel van de clown. Daarom begon ze, na een periode in het onderwijs, in 2001 bij CliniClowns. In 2008 opende ze haar eigen theaterwerkplaats.

Studiebelasting

Het symposium is te volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval is dat 6,5 uur.

 

Doelgroep

Het symposium is bedoeld voor ouders, begeleiders, cliëntondersteuners, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, verpleegkundigen specialist, orthopedagogen, psychologen, artsen VG en anderen die in het onderwerp “Omgaan met pijn bij kinderen en volwassenen met EMB of ZEVMB” geïnteresseerd zijn.

.

Cliëntgroep

De inhoud van het symposium is van toepassing op kinderen, jongeren en volwassenen met ZEVMB, EMB of EVB+.

 

Accreditatie

Is toegekend door:

  • V&VN (Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals & ) voor 6 punten

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG (geldt na toekenning ook voor SKJ)
  • Fysiotherapie
  • Kwaliteitsregister Paramedici voor ergotherapeuten en logopedisten

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Locatie

Het symposium vindt plaats in:

Congres- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

De locatie ligt op 10 minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Het congres en vergadercentrum heeft eigen parkeerplaats aan de achterzijde van ons pand, hier kun je weliswaar gratis, maar zeer beperkt je auto kwijt. Daarbij geldt vol=vol. Voor mindervalide gasten reserveren wij op verzoek graag een plek.

De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid op loopafstand van de locatie (P1ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg).Op de terreinen van de Jaarbeurs is een uitrijkaart te verkrijgen voor een dagtarief van € 24,- tot € 32,- (of € 4,40/4,90 per uur).

LET OP! in de wijk rondom het Cursus- en vergadercentrum is het betaald parkeren middels betaalautomaten (pinnen). De tarieven zijn door de gemeente bepaald en bedragen in 2023 € 5,43 per uur, € 38,01 voor een dagkaart (9.00 – 23.00 uur)

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief