Terug naar het overzicht

Groepsklimaat in (L)VB groepen: fundamenten en interventies, een breed perspectief

2 dagdelen
16 nov 2021
Plaats
30 nov 2021
Plaats
Online
Accreditatie
Inschrijven

DOCENT: Aswintha Mandemaker
INHOUD: Welke interventies kun je inzetten als gedragsdeskundige of begeleider om een positief groepsklimaat te bevorderen. De training richt zich op het vergroten van kennis en inzicht en het aanreiken van praktische interventies aan de hand van concrete casuïstiek.
TIJDSDUUR: Een onlinetraining op 16 en 30 november 2021 van 9:30 tot 12:30
ACCREDITATIE: is toegekend door SKJ voor jeugd- en gezinsprofessionals en kan worden aangevraagd bij Registerplein
INVESTERING: 175,00 p.p. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Als je deelneemt aan de hele leergang krijg je een korting. De verplichte literatuur kan worden bijbesteld voor 37,00.

Mensen met een (lichte) verstandelijke beperking leven vaak in een groep of hebben dagbesteding in een groep. Het groepsklimaat is voor mensen met (L)VB dus een factor van belang. Onder andere de volgende vragen zou je jezelf kunnen stellen: Wat maakt een (L)VB woongroep tot een positieve woongroep? Waardoor is de dynamiek in de ene groep positief en in de andere groep negatief? Welke factoren hebben daar invloed op? En wat is de impact van het groepsklimaat op het welzijn en de ontwikkelkansen van cliënten? Op welke manieren kun je als gedragsdeskundige of begeleidersteam invloed uitoefenen om het groepsklimaat te optimaliseren?

Deze en meer vragen rondom het groepsklimaat en groepsdynamiek in (L)VB groepen komen aan de orde tijdens de online training ‘Groepsklimaat in (L)VB groepen’. Er blijkt namelijk behoorlijk veel te zijn wat je kunt doen om het groepsklimaat positief te beïnvloeden, veel meer dan tot nu toe (bewust) ingezet wordt in de meeste woongroepen. Vaak wordt er te lang gewacht met bewust beïnvloeden, waardoor er nog maar weinig interventies over blijven om in te zetten. Dat kan ook anders door te zorgen voor een goed fundament en door proactieve interventies in te zetten. Voor het beïnvloeden van het groepsklimaat hoef je niet van alles op te tuigen en het kost ook niet heel veel tijd. In de praktijk blijkt dat een aantal goed gekozen kleine interventies al veel verschil kunnen maken.

 

In deze training gaat docent Aswintha Mandemakers met behulp van casuïstiek de verschillende soorten interventies langs. Ze brengt in kaart wat de fundamenten zijn voor een positief groepsklimaat en welke interventies je proactief kunt inzetten om te bouwen aan de groep. Uiteraard besteedt ze ook aandacht voor de achterliggende theorieën. Kennis van deze theorieën helpt om met een andere bril naar de groep te kijken, waardoor andere mogelijkheden zichtbaar worden.

 

Leergang groepsklimaat in (L)VB groepen

Deze inleidende training is de eerste van de Leergang groepsklimaat in (L)VB groepen. De leergang is in zijn geheel te volgen. Het is ook mogelijk om de trainingen apart te volgen. In de rest van de leergang krijg je nog meer interventies en analysemiddelen aangereikt waarmee je het groepsklimaat positief kunt beïnvloeden. Tijdens de laatste bijeenkomst krijg je de gelegenheid om met complexe casussen te oefenen.

 

Onlinetraining

Deze scholing wordt aangeboden als een volledige online training. FORTIOR maakt hierbij gebruik van het programma Webex. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Voorafgaand aan de training ontvang je een link waarmee je kunt inloggen. Het volgen van de training kan via je browser.

Voor het deelnemen aan een online training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een online training. Voor een optimale verbinding (zonder storing), gebruik je bij voorkeur een computer die niet ouder is dan 2 jaar en die regelmatig is geüpdatet.

 

Deze training is onderdeel van de leergang: Leergang Groepsklimaat in (L)VB groepen

Inhoud van de studiedag

Tijdens deze taining gaat Aswintha Mandemaker in op de interventies die je als gedragsdeskundige of begeleider kunt inzetten om een positief groepsklimaat te bevorderen. De training richt zich op het vergroten van kennis en inzicht en het aanreiken van praktische interventies.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • Kijken door een andere bril: de groep als geheel zien en de client binnen de context van de groep
 • Achterliggende theorieën: Sociale systeemtheorie en Groepsdynamica
 • Fundamenten voor een gunstig groepsklimaat
 • Proactieve interventies om te bouwen aan een gunstig groepsklimaat
 • De groep inzetten als middel in de begeleiding van de client

 

Aan het eind van de training heb je:

 • Een groter bewustzijn van en nieuwe inzichten in de invloed die jij en je teamleden hebben op het groepsklimaat en de groepsdynamiek.
 • Een nieuw denkkader, waarmee je kunt kijken naar de client binnen de context van de groep en naar de dynamiek in de groep. Hierdoor kun je de context van de groep zowel onderdeel van de probleemanalyse maken, als onderdeel van de oplossing.
 • Met behulp van casuïstiek kennisgemaakt met een heel scala aan interventies om de dynamiek en het klimaat in de woon- of dagbestedingsgroep bewust positief te beïnvloeden.
 • Zicht op het verband tussen individuele- en groepsinterventies en de versterkende kracht hiervan.
 • Concrete tips om direct in de praktijk aan de slag te gaan met het beïnvloeden van het groepsklimaat.

Voorbereiding en studiebelasting

Voor het deelnemen aan de studiedag is voorbereiding noodzakelijk. Voorafgaand aan de cursus krijg je leesmateriaal toegestuurd per e-mail en per post. Het vooraf lezen van het materiaal is onder andere nodig om aan de hand van casuïstiek de kennis te kunnen verdiepen en te leren toepassen. Ook is de bedoeling dat je een voorbereidende opdracht uitvoert.

De totale studiebelasting is 7 tot 9 uur. De studiebelasting bestaat concreet uit:

 • Het lezen van leesmateriaal: 1 tot 2 uur
 • Het maken van een voorbereidende opdracht: 1 uur
 • Het aantal contact uren: 2 x 3 uur = 6 uur

 

 

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking (grofweg IQ tussen 35 en 70) die in een woongroep wonen en/of dagbesteding hebben in een groep.

 

Doelgroep

De training is bedoeld voor professionals die met kinderen en volwassenen met een (lichte) verstandelijke beperking werken in onder andere de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, in de GGZ, de jeugd GGZ of de forensische zorg zoals:

 • Orthopedagogen en psychologen die begeleidersteams van woon- of dagbestedingsgroepen ondersteunen;
 • MBO+ en HBO begeleiders, senior begeleiders en teamleiders die betrokken zijn bij woon- of dagbestedingsgroepen;
 • sociaal agogen, cliëntondersteuners, GGZ-agogen en gezinshuisouders.

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • SKJ voor Jeugdzorgwerkers en Jeugd-en gezinsprofessionals voor 8,25 punten

 

Accreditatie kan op verzoek worden aangevraagd bij:

 • Registerplein

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

(Accreditatie bij accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG en SKJ voor gedragsdeskundigen kan helaas niet worden aangevraagd)

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij  kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven. Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Deelnemers die accreditatie nodig hebben voor het SKJ, kunnen hun certificaat zelf uploaden in hun dossier.

 

Aanwezigheid

Het SKJ stelt als voorwaarde voor het krijgen van accreditatiepunten dat je tenminste 100% van de contact uren van de training hebt bijgewoond.

 

Aswintha Mandemaker

Aswintha Mandemaker heeft een sociaalpedagogische achtergrond en is (team)coach, trainer en auteur van het onlangs verschenen boek ‘Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg’. Aswintha werkt ruim 20 jaar binnen de gehandicaptenzorg. Ze werkte 11 jaar als groepsbegeleider, persoonlijk begeleider en ambulant (gezins-)begeleider; op dagbesteding, woongroepen en in gezinnen. Sinds 2009 coacht en traint ze medewerkers binnen Profila Zorg, om hen vakinhoudelijk en persoonlijk toe te rusten voor hun werk. Ook houdt zij zich bezig met het ontwikkelen en beschrijven van praktisch toepasbare zorgethiek en methodiek. Daarnaast coacht en traint ze individuen en teams op kleine schaal als ZZP-er.
Bekijk de docent

Verplichte literatuur

Mandemaker, A. (2019) Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Methodisch werken aan een positief groepsklimaat. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Bekijk dit boek hier

Aanbevolen literatuur

Engelen, R. van (2014) Grip op de groep. Amersfoort: ThiemeMeulenhoff bv. ISBN: 9789006951431. (Met name hoofdstuk 2, 3 en 5 zijn relevant)

Houweling – Meijers, O., Visser, K.  (2011) Sociale Agogiek, Ontwikkeling van beleid in sociale systemen. Assen: Gorcum b.v ISBN: 9789023247586 (Met name relevant: deel II hfdst 3 en 4; deel III hfdst. 3 en deel IV hfdst. 2)

Pont, S. (2013) Er zit systeem in. Hilversum: Steven Pont

Remmerswaal, J. (2013) Handboek Groepsdynamica. Amsterdam: Boom. ISBN: 9789024402328

Willemse, J. (2015) Anders Kijken. Een breder zicht op menselijk gedrag. theorie en praktijk van de systeembenadering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum  ISBN: 9789036808439. (Met name Hoofdstuk 2 en 11 zijn relevant. Hoofdstuk 3 t/m 9 zijn interessant ter verdieping.)

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief