Terug naar het overzicht

(HYBRIDE STUDIEDAG) Kwaliteit van Bestaan als richtsnoer voor Kwaliteit van Zorg

Kwaliteit van Bestaan voor Kwaliteit van Zorg
 • een studiedag op 12 oktober 2021 van 10:00 tot 17:00
 • Je kunt de studiedag zowel online als fysiek volgen
 • Locatie: Utrecht (gratis parkeren & goed bereikbaar met OV)
 • docent: Wil Buntinx met gastsprekers van Radar en Kempenhaeghe
 • Inhoud: over het begrip Kwaliteit van Bestaan en de betekenis ervan voor de praktijk
 • Accreditatie: wordt aangevraagd bij accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG (geldt na toekenning ook voor SKJ).

Deelnemen via de livestream kost 169,00. De inschrijfkosten voor de fysieke bijeenkomst zijn € 199,00 inclusief koffie/thee, lunch en lesmateriaal. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Sinds professor Ad van Gennep het begrip Kwaliteit van Bestaan in Nederland en Vlaanderen invoerde heeft de gehandicaptensector dit breed omarmd. Het begrip kreeg snel een ‘hoera-status’: het lijkt voor iedereen duidelijk en niemand is er tegen. Maar wat betekent het voor de praktijk? Hoe moet het begrepen worden en hoe kan het richting geven aan zorg en ondersteuning zodat er niet alleen over wordt gepraat, maar mensen er ook beter van worden? Hoe helpt het een stip op de horizon te zetten?

Deze studiedag wil informeren en inspireren. Onder het motto ‘niets is zo praktisch als een goede theorie’ wordt ingegaan op de achtergronden en de bruikbaarheid van Kwaliteit van Bestaan voor de praktijk van zorg en ondersteuning van mensen met beperkingen. In een tijd waarin het lastig is om de weg te vinden in de marketing van visies, methoden en modellen kijken we op deze studiedag hoe basiswaarden in de zorg een ankerpunt en toetssteen kunnen zijn om richting te geven aan professioneel handelen.

De bedoeling van de studiedag is daartoe te inspireren en kritisch te reflecteren op kwaliteit van zorg en ondersteuning.

 

Hybride studiedag (fysiek & via livestream)

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De studiedag wordt georganiseerd in een zaal waarin de docent en enkele deelnemers aanwezig zijn. FORTIOR beschikt over speciale apparatuur die de stemmen van alle deelnemers kunnen opvangen zodat wat in de zaal gebeurt, goed te volgen is voor online deelnemers. Interactieve werkvormen zijn mogelijk door het werken in zowel fysieke groepjes als breakoutrooms. De studiedag wordt niet opgenomen en deelnemers kunnen buiten beeld blijven als ze dat willen.

 

 

 

Inhoud van de studiedag

Het programma van deze studiedag is een combinatie van informatie en reflectie. Om te beginnen komen de context en de kenmerken van Kwaliteit van Bestaan aan de orde: waar komt het begrip vandaan en waarom hebben we het nodig? Daarna staat de vraag centraal wat de deelnemers kunnen leren om de eigen praktijk van zorg en ondersteuning te toetsen en te verbeteren. Er wordt ruimte geboden om eigen ervaringen te spiegelen en te verkennen hoe het begrip kan bijdragen tot een positieve praktijk. Voorbeelden van toepassingen in zorgorganisaties voor mensen met (verstandelijke) beperkingen laten verder de toegevoegde waarde van het begrip in de praktijk zien. Kwaliteit van Bestaan is geen vervanging van andere methoden of werkkaders, maar vormt de inhoudelijke basis van menswaardige zorg. Het zorgt voor verbinding en verantwoording.

Leerdoelen

Aan het eind van de studiedag

 1. weten de deelnemers wat het begrip Kwaliteit van Bestaan inhoudt;
 2. weten de deelnemers wat de toegevoegde waarde van het begrip Kwaliteit van Bestaan is voor hun eigen organisatie en voor de ondersteuning die zij bieden;
 3. weten de deelnemers hoe ze de Kwaliteit van Bestaan bij hun cliënten kunnen bevorderen, desgewenst gecombineerd met methoden die ze reeds gebruiken.

 

De workshop Werken aan kwaliteit van bestaan in de praktijk

Door medewerkers van Radar: Peter Caelen (specialist zorgproces-Team Kwaliteit-Zorg Centraal), Ellen Gelissen (orthopedagoog generalist) en Wies Janssen (senior beleidsmedewerker).

In deze workshop wordt u meegenomen in de manier waarop werken aan Kwaliteit van Bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking als methodisch proces verankerd wordt in de Planning & Control cyclus van de organisatie.

In de workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Hoe geven we vorm aan Kwaliteit van Bestaan als fundament van onze missie en visie in onze strategievorming?
 • Hoe vertalen we deze strategie naar de inrichting van ons zorgproces, naar individuele doelen van cliënten en naar aandachtsgebieden in het totale zorgproces?
 • Hoe meten we de ervaren Kwaliteit van Bestaan?
 • hoe gebruiken we de informatie vanuit de Support Intensity Scales en Personal Outcome Scale voor het bijstellen van individuele doelen, teamdoelen en organisatie doelen?

 

De workshop Active support als gouden greep om de kwaliteit van bestaan van cliënten bij Kempenhaeghe te vergroten

Door medewerkers van Kempenhaeghe, Centrum voor Epilepsiewoonzorg (CEW): Gonda Paulen (regiebehandelaar/GZ- psycholoog/orthopedagoog) en Inge Smits (verpleegkundige en lecturer practitioner).

Deze workshop geeft u een inkijk in hoe binnen Kempenhaeghe ingezet wordt op het vergroten van de eigen regie en daarmee de kwaliteit van Bestaan.  Hierbij zullen zij terugblikken en jullie meenemen naar wat er allemaal op hun pad kwam bij de introductie en borging van Active Support. Zij zullen laten zien wat Active Support inhoudt en wat het betekent om aan de hand van deze methodiek te werken. Hierbij zullen ze materiaal vanuit de praktijk gebruiken. Tevens zullen ze laten zien wat er binnen Kempenhaeghe gedaan wordt om het gedachtengoed dat Active Support omhelst, verder binnen de geledingen van Kempenhaeghe een plek te geven.

Voorbereiding en studiebelasting

De training is te volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting bestaat uit het aantal contact uren. In dit geval is dit 6 uur.

Doelgroep

 1. Orthopedagogen, psychologen, teamleiders die werken met kinderen, jeugdigen en volwassenen in grote en kleine instellingen voor zorg aan mensen; met een verstandelijke beperking, in de GGZ of in eigen praktijk of onderneming;
 2. Beleidsmedewerkers, managers op gebied van zorgkwaliteit of ondersteuningsplannen, bestuurders met een portefeuille op gebied van zorg, medewerkers van cliëntorganisaties;
 3. Orthopedagogen, psychologen, begeleiders en inhoudsverantwoordelijke medewerkers in het speciaal onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • het accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG (geldt na toekenning ook voor SKJ).

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.
 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Wil Buntinx

Dr. Wil Buntinx is gezondheidszorgpsycholoog/FAAIDD. Hij is zelfstandig onderzoeker en adviseur op het terrein van kwaliteit in de zorg voor mensen met een beperking (zie: www.buntinx.org en  QualityQube.nl). Hij is tevens verbonden aan het Gouverneur Kremers Centrum, Maastricht University en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ). Sedert 1997 is hij lid van het Committee on Definition and Classification van de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) en sinds 2012 van het team Expertise Collective (pôle Déficiences Intellectuelles) van het Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) te Parijs. Hij geeft SIS cursussen in Nederland, België en Frankrijk.
Bekijk de docent

Gonda Paulen, Inge Smits

Gonda Paulen is regiebehandelaar, GZ- psycholoog en orthopedagoog bij Kempenhaeghe.

Inge Smits is verpleegkundige en lecturer practitioner bij Kempenhaeghe.

 

 
Bekijk de docent

Peter Caelen, Ellen Gelissen, Wies Janssen

Peter Caelen is specialist zorgproces-Team Kwaliteit-Zorg Centraal bij Radar.

Ellen Gelissen is orthopedagoog generalist bij Radar.

Wies Janssen is senior beleidsmedewerker bij Radar.

 
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Inleiding

Achtergronden van het begrip Kwaliteit van Bestaan:

 • Wanneer ontstond het begrip? Kwaliteit van Leven of Kwaliteit van Bestaan?
 • Hoe kwam het in de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking?
 • Wat betekent Kwaliteit van Bestaan voor ondersteuningsbehoeften en voor individuele zorg en ondersteuning?
 • Wat betekent Kwaliteit van Bestaan voor de organisatie van zorg en ondersteuning?
 • Wat betekent Kwaliteit van Bestaan voor beleid?
 • Wat heeft het te maken met de Conventie van de Verenigde Naties inzake de rechten van mensen met een handicap?

Wil Buntinx

11:00

Pauze

11:20

Hoe ervaren cliënten, cliëntvertegenwoordigers en begeleiders zelf de kwaliteit van de ondersteuning in termen van Kwaliteit van Bestaan? Wat zien we als we dit onderzoeken in zorgorganisaties?

Wil Buntinx

11:50

Interactieve workshop

Hoe werk je zelf (al) aan Kwaliteit van Bestaan?

Wat kan Kwaliteit van Bestaan bijdragen in mijn situatie?

 • Relevantie voor beeldvorming, ondersteuning en uitkomsten van ondersteuning?

In gesprek met de deelnemers

Wil Buntinx

12:20

Afronding

 • Met welke conclusies kunnen we de ochtend afsluiten?
 • Inleiding op het middagprogramma
12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Workshop werken aan kwaliteit van bestaan in de praktijk

Peter Caelen, Ellen Gelissen en Wies Janssen (Radar)

15:00

Pauze

15:15

Workshop Active support als gouden greep om de kwaliteit van bestaan van cliënten bij Kempenhaeghe te vergroten.

Inge Smits en Gonda Paulen (Kempenhaeghe)

16:45

Afsluiting

Wil Buntinx

Literatuur

Buntinx, W.H.E. (2020). Kwaliteit van Bestaan. Reflectie en vergelijking met de Capability Approach, het Waardigheidsparadigma en Positieve Gezondheid. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, 45 (1), 10–21. Download het artikel hier>>

Buntinx, W.H.E. & Schalock, R.L. (2010). Models of Disability, Quality of Life, and Individualized Supports: Implications for Professional Practice in Intellecutal Disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 7/4, 283-294.

Geus, R. & Vor, M. de (2019). Active Support. In J. de Bruijn & B. Twint (red.). Handboek Verstandelijke beperking. Vijfentwintig succesvolle methoden. Amsterdam: Boom uitgevers (tweede herziene druk).

Reinders, H.S., & Schalock, R.L. (2014). How Organizations Can Enhance the Quality of Life of Their Clients and Assess Their Results: The Concept of QOL Enhancement. American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 119-4, 291-302.

Verdoorn, P. & Vulpen, A. van (2017). Werken aan Kwaliteit van Bestaan. Bouwstenen voor inclusief ondersteunen. Amsterdam: Boom uitgevers (derde druk).

Deze studiedag wordt gehouden in:

Het Oude Tolhuys
Weg naar Rhijnauwen 13-15
3584 AD Utrecht

De locatie ligt aan de rand van Utrecht en dicht bij de afrit van de snelweg. Bij de locatie kan gratis worden geparkeerd.

Ook is de locatie prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf Utrecht CS is het ongeveer 15 minuten met de tram richting de Uithof (Science park). Ook zou je vanaf Utrecht CS met de OV fiets naar de locatie kunnen komen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief