Terug naar het overzicht

(HYBRIDE TRAINING) Epilepsie en gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Epilepsie gedrag verstandelijke beperking
 • Een studiedag op 15 april 2021 van 9:30 tot 16:15
 • Te volgen op locatie in Utrecht of via een livestream
 • Docenten: Anna Boom en Daphne Konz
 • Over: Welke invloed epilepsie heeft op gedrag. Welke invloed heeft de medicatie om epilepsie te behandelen? Hoe kun je de het verband tussen epilepsie, medicatiegebruik en gedrag beter begrijpen?
 • Accreditatie is toegekend door NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ)

De inschrijfkosten zijn 255,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Als je deelneemt aan de hele leergang dan krijg je korting.

Inschrijven

Epilepsie komt voor bij 30% van de  mensen met een verstandelijke beperking. Hoe ernstiger de beperking, des te groter de kans op epilepsie. Epilepsie en gedrag hebben op veel manieren met elkaar te maken. Zo kan epileptische activiteit leiden tot vreemde gedragingen, agressief gedrag of onrust. Ook de medicatie die wordt gebruikt om aanvallen te bestrijden, kan bijwerkingen hebben op cognitie, gedrag en stemming. Vervelende bijkomstigheid is dat het verband tussen epilepsie en (probleem)gedrag niet altijd wordt herkend.

Tijdens deze studiedag worden probleemgedrag en gedragsveranderingen bij mensen met een verstandelijke beperking vanuit twee perspectieven benaderd, namelijk het gedragswetenschappelijke en het medische perspectief.

 

Leergang Medische oorzaken van gedrag

Deze studiedag maakt onderdeel uit van de leergang medische oorzaken van gedrag die bestaat uit 3 studiedagen. Na deze leergang, die je geheel, of gedeeltelijk kunt volgen, heb je meer inzicht in de ziektebeelden die tot gedragsverandering kunnen leiden en neem je vaker somatische problemen mee in de hypothesevorming bij gedragsveranderingen van mensen met een verstandelijke beperking. Bekijk hier de leergang>>

 

Hybride studiedag (fysiek & via livestream)

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De studiedag wordt georganiseerd in een zaal waarin de docent en enkele deelnemers aanwezig zijn. FORTIOR beschikt over speciale apparatuur die de stemmen van alle deelnemers kunnen opvangen zodat wat in de zaal gebeurt, goed te volgen is voor online deelnemers. Interactieve werkvormen zijn mogelijk door het werken in zowel fysieke groepjes als breakoutrooms. De studiedag wordt niet opgenomen en deelnemers kunnen buiten beeld blijven als ze dat willen.

Wat heb je nodig om online deel te nemen.

FORTIOR maakt gebruik van het programma Webex. Om het programma te kunnen gebruiken, hoef je niets te installeren. Je kunt deelnemen via je browser.

Voor het online deelnemen aan een training heb je wel een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een training. Voor een optimale verbinding (zonder storing), gebruik je bij voorkeur een computer die niet ouder is dan 2 jaar en die regelmatig is geüpdatet.

Waar moet je rekening mee houden bij het deelnemen aan de fysieke bijeenkomst

Bij de organisatie van de fysieke bijeenkomst houden de locatie, de docent en FORTIOR zich aan de corona richtlijnen van de overheid, zoals: 1,5 meter afstand, ventilatie, verplichte mondkapjes en extra hygiëne maatregelen.

FORTIOR verzoekt je om niet naar de studiedag te komen als je koorts, griep- of verkoudheidsklachten hebt. Als je toch komt met ziekteverschijnselen, dan kunnen we je niet tot de training toelaten. Blijf ook thuis als jij of een van je huisgenoten besmet is met COVID-19.

In geval van ziekte mag je jouw aanmelding kosteloos omzetten naar een herhaling van de studiedag of kun je alsnog online deelnemen. Om hiervoor in aanmerking te komen geldt als voorwaarde dat je FORTIOR vóór de training informeert per email of telefoon.

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) en volg de instructies van de locatie op.

 

Deze training is onderdeel van de leergang: Leergang Medische oorzaken van gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Inhoud van de studiedag

Op deze studiedag geven Anna Boom (GZ-psycholoog) en Daphne Konz (AVG) je informatie over epilepsie en gedrag. Gedurende de dag wordt veel gebruik gemaakt van casuïstiek.

In de studiedag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Ongebruikelijke presentaties van epilepsie te herkennen;
 • In te schatten of agressief gedrag samen hangt met epilepsie of niet;
 • Vragen te formuleren over het effect van anti-epileptica op stemming en gedrag;
 • Vragen te stellen over het belang en de belasting van veiligheidsmaatregelen (zoals nachtelijk toezicht, beperkingen bij zwemmen e.d.).

Studiebelasting en voorbereiding

De voorbereiding van de studiedag bestaat uit het lezen van literatuur en het maken van een voorbereidende opdracht.

De studiebelasting bestaan uit het aantal contact uren (6 uur), het lezen van literatuur (± 0,5 uur) en het maken van de voorbereidende opdracht (± 1 uur). Naar verwachting is de totale studiebelasting 7 tot 8 uur.

 

Voorbereidingsopdracht (verplicht)

 1. Neem het hoofdstuk “kinderen met gestoorde ontwikkeling en epilepsie” door. Schrijf 3 punten op die je relevant vindt voor je werk. Neem de notities mee naar de studiedag.

 

De overige (Engelstalige) artikelen dienen ter verdieping, je kunt kiezen om deze artikelen voorafgaand of na de bijeenkomst door te nemen.

Voorafgaand aan de studiedag krijg je de materialen die je nodig hebt voor de opdracht per mail toegestuurd.

 

Literatuur (verplicht)

 1. Gunning en F. Leijten; Epilepsie, basisboek, Hoofdstuk 22: kinderen met gestoorde ontwikkeling en epilepsie, 2015.

 

Aanbevolen Literatuur

Aldenkamp et al, Psychiatric and behavioural disorders in children with epilepsy, Epileptic Disord, 2016

Kerr et al, Treatment of behavioral problems in intellectually disabled adult patients with epilepsy, Epilepsia, 2013

Mula, Ictal and peri-ictal psychopathology, Behavioural Neurology, 2011

Cliëntgroep

De inhoud van de studiedag heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte, matige of ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De studiedag wordt gegeven op WO niveau en is bedoeld voor psychologen en orthopedagogen die werken in de gehandicaptenzorg of vanuit een andere sector werkzaam zijn met deze doelgroep. Bijvoorbeeld orthopedagogen en psychologen die werken binnen speciaal onderwijs of GGZ.

Accreditatie

 • Accreditatie is toegekend door accreditatiebureau NIP KJ / NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie: 6 punten
  • Opleiding – behandeling: 1 punt
  • Opleiding – diagnostiek:   1,5 punten
  • Opleiding – overige taken: 0,5 punt
 • Omdat accreditatie is toegekend door NIP KJ / NVO OG, geldt deze ook voor het SKJ. Deelnemers die accreditatie van het SKJ nodig hebben, kunnen hun certificaat op de website van het SKJ uploaden.

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Anna Boom

Anna Boom is werkzaam als GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist en EMDR-therapeut. Zij heeft jarenlange werkervaring binnen een behandelsetting voor kinderen en jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. De laatste jaren werkt zij vanuit haar eigen praktijk in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, daarnaast werkt zij als academisch docent en supervisor voor professionals in opleiding.

 

 
Bekijk de docent

Daphne Konz

Volledige inzet, oog hebben voor de ander én leren door te doen. Drie elementen die Daphne Konz noodzakelijk vindt in haar werk. Als Arts voor Verstandelijk Gehandicapten en academisch docent, weet zij als geen ander hoe belangrijk dit is. Iedere cliënt of student die je ontmoet, heeft een ander verhaal. De theoretische kennis is je basis, maar daarna begint het pas. Daphne neemt je tijdens een training mee in de praktijk aan de hand van casuïstiek of oefeningen. Niet alleen luisteren, maar ook zelf aan de slag. Dat is de manier om kennis om te zetten in vaardigheden voor in de praktijk.

Expertise als arts en docent
Daphne werkt sinds 2003 binnen de gehandicaptenzorg in nauwe samenwerking met gedragswetenschappers, huisartsen en medisch specialisten. Zij heeft veel ervaring in het behandelen van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking, psychische- of gedragsproblemen, epilepsie en syndromale aandoeningen. Daarnaast geeft ze onderwijs aan artsen in onderwerpen als epilepsie en gedragsproblemen, Downsyndroom, wilsbekwaamheid en dwang in de zorg.

Onderzoek
Dat Daphne een hart voor mensen met een beperking heeft blijkt ook uit haar inzet rondom medicatieveiligheid. Haar droom? Een einde maken aan de vele medicatiefouten. Met dat doel stapte ze in 2014 in de geneesmiddelencommissie. In die functie zette zij zich in voor een veilige meldcultuur waarin men kan leren van incidenten. Ze verbeterde ook de communicatie over medicatieveiligheid binnen de organisatie. Daarnaast ontwikkelde zij trainingen voor medewerkers over dit thema.

Samen met andere spelers in het veld werkt zij momenteel aan onderzoeksproject BEM!. Dit staat voor Beheer Eigen Medicatie. Een manier om mensen met een licht verstandelijke beperking te helpen rondom het veilig bewaren en gebruiken van medicatie. Een hulpmiddel waar niet alleen zij iets aan hebben, maar ook dokters, artsen en medewerkers die met deze mensen werken. Het project BEM! wordt eind 2019 afgerond.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Bespreking van voorbereidingsopdracht. Ervaringen van deelnemers met epilepsie en gedragsproblemen aan de hand van casuïstiek.

11:00

Pauze

11:15

Epilepsie of niet? Herkennen van aanvalstypes

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:45

Hoe hangen epilepsie, epilepsiebehandeling en gedrag samen?

14:45

Puze

15:00

Leven met epilepsie: Veiligheid versus kwaliteit van leven

Aanvalsvrij: medicatie afbouwen of niet?

16:15

Afsluiting + uitdelen certificaten

Deze studiedag wordt gehouden in:

Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

De locatie ligt op vijf minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan niet worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarages zijn La Vie, Paardenveld of Vredenburg. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief