Terug naar het overzicht

Claudia Claes

De relatie tussen de ontwikkelingsdynamische benadering en de Quality of Life benadering

De American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) buigt zich sinds 1876 over de definitie van verstandelijke handicap. In de 12de editie van het handboek wordt de verbinding gelegd tussen definitie, diagnose, classificatie en ondersteuning. Sinds 1992 staan een sociaal-ecologische benadering en een multi-dimensioneel ondersteuningsmodel voorop. Dit model legt nadruk op de interactie tussen persoonskaraktertistieken en omgevingsfactoren met het oog op het bevorderen van levenskwaliteit. Aan de vooravond van de afwerking van de 12de editie van het handboek ontmoetten Anton Došen en Bob Schalock elkaar in de kuip van Gent. Een memorabel moment vanwege de wederzijdse reflecties van Anton en Bob; die reflecties over de relatie tussen de ontwikkelingsdynamische benadering en de Quality of Life benadering wil ik graag met jullie delen.

Claudia Claes

Claudia is departementshoofd aan Hogeschool Gent en gastdocent aan UGent. Ze is ‘fellow’ bij de AAIDD en werkt met internationale collega’s aan het concept ‘Quality of Life’ en het ondersteuningsdenken.

">

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen, ontwikkelingen en onze informatieve artikelen