Terug naar het overzicht

(HYBRIDE STUDIEDAG) Puberteit bij jongeren met ernstige meervoudige beperkingen

Puberteit bij jongeren met ernstige meervoudige beperkingen
 • Een studiedag op 16 april 2021 van 10:00 tot 17:00
 • Je kunt de studiedag zowel online als fysiek volgen
 • Docent Harriët Schoenmakers
 • Locatie: Utrecht
 • Inhoud: Tijdens deze studiedag hoor je meer over de veranderingen die tijdens de puberleeftijd plaatvinden bij jongere met EMB op het gebied van lichaam, seksualiteit, gedrag en emoties. Hoe kun je hier als ouder of professional mee omgaan? Welke rol kun je daar als gedragsdeskundige in spelen?
 • Accreditatie wordt aangevraagd bij het NIP K&G / NVO OG

De inschrijfkosten zijn 235,00. Dit is inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Ook mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) bereiken de puberleeftijd. Ook bij hen verandert in de puberteit hun lichaam, seksualiteit, emoties en gedrag. Welke impact hebben deze veranderingen voor de persoon zelf? Welke veranderingen vinden er plaats als gevolg van de puberteit? Wat kunnen ouders en begeleiders doen om jongeren met EMB te ondersteunen bij de ontwikkeling die zij in hun puberteit doormaken? Over het thema puberteit bij jongeren met EMB is nog niet zoveel bekend en organisaties in de gehandicaptenzorg hebben vaak geen beleid op dit vlak.

Geen enkele persoon met een ernstige meervoudige beperking is gelijk. Omdat er zoveel verschillen zijn tussen mensen met EMB is het lastig om kennis te verzamelen die geldig is voor iedereen. Tijdens de studiedag krijg je informatie over de meest voorkomende situaties. Voor professionals, die werken met deze groep, is het belangrijk om goed naar de persoon met EMB te kijken en een aanpak op maat te ontwikkelen. In het programma van de studiedag is ruimte om eigen vragen in te brengen en om met de docent van gedachten te wisselen.

De docent Harriët Schoenmakers (gedragsdeskundige) deed in samenwerking met een collega praktijk wetenschappelijk onderzoek naar puberteit bij jongeren met EMB. De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in het boek “Pubers laten van zich horen”. Het boek kreeg in 2016 de Han Nakken prijs.

 

Hybride studiedag (fysiek & via livestream)

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De studiedag wordt georganiseerd in een zaal waarin de docent en enkele deelnemers aanwezig zijn. FORTIOR beschikt over speciale apparatuur die de stemmen van alle deelnemers kunnen opvangen zodat wat in de zaal gebeurt, goed te volgen is voor online deelnemers. Interactieve werkvormen zijn mogelijk door het werken in zowel fysieke groepjes als breakoutrooms. De studiedag wordt niet opgenomen en deelnemers kunnen buiten beeld blijven als ze dat willen.

Wat heb je nodig om online deel te nemen.

FORTIOR maakt gebruik van het programma Webex. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Je kunt deelnemen via je browser.

Voor het online deelnemen aan een training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een training. Voor een optimale verbinding (zonder storing), gebruik je bij voorkeur een computer die niet ouder is dan 2 jaar en die regelmatig is geüpdatet.

Waar moet je rekening mee houden bij het deelnemen aan de fysieke bijeenkomst

Bij de organisatie van de fysieke bijeenkomst houden de locatie, de docent en FORTIOR zich aan de corona richtlijnen van de overheid, zoals: 1,5 meter afstand, ventilatie, verplichte mondkapjes en extra hygiëne maatregelen.

FORTIOR verzoekt je om niet naar de studiedag te komen als je koorts, griep- of verkoudheidsklachten hebt. Als je toch komt met ziekteverschijnselen, dan kunnen we je niet tot de training toelaten. Blijf ook thuis als jij of een van je huisgenoten besmet is met COVID-19.

In geval van ziekte mag je jouw aanmelding kosteloos omzetten naar een herhaling van de studiedag of kun je alsnog online deelnemen. Om hiervoor in aanmerking te komen geldt als voorwaarde dat je FORTIOR vóór de training informeert per email of telefoon.

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) en volg de instructies van de locatie op.

Inhoud van de studiedag

Tijdens deze studiedag geeft docent Harriët Schoenmakers je enkele handvatten voor de ondersteuning van jongeren met EMB. Ze gaat in op het begrip puberteit en hoe dit er uit ziet bij EMB jongeren.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Lichamelijke veranderingen
 • Seksualiteit
 • Emoties en emotionele veranderingen signaleren
 • Gedrag en gedragsveranderingen
 • Ontwikkeling stimuleren
 • Ondersteuning van ouders en gezin
 • Opbouwen en onderhouden van een netwerk rond de cliënt

Studiebelasting en voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval is het aantal contact uren: 6.

 

Cliëntgroep

De studiedag heeft betrekking op jongeren met een ernstige meervoudige beperking

 

Doelgroep studiedag

De studiedag is op WO / HBO niveau. De volgende beroepsgroepen kunnen deelnemen aan de studiedag:

 • psychologen, orthopedagogen die werken met mensen met een ernstige verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking,

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
 • Indien accreditatie wordt toegekend door NIP K&J / NVO OG dan geldt deze ook voor het SKJ

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven wordt vermeld? Dan kun je met FORTIOR overleggen of de accreditatie kan worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op via inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Harriët Schoenmakers

Harriët Schoenmakers is sinds 2002 gedragsdeskundige bij Amerpoort en daarvoor bij andere instellingen. Zij werkt al vele jaren met mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Bij kinderdagcentrum De Blauwe Vogel in Soest, ontstond haar interesse in dit onderwerp. In 2013 en 2014 deed zij de masterclass wetenschappelijk onderzoek in de gehandicapten-zorg van de VGN. Het resultaat was het boek “Pubers laten van zich horen. Over jongeren met ernstige meervoudige beperkingen” dat ze samen met Nadi de Vos-Dijkslag schreef. Het boek kreeg in 2016 de Han Nakken prijs.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

– Inleiding en verkennen begrippen EMB & puberteit

– Visie op puberteit

11:15

Pauze

11:30

Welke veranderingen vinden plaats in de puberteit en wat betekent dit voor de persoon?

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Ontwikkeling en/of achteruitgang: Welke doelen en welk programma past bij de puberteit?

15:00

Pauze

15:15

– Hoe kun je ouders ondersteunen van jongeren met EMB?

– Hoe creëer je en onderhoud je een netwerk? Kun je werken aan inclusie?

16:15

Ruimte voor vragen & uitwisselen ervaringen

17:00

Afsluiten en uitdelen

Aanbevolen Literatuur

Schoenmakers, H., Vos-Dijkslag, de, N. (2016) Pubers laten van zich horen. Over jongeren met ernstige meervoudige beperkingen Baarn: Amerpoort Bestel dit boek hier

Deze studiedag wordt gehouden in:

Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

De locatie ligt op vijf minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan niet worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn La Vie, Paardenveld of Vredenburg

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief