Terug naar het overzicht

INCOMPANY TRAINING: Het inschatten van emotionele ontwikkeling met de SEO-R²

Fysiek

VORM: Een in company training
DOCENT: Hilde Zevenbergen
INHOUD: Deze studiedag biedt gedragsdeskundigen meer inhoudelijke informatie over het gebruik van de SEO-R². Daarnaast krijgen de deelnemers handvatten over hoe ze de uitkomsten ervan kunnen vertalen naar de praktijk.
ACCREDITATIE: Accreditatie kan worden aangevraagd bij NIP/NVO, SKJ of Registerplein

Offerte aanvraag

In de afgelopen decennia is de aandacht toegenomen voor de emotionele ontwikkeling in de ondersteuning van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. In het werkveld leven vragen over de wijze waarop het emotionele ontwikkelingsniveau van een cliënt kan worden ingeschat. Psychologen en orthopedagogen kunnen op basis van deze inschatting begeleiders, leerkrachten, vaktherapeuten individueel en in teamverband helpen hun begeleiding af te stemmen op de emotionele ontwikkeling van het kind of de volwassene.

Voor het inschatten van het emotionele ontwikkelingsniveau is de SEO-R² (Morisse & Došen, 2016) ontwikkeld. De schaal is gebaseerd op het ontwikkelingsdynamisch model (Došen, 2014). Ze bestaat uit dertien domeinen; elk domein belicht een specifiek aspect van de emotionele ontwikkeling. De afname gebeurt door middel van een semi-gestructureerd interview door een orthopedagoog, psycholoog of psychodiagnostisch werkende.

Deze studiedag biedt gedragsdeskundigen meer inhoudelijke informatie over het gebruik van de SEO-R². Daarnaast krijgen de deelnemers handvatten over hoe ze de uitkomsten ervan kunnen vertalen naar de praktijk.

Inhoud van de training

Het programma van de studiedag bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. In de ochtend wordt het theoretisch kader waarbinnen de SEO-R² geplaatst moet worden behandeld, evenals de ontwikkelingspsychologische theorie van de emotionele ontwikkeling. In de tweede helft van de ochtend wordt het diagnostisch gebruik van de SEO-R² besproken: waarvoor kun je het instrument gebruiken en hoe kun je dat doen? Wat heeft de diagnosticus nodig aan kennis en vaardigheden om het instrument goed te kunnen gebruiken?

In de middag wordt het gebruik van de SEO-R² vervolgd, met het accent op een adequate verslaglegging. Ook wordt de vraag behandeld hoe de uitkomst van het onderzoek met de SEO-R² benut kan worden ten behoeve van de ondersteuning van de cliënt.

 

Onderwerpen die tijdens de studiedag aan bod komen, zijn:

  • herkennen van de fasen van emotionele ontwikkeling;
  • de manier(en) waarop de SEO-R² kan worden afgenomen;
  • het scoren en verslagleggen van de resultaten;
  • advisering over de gewenste begeleiding, op basis van de resultaten van de SEO-R²;
  • de terugkoppeling aan betrokkenen van de uitkomsten van het onderzoek.

 

Studiebelasting & voorbereiding

De training is te volgen zonder voorbereiding. De deelnemer kan, als hij zich wil voorbereiden, vooraf de onderstaande literatuur doorlezen.

De studiebelasting van deze scholing bestaat uit het aantal contacturen. Het aantal contacturen is 6 uur.

Doelgroep

De studiedag is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch werkenden in de zorg voor mensen met een verstandelijk beperking.

Accreditatie

Accreditatie kan worden aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG
  • SKJ
  • Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden

 

Certificaat en invoeren van presenties

Alle deelnemers die de hele training hebben bijgewoond, ontvangen aan het eind van de dag een certificaat.

Als de registratienummers van de deelnemers bij ons bekend zijn dan voeren wij de presenties van de deelnemers in bij PE-online zodat de accreditatiepunten worden bijgeschreven.

Hilde Zevenbergen

Hilde werkt al ruim 25 jaar als orthopedagoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft cliënten van alle niveaus van verstandelijke beperking meegemaakt en heeft zich gespecialiseerd in cliënten met ernstig probleemgedrag. Veel (meer dan de helft) van deze cliënten hebben ook een autisme spectrum stoornis. Aansluiten op het emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt blijkt een belangrijke sleutel tot een adequate ondersteuning. Cliënten krijgen meer zelfvertrouwen en minder probleemgedrag.

Naast haar werk als orthopedagoog is Hilde actief als docent. Vanaf 1996 heeft Hilde haar eigen trainingsbureau Wisian. Hilde nam deel aan de redactieraad rond de ontwikkeling van de SEO-R²
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening

09:35

De theorie achter de SEO-R²: het ontwikkelingsdynamische model van emotionele ontwikkeling.

10:45

Pauze

11:00

Gebruik van de SEO-R²: doel en afname.

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

Gebruik van de SEO-R²: interpretatie van de resultaten, het trekken van conclusies en de verslaglegging hiervan.

14:45

Pauze

15:00

Gebruik van de SEO-R²: advisering op basis van resultaten en conclusies.

16:30

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). Bestel dit boek hier>>

Morisse, F. &  Došen, A. (red.). (2016). SEO-R², Schaal voor Emotionele Ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking – Revised². Antwerpen-Apeldoorn: Garant. Bestel dit boek hier>>

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief