Terug naar het overzicht

Hoe maak je duidelijk wat een verstandelijke beperking betekent in het dagelijks leven van cliënten en hun naasten? (Fysieke bijeenkomst)

 • Een studiedag op 19 mei 2021 van 9:30 tot 16:15
 • Docent: Anna Boom
 • Locatie Utrecht
 • Inhoud: Hoe kun je inzichtelijk maken wat een verstandelijke beperking inhoudt en wat hiervan de consequenties zijn in het dagelijks leven van cliënten zelf en hun naasten? Hoe maak je duidelijk wat de beperkingen en mogelijkheden van een persoon zijn? En hoe zorg je ervoor dat de boodschap daadwerkelijk beklijft?
 • Accreditatie is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ) en Registerplein voor psychodiagnostisch medewerkers.

De inschrijfkosten bedragen €255,00 p.p. inclusief lunch, koffie en thee. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven

Als de diagnose verstandelijke beperking eenmaal is gesteld, krijgen ouders en andere verwanten uitleg over wat de beperking inhoudt, wat de symptomen zijn en wat de prognose is. De beperking kan in bepaalde gevallen ook aan de cliënt zelf worden uitgelegd. Toch komt het in de praktijk voor dat cliënten met LVB en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking niet goed weten wat de gevolgen zijn van deze complexe beperking. De consequenties van deze onwetendheid zijn groot: Door overvraging of onderstimulatie kunnen psychische problemen en fysieke klachten ontstaan. Als verwanten zich thuis niet goed afstemmen op de persoon met een beperking, kan dit spanning en escalaties opleveren.

Zodra helder is wat een verstandelijke beperking betekent, verandert de beperking zelf niet maar wel de betekenisverlening bij de betrokkenen. Als de “mist” van waardeoordelen en onterechte verwachtingen eenmaal is weggetrokken, kunnen de betrokkenen weer perspectief zien. Het is duidelijk geworden wat de persoon wel kan en wat niet, waar hulp bij nodig is of wat nog geleerd kan worden. Dit geeft ouders en andere verwanten houvast voor het dagelijks timen en doseren van hun opvoedgedrag of de manier waarop ze thuis met hun beperkte familielid omgaan. Inzicht in de beperking geeft hen ook meer mogelijkheden om escalaties thuis te voorkomen.

Hoe zorg je ervoor dat de boodschap over de betekenis van een verstandelijke beperking ook echt overkomt bij cliënten met LVB en/of verwanten van mensen met een verstandelijke beperking? Tijdens deze studiedag geeft docente Anna Boom je handvatten voor een herkenbare communicatie over de verstandelijke beperking. Ze gaat onder andere in op timing, woordkeus, visualisaties en gespreksvoering.

 

Fysieke bijeenkomst

Deze studiedag wordt aangeboden als fysieke bijeenkomst. De locatie, docent en organisator zullen zich bij de uitvoering van de studiedag op de volgende manier conformeren aan de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus in te dammen:

 • Deze training heeft een maximum van 15 deelnemers.
 • De looproutes, tafelopstelling en catering is in de locaties zo aangepast zodat 1,5 meter afstand tussen de bezoekers kan worden gehouden.
 • De locaties nemen extra hygiëne maatregelen, zoals het neerzetten van handgel en regelmatig schoonmaken.
 • De docenten kiezen werkvormen met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers.
 • FORTIOR heeft de procedures rond de ontvangst en uitreiken van certificaten aangepast: je naam wordt door FORTIOR afgevinkt op de deelnemerslijst en je ontvangt na afloop een digitaal certificaat.

 

Wat vragen we van jou:

Kom niet naar de studiedag als je koorts, griep- of verkoudheidsklachten hebt. Als je toch komt met ziekteverschijnselen, dan kunnen we je niet tot de training toelaten. Blijf ook thuis als jij of een van je huisgenoten besmet is met covid-19.

In geval van ziekte mag je jouw aanmelding kosteloos omzetten naar een herhaling van de studiedag van de studiedag of naar een andere studiedag in dezelfde prijsklasse. Of je kunt een collega in jouw plaats laten deelnemen. Om hiervoor in aanmerking te komen stelt FORTIOR als voorwaarde dat je jezelf voor de training afmeldt.

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) en volg de instructies van de locatie op.

 

Inhoud van de studiedag

Docent Anna Boom gaat tijdens deze studiedag in op de manier waarop je voorlichting en psycho educatie kunt geven aan verwanten en cliënten met LVB.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. de impact van een verstandelijke beperking op ouderschap en gezinnen
 2. communicatie: woordkeuze en taalgebruik, relevantie, herkenbaarheid, visualisatie
 3. timing en keuze van gesprekspartners bij diverse niveaus van verstandelijke beperking

 

Aan het eind van de studiedag kun je:

 1. herkenbaar en betekenisvol communiceren over een verstandelijke beperking met verwanten en ouders
 2. herkenbaar en betekenisvol communiceren over LVB met LVB-cliënten
 3. interactieve gespreksvoering vanuit meervoudig perspectief
 4. visualisatie tijdens het gesprek

Studiebelasting en voorbereiding

De studiedag is te volgen zonder voorbereiding. Indien gewenst kan de aanbevolen literatuur worden doorgelezen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval is het aantal contact uren: 5,5.

Cliëntgroep

De studiedag heeft betrekking op cliënten met alle niveaus van een verstandelijke beperking. De nadruk zal iets meer liggen op cliënten met een lichte verstandelijke beperking.

 

Doelgroep studiedag

De studiedag is op WO / HBO niveau. De volgende beroepsgroepen kunnen deelnemen aan de studiedag:

 • psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, systeemtherapeuten en artsen die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers in het speciaal onderwijs.

 

Heb je een ander beroep en wil te toch deelnemen aan de studiedag, neem dan even contact op met FORTIOR voor overleg.

 

Benodigde voorkennis

Bij voorkeur hebben de deelnemers werkervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De vereiste vooropleiding van de doelgroep veronderstelt voldoende voorkennis.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie: 6 punten
  • Opleiding – behandeling: 0,5 punt
  • Opleiding – diagnostiek: 2 punten
  • Opleiding – overige taken: 0,5 punt
 • De accreditatie van NIP K&J / NVO OG geldt ook voor het SKJ
 • Registerplein  voor 5,5 punten. De accreditatie is aangevraagd voor de volgende beroepsgroepen: voor psychodiagnostisch medewerkers, cliëntondersteuners, maatschappelijk werkers

Accreditatie voor andere beroepsgroepen kan in overleg worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Anna Boom

Anna Boom is werkzaam als GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist en EMDR-therapeut. Zij heeft jarenlange werkervaring binnen een behandelsetting voor kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. De laatste jaren werkt zij vanuit haar eigen praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, daarnaast werkt zij als academisch docent en supervisor voor professionals in opleiding.

 

 
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

– Activering voorkennis over niveaus van verstandelijke beperking
– Ouderschap en de impact van een kind met een verstandelijke beperking
– Belang van psycho-educatie en eigen ervaringen

11:00

Pauze

11:15

– Herkenbare uitleg met prognose korte en lange termijn
– Timing en herhaling
– Keuze en volgorde gesprekspartners (ouders, brusjes, familie)

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:15

– Inlevingsoefening implicaties van een LVB in dagelijks leven
– Aansluiten disharmonische profiel: V>P of V<P
– “De ketting”: sterke en kwetsbare schakels visualiseren

14:45

Pauze

15:00

– Interactieve gespreksvoering met LVB-client en naasten – Concreet, herkenbaar en relevant communiceren
– Waardevrij taalgebruik en externaliseren van de dialoog
– Visualisatie van de interactie-dynamiek rond de beperking

16:15

Afsluiting

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. Bestel dit boek hier>>

Solomon, A (2016) Ver van de boom. Als je kind anders is.  Amsterdam: Nieuw Amsterdam Bestel dit boek hier>>

Artikel in ouderschapskennis jaargang 14- nr 1- maart 2011: hoe vertel ik het mijn kind? Door  J. Luijten en A. Boom (indien gewenst kunnen we het artikel mailen)

Een SEN-SEO brochure voor ouders en natuurlijk netwerk van mensen met een verstandelijke beperking: Over kunnen, aankunnen, moeten en willen. Aandacht voor emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking download de brochure hier>>

De studiedag vindt plaats in

Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

De locatie ligt op vijf minuten lopen van het station.

Voor de locatie kan beperkt worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief