Cursus Supports Intensity Scale (SIS): afnemen en toepassen van de schaal voor het inventariseren van ondersteuningsbehoeften

Terug naar het overzicht
 • Een cursus op 13 maart en 3 april 2020 van 13:30 tot 17:00
 • Docent: Wil Buntinx
 • Locatie: Utrecht
 • Inhoud: In deze cursus leer je ondersteuningsbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking te onderkennen. Daarnaast krijg je meer inzicht in wat dat toevoegt aan de kwaliteit van leven van cliënten. Je maakt kennis met de  Supports Intensity Scale (SIS) en je leert deze schaal afnemen, scoren en interpreteren.
 • Accreditatie: wordt aangevraagd bij de NVO en het Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden

De inschrijfkosten bedragen €375,00 p.p. dit inclusief koffie en thee. FORTIOR is vrijgesteld van BTW. De handleiding van de SIS is niet bij de deelnemersprijs inbegrepen. Het is mogelijk om de handleiding via FORTIOR te bestellen. Begin 2020 komt er meer duidelijkheid over de prijs van de handleiding.

Inschrijven

Als professional wil je jouw cliënten met een verstandelijke beperking de best mogelijke ondersteuning bieden, hen behandelen als volwaardig lid van de samenleving en hun kwaliteit van bestaan bevorderen. Maar bij welke facetten van in het leven hebben je cliënten ondersteuning nodig? Hoe intensief moet die ondersteuning zijn? En hoe vaak moet deze ondersteuning worden geboden? Met de Supports Intensity Scale (SIS) breng je het hele spectrum van ondersteuningsbehoeften en de intensiteit van de benodigde ondersteuning bij een cliënt in kaart. De SIS kijkt van de kleinste details, bijvoorbeeld de ondersteuning bij persoonlijke verzorging tot grotere thema’s zoals ondersteuning bij belangenbehartiging of medische en verpleegkundige zorg. Bij de afname van de schaal worden informanten ingezet die de cliënt goed kennen. En waar mogelijk wordt ook de cliënt zelf betrokken.

Het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften is nuttig bij het opstellen van ondersteuningsplannen of het aanvragen van een (her)indicatie waarbij zorgzwaarte een rol speelt. De SIS levert ook veel waardevolle informatie op tijdens een intake gesprek. Om de paar jaar kan de SIS opnieuw worden afgenomen om te evalueren of de ondersteuning van een cliënt nog wel aansluit bij zijn of haar behoeften.

 

Supports Intensity Scale (SIS)

De SIS is een valide en betrouwbaar instrument. De schaal is vertaald en genormeerd voor Nederland, Canada, Spanje, België, Italië, China, Israël, Ierland en IJsland. De SIS-A versie is bedoeld voor volwassen cliënten (18-70 jaar). De SIS-K is een versie voor kinderen. Deze is op dit moment in het Nederlands beschikbaar voor veldtesten. Hieraan wordt in de cursus ook aandacht besteed.

 

 

De SIS is een professioneel instrument dat – net zoals testen of gedragsschalen – met kennis van zaken toegepast dient te worden. In deze cursus leer je meer over de achtergrond, de juiste wijze van afname en scoring. Vervolgens krijg je informatie over de toepassingsmogelijkheden.

 

 

 

 

 

Inhoud van de cursus

Docent Dr. Wil Buntinx is GZ-psycholoog en Fellow of the American Association on Intellectual and Developmental Disabilities. Hij heeft de SIS vertaald naar het Nederlands en samen met de Amerikaanse auteurs, ruim 10 jaar onderzoek gedaan en gepubliceerd over deze schaal.  Hij zal je in deze cursus informeren over de achtergronden en de wijze waarop de schaal moet worden afgenomen, gescoord en geïnterpreteerd.

 

De volgende onderwerpen komen tijdens de cursus aan bod:

 1. Achtergrond van het ondersteuningsparadigma – relatie met de UN Conventie inzake de Rechten van Personen met een Handicap
 2. Ontwikkeling van de Supports Intensity Scale (in de VS en in Nederland)
 3. Structuur van de SIS – afname – scoring – profiel van ondersteuningsbehoeften
 4. Toepassingsmogelijkheden van de SIS

 

Aan het eind van de cursus:

 1. Weet je wat ondersteuning is
 2. Weet je hoe je ondersteuningsbehoeften in kaart kunt brengen
 3. Kun je de SIS afnemen en scoren en de uitkomsten gebruiken voor het ondersteuningsplan

Studiebelasting & voorbereiding

De cursus kan worden gevolgd zonder voorbereiding. Na de eerste bijeenkomst krijg je een opdracht mee die tijdens de tweede bijeenkomst wordt besproken. De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen (7 uur) + het uitvoeren van de opdracht (circa 4 uur). De totale studiebelasting is 11 uur.

 

Literatuur die bij de cursus hoort:

Thompson, J.R., Bryant, B.R. & Buntinx,  W.H.E. (2010). Supports Intensity Scale® SIS®. Schaal Intensiteit van Ondersteuningsbehoeften Nederlandse versie SIS NL 1.2. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. bekijk de handleiding hier>>

 

Andere literatuur wordt zonder kosten verstrekt in de cursus.

Cliëntgroep

De inhoud van deze cursus heeft betrekking op volwassenen met een verstandelijke beperking (vanaf 16 jaar). De SIS is bij uitstek geschikt voor mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking of Zwakbegaafdheid. De SIS-K is een versie voor kinderen met een verstandelijke beperking. De toepassing van de SIS-K vereist vooraf kennis van de SIS-A. Nadere informatie over de SIS=K wordt op verzoek door de docent verstrekt.

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor professionals die werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zoals:

 • Orthopedagogen
 • GZ-psychologen
 • SPH deskundigen
 • Coaches van begeleiders (HBO)

Accreditatie & certificaat

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • Accreditatiebureau NVO OG
 • Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden en cliëntondersteuners

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Wil Buntinx

Wil Buntinx is gezondheidszorgpsycholoog/FAAIDD. Hij is zelfstandig onderzoeker en adviseur op het terrein van kwaliteit in de zorg voor mensen met een beperking (zie: www.buntinx.org en  QualityQube.nl). Hij is tevens verbonden aan het Gouverneur Kremers Centrum, Maastricht University en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (NTZ). Sedert 1997 is hij lid van het Committee on Definition and Classification van de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) en sinds 2012 van het team Expertise Collective (pôle Déficiences Intellectuelles) van het Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) te Parijs. Hij geeft SIS cursussen in Nederland, België en Frankrijk.
Bekijk de docent

 
Middag
13:30

welkom en introductie

13:35

Context van de SIS

14:30

Kennismaking met de SIS schaal

15:15

Pauze

15:30

Afnemen van de SIS schaal

16:15

Scoren van de SIS schaal

17:00

Afsluiting

 
Middag
13:30

Welkom en introductie

13:35

Ervaringen met de proefafnamen (opdracht) algemeen

14:15

Ervaringen per subschaal

15:15

Pauze

15:30

Scoren en interpreteren

16:15

Toepassingen van de SIS schaal bij zorgplannen.

17:00

Afsluiting

De cursus vindt plaats in:

Volksuniverstiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

De locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan beperkt worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief