Terug naar het overzicht

De SEO-R²: Afnemen, verslagleggen en adviseren

De SEO-R²: Afnemen, verslagleggen en adviseren (Fysieke bijeenkomst)
13 dec 2021
Vol
13 jun 2022
Plaats
23 sep 2022
Plaats
Fysiek
Accreditatie
Inschrijven

DOCENT: Hilde Zevenbergen
INHOUD: Een praktijkgerichte studiedag over de SEO-R² in een huiskamersetting. Aan de hand van opdrachten nemen de deelnemers hun eigen verslag door en worden de volgende aspecten geoefend: het afnemen van een SEO-R², de verslaglegging en advisering.
TIJDSDUUR:  Op 27 september 2021 (VOL), 13 december 2021, 13 juni 2022 en 23 september 2022 van 9:30 tot 16:30
ACCREDITATIE: Toegekend door Registerplein voor psychodiagnostisch medewerkers en NIP K&J/NVO OG (geldt ook voor SKJ).
LOCATIE: Utrecht
INVESTERING: De inschrijfkosten bedragen €297,50,- p.p. inclusief lunch, koffie en thee. De literatuur t.w.v. €32,24 is niet bij de deelnemersprijs inbegrepen.

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking neemt de aandacht voor emotionele ontwikkeling steeds meer toe. Om de begeleiding goed te kunnen afstemmen op de cliënt is het nodig een inschatting te kunnen maken van zijn of haar emotionele ontwikkelingsniveau. Een van de instrumenten die daarvoor gebruikt kan worden, is de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling Revised² (SEO-R²).

Bij orthopedagogen en psychologen leven soms nog vragen over de toepassing van de SEO-R². Ook als deze eenmaal is afgenomen, kunnen er nog vragen zijn, zoals: “Hoe verwoord ik de uitkomsten in een helder verslag?” of “Hoe vertaal ik het ingeschatte emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt in een concrete begeleidingsstijl?” en “Hoe communiceer ik het beste over de uitkomsten van de SEO-R² met de cliënt, zijn ouders en begeleiders?”.

Deze scholing vindt plaats in een informele setting. Hier kun je in een kleine groep (maximaal 8 personen) onder begeleiding van orthopedagoog Hilde Zevenbergen  of Ester de Bruijn ervaringen uitwisselen en intensief oefenen met de SEO-R² in je eigen casus. Het wordt als een grote meerwaarde ervaren dat de groep klein is en je aan de slag gaat met je eigen afname en alle vragen die je daar over hebt.

 

Verdiepende studiedag

Deze studiedag is bedoeld als verdieping voor gedragsdeskundigen of psychodiagnostisch medewerkers met enige ervaring in het afnemen van de SEO-R². Als je nog geen ervaring hebt met de schaal dan kun je de inleidende studiedag volgen.

Als je wilt deelnemen aan deze studiedag dan is het de bedoeling dat je vooraf een geanonimiseerd SEO-R² verslag inlevert. De docent geeft feedback op je verslag en tijdens de studiedag worden er opdrachten gegeven aan de hand van je verslag. Deelnemen zonder eigen verslag is wel mogelijk, maar het leereffect is dan niet optimaal.

 

Covid -19

FORTIOR houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. We vragen van jou als deelnemer dat jij je ook aan deze richtlijnen houdt.

Uiteraard blijft de situatie rond corona onzeker. Indien nodig kan deze studiedag worden omgezet in een online uitvoering. Als dat zo is dan word je hier tijdig over geïnformeerd en krijg je de gelegenheid om daar wel/niet mee akkoord te gaan.

 

 

De inhoud van de workshop over de SEO-R²

Tijdens deze studiedag stemt Hilde Zevenbergen het programma af op de vragen die bij de deelnemers leven.

Onderwerpen die tijdens de studiedag aan bod kunnen komen zijn:

 • Herkennen van de fasen van emotionele ontwikkeling
 • De manier(en) waarop je de SEO-R² kunt afnemen
 • Het scoren en de verslaglegging van de resultaten
 • Advisering over de gewenste begeleiding, op basis van de resultaten van de SEO-R²
 • De terugkoppeling aan betrokkenen van de uitkomsten van de SEO-R²

De theorie achter de SEO-R² wordt als bekend verondersteld en zal daarom niet meer uitgebreid worden behandeld. Het doel van deze studiedag is om orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch werkenden praktisch te ondersteunen bij het werken met de schaal.

Je kunt tijdens de studiedag ook de verslagen van andere deelnemers bekijken en je ontvangt persoonlijke feedback van de docent.

De voorbereiding

Het is de bedoeling dat alle deelnemers vooraf een geanonimiseerd verslag mailen naar inschrijvingen@fortior.info. Omdat er tijdens de studiedag actief gewerkt wordt met dit verslag, is het nodig dat een print van het verslag ook wordt meegenomen naar de studiedag.

De inhoud van het boek SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised² wordt als bekend verondersteld. Tijdens de studiedag wordt het boek actief gebruikt.

 

Studiebelasting

Indien u de inhoud van het boek SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised² nog niet kent, dient u dit vooraf door te nemen. De geschatte leestijd bedraagt 2 tot 3 uur.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 5,5 uur.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch werkenden in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking.

Een vereiste voor deelname is dat de deelnemers theoretische kennis hebben over de SEO-R² en met de schaal werken.

Accreditatie is toegekend door:

 • Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden: 5,5 punt
 • Accreditatiebureau NIP K&J /NVO OG voor:
  • Herregistratie: 6 punten
  • Opleiding – diagnostiek: 2 punten
  • Opleiding – behandeling: 1 punt
 • Als accreditatie wordt toegekend door het NIP/ NVO dan geldt deze accreditatie ook voor het SKJ

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Hilde Zevenbergen

Hilde werkt al ruim 25 jaar als orthopedagoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft cliënten van alle niveaus van verstandelijke beperking meegemaakt en heeft zich gespecialiseerd in cliënten met ernstig probleemgedrag. Veel (meer dan de helft) van deze cliënten hebben ook een autisme spectrum stoornis. Aansluiten op het emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt blijkt een belangrijke sleutel tot een adequate ondersteuning. Cliënten krijgen meer zelfvertrouwen en minder probleemgedrag.

Naast haar werk als orthopedagoog is Hilde actief als docent. Vanaf 1996 heeft Hilde haar eigen trainingsbureau Wisian. Hilde nam deel aan de redactieraad rond de ontwikkeling van de SEO-R²
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

Herkennen van de fasen van emotionele ontwikkeling

10:45

Pauze

11:00

Afnemen van de SEO-R2 (verdieping)

– Verschillende manieren van afnemen

– Scoren

– Merkwaardige resultaten

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Verslaglegging van resultaten

14:45

Pauze

15:00

Advisering en terugkoppeling

16:30

Afsluiting

Als bekend verondersteld

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2017). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 9789044133677 Bestel dit boek hier >>

 

Aanbevolen literatuur

Vignero, G. (2011). De draad tussen cliënt en begeleider. De emotionele ontwikkeling als inspiratiebron in de begeleiding van personen met een verstandelijke handicap. Garant. ISBN 978-90-441-2809-3. Bestel dit boek hier >>

Vonk, J (2021) Emotionele ontwikkeling: over basisbehoefte, draagkracht en plezier. Den Haag: Acco Bekijk het boek hier>>

De studiedag wordt gehouden in:

Volksuniverstiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

De locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan beperkt worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

 

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief