Terug naar het overzicht

(WEBINAR) Het nieuwe AAIDD-handboek ‘Intellectual Disability’ (12th edition) Een introductie

 • Webinar op 23 september (10:00 tot 12:30)
 • Docent: Wil Buntinx
 • Inhoud: Hoofdlijnen van het nieuwe boek van de AAIDD: Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports (gepubliceerd in januari 2021)
 • Accreditatie is toegekend het NIP K&J / NVO OG

De inschrijfkosten van het webinar zijn €59,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Bij aanmelding kan op basis van vrijwilligheid het nieuwe AAIDD handboek worden besteld voor 105,00 (inclusief BTW, verzendkosten en importheffingen)

Inschrijven

In januari van dit jaar is het nieuwe handboek van de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAID) verschenen. Een internationale groep van deskundigen heeft aan deze uitgave gewerkt. Hierbij is gekeken naar de implicaties van recent onderzoek en nieuwe inzichten met betrekking tot het fenomeen ‘verstandelijke beperking’. Het boek bevat de professionele standaarden met betrekking tot diagnostiek, beeldvorming en ondersteuning. Kennis daarvan is zeker in de Nederlandse situatie waardevol waar de AAIDD standaarden voor diagnose en classificatie de meest gebruikte en geciteerde in de sector zijn.

De auteurs gaan ervan uit, dat een verstandelijke beperking zich voordoet in de interactie tussen persoon en context. Zij  gaan na wat dit vertrekpunt betekent voor het functioneren van de persoon met een verstandelijke beperking en voor het ontwikkelen van adequate ondersteuning.

In dit webinar worden de belangrijkste ontwikkelingen uitgelicht.

 

Webinar

Dit webinar is online te volgen vanaf thuis of kantoor. FORTIOR maakt voor het geven van het webinar gebruik van het programma Webex. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Voorafgaand aan de training ontvang je een link waarmee je kunt inloggen. Het volgen van de training kan via je browser.

Voor het deelnemen aan een online training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een microfoon, luidspreker en camera. Een smartphone is minder geschikt voor het volgen van een online training.

De hand-out en certificaat wordt achteraf per e-mail verzonden.

Inhoud van de webinar

Wil Buntinx laat je kennismaken met de nieuwste editie van het standaardwerk ‘Intellectual Disability’ van de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.

Aan het eind van dit webinar

 • Is de deelnemer bekend met de definitie en de diagnosecriteria ‘Verstandelijke Beperking”.
 • Is de deelnemer bekend met de overeenkomsten en verschillen van diagnosecriteria volgens de AAIDD, DSM-5 en ICD-11.
 • Heeft de deelnemer kennis gemaakt met het AIDD model van het ‘Menselijk functioneren’ als referentiekader voor beeldvorming.
 • Heeft de deelnemer weet van het ontwikkelingsproces van de 12de editie “Intellectual Disability’ en weet wat er in de 12de editie van januari 2021 anders is dan in de 11de uit 2010.

Voorbereiding en studiebelasting

De webinar is te volgen zonder voorbereiding.

Deelnemers ontvangen na afloop een uitgebreide boekbespreking.

Doelgroep

Dit webinar is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen, AVG-en, onderzoekers en andere belangstellenden die werken met kinderen, jeugdigen en volwassenen in grote en kleine instellingen voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, in de GGZ, het speciaal onderwijs of eigen praktijk.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Accreditatie bureau NIP K&J/NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie 2,5, punten
  • Opleiding – diagnostiek: 0,5 punt
  • Opleiding – overige taken: 0,5 punt

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR mail na afloop van het webinar het digitale certificaat. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Wil Buntinx

Dr. Wil Buntinx is gezondheidszorgpsycholoog/FAAIDD. Hij is zelfstandig onderzoeker en adviseur op het terrein van kwaliteit in de zorg voor mensen met een beperking (zie: www.buntinx.org en  QualityQube.nl). Hij is tevens verbonden aan het Gouverneur Kremers Centrum, Maastricht University en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ). Sedert 1997 is hij lid van het Committee on Definition and Classification van de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) en sinds 2012 van het team Expertise Collective (pôle Déficiences Intellectuelles) van het Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) te Parijs. Hij geeft SIS cursussen in Nederland, België en Frankrijk.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Webinar wordt open gezet

10:00

Opening

10:05
 • Korte voorgeschiedenis en de nieuwe opzet van de 12de editie uit 2021
 • De definitie van VB – verschil met de definitie uit 2010
 • Diagnostische criteria en voorwaarden
 • DSM-5, ICD-11 en AAIDD
11:00

Pauze

11:15
 • Het AAIDD Supports model als referentiekader voor beeldvorming
 • Het multipele perspectief op VB
 • Integratieve benadering van VB
12:20

Wrap up

12:30

Einde webinar

Aanbevolen literatuur

Schalock, R.L., Luckasson, R., & Tassé, M.J. (2021). Intellectual disability: Definition, diagnosis, classification, and systems of supports (12th ed.). Washington D.C.: American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Bekijk het boek hier.

Het boek van de AAIDD kan indien gewenst via FORTIOR worden bij besteld bij je aanmelding.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief