Terug naar het overzicht

De MATCH tussen emotionele ontwikkeling en begeleidingsstijl (fysieke bijeenkomst)

 • De workshop op 4 november 2020 van 13:30 tot 17:00 is VOL
 • Docent: Harmke Bodewitz
 • Locatie Utrecht (gratis parkeren & goed bereikbaar met OV)
 • Over: de MATCH-training. Dit is een training voor teams en/of ouders die zich richt op de sensitiviteit bij het zich afstemmen op de emotionele ontwikkeling van een persoon met een verstandelijke beperking. De training bevat een handige job-aid die ervoor zorgt dat de opgedane kennis ook na de training in het bewustzijn van de begeleiders blijft.
 • Accreditatie is toegekend door NIP K&J/NVO OG (geldt ook voor SKJ).  Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein.

De inschrijfkosten voor deze workshop bedragen 140,00 p.p. inclusief koffie en thee. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. Je kunt deze workshop volgen in combinatie met de workshop Beeldvorming rond emotionele ontwikkeling.

Inschrijven

Een veelgehoorde vraag bij FORTIOR is: “Het emotionele ontwikkelingsniveau van deze cliënt is in kaart gebracht. Maar hoe krijg ik nu het team mee? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de begeleiders hun begeleidingsstijl afstemmen op de emotionele ontwikkeling van deze cliënt?” In Nederland en België kennen we al het SEO-R Kleurenprofiel. Dit is een nuttig instrument op basis waarvan professionals en ouders met elkaar kunnen discussiëren over het emotionele ontwikkelingsniveau van hun kind of cliënt.

Het Kleurenprofiel heeft veel bijgedragen aan de bewustwording binnen teams en bij ouders als het gaat om emotionele ontwikkeling bij cliënten met een verstandelijke beperking. Sinds enige tijd er een nieuwe methode die voortborduurt op het SEO-R Kleurenprofiel: De MATCH-training. Deze training bevat een aantal kant en klare beelden en materialen waarmee je de theorie over emotionele ontwikkeling toegankelijk kunt maken voor begeleiders. De MATCH-training bevordert de sensitiviteit van de begeleider in het zich afstemmen op de emotionele ontwikkeling van de persoon met een verstandelijke beperking.

 

Wat houdt de MATCH-training in

De MATCH-training is een actieve training voor begeleiders en leerkrachten die werken met mensen met een verstandelijke beperking. De training kan worden gegeven door de gedragsdeskundige, teamleider of coach van het team. In de training kunnen ook ouders worden betrokken.

De training start met de plaatsbepaling van de emotionele ontwikkeling ten opzichte van andere functioneringsgebieden. Vervolgens gaan deelnemers zelf aan de slag met de opeenvolgende fasen van de emotionele ontwikkeling. Tijdens de MATCH-training ervaren de deelnemers zelf hoe het is als hen een aanbod wordt gedaan dat niet aansluit bij hun emotionele ontwikkelingsniveau en basale emotionele behoeften. Daarnaast voelen de deelnemers zelf wat een verschil het maakt als je wel gehoord wordt door de ander. Door dit participerend leren én coöperatief leren ontdekken deelnemers wat iemand beleeft vanuit een fase van de emotionele ontwikkeling en welke match hiermee te maken valt in begeleidingsstijl.

Aan het eind van de training krijgt het team een praktische job-aid (een vijfhoekig doosje). Hierin kunnen de belangrijkste inzichten – die tijdens de training zijn opgedaan – bewaard worden. Dit geldt zowel voor de individuele cliëntdiagnostiek als voor de afgestemde begeleidingsstijl. Door de Job-aid er af en toe weer eens bij te pakken (in bijvoorbeeld een teambespreking), blijft de opgedane kennis in het bewustzijn van de begeleiders aanwezig (en zakt de kennis niet weg zodra de training is afgelopen).

 

Aanvullende workshop

Als aanvulling op deze workshop kun je ook de workshop volgen over de Beeldvorming rond emotionele ontwikkeling met behulp van de SEO-K. Deze workshop wordt in de ochtend gegeven. Lees meer over deze workshop

 

Kleinschalige fysieke bijeenkomst (coronaproof)

Deze studiedag wordt aangeboden als fysieke bijeenkomst. De locatie, docent en organisator zullen zich bij de uitvoering van de studiedag op de volgende manier conformeren aan de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus in te dammen:

 • Deze training vindt plaats in een kleine groep met een maximum van 15 deelnemers.
 • De looproutes, tafelopstelling en catering is in de locaties zo aangepast zodat 1,5 meter afstand tussen de deelnemers kan worden gehouden.
 • De lokalen worden geventileerd of beschikken over moderne ventilatiesystemen die de lucht periodiek verversen.
 • De locaties nemen extra hygiëne maatregelen, zoals het neerzetten van handgel en regelmatig schoonmaken.
 • Er wordt een gezondheidscheck uitgevoerd bij de deelnemers aan de training.
 • De docenten kiezen werkvormen met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers.
 • FORTIOR heeft de procedures rond de ontvangst en uitreiken van certificaten aangepast: je naam wordt door FORTIOR afgevinkt op de deelnemerslijst en je ontvangt na afloop een digitaal certificaat.

 

Wat vragen we van jou?

Kom niet naar de studiedag als je koorts, griep- of verkoudheidsklachten hebt. Als je toch komt met ziekteverschijnselen, dan kunnen we je niet tot de training toelaten. Blijf ook thuis als jij of een van je huisgenoten besmet is met COVID-19.

In geval van ziekte mag je jouw aanmelding kosteloos omzetten naar een herhaling van de studiedag van de studiedag of naar een andere studiedag in dezelfde prijsklasse. Of je kunt een collega in jouw plaats laten deelnemen. Om hiervoor in aanmerking te komen geldt als voorwaarde dat je FORTIOR vóór de training informeert per mail of telefoon.

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) en volg de instructies van de locatie op.

 

De inhoud van de workshop

De workshop over de MATCH tussen emotionele ontwikkeling en begeleidingsstijl is een train-de-trainer workshop. Het is de bedoeling dat je na het volgen van de workshop zelf de training kunt geven aan teams binnen je eigen organisatie. De docent Harmke Bodewitz gaat tijdens de workshop in op de volgende thema’s

 1. Inversief Conusmodel: wat is de plaatsbepaling van emotionele ontwikkeling ten opzichte van andere functioneringsgebieden?
 2. Hoe je kunt aansluiten bij de (impliciet) aanwezige kennis en (soms verkeerde) aannames van begeleiders rond emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking
 3. Didactiek: over de verschillende manieren waarop je kunt leren en hoe dit in de MATCH-training verwerkt zit
 4. De MATCH-training zelf: de beschikbare materialen, de opbouw van de training, tips voor het geven van de training

Studiebelasting & voorbereiding

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 3,5 uur.

 

Materialen aanschaffen

De materialen van de MATCH-training zijn niet in de deelnemersprijs inbegrepen. De docent neemt enkele MATCH boxen voor de verkoop mee naar de workshop. De investering voor de MATCH-training is: €100,- U kunt de MATCH-box ook via internet bestellen Bestel de MATCH-training hier >>

De doelgroep

De workshop is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen, teamleiders, coaches, interne begeleiders en anderen die begeleiders, verpleegkundigen en leerkrachten ondersteunen en coachen.

 

Benodigde voorkennis

Om deel te kunnen nemen aan de workshop over de MATCH-training is het noodzakelijk om basiskennis te hebben over emotionele ontwikkeling. De fases in emotionele ontwikkeling (volgens Anton Došen) worden als bekend verondersteld.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor het SKJ) voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie: 3,5 punten
  • Opleiding – behandeling: 0,5 punt
  • Opleiding – diagnostiek: 1 punt

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden, cliëntondersteuners, aandachtsfunctionarissen, GGZ-agogen, Maatschappelijk werk, sociaal agogen en sociaal werkers voor 3,5 punten.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

 

Harmke Bodewitz

Als pas afgestudeerde orthopedagoog merkte ik een enorm gat op tussen de theoretische constructen van de universiteit en de praktische mentaliteit van kundige begeleiders. Gaandeweg leerde ik te spelen met informatie. Problemen die ik vaker tegenkwam, bracht ik op basis van solide literatuuronderzoek via materialen zó in beeld, dat de aanknopingspunten voor de oplossing er impliciet in verwerkt waren. Maar dan wel laagdrempelig gebracht en verwoord. Dit stelde begeleiders in staat om met behulp van hun eigen voorkennis nieuwe ontdekkingen te doen, waardoor we weer samen verder konden bouwen en de cliënt met elkaar beter konden ondersteunen. Vanuit deze didactische visie zijn ook producten als de Levenslift: Help-Hulp-lijn dementie, De Beeldvormingspuzzel Schalock/Puzzel Stuk: lastig-leuk-liever en het Inversief Conusmodel ontstaan. De MATCH-training is in deze reeks belangrijk, omdat het gaat over de afstemming op de emotionele behoefte van de ander, wat een belangrijk aanknopingspunt is voor contact, relatie en ontwikkeling. Omdat de training voortborduurt op het bekende SEO-kleurenprofiel, is het voor veel teams een praktische aanvulling op al aanwezige kennis. Kortom: de MATCH-training richt zich op de overgang van ‘Wat is er aan de hand?’ naar ‘Zo gaan we ernaar handelen!’

Ik maak in mijn werk graag gebruik van beeldspraak, zintuiglijk leren, fysieke middelen, woordgrapjes, illustratieve voorbeelden uit de praktijk en voorbeelden uit het dagelijks leven. Wat dat betreft ben ik het eens met dr. Maya Angelou: “We are more alike, my friends, than we are unalike”.
Bekijk de docent

 
Middag
13:30

Opening
Ad van den Broek

13:35

Emotionele ontwikkeling: wat is er aan de hand?

Inversief Conusmodel:
Over de plaatsbepaling van de emotionele ontwikkeling ten opzichte van andere functioneringsgebieden.

14:45

Emotionele ontwikkeling: valkuilen en kansen
Hoe kun je gebruik maken van (impliciet) aanwezige kennis van begeleiders? Waar zitten de valkuilen in aannames van begeleiders? Hoe kun je niet passende duiding van begeleiders bespreekbaar maken?Bij dit gedeelte wordt gebruik gemaakt van het SEO-R² KLeurenprofiel (Rachel de Groot, 2012).

15:00

Pauze

15:15

Begeleidingsstijl: hoe gaan we ernaar handelen?

Didactiek:
Over verschillende visies op leren en manieren waarop mensen kunnen leren.

15:55

De MATCH-training:
Introductie van trainingsmaterialen en opbouw van de training. Tijdens dit onderdeel ervaar je zelf hoe de training werkt.

16:45

Vragen en feedback

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

Bodewitz, H. (2016) De MATCH-training. Graviant Doetinchem. Bestel de MATCH-training hier>>

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2016). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 978904413367 Bestel dit boek hier>>

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). ISBN 9789023252498. Bestel dit boek hier>>

Groot, R. de. (2019). SEO-R2 Kleurenprofiel revised 2. Handleiding. Doetinchem: Graviant
Bestel de kleurenprofiel en handleiding hier>>

Zaal, Boerhave en Koster (2008) Handreiking sociaal-emotionele ontwikkeling, Cordaan Amsterdam
Download de publicatie hier>>

De studiedag vindt plaats in:

Het Oude Tolhuys
Weg naar Rhijnauwen 13-15
3584 AD Utrecht

De locatie ligt aan de rand van Utrecht en dicht bij de afrit van de snelweg. Bij de locatie kan gratis worden geparkeerd.

Ook is de locatie prima bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf Utrecht CS is het ongeveer 15 minuten met de tram richting de Uithof (Science park). Ook zou je vanaf Utrecht CS met de OV fiets naar de locatie kunnen komen.

 

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief