Terug naar het overzicht

Onlinetraining: Groepsklimaat in (L)VB groepen

 • Een onlinetraining op 12 en 26 januari 2021 van 9:30 tot 12:30
 • Docent: Aswintha Mandemaker
 • Inhoud: Welke interventies kun je inzetten als gedragsdeskundige of begeleider om een positief groepsklimaat te bevorderen. De training richt zich op het vergroten van kennis en inzicht en het aanreiken van praktische interventies aan de hand van concrete casuïstiek.
 • Accreditatie: Registerplein en SKJ
 • Inclusief boek “Groepsdynamiek in de verstandelijke gehandicaptenzorg” van A. Mandemaker

Deelnemen aan de training kost 199,00 inclusief boek (twv 39,00). Als je ook deelneemt aan de training over groepsrollen dan krijg je een korting.

Inschrijven

Mensen met een (lichte) verstandelijke beperking leven vaak in een groep of hebben dagbesteding in een groep. Het groepsklimaat is voor mensen met (L)VB dus een factor van belang. Onder andere de volgende vragen zou je jezelf kunnen stellen: Wat maakt een (L)VB woongroep tot een positieve woongroep? Waardoor is de dynamiek in de ene groep positief en in de andere groep negatief? Welke factoren hebben daar invloed op? En wat is de impact van het groepsklimaat op het welzijn en de ontwikkelkansen van cliënten? Op welke manieren kun je als gedragsdeskundige of begeleidersteam invloed uitoefenen om het groepsklimaat te optimaliseren?

Deze en meer vragen rondom het groepsklimaat en groepsdynamiek in (L)VB woongroepen komen aan de orde tijdens de cursusdag ‘Groepsklimaat in (L)VB woongroepen’. Er blijkt namelijk behoorlijk veel te zijn wat je kunt doen om het groepsklimaat positief te beïnvloeden, veel meer dan tot nu toe (bewust) ingezet wordt in de meeste woongroepen. Vaak wordt er te lang gewacht met bewust beïnvloeden, waardoor er nog maar weinig interventies over blijven om in te zetten. Dat kan ook anders door te zorgen voor een goed fundament en door proactieve interventies in te zetten. Voor het beïnvloeden van het groepsklimaat hoef je niet van alles op te tuigen en het kost ook niet heel veel tijd. In de praktijk blijkt dat een aantal goed gekozen kleine interventies al veel verschil kunnen maken.

 

Inleidende training

In deze training gaat docent Aswintha Mandemakers met behulp van casuïstiek de verschillende soorten interventies langs. Ze brengt in kaart wat de fundamenten zijn voor een positief groepsklimaat en welke interventies je proactief kunt inzetten om te bouwen aan de groep. Uiteraard besteedt ze ook aandacht voor de achterliggende theorieën. Kennis van deze theorieën helpt om met een andere bril naar de groep te kijken, waardoor andere mogelijkheden zichtbaar worden.

Wil je jezelf na deze training nog verder verdiepen in groepsdynamiek en groepsklimaat dan kun je een verdiepende training volgens die specifiek ingaat op het groepsrollen model. Lees hier meer.

 

Onlinetraining

Deze onlinetraining is vanuit huis of kantoor te volgen. Het platform waarmee de training wordt gegeven is Webex.  Voor het volgen van de training heb je een laptop of tablet nodig met een camera en stabiele internetverbinding.

Om deze studiedag te kunnen volgen is voorbereiding noodzakelijk. Een voorbereidende opdracht, documentatie en hand-outs worden vooraf per e-mail verstuurd. |Het boek Groepsdynamiek in de gehandicaptenzorg wordt per post naar je opgestuurd.

Het digitale certificaat wordt achteraf per mail naar je verzonden.

Inhoud van de studiedag

Tijdens deze taining gaat Aswintha Mandemaker in op de interventies die je als gedragsdeskundige of begeleider kunt inzetten om een positief groepsklimaat te bevorderen. De training richt zich op het vergroten van kennis en inzicht en het aanreiken van praktische interventies.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan bod:

 • Kijken door een andere bril: de groep als geheel zien en de client binnen de context van de groep
 • Achterliggende theorieën: Sociale systeemtheorie en Groepsdynamica
 • Fundamenten voor een gunstig groepsklimaat
 • Proactieve interventies om te bouwen aan een gunstig groepsklimaat
 • De groep inzetten als middel in de begeleiding van de client

 

Aan het eind van de training heb je:

 • Een groter bewustzijn van en nieuwe inzichten in de invloed die jij en je teamleden hebben op het groepsklimaat en de groepsdynamiek.
 • Een nieuw denkkader, waarmee je kunt kijken naar de client binnen de context van de groep en naar de dynamiek in de groep. Hierdoor kun je de context van de groep zowel onderdeel van de probleemanalyse maken, als onderdeel van de oplossing.
 • Met behulp van casuïstiek kennisgemaakt met een heel scala aan interventies om de dynamiek en het klimaat in de woon- of dagbestedingsgroep bewust positief te beïnvloeden.
 • Zicht op het verband tussen individuele- en groepsinterventies en de versterkende kracht hiervan.
 • Concrete tips om direct in de praktijk aan de slag te gaan met het beïnvloeden van het groepsklimaat.

Voorbereiding en studiebelasting

Voor het deelnemen aan de studiedag is voorbereiding noodzakelijk. Voorafgaand aan de cursus krijg je leesmateriaal toegestuurd per e-mail en per post. Het vooraf lezen van het materiaal is onder andere nodig om aan de hand van casuïstiek de kennis te kunnen verdiepen en te leren toepassen. Ook is de bedoeling dat je een voorbereidende opdracht uitvoert.

De totale studiebelasting is 7 tot 9 uur. De studiebelasting bestaat concreet uit:

 • Het lezen van leesmateriaal: 1 tot 2 uur
 • Het maken van een voorbereidende opdracht: 1 uur
 • Het aantal contact uren: 2 x 3 uur = 6 uur

 

 

Cliëntgroep

De inhoud van deze studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking (grofweg IQ tussen 35 en 70) die in een woongroep wonen en/of dagbesteding hebben in een groep.

 

Doelgroep

Orthopedagogen, psychologen, groepsbegeleiders (met HBO denkniveau) en teamleiders die betrokken zijn bij woongroepen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte of matige verstandelijke beperking. De studiedag is ook interessant voor wie met een doelgroep werkt die daar dicht omheen ligt, zoals dagbestedingsgroepen of LVB groepen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Registerplein voor cliëntondersteuners, maatschappelijk werkers en psychodiagnostisch medewerkers
 • SKJ

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Aswintha Mandemaker

Aswintha Mandemaker heeft een sociaalpedagogische achtergrond en is (team)coach, trainer en auteur van het onlangs verschenen boek ‘Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg’. Aswintha werkt ruim 20 jaar binnen de gehandicaptenzorg. Ze werkte 11 jaar als groepsbegeleider, persoonlijk begeleider en ambulant (gezins-)begeleider; op dagbesteding, woongroepen en in gezinnen. Sinds 2009 coacht en traint ze medewerkers binnen Profila Zorg, om hen vakinhoudelijk en persoonlijk toe te rusten voor hun werk. Ook houdt zij zich bezig met het ontwikkelen en beschrijven van praktisch toepasbare zorgethiek en methodiek. Daarnaast coacht en traint ze individuen en teams op kleine schaal als ZZP-er.
Bekijk de docent

Aanbevolen literatuur

Mandemaker, A. (2019) Groepsdynamiek in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Methodisch werken aan een positief groepsklimaat. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Bekijk dit boek hier

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief