Terug naar het overzicht

Somatische oorzaken van gedragsverandering bij mensen met een verstandelijke beperking: een breed perspectief

 • Een studiedag op 9 februari van 9:30 tot 16:15
 • Docenten: Anna Boom en Daphne Konz
 • Locatie: Utrecht
 • Over: Welke lichamelijke problemen kunnen leiden tot gedragsveranderingen of gedragsproblemen? Hoe kunnen bijvoorbeeld schildklier aandoeningen, hormonale veranderingen, infecties of sensorische stoornissen zich presenteren bij mensen met een verstandelijke beperking?
 • Accreditatie is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook SKJ) en Register Vaktherapie.

De inschrijfkosten zijn 255,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Als je deelneemt aan de hele leergang dan krijg je korting.

Inschrijven

Lichamelijke problemen kunnen bij mensen met een verstandelijke beperking leiden tot gedragsveranderingen of probleemgedrag. Het is een goede strategie om bij problematisch gedrag ook eens te kijken naar de medische problematiek van een cliënt. Kinderen, jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking hebben namelijk vaker last van medische aandoeningen dan hun leeftijdgenoten zonder verstandelijke beperking. Dit geldt bijvoorbeeld voor schildklierziekten of zintuigen die niet goed functioneren. Meestal zijn de aandoeningen chronisch en kunnen ze bijkomende aandoeningen tot gevolg hebben. Zo kan schildklierziekte tot druk gedrag en slaapproblemen leiden. Er zijn ook tijdelijke lichamelijke klachten zoals oorpijn of misselijkheid die in moeilijk gedrag geuit worden. Ook medicatiegebruik kan invloed hebben op gedrag.

Tijdens deze studiedag worden probleemgedrag en gedragsveranderingen bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit twee perspectieven benaderd, namelijk het gedragswetenschappelijke en het medische perspectief.

 

Leergang Medische oorzaken van gedrag

Deze studiedag maakt onderdeel uit van de leergang medische oorzaken van gedrag die bestaat uit 3 studiedagen. Na deze leergang, die je geheel, of gedeeltelijk kunt volgen, heb je meer inzicht in de ziektebeelden die tot gedragsverandering kunnen leiden en neem je vaker somatische problemen mee in de hypothesevorming bij gedragsveranderingen van mensen met een verstandelijke beperking. Bekijk hier de leergang>>

 

Fysieke bijeenkomst (coronaproof)

Deze studiedag wordt aangeboden als fysieke bijeenkomst. De locatie, docent en organisator zullen zich bij de uitvoering van de studiedag op de volgende manier conformeren aan de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus in te dammen:

 • Deze training vindt plaats in een kleine groep met een maximum van 18 deelnemers.
 • De looproutes, tafelopstelling en catering is in de locaties zo aangepast zodat 1,5 meter afstand tussen de deelnemers kan worden gehouden.
 • De lokalen worden geventileerd of beschikken over moderne ventilatiesystemen die de lucht periodiek verversen.
 • De locaties nemen extra hygiëne maatregelen, zoals het neerzetten van handgel en regelmatig schoonmaken.
 • Er wordt een gezondheidscheck uitgevoerd bij de deelnemers aan de training.
 • De docenten kiezen werkvormen met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers.
 • FORTIOR heeft de procedures rond de ontvangst en uitreiken van certificaten aangepast: je naam wordt door FORTIOR afgevinkt op de deelnemerslijst en je ontvangt na afloop een digitaal certificaat.

 

Wat vragen we van jou?

Kom niet naar de studiedag als je koorts, griep- of verkoudheidsklachten hebt. Als je toch komt met ziekteverschijnselen, dan kunnen we je niet tot de training toelaten. Blijf ook thuis als jij of een van je huisgenoten besmet is met COVID-19.

In geval van ziekte mag je jouw aanmelding kosteloos omzetten naar een herhaling van de studiedag van de studiedag of naar een andere studiedag in dezelfde prijsklasse. Of je kunt een collega in jouw plaats laten deelnemen. Om hiervoor in aanmerking te komen geldt als voorwaarde dat je FORTIOR vóór de training informeert per mail of telefoon.

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) en volg de instructies van de locatie op.

Deze training is onderdeel van de leergang: Leergang Medische oorzaken van gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Inhoud van de studiedag

Op deze studiedag geven Anna Boom (GZ-psycholoog) en Daphne Konz (AVG) je achtergrondinformatie over vaker en minder vaak voorkomende lichamelijke klachten die kunnen leiden tot gedragsverandering of zich kunnen presenteren als psychiatrisch ziektebeeld. Aan de hand van casuïstiek kunnen de deelnemers de verkregen inzichten ook zelf gaan toepassen.

In de studiedag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Interne problemen (hypothyreoïdie, anemie, vitamine tekort, delier)
 • Menstruatie of overgangsklachten
 • Visus- en gehoorvermindering
 • Epilepsie
 • Syndromen
 • Slaapstoornissen
 • Medicatie (beoogde en niet beoogde effecten)

Studiebelasting en voorbereiding

De voorbereiding van deze studiedag bestaat uit een voorbereidende opdracht.

De studiebelasting bestaan uit het aantal contact uren (6 uur) en maken van de voorbereidingsopdracht (± 1 uur). De totale studiebelasting is naar verwachting 7 uur.

 

Voorbereidingsopdracht (verplicht) 

Bekijk de website https://www.cce.nl/somatiek/top-70-somatische-aandoeningen?type=abc

 1. Bedenk een 1 voorbeeld van een cliënt met een gedragsverandering veroorzaakt door 1 van deze aandoeningen. Beschrijf de gedragsverandering in 5 zinnen, en neem mee naar de bijeenkomst.
 2. Lees de casusbeschrijving “somber”. Gebruik de zoekfunctie “zoek somatische aandoening op klacht”. Welke medische oorzaak voor de klachten van de cliënt vind je het meest waarschijnlijk? Schrijf op en neem mee naar de bijeenkomst.

 

Voorafgaand aan de studiedag krijgt u per mail de materialen die je nodig hebt om de voorbereidende opdracht uit te voeren.

Neem je laptop of tablet mee naar de bijeenkomst.

 

Literatuur ter verdieping (niet verplicht)

Magilsen, K. & Winter, C. de. (2016). Somatische diagnostiek. In R. Didden, P. Troost, X. Moonen & W. Groen (Red.). Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking. Utrecht: de Tijdstroom. Bekijk dit boek hier>>

 

 

Cliëntgroep

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De studiedag wordt gegeven op WO niveau en is bedoeld voor psychologen en orthopedagogen die werken in de gehandicaptenzorg of vanuit een andere sector werkzaam zijn met deze doelgroep. Bijvoorbeeld orthopedagogen en psychologen die werken binnen speciaal onderwijs of GGZ.

Accreditatie

 • Accreditatie is toegekend door accreditatiebureau NIP KJ / NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie: 6 punten
  • Opleiding – behandeling: 0,5 punt
  • Opleiding – diagnostiek: 2 punten
  • Opleiding – overige taken: 0,5 punt
 • Omdat de studiedag is geaccrediteerd door NIP KJ / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd door het SKJ
 • Register Vaktherapie voor 7 punten

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Anna Boom

Anna Boom is werkzaam als GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist en EMDR-therapeut. Zij heeft jarenlange werkervaring binnen een behandelsetting voor kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. De laatste jaren werkt zij vanuit haar eigen praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, daarnaast werkt zij als academisch docent en supervisor voor professionals in opleiding.

 

 
Bekijk de docent

Daphne Konz

Volledige inzet, oog hebben voor de ander én leren door te doen. Drie elementen die Daphne Konz noodzakelijk vindt in haar werk. Als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten en academisch docent, weet zij als geen ander hoe belangrijk dit is. Iedere cliënt of student die je ontmoet, heeft een ander verhaal. De theoretische kennis is je basis, maar daarna begint het pas. Daphne neemt je tijdens een training mee in de praktijk aan de hand van casuïstiek of oefeningen. Niet alleen luisteren, maar ook zelf aan de slag. Dat is de manier om kennis om te zetten in vaardigheden voor in de praktijk.

Expertise als arts en docent
Daphne werkt sinds 2003 binnen de gehandicaptenzorg in nauwe samenwerking met gedragswetenschappers, huisartsen en medisch specialisten. Zij heeft veel ervaring in het behandelen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, psychische- of gedragsproblemen, epilepsie en syndromale aandoeningen. Daarnaast geeft ze onderwijs aan artsen in onderwerpen als epilepsie en gedragsproblemen, Downsyndroom, wilsbekwaamheid en dwang in de zorg.

Onderzoek
Dat Daphne een hart voor mensen met een beperking heeft blijkt ook uit haar inzet rondom medicatieveiligheid. Haar droom? Een einde maken aan de vele medicatiefouten. Met dat doel stapte ze in 2014 in de geneesmiddelencommissie. In die functie zette zij zich in voor een veilige meldcultuur waarin men kan leren van incidenten. Ze verbeterde ook de communicatie over medicatieveiligheid binnen de organisatie. Daarnaast ontwikkelde zij trainingen voor medewerkers over dit thema.

Samen met andere spelers in het veld werkt zij momenteel aan onderzoeksproject BEM!. Dit staat voor Beheer Eigen Medicatie. Een manier om mensen met een licht verstandelijke beperking te helpen rondom het veilig bewaren en gebruiken van medicatie. Een hulpmiddel waar niet alleen zij iets aan hebben, maar ook dokters, artsen en medewerkers die met deze mensen werken. Het project BEM! wordt eind 2019 afgerond.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Casuïstiek bespreking n.a.v. voorbereidingsopdracht

11:00

Theoretisch kader somatische oorzaken van probleemgedrag, illustratie door casuïstiek

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Gedragsfenomenen analyseren met een medische bril

15:00

Pauze

15:15

Toetsing d.m.v. zoekopdracht met nabespreking

16:15

Afsluiting + uitdelen certificaten

De studiedag vindt plaats in:

Volksuniverstiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

De locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan beperkt worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief