Terug naar het overzicht

Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden met PADEN in het speciaal onderwijs

23 nov 2023
Plaats
Fysiek

DOCENT: Anneke Groot
INHOUD: Met PADEN krijg je nieuwe handvatten om kinderen en leerlingen met onder andere autisme of een verstandelijke beperking op maat te begeleiden zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en hun volledig potentieel kunnen benutten
TIJDSDUUR: een studiedag op 23 november 2023 van 9:30 tot 16:15 uur
ACCREDITATIE: Wordt aangevraagd bij het SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals en register vaktherapie
INVESTERING:  255,00 p.p. inclusief koffie, thee, lunch en het boek “Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden”

Inschrijven

Neurospeciale kinderen/leerlingen zijn bijvoorbeeld kinderen met autisme, een verstandelijke beperking of ADHD. Deze kinderen leren en reageren anders, omdat hun hersenen zich anders ontwikkelen. Ze hebben kwaliteiten, zijn sensitief maar ook moeilijk te doorgronden en aan te sturen. Ze aanspreken op hun gedrag werkt dan ook vaak niet goed genoeg. Neurospeciale kinderen gaan vaak hun eigen gang, hierdoor kan het lastig zijn om de goede ingang te vinden om ze te begeleiden of in de klas mee te laten doen.

Er zijn opvallende overeenkomsten tussen neurospeciale kinderen. Ze hebben moeite om zichzelf te ervaren door hun prikkelverwerking. Dat heeft invloed op hun eigen lichaamsbesef, motorische coördinatie (dyspraxie) en executieve functies en gevolgen voor hun sociale, emotionele, communicatieve en cognitieve ontwikkeling.

PADEN is een afkorting voor Prikkelverwerking, Attitude, Dyspraxie en Executieve Functies van wat Anneke Groot Neuro-speciale kinderen noemt. De pijlers van PADEN vormen samen een pad dat je interessante nieuwe handvatten biedt om neurospeciale kinderen te begrijpen en begeleiden.

Tijdens deze praktijkgerichte training laat Anneke Groot je zien hoe je PADEN kunt inzetten in je zoektocht om het beste uit jezelf en je cliënten of leerlingen te halen.

Inhoud van de training

Tijdens deze training geeft Anneke Groot je een introductie van PADEN.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:
De verschillende onderdelen van het PADEN-model en hun onderlinge samenhang komen aan bod: de relatie tussen prikkelverwerking en dyspraxie en de effecten daarvan op de executieve functies, maar ook op de communicatie, de cognitie en de sociale interactie. Attitude is een onmisbare toevoeging. Dit alles steeds vanuit het perspectief van de neurospeciale mens.

Leerdoelen:
Inzicht in de diepgaande effecten van prikkelverwerking en dyspraxie op neurospeciale mensen. Je hebt een overzicht van tien bouwstenen die je in kunt zetten om hen vanuit deze inzichten passend te begeleiden.

 

Studiebelasting en voorbereiding

Voorafgaand aan de studiedag dien je een aantal hoofdstukken te lezen uit het boek “Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden”. Het boek wordt vooraf naar je opgestuurd.

Als je accreditatie nodig hebt van het SKJ maak je een verwerkingsopdracht die door de docent wordt beoordeeld.

De studiebelasting voor deze cursus is 9 tot 10 uur en is als volgt opgebouwd:

  • 2 uur lezen van literatuur
  • 6 contacturen, volgen van online bijeenkomsten
  • 2 uur voor het maken van de verwerkingsopdracht indien je accreditatie nodig hebt van het SKJ

 

Clientgroep

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op kinderen en jongeren (leerlingen, studenten) met autisme, AD(H)D, DCD en een verstandelijke beperking, TOS of dyslexie


Doelgroep

De training is in het bijzonder bedoeld voor: leerkrachten, en andere professionals die werkzaam zijn in het (speciaal) onderwijs, orthopedagogen, psychologen en zorgprofessionals.

 

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

  • Register Vaktherapie
  • SKJ, voor jeugd- en gezindprofessionals

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

(Vanwege het praktische karakter van deze studiedag, kan accreditatie niet worden aangevraagd bij het NIP K&J / NVO OG)

 

Certificaat

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld. Deelnemers die accreditatie nodig hebben van het SKJ, ontvangen het certificaat nadat de verwerkingsopdracht met een voldoende is beoordeeld.

 

Invoeren presentie

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven. Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Aanwezigheid

Het SKJ stelt als voorwaarde dat je ten minste 100% van de contact-uren aanwezig bent om in aanmerking te komen voor accreditatiepunten.

 

Anneke Groot

Anneke Groot (BSW) geeft sinds 2000 trainingen en studiedagen aan ouders, zorgprofessionals  en leerkrachten van mensen met autisme (en een verstandelijke beperking). Daarnaast begeleidt ze individuele programma’s van kinderen  met autisme, zowel thuis als in professionele settingen. Anneke is ook ervaringsdeskundige. Voor haar jongste zoon met autisme heeft ze een intensief thuisprogramma gehad. Ze heeft diverse trainingen gevolgd van Contactgerichte Methodes, zoals Son-Rise, Growing Minds en Floortime. Daarnaast heeft ze attitudetrainingen gedaan en is ze sociaal pedagogisch hulpverlener.

Anneke heeft de methode Contactgericht Spelen en Leren in Nederland ontwikkeld en stichting Horison opgezet. Anneke heeft haar eigen bureau: Parel in de Oester: ze begeleidt de toepassing van de methode CSL en verzorgt cursussen, lezingen, workshops en de begeleiding van programma’s voor kinderen met autisme.

Anneke Groot is auteur van de volgende boeken:


Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Introductie PADEN-model, prikkelverwerking

11:00

Pauze

11:15

Dyspraxie

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

Hoe dyspraxie doorwerkt

15:00

Pauze

15:15

Executieve functies

16:15

Afsluiting en invullen evaluatie

Literatuur

Verplichte literatuur

Anneke Groot (2021) Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden Prikkelverwerking, lichaamsgevoel, dyspraxie en executieve functies bij ASS, AD(H)D, DCD. Amsterdam: uitgeverij SWP. ISBN 9789085600978  Bestel dit boek hier >>

 

Aanbevolen literatuur

Anneke Groot. (2015). Houvast. Contactgericht spelen en leren met kinderen in het autistisch spectrum. Amsterdam: uitgeverij SWP. ISBN 9789088505973. Bekijk dit boek hier>>

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief