Terug naar het overzicht

(HYBRIDE STUDIEDAG): Intercultureel werken in de zorg

 • Datum: 19 november 2021 van 9:30 tot 16:30
 • Docent: Hilde Zevenbergen
 • Locatie: Utrecht. Ook live stream
 • Inhoud: hoe kunnen hulpverleners een goede relatie met cliënt en cliëntsysteem opbouwen, ondanks culturele verschillen?
 • Accreditatie: wordt aangevraagd bij NIP K&J/NVO OG en Registerplein

De inschrijfkosten bedragen  249,00 inclusief koffie/thee, lunch. De deelnameprijs voor het volgen van het congres via de livestream is  215,00.  FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Hulpverleners willen zich graag inzetten voor cliënten met een andere culturele achtergrond, maar weten soms niet goed hoe. Ze komen regelmatig situaties tegen waarvan ze zich afvragen of die situaties met de cultuur te maken hebben en hoe ze er het best mee om kunnen gaan. Ze hebben het gevoel ‘iets anders’ te moeten doen, maar weten niet ‘wat’. De meest gestelde vraag met betrekking tot intercultureel werken is: Hoe zit het in cultuur X of Y?

In deze cursus gaan we ontdekken dat een antwoord op deze vraag niet alleen moeilijk te geven is (de onderlinge diversiteit in een cultuur is groot), maar ook dat deze vraag niet de meest relevante is voor het verlenen van goede (interculturele) zorg.
We gaan een pad bewandelen dat effectiever is en waarmee je informatie krijgt over zowel de ander – dus daarmee antwoord op je vraag, maar concreet over die ene familie waar je mee te maken hebt en niet over de ‘cultuur’ – als ook over onszelf en over onze cultuur, die net zo’n grote rol speelt in het interculturele werk.

Het doel van deze studiedag is hulpverleners te helpen om, ondanks alle culturele verschillen, een goede relatie met de cliënt en het cliëntsysteem op te bouwen.

 

Hybride studiedag

Deze studiedag is zowel op locatie als online te volgen. Voor de online deelnemers wordt het platform webex of zoom gebruikt. Om deel te kunnen nemen aan de online bijeenkomst heb je een laptop of pc nodig met een camera, geluidsboxen, microfoon en een snelle internetverbinding. Een smartphone of tablet is minder geschikt voor het volgen van een training.

Vooraf ontvangen online deelnemers een link waarmee zij kunnen inloggen in de bijeenkomst. Materialen zoals literatuur, opdrachten, hand-out en certificaat worden per mail toegezonden.

 

Inhoud van de studiedag

In deze praktijkgerichte cursus bespreekt Hilde Zevenbergen de theorie van individu- en groepsgerichte culturen en twee methoden (het Culturele Interview en de Bospadmethode). Aan de toepassing van deze theorie en methoden wordt aandacht besteed, aan de hand van casuïstiek van de cursist. De theoriegedeelten worden afgewisseld met verwerkingsopdrachten.

Leerdoelen:

 • Kennis: je hebt kennis van verschillende culturele achtergronden, zowel van andere culturen als van je eigen cultuur;
 • Inzicht: je hebt inzicht in de factor cultuur en kunt reflecteren door middel van de Bospadmethode op je eigen culturele vraagstukken en casuïstiek;
 • Vaardigheden: je kunt het Culturele Interview en de Bospadmethode toepassen, met als effect een helder beeld (diagnose) van hoe in een bepaalde casus de eigen en de andere cultuur een rol spelen, het kunnen aanpassen van de behandeling, rekening houdend met de factor cultuur, en het beter communiceren met cliënten en familie met een andere achtergrond.

Voorbereiding

De voorbereiding bestaat uit

 • het lezen van de verplichte literatuur (wordt vooraf per e-mail toegezonden)
 • het maken van een opdracht vooraf: beschrijf een situatie met een cliënt (en/of diens familie) met een andere culturele achtergrond waarover je (achteraf) geen goed gevoel had of waarbij je vragen had. Deze casus gaan wordt gebruikt bij een paar opdrachten, waarbij de Bospad methode wordt toegepast.

 

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat uit:

 • het aantal contacturen: zes uur
 • het lezen van de literatuur: ongeveer drie uur;
 • het maken van de opdracht: ongeveer een uur.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor zorgprofessionals met diverse culturele achtergronden:

 • Psychologen, orthopedagogen, vak- en speltherapeuten, teamleiders, coördinerend begeleiders, cliëntondersteuners, agogen, casemanagers, die in de zorg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking werken;
 • Psychologen, orthopedagogen, vak- en speltherapeuten, teamleiders, agogen in de GGZ, verslavingszorg of forensische zorg;
 • Jeugdzorgprofessionals;
 • Gezinshuisouders en vrijgevestigde zorgprofessionals;
 • Psychologen, orthopedagogen, vak- en speltherapeuten, teamleiders, leerkrachten, interne begeleiders in het (speciaal) onderwijs.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • NIP K&J/NVO OG
 • Registerplein
 • SKJ
 • Register Vaktherapie

Hilde Zevenbergen

Hilde werkt al ruim 25 jaar als orthopedagoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft cliënten van alle niveaus van verstandelijke beperking meegemaakt, zowel binnen de dagbesteding als in woonvoorzieningen.

Een belangrijke doelgroep waar Hilde mee werkt is de groep mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag. Veel (meer dan de helft) van deze cliënten hebben ook een autisme spectrum stoornis. Aansluiten op het emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt blijkt een belangrijke sleutel tot een adequate ondersteuning. Cliënten krijgen meer zelfvertrouwen en minder probleemgedrag.
Naast haar werk als orthopedagoog is Hilde actief als docent. Vanaf 1996 heeft Hilde haar eigen trainingsbureau Wisian. Hilde nam deel aan de redactieraad rond de ontwikkeling van de SEO-R²
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Wat is cultuur? Wat kunnen we van cultureel antropologen leren?

Individu- en groepsgerichte culturen

10:30

Pauze

10:45

Twee methoden: Het Culturele Interview en het BOSPAD

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Casuïstiek aan de hand van het BOSPAD

Dieper ingaan op opvoeding of verwachtingen van de hulpverlening.

15:00

Pauze

15:15

Wat als je vastloopt?

Naar een transculturele zorg

16:30

Afsluiting

Literatuur

Verplicht

 • Beijers, H., (2012). Het culturele Interview: Constructie van een helende werkelijkheid. In: R. van Dijk, H. Beijers & S. Groen,(red.), Het Culturele Interview – In gesprek met de hulpvrager over cultuur en context. Deel 2: Beschouwingen. Utrecht, Pharos, p. 46-59.
 • Zevenbergen, H. (verschijnt in tweede helft 2021) Veel culturen, ėėn zorg. Geheel herziene versie. Hoofdstuk 4.

(De verplichte literatuur wordt vooraf per e-mail toegezonden)

 

Aanbevolen

 • Beijers, H. & Tempelman, G., (2012). Het Culturele Interview in de Kinder- en jeugdpsychiatrie (CI-KJP). Katern 7. bijlage, p. 246-258.
 • Beijers, H. & Tempelman, G., (2014). Het Culturele Interview in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Een handreiking voor het gebruik. ’s Heeren Loo Zorggroep.

Locatie

De studiedag vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie wordt later bekend.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief