De SEO-R²: Afnemen, verslagleggen en adviseren

Terug naar het overzicht
 • Een studiedag op 17 juni en 16 september 2020 (27 januari 2020 is vol)
 • docent: Hilde Zevenbergen
 • voor: pedagogen en psychologen met ervaring in het afnemen van de SEO
 • inhoud: een praktijkgerichte studiedag over de SEO-R² in een huiskamersetting. Aan de hand van opdrachten nemen de deelnemers hun eigen verslag door en worden de volgende aspecten geoefend: het afnemen van een SEO-R², de verslaglegging en advisering
 • accreditatie is toegekend door het NIP / NVO (geldt ook voor SKJ) en Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden

De studiedag duurt van 9:30 tot 16:30 en vindt plaats in Utrecht. De inschrijfkosten bedragen €275,- p.p. inclusief lunch, koffie en thee. De literatuur t.w.v. €32,24 is niet bij de deelnemersprijs inbegrepen.

Inschrijven

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking neemt de aandacht voor emotionele ontwikkeling steeds meer toe. Om de begeleiding goed te kunnen afstemmen op de cliënt is het nodig een inschatting te kunnen maken van zijn of haar emotionele ontwikkelingsniveau. Een van de instrumenten die daarvoor gebruikt kan worden, is de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling Revised² (SEO-R²).

Bij orthopedagogen en psychologen leven soms nog vragen over de toepassing van de SEO-R². Ook als deze eenmaal is afgenomen, kunnen er nog vragen zijn, zoals: “Hoe verwoord ik de uitkomsten in een helder verslag?” of “Hoe vertaal ik het ingeschatte emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt in een concrete begeleidingsstijl?” en “Hoe communiceer ik het beste over de uitkomsten van de SEO-R² met de cliënt, zijn ouders en begeleiders?”.

Deze scholing vindt plaats in de “huiskamer” van FORTIOR. Hier kun je in een kleine groep (maximaal 8 personen) onder begeleiding van orthopedagoog Hilde Zevenbergen ervaringen uitwisselen en intensief oefenen met de SEO-R² in je eigen casus. Het wordt als een grote meerwaarde ervaren dat de groep klein is en je aan de slag gaat met je eigen afname en alle vragen die je daar over hebt.

De inhoud van de workshop over de SEO-R²

Tijdens deze studiedag stemt Hilde Zevenbergen het programma af op de vragen die bij de deelnemers leven.

Onderwerpen die tijdens de studiedag aan bod kunnen komen zijn:

 • Herkennen van de fasen van emotionele ontwikkeling
 • De manier(en) waarop je de SEO-R² kunt afnemen
 • Het scoren en de verslaglegging van de resultaten
 • Advisering over de gewenste begeleiding, op basis van de resultaten van de SEO-R²
 • De terugkoppeling aan betrokkenen van de uitkomsten van de SEO-R²

De theorie achter de SEO-R² wordt als bekend verondersteld en zal daarom niet meer uitgebreid worden behandeld. Het doel van deze studiedag is om orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch werkenden praktisch te ondersteunen bij het werken met de schaal.

Je kunt tijdens de studiedag ook de verslagen van andere deelnemers bekijken en je ontvangt persoonlijke feedback van de docent.

De voorbereiding

Het is de bedoeling dat alle deelnemers vooraf een geanonimiseerd verslag mailen naar inschrijvingen@fortior.info. Omdat er tijdens de studiedag actief gewerkt wordt met dit verslag, is het nodig dat een print van het verslag ook wordt meegenomen naar de studiedag.

De inhoud van het boek SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised² wordt als bekend verondersteld. Tijdens de studiedag wordt het boek actief gebruikt.

 

Studiebelasting

Indien u de inhoud van het boek SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised² nog niet kent, dient u dit vooraf door te nemen. De geschatte leestijd bedraagt 2 tot 3 uur.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch werkenden in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking.

Een vereiste voor deelname is dat de deelnemers theoretische kennis hebben over de SEO-R² en met de schaal werken.

Accreditatie

 • Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden: 5,5 punt
 • Accreditatie is toegekend door accreditatiebureau NIP K&J /NVO OG voor:
  • Herregistratie: 6 punten
  • Opleiding – diagnostiek: 2 punten
  • Opleiding – behandeling: 1 punt
 • SKJ, omdat de training is geaccrediteerd door NIP K&J / NVO OG, is de studiedag ook geaccrediteerd bij het SKJ. Deze studiedag kan worden opgevoerd voor herregistratie. Zie ook de website van SKJ

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Hilde Zevenbergen

Hilde werkt al ruim 25 jaar als orthopedagoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft cliënten van alle niveaus van verstandelijke beperking meegemaakt, zowel binnen de dagbesteding als in woonvoorzieningen.

Een belangrijke doelgroep waar Hilde mee werkt is de groep mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag. Veel (meer dan de helft) van deze cliënten hebben ook een autisme spectrum stoornis. Aansluiten op het emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt blijkt een belangrijke sleutel tot een adequate ondersteuning. Cliënten krijgen meer zelfvertrouwen en minder probleemgedrag.
Naast haar werk als orthopedagoog is Hilde actief als docent. Vanaf 1996 heeft Hilde haar eigen trainingsbureau Wisian. Hilde nam deel aan de redactieraad rond de ontwikkeling van de SEO-R²
Bekijk de docent

Als bekend verondersteld

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2017). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 9789044133677 Bestel dit boek hier >>

 

Aanbevolen literatuur

Vignero, G. (2011). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap. Garant. ISBN 978-90-441-2809-3. Bestel dit boek hier >>

Vonk, J. & Hosmar, A. (2009). Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking. Een denk- en handelingskader voor de praktijk. Leuven: Acco. ISBN 978-90-334-7499-6. (Alleen nog tweedehands verkrijgbaar) Bekijk dit boek hier >>

De studiedag wordt gehouden in:

Het kantoor van FORTIOR
Buurkerkhof 9
3511 KC Utrecht

De locatie ligt op ongeveer 15 minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

De locatie ligt in het voetgangersgebied van Utrecht. Je kunt niet voor de deur parkeren. De dichtstbijzijnde parkeergarage is Parkeergarage Springweg.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief