Omgaan met pijn bij kinderen en volwassenen met ernstige en zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB en ZEVMB): signalering en begeleiding

Terug naar het overzicht
 • een studiedag op 24 januari 2020 van 9:30 tot 17:00
 • locatie: Utrecht
 • dagvoorzitter: Annette van der Putten
 • sprekers: Mia Nijland, Anja Pouwels, Gert-Jan de Haas, Helen Korving, Suzanne Jansen, Saskia Huisman, Tanja Doodeman, Astrid van Lenten en Claudia de Nijs, Paula Sterkenburg
 • over het signaleren van pijn bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met EMB en ZEVMB en de ondersteuning van deze personen bij pijnklachten
 • accreditatie wordt aangevraagd bij het accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG (tevens geldig voor het SKJ na toekenning), de VnVV en de KNGF.

De inschrijfkosten zijn € 224,50 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Voor ouders is er een gereduceerd tarief. Bent u ouder en wilt u deelnemen? Neem dan contact op met FORTIOR via inschrijvingen@fortior.info

Inschrijven

Mensen met een EMB en ZEVMB hebben om allerlei redenen vaker te maken met pijn. Omdat pijn de kwaliteit van hun leven vermindert, is het voor hun verwanten en professionals van belang zich te verdiepen in methodes waarmee ze pijnklachten kunnen signaleren en meten. Vervolgens is het van belang dat ze weten op welke manieren ze de pijn van een kind, jeugdige of volwassene met EMB en ZEVMB kunnen verlichten. De interventie hangt samen met de (vermoedelijke) oorzaak van de pijn.

Daarom wil deze studiedag de kennis die er is over pijn bij mensen met EMB en ZEVMB verspreiden voor gebruik in de praktijk. De studiedag wil ook een stimulans zijn voor het delen en uitwisselen van kennis en bruikbare methoden met betrekking tot pijn, pijnbeleving en begeleiding rond pijn bij kinderen, jongeren en volwassnen met EMB en ZEVMB. Bekijk hier het programma>>

 

FORTIOR organiseert deze studiedag in samenwerking met:

Inhoud van de studiedag

Tijdens deze studiedag komen verschillende sprekers en thema’s aan bod rond de signalering van pijn bij mensen met EMB of ZEVMB. Vervolgens krijg je handvatten voor de manier waarop je deze cliënten kunt ondersteunen bij pijnklachten.

 

Aan het eind van deze studiedag ben je op de hoogte van:

 1. wat pijn is en wat er bekend is over de pijnbeleving van mensen met EMB en ZEVMB.
 2. informatie over hoe pijn “gemeten” kan worden;
 3. verschillende interventies om pijn te verlichten of te verminderen;
 4. De noodzaak van een multidisciplinaire benadering van pijn.

 

Bekijk hier het programma>>

Voorbereiding en studiebelasting

De studiedag is goed te volgen zonder voorbereiding.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen; het aantal contacturen voor deze studiedag is 5,5 uur.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor:

 • orthopedagogen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, teamleiders, begeleiders en andere beroepsgroepen, die werken met kinderen, jeugdigen en volwassenen met een zeer ernstige of ernstige verstandelijke beperking (EMB of ZEMVB).
 • ouders en verwanten van kinderen, jeugdigen en volwassenen met EMB en ZEVMB.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • het accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsychologie (K&J)/NVO orthopedagoog generalist (OG). Deze accreditatie is ook geldig voor het SKJ.
 • VnVV
 • KNGF

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven wordt vermeld? Dan kun je met FORTIOR overleggen of deze accreditatie kan worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op met inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Gert- Jan de Haas

Gert-Jan de Haas, neuropsycholoog, is sinds 1992 werkzaam binnen (o.a.) de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit zijn bedrijf NAR-Lab wordt hij betrokken bij complexe casuïstiek binnen heel Nederland en soms daarbuiten. Hierbij is veelvuldig de vraag de verschillende componenten van gedrag bij elkaar te brengen onder een gezamenlijke noemer, de zogenaamde transnosologische benadering. Hierdoor wordt de diagnostiek meer kernachtig en eenduidig. Het sociaal-emotioneel functioneren is onontkoombaar één van deze componenten, gezien het essentiële belang voor het aangaan van relaties waarbinnen behandeling en ondersteuning plaatsvinden.

Gert-Jan de Haas is onder andere gast-docent aan de AVG-opleiding, geeft veelvuldig lezingen, publiceert en wordt geconsulteerd bij diverse inhoudelijke, maar ook organisatievraagstukken. Hij is tevens afgestudeerd musicus, maakt en publiceert muziek en is bijvoorbeeld als consulent verbonden aan Het Nationale Ballet en de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Bekijk de docent

Paula Sterkenburg

Paula Sterkenburg is bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele of visuele én verstandelijke beperking; sociale relaties & ICT’ aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel is ingesteld door Stichting Bartiméus en het Bartiméus Fonds. De leerstoel verbindt twee zorggebieden, de zorg voor mensen met een visuele beperking en die voor mensen met een visuele én verstandelijke beperking. Daarnaast verbindt de leerstoel wetenschap en praktijk door het onderbouwen van toepassingen en het toetsen ervan in de praktijk. Ze is coördinator van de academische werkplaats ‘Sociale Relaties en Gehechtheid’ van de Bartiméus – Vrije Universiteit (sinds 2009) en samen met Mirjam Wouda coördinator van het Ons Tweede Thuis – Vrije Universiteit samenwerkingsverband (sinds 2015). Huidige projecten zijn onder andere: ‘EMB en ICT’; ‘Sociale relaties en ICT’; ‘Robot Bart stopt het pierkeren’; ‘Stimulatiekleed voor kinderen met een visuele beperking’. klik hier voor een overzicht
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Waarom is het belangrijk om samen te werken rond het thema ‘pijn bij mensen met een EMB en ZEVMB’?

Prof. dr. Annette van der Putten

Rijks Universiteit Groningen

09:45

Wat kunnen gevolgen zijn van het niet onderkennen van pijn bij mensen met EMB en ZEVMB?

Mia Nijland

10:05

Waarom is het belangrijk om ‘oog’ te hebben voor ‘pijn’ binnen de zorg?

drs. Anja Pouwels
Bartiméus

10:25

Mogelijkheid voor vragen en discussie

10:30

Pauze

11:00

Wat is pijn nou eigenlijk en waarom voelen we pijn?

drs. Gert-Jan de Haas
Nar-lab

11:40

Mogelijkheid voor vragen en discussie

11:50

Wat zijn manieren waarop pijn kan worden gemeten?

Helen Korving MSC
Vrije Universiteit Amsterdam

12:20

Mogelijkheid voor vragen en discussie

 
Middag
13:30

Hoe kan een observatie-instrument worden gebruikt om pijn te meten bij mensen met  EMB en ZEVMB?

Dr. Suzanne Jansen
’s Heeren Loo

14:00

Mogelijkheden voor vragen en discussie

14:10

Welke interventies kunnen bijdragen tot het verminderen van pijn?

Dr. Saskia Huisman
Prinsenstichting en Amsterdam UMC

14:40

Mogelijkheid voor vragen en discussie

14:50

Pauze

15:20

Hoe kan de ouder of begeleider aansluiten bij de stress van mensen met EMB en ZEVMB?

Tanja Doodeman
Vrije Universiteit Amsterdam

15:50

Mogelijkheid voor vragen en discussie

16:00

Waarom zijn pijnteams in de zorg voor mensen met een EMB en ZEVMB nodig?

Astrid van Lenten en Claudia de Nijs
Ons Tweede Thuis

16:30

Mogelijkheid voor vragen en discussie

16:40

Welke stappen zijn nodig op het gebied van wetenschappelijk onderzoek rond het thema pijn?

Prof. dr. Paula Sterkenburg
Bartiméus & Vrije Universiteit Amsterdam

17:00

Einde programma

17:00

Borrel

Locatie

De studiedag vindt plaats in:

Congres- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht

De locatie ligt op 10 minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Het congres en vergadercentrum heeft eigen parkeerplaats aan de achterzijde van ons pand, hier kun je weliswaar gratis, maar zeer beperkt je auto kwijt. Daarbij geldt vol=vol. Voor mindervalide gasten reserveren wij op verzoek graag een plek.

De parkeerterreinen van de Jaarbeurs bieden volop parkeergelegenheid op loopafstand van de locatie (P1ligt direct aan de overzijde van de Graadt van Roggenweg).Op de terreinen van de Jaarbeurs is een uitrijkaart te verkrijgen voor een dagtarief van € 16,- (of € 4,- per uur).

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief