Verstaan van ondersteuningsbehoeften: een online cursus over de Supports Intensity Scale (SIS)

Terug naar het overzicht
 • Een online training op 5 oktober 2020 (deel 1) en 26 oktober 2020 (deel 2)
 • Van 13:30 tot 16:00
 • Docent: Wil Buntinx
 • Inhoud: De cursus behandelt het onderkennen van ondersteuningsbehoeften en wat dat toevoegt aan de kwaliteit van leven van mensen met een (verstandelijke) beperking. Je maakt kennis met de visie achter de SIS en je leert de schaal afnemen, scoren en interpreteren. Ook leer je hoe de SIS de kwaliteit van ondersteunings- en zorgplannen kan verbeteren
 • Accreditatie: wordt aangevraagd bij NIP/NVO

De inschrijfkosten bedragen €200,00 p.p. De handleiding van de SIS (t.w.v. €100,95)  is niet bij de deelnemersprijs inbegrepen.

 

Inschrijven

Als professional wil je jouw cliënten met een verstandelijke beperking de best mogelijke ondersteuning bieden, hen behandelen als volwaardig lid van de samenleving en hun kwaliteit van bestaan bevorderen. Maar bij welke facetten van in het leven hebben je cliënten ondersteuning nodig? Hoe intensief moet die ondersteuning zijn? En hoe vaak moet deze ondersteuning worden geboden? Met de Supports Intensity Scale (SIS) breng je het hele spectrum van ondersteuningsbehoeften en de intensiteit van de benodigde ondersteuning bij een cliënt in kaart. De SIS kijkt naar concrete details, bijvoorbeeld de behoefte aan ondersteuning bij persoonlijke verzorging tot bredere thema’s zoals ondersteuning bij belangenbehartiging of medische-, verpleegkundige of gedragsmatige ondersteuning. De SIS kijkt naar het hele spectrum van domeinen van “kwaliteit van bestaan”

Het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften is nuttig bij het opstellen van ondersteuningsplannen of het aanvragen van een (her)indicatie waarbij zorgzwaarte een rol speelt. De SIS levert ook veel waardevolle informatie op tijdens een intake gesprek. Om de paar jaar kan de SIS opnieuw worden afgenomen om te evalueren of de ondersteuning van een cliënt nog wel aansluit bij zijn of haar behoeften.

 

Supports Intensity Scale (SIS)

De SIS is een valide en betrouwbaar instrument. De schaal is vertaald en genormeerd voor Nederland, Canada, Spanje, België, Italië, China, Israël, Ierland en IJsland. De SIS-A versie is bedoeld voor volwassen cliënten (18-70 jaar). De SIS-K is een versie voor kinderen. Deze is op dit moment in het Nederlands beschikbaar voor veldtesten. Hieraan wordt in de cursus ook aandacht besteed.

De SIS is een professioneel instrument dat – net zoals testen of gedragsschalen – met kennis van zaken toegepast dient te worden. In deze cursus leer je meer over de achtergrond, de juiste wijze van afname en scoring. Vervolgens krijg je informatie over de toepassingsmogelijkheden.

 

Online training in kleine groep

De cursus vindt online plaats voor een kleine groep van drie deelnemers. Hierdoor kan de docent flexibel ingaan op jouw situatie en jouw vragen.

De cursus bestaat uit 2 delen. Deel 1 is een online instructie op 5 oktober. Daarna wordt aan de cursist gevraagd een SIS af te nemen van 2 (volwassen) personen met een verstandelijke beperking. Daarna volgt deel 2 waarin online ervaringen met de afname worden besproken en nadere instructie wordt gegeven. Deel twee is gepland op 26 oktober van 13.30 tot 16.00 uur maar er kunnen daarover ook individuele afspraken worden gemaakt. Ook wordt in deel 2 ingegaan op het gebruik van de SIS voor het inventariseren van persoonlijke wensen van cliënten en op het gebruik van SIS informatie bij het Ondersteuningsplan.

Deze online cursus is vanuit huis of kantoor te volgen. Het platform waarmee de training wordt gegeven, wordt later in 2020 bekend gemaakt. Voor het volgen van de training heb je een laptop of tablet nodig met een camera en stabiele internetverbinding.

 

 

 

 

 

Inhoud van de cursus

Docent Wil Buntinx (GZ-psycholoog, ) is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de SIS in de Verenigde Staten en heeft de SIS vertaald naar het Nederlands. Hij zal je in deze training informeren over de wijze waarop de schaal moet worden afgenomen, gescoord en gebruikt voor planning van zorg en ondersteuning.

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

 1. Ontstaan en achtergrond van het ondersteuningsparadigma – relatie met de UN Conventie inzake de Rechten van Personen met een Handicap
 2. Ontwikkeling van de Supports Intensity Scale (in de VS en in Nederland)
 3. Structuur van de SIS – afname – scoring – profiel van ondersteuningsbehoeften
 4. Toepassingsmogelijkheden van de SIS, in het bijzonder bij zorgplanning

 

Aan het eind van de cursus:

 1. Weet je wat ondersteuning is
 2. Weet je hoe je ondersteuningsbehoeften in kaart kunt brengen
 3. Kun je de SIS afnemen en scoren en weet je hoe je de resultaten kunt gebruiken in de praktijk

Studiebelasting & voorbereiding

De cursus kan worden gevolgd zonder voorbereiding. Na de eerste  bijeenkomst krijg je een opdracht mee die tijdens de tweede bijeenkomst wordt besproken. De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen (6 uur) + het uitvoeren van de opdracht (circa 4 uur). De totale studiebelasting is 10 uur.

 

Literatuur die bij de cursus hoort:

Thompson, J.R., Bryant, B.R. & Buntinx,  W.H.E. (2010). Supports Intensity Scale® SIS®. Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften Nederlandse versie SIS NL 1.2. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. bekijk de handleiding hier>>

 

Overige literatuur:

Hand-outs en handreikingen voor toepassing van de SIS bij ondersteuningsplannen en de veldtestversie voor kinderen worden in de training zelf zonder kosten uitgereikt.

 

Cliëntgroep

De inhoud van de training heeft betrekking op volwassenen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking. Bij voldoende belangstelling voor onderzoek van ondersteuningsbehoeften bij kinderen (de SIS-K) wordt in de training hiermee rekening gehouden.

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor professionals die werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals:

 • Orthopedagogen
 • GZ-psychologen
 • SPH deskundigen
 • Coaches van begeleiders (HBO)

Accreditatie & certificaat

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatiebureau NIP /NVO

Overige accreditaties kunnen in overleg worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

Als je beide bijeenkomsten hebt bijgewoond en de opdracht hebt uitgevoerd dan ontvang je een digitaal certificaat per mail. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Wil Buntinx

Dr. Wil Buntinx is gezondheidszorgpsycholoog/FAAIDD. Hij is zelfstandig onderzoeker en adviseur op het terrein van kwaliteit in de zorg voor mensen met een beperking (zie: www.buntinx.org en  QualityQube.nl). Hij is tevens verbonden aan het Gouverneur Kremers Centrum, Maastricht University en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ). Sedert 1997 is hij lid van het Committee on Definition and Classification van de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) en sinds 2012 van het team Expertise Collective (pôle Déficiences Intellectuelles) van het Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) te Parijs. Hij geeft SIS cursussen in Nederland, België en Frankrijk.
Bekijk de docent

 
Middag
13:30

welkom en introductie

13:35

Context van de SIS

14:00

Kennismaking met de SIS schaal

14:45

Pauze

15:00

Afnemen van de SIS schaal

15:30

Scoren van de SIS schaal – oefening – voorbereiden op proefafname

16:00

Afsluiting

 
Middag
13:30

Welkom en introductie

13:35

Ervaringen met de proefafnamen (opdracht) algemeen

14:00

Ervaringen per subschaal

14:45

Pauze

15:00

Hoe omgaan met de uitkomsten

15:30

Toepassingen van de SIS schaal bij zorgplannen.

16:00

Afsluiting

De cursus vindt plaats in:

Kantoor FORTIOR
Buurkerkhof 9
3511 KC Utrecht

De locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

De locatie ligt in het voetgangersgebied van Utrecht centrum. Voor de deur kan niet geparkeerd worden. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief