Terug naar het overzicht

LNEO ontmoet: Aanraken en emotionele ontwikkeling

06 jun 2023
Plaats
Fysiek

SPREKERS: Mieke Hoenderboom, Marca van den Broek, Ton Hoogstraat, Gaby de Haan, Anne Smeets, Sandra Zaal, Suzan Derks, Lonneke Liket, Emmy de Ligny
DOELGROEP: psychologen, orthopedagogen, vak- en speltherapeuten, verpleegkundigen, sociotherapeuten, begeleiders en andere geïnteresseerde professionals
TIJDSDUUR: Een studiemiddag op 6 juni 2023 van 13:00 tot 16:45
ACCREDITATIE: wordt niet aangevraagd
INVESTERING: De prijs voor deelnemen aan de fysieke bijeenkomst is 59,50 inclusief koffie en thee.

 

Inschrijven

Corona vestigt heel nadrukkelijk de aandacht op aanraken en lichamelijk contact. In negatieve zin weliswaar, maar toch. We hoeven zeer waarschijnlijk geen lockdown meer te vrezen, maar aanraken en lichamelijke nabijheid zijn een blijvende bedreiging van onze gezondheid geworden. Het antwoord op die bedreigingen is afstand houden, elkaar mijden of, als nabijheid toch moet, met onpersoonlijke beschermende kleding en mondmaskers. Aanraken is onwenselijk en in bepaalde omstandigheden zelfs zo goed als onmogelijk. En dat terwijl aanraken tegemoet komt aan een diep gevoelde behoefte aan contact in goede en slechte tijden. We kunnen niet zonder aanraken en lichamelijk contact. We hebben “huidhonger”.

De aandacht die er nu is voor “aanraken” bracht LNEO er toe om eens stil staan bij wat aanraken betekent voor het welbevinden en de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking, van mensen met een andere zorgvraag of van mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

 

Inhoud

Centraal staat de relatie tussen aanraken en fase 1 (Adaptatie), fase 2 (Eerste socialisatie) en fase 3 (Eerste individuatie) van de emotionele ontwikkeling. Tijdens de studiemiddag wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
 1. de eerste drie fasen van de emotionele ontwikkeling (psychodynamisch model van
 2. Anton Došen);
 3. het verschil tussen affectieve en effectieve aanraking
 4. neurobiologische aspecten van aanraken;
 5. de relatie van aanraken met sensomotoriek;
 6. de verbinding tussen aanraken en emotionele ontwikkeling;
 7. casuïstiek waarin deze verbinding naar voren komt;
 8. het zelf ervaren van “contact op afstand”.

 

In samenwerking met:

Sprekers

De volgende sprekers zullen een lezing geven:

 • Mieke Hoenderboom, voorzitter van LNEO
 • Marca van den Broek, bewegingstherapeute
 • Ton Hoogstraat, lid van LNEO
 • Gaby de Haan, lid van LNEO
 • Anne Smeets, bewegingstherapeute
 • Sandra Zaal, lid van LNEO
 • Suzan Derks, consulente sensorische integratie
 • Lonneke Liket, lid van LNEO
 • Emmy de Ligny, therapeute tactiele stimulering

Studiebelasting

De studiemiddag kan zonder voorbereiding gevolgd worden. De studiebelasting is 3,5 contactuur.

Accreditatie

Voor deze studiedag wordt geen accreditatie aangevraagd

 

Certificaat

Degenen die de bijeenkomst van begin tot eind hebben gevolgd, ontvangen een certificaat van deelname (zo nodig per email toegezonden).

 

 

 
Middag
12:30

ontvangst en opening livestream

13:00

Opening
Mieke Hoenderboom,  voorzitter van LNEO

13:10

Waarom dit thema?
Mieke Hoenderboom

Gelegenheid voor vragen

13:25

Aanraken als basis voor (emotionele) ontwikkeling: Theorie en praktijk
Marca  van den Broek, bewegingstherapeute  

Gelegenheid voor vragen.

13:45

Uitleg van de eerste drie fasen van de emotionele ontwikkeling
Ton Hoogstraat, lid van LNEO

Gelegenheid voor vragen.

14:00

Aanraken in de adaptatiefase
Gaby de Haan,  lid van LNEO
Casus 1e fase door Nici Ummels, bewegingstherapeute

 

gelegenheid voor vragen

oefening

14:45

Pauze

15:00

Aanraken in de eerste socialisatiefase
Sandra Zaal,  lid van LNEO
Casus 2e fase door Suzan Derks, consulente sensorische integratie

gelegenheid voor vragen

oefening

15:45

Aanraken in de eerste individuatiefase
Lonneke Liket,  lid van LNEO
Casus 3e fase door Emmy  de Ligny, therapeute tactiele stimulering

gelegenheid voor vragen

oefening

16:30

Afsluiting
Mieke Hoenderboom, Voorzitter LNEO

16:45

Einde

De locatie wordt later bekend gemaakt.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief