Terug naar het overzicht

Sensorische informatieverwerking bij mensen met een verstandelijke beperking stap 2 (Fysieke bijeenkomst)

 • een studiedag op 23 april 2021
 • docent: Karen de Vriend
 • locatie: Utrecht
 • tijden: van 10:00 tot 17:00
 • inhoud: een verdieping op het thema sensorische informatieverwerking (SI) bij mensen met een verstandelijke beperking, meer aandacht voor de neurologische kant van SI en de mogelijkheid om een casus in te brengen,
 • accreditatie: is toegekend door Register Vaktherapie en SKJ. Overige accreditaties in overleg
 • op 26 maart 2021 is er een inleidende studiedag, meer informatie >>

De deelnemersprijs  is €235,00 p.p. inclusief lunch, koffie en thee. Als je ook deelneemt aan de inleidende training krijg je een korting op de deelnemersprijs.

Inschrijven

Theoretische achtergrond en verdieping praktijk

Problemen in de sensorische informatieverwerking (SI) kunnen voor mensen met een verstandelijke beperking veel hinder opleveren. Voor iedere professional werkzaam in de zorg voor mensen met een ontwikkelingsbeperking is het dan ook belangrijk om enige basiskennis te hebben over sensorische informatieverwerking en de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. Vandaar dat FORTIOR ook een inleidende studiedag organiseert over het thema SI.

Voor mensen die hun kennis over sensorische informatieverwerking willen uitbreiden is er nu een verdiepende studiedag. Hierin wordt dieper ingegaan op de theorie en praktijk. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de neurologische onderbouwing van SI-problemen waardoor je deze problemen ook beter kunt begrijpen. De studiedag is heel praktisch zodat je er in je werk ook meteen mee verder kunt. Tijdens de studiedag leer je onder andere meer over de manier waarop je een cliënt met stoornissen in de sensorische informatieverwerking kunt herkennen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door de omgeving te veranderen of je eigen gedrag aan te passen. Daarnaast krijg je handvatten over hoe je overprikkeling bij je cliënt kunt reguleren.

 

Fysieke bijeenkomst

Deze studiedag wordt aangeboden als fysieke bijeenkomst. De locatie, docent en organisator zullen zich bij de uitvoering van de studiedag op de volgende manier conformeren aan de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus in te dammen:

 • Deze training heeft een maximum van 8 deelnemers.
 • De looproutes, tafelopstelling en catering is in de locaties zo aangepast zodat 1,5 meter afstand tussen de bezoekers kan worden gehouden.
 • De locaties nemen extra hygiëne maatregelen, zoals het neerzetten van handgel en regelmatig schoonmaken.
 • De docenten kiezen werkvormen met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers.
 • FORTIOR heeft de procedures rond de ontvangst en uitreiken van certificaten aangepast: je naam wordt door FORTIOR afgevinkt op de deelnemerslijst en je ontvangt na afloop een digitaal certificaat.

 

Wat vragen we van jou:

 • Kom niet naar de studiedag als je koorts, griep- of verkoudheidsklachten hebt. Als je toch komt met ziekteverschijnselen, dan kunnen we je niet tot de training toelaten.
 • Houd je aan de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) en volg de instructies van de locatie op.

Inhoud van de verdiepende studiedag

De docent Karen de Vriend (kinderfysiotherapeut en therapeut sensorische informatieverwerking) biedt je tijdens deze studiedag een verdieping van het thema sensorische informatieverwerking.

Aan het eind van de dag heb je de volgende kennis opgedaan:

 1. Je kent eenvoudige neurologische verklaringsmodellen op gebied van SI.
 2. Je herkent SI-problematiek bij een cliënt en je hebt handvatten om te herleiden wat er bij deze cliënt gebeurt.
 3. Je bent in staat een woning / werkplek aan te passen op de SI van een cliënt.
 4. Je kent je eigen SI en je begrijpt de interactie met een cliënt.
 5. Je hebt praktische handvatten om het arousal van een cliënt te reguleren.

 

Het inbrengen van een casus:

De deelnemers aan de studiedag mogen een casus inbrengen. Als deze casus minimaal een week vooraf gemaild wordt naar Inschrijvingen@fortior.info, dan zal deze tijdens de studiedag worden besproken. De docent heeft hiervoor een casusbeschrijving nodig en indien mogelijk een filmpje van de cliënt.

Studiebelasting

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

 

Voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Als je dat wenst kun je vooraf de aanbevolen literatuur doorlezen. Deze literatuur vind je onder de tap meer informatie.

Clientgroep

De studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige, ernstige of meervoudige verstandelijke beperking. Ook eventuele bijkomende problematiek zoals autisme wordt tijdens de studiedag behandeld.

 

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

 • begeleiders, spelbegeleiders, pedagogisch medewerkers in woonvoorzieningen, kinderdagcentra, dagbesteding of logeerhuizen;
 • psychologen, orthopedagogen, bewegingsagogen, ambulant begeleiders, vaktherapeuten, logopedisten of fysiotherapeuten in de gehandicaptenzorg, GGZ of Jeugdzorg;
 • orthopedagogen, psychologen, intern begeleiders en leraren in het speciaal onderwijs;
 • ouders van kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Deze studiedag is bedoeld voor professionals die werken met mensen met een ontwikkelingsbeperking en die al basiskennis hebben over sensorische informatieverwerking omdat ze bijvoorbeeld al eerder een studiedag over dit onderwerp hebben gevolgd.

Opmerking: Om in te schrijven voor deze studiedag is het niet verplicht om eerst de inleidende studiedag te volgen als u via andere wegen al voldoende basiskennis heeft opgedaan. Gedragsdeskundigen mogen meteen instromen in de verdiepende studiedag.

Mensen zonder basiskennis kunnen de studiedag sensorische informatieverwerking stap 1 volgen >>

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Register Vaktherapie voor 5 punten.
 • SKJ jeugd voor 5,5 punten

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Overleg dan met FORTIOR of de accreditatie kan worden aangevraagd. Neem contact op overleg via inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Karen de Vriend

Karen de Vriend is kinderfysiotherapeut en therapeut in de sensorische informatieverwerking. Ze heeft een eigen praktijk voor sensorische informatieverwerking en kinderfysiotherapie. Op dit moment is Karen naast docent bij FORTIOR ook docent bij kenniscentrum SIEM

Door haar werk in verschillende settingen heeft Karen ervaring opgedaan met diverse problematieken bij kinderen. Onder andere heeft Karen in meerdere instellingen gewerkt voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft daarom veel kennis over sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

In haar praktijk de Tijgersprong en Sensory Lab in Steenbergen werkt Karen met kinderen van alle leeftijden en verschillende soorten problematieken. Haar speciale aandachtsgebied is kinderen met SI-problematiek. Ze coacht ook volwassenen met SI problematiek.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Een korte opfrissing van basiskennis van SI
– Wat is sensorische informatieverwerking?
– Waar gebeurt SI?
– Waar en hoe kan het misgaan?

10:35

Verdieping van de kennis
– Uitleg van verschillende neurologische modellen om de zintuiglijke informatieverwerking te begrijpen
– Hoe kun je alertheid en concentratie verklaren vanuit de neurologie
– Leer hoe gedrag te verklaren is vanuit een neurologisch model
– Wetenschappelijke inzichten m.b.t. ADHD, ASS en andere stoornissen

11:05

Pauze

11:30

Verdieping kennis – vervolg

Filmpjes ter illustratie van alertheid
– Winnie de Pooh
– Kind in de praktijk
– Opnames van een cursist

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Je eigen SI
Kun je de interactie tussen jou en je cliënt verklaren?

15:15

Pauze

15:30

Observeren
Casuïstiek met als doel leren observeren. Wat zie je?
Filmpjes kijken van cursisten en van de docent. Daarna bespreken met vragen als:
– Wat voor gedrag zie je?
– Wat zegt dit gedrag je?
– Maak een hypothese n.a.v. het gedrag.
– Wat zou je doen om dit gedrag te veranderen?
– Daarna nog voorbeeldfilmpjes waarbij behandeling zichtbaar resultaat heeft.
– Vooral heel veel praktische handvatten op basis van casuïstiek.Invulling geven aan het aanpassen van de omgeving n.a.v. de casuïstiek.

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

Vriend, de, K. (2019) Help zintuiglijke prikkels! Verklaar en verander gedrag met sensorische informatieverwerking. Bestel dit boek hier>>

Cranenburgh, B. van. (2014). Neurowetenschappen, een overzicht. Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg (deel 1 van de serie Toegepaste neurowetenschappen. 3e herziene druk). hst 8.1 en hst 10. Bestel dit boek hier >>

Dunn, W. (2013). Leven met sensaties. Begrijp je zintuigen. Amsterdam/Antwerpen: Pearson Assessment And Information. Bestel dit boek hier >>

Rietman, A. (2013). Werken met aandacht. Rotterdam: Bazalt Educatieve Uitgaven. Bestel dit boek hier >>

 

De studiedag vindt plaats in:

Volksuniverstiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

De locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan beperkt worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief