Terug naar het overzicht

Workshop SEO-R Kleurenprofiel

 • Deze workshop vond plaats op 20 januari 2016
 • docent: Rachel de Groot
 • aan de hand van eigen praktijkvragen of casussen kunnen deelnemers zicht extra verdiepen in het afnemen van een SEO-Kleurenprofiel, de verslaglegging en advisering
 • accreditatie is toegekend door accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG

Deze workshop wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van het scholingsaanbod van FORTIOR en meld je aan voor de nieuwsbrief.

 

Psychisch welbevinden is in de ogen van Rachel de Groot belangrijk voor de optimale ontwikkeling en een zo zelfstandig mogelijk functioneren van cliënten. Om de omgeving te helpen niet meer te vragen van de cliënt dan wat hij aankan, valt ze in haar werk heel vaak terug op de theorie van Anton Došen.
Om een beeld te krijgen van de emotionele ontwikkeling van een cliënt heeft Rachel de SEO-Kleurenprofiel ontworpen. Deze schaal heeft dezelfde indeling als de SEO-R2 en bevat dezelfde items. De SEO-Kleurenprofiel blijkt in de praktijk een bruikbaar hulpmiddel om met teams of een groep van ouders en begeleiders na te denken en te praten over de emotionele ontwikkeling van een bepaalde cliënt. De gesprekken dragen bij tot een gezamenlijk beeld van de cliënt bij ouders en begeleiders of maken juist verschillen in zienswijze duidelijk. Ouders en begeleiders zijn ook degenen die de cliënt in zijn dagelijks functioneren ondersteunen en kunnen inzichten in de emotionele ontwikkeling direct toepassen.

Gedurende het hele traject van afname tot het bespreken van de uitkomst kunnen er allerlei vragen oprijzen bij jou als onderzoeker en gespreksleider: wat kan ik doen als er een patstelling ontstaat, hoe groot moet mijn rol als deskundige zijn, hoe ondersteun ik ouders en teams in het verwerken van de informatie in de dagelijkse ondersteuning, wat zet ik het rapport?

Je hebt tijdens de workshop volop de gelegenheid om met Rachel de Groot en je collega’s van gedachten te wisselen over hoe de SEO- Kleurenprofiel optimaal kan worden ingezet.

De inhoud van de workshop

Het doel van deze workshop is om orthopedagogen en psychologen te ondersteunen bij het praktisch werken met de schaal. Rachel de Groot stemt daarom het programma af op de vragen die bij de deelnemers leven. Hiervoor is het nodig dat de deelnemers vooraf een geanonimiseerd verslag van een of meerdere sessies met de SEO- Kleurenprofiel insturen. Het bespreken van video-opnames is ook mogelijk.

Onderwerpen die tijdens de workshop aan bod kunnen komen zijn:

 • De manier waarop je de SEO- Kleurenprofiel kunt afnemen,
 • Het scoren en de verslaglegging van de resultaten
 • Advisering over de gewenste begeleiding, op basis van de resultaten van de SEO- Kleurenprofiel
 • De terugkoppeling aan betrokkenen van de uitkomsten van de SEO- Kleurenprofiel

 

Deze workshop is een vervolg op de studiedag Het inschatten van emotionele ontwikkeling. De theorie achter de SEO- Kleurenprofiel is op deze dag behandeld en wordt als bekend verondersteld. Daarom komt ze niet meer uitgebreid aan de orde tijdens de workshop.

drs. Rachel de Groot

Rachel de Groot is Gz-psycholoog en werkzaam als behandelverantwoordelijke bij Trajectum in Boschoord. Dit is een behandelinstelling voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en risicovol gedrag. Daarnaast werkt ze als consulent bij het CCE.

Zoekend naar een manier om op een inspirerende en interactieve manier aan de slag te gaan met teams op het thema emotionele ontwikkeling, bedacht Rachel in 2008 het SEO Kleurenprofiel. Het SEO- kleurenprofiel geeft visuele ondersteuning bij de inschatting van het emotioneel functioneren door middel van kleuren. Het kleurenprofiel wordt inmiddels in Nederland en België door veel professionals gebruikt. Sinds publicatie van het kleurenprofiel geeft Rachel trainingen en workshops aan professionals in de zorg op het gebied van emotionele ontwikkeling.

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen en psychodiagnostische werkenden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Een vereiste voor deelname aan de workshop is dat de deelnemers theoretische kennis hebben over de SEO- Kleurenprofiel en met de schaal werken.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door het accreditatiebureau NIP Kinder- & Jeugd (K&J)/NVO Orthopedagoog Generalist (OG):

 • K&J/OG herregistratie: 4 punten
 • K&J/OG opleiding – diagnostiek: 1,5 punten
 • K&J/OG opleiding – overig taken: 0,5 punt

Verplichte literatuur

Groot, R. de. (2012). SEO-R Kleurenprofiel, revised. Handleiding. Doetinchem: Graviant. ISBN 9789075129984.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief