Terug naar het overzicht

Webinar Verstaan van ondersteuningsbehoeften bij mensen met een verstandelijke beperking

10 sep 2020
Bijna vol
Online

DOCENT: Wil Buntinx
INHOUD: De docent gaat onder andere in op de volgende vragen: Wat zijn ondersteuningsbehoeften? Wat is de relatie tussen ondersteuningsbehoeften en kwaliteit van bestaan? Hoe kun je omgaan met ondersteuningsbehoeften? En hoe kun je ondersteuningsbehoeften in kaart brengen?
TIJDSDUUR: Een webinar op 10 september van 11:00 tot 12:00.
INVESTERING: Deelname is gratis.

Inschrijven nieuwsbrief

Mensen met een verstandelijke beperking hebben extra ondersteuning nodig om een goede levenskwaliteit te kunnen ervaren.

Dat komt omdat er vaak een verschil is tussen hun competenties en de eisen van de omgeving. Dat kan voorkomen in meerdere situaties: thuis, bij zelfzorgactiviteiten, bij boodschappen doen, bij leren, bij werken, bij zorgen voor gezondheid, bij aangaan en onderhouden van sociale relaties…

Het professionele perspectief op wat iemand aan ondersteuning nodig heeft is een hoeksteen van de huidige zorg en ondersteuning. Dat is een ander perspectief dan kijken welke problemen er zijn in het functioneren. Dat perspectief is net zo goed nodig maar niet een goed uitgangspunt om direct te beginnen met zorg. Individueel kijken naar wat iemand nodig heeft is een essentieel onderdeel van kwaliteitszorg.

In kaart brengen van ondersteuningsbehoeften is een noodzakelijke stap in de ontwikkeling van een ondersteuningsplan. Dat ligt ook vast in de Handreiking Ondersteuningsplannen van de VGN. Ondersteuning dient rekening te houden met de wensen en ambities van de persoon met een verstandelijke beperking zelf. Vanzelfsprekend. Maar daarnaast ook met de behoeften aan ondersteuning zoals professionals die vaststellen. Ondersteuning is niet een kwestie van ‘u vraagt wij draaien’ maar een professionele activiteit die moet worden verantwoord.

Het is voor professionele begeleiders en voor mantelzorgers belangrijk om een goed beeld te hebben van de benodigde extra ondersteuning. Tijdens dit webinar reikt Wil Buntinx je een aantal ideeën aan over hoe je als zorgorganisatie of zorgprofessional  kunt omgaan met ondersteuningsbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking.

 

Webinar

Dit webinar vanuit huis of kantoor te volgen. FORTIOR maakt voor het geven van de webinar gebruik van  het programma Webex. Voor het volgen van de training heb je een laptop of tablet nodig met een camera en stabiele internetverbinding. De hand-outs worden vooraf per e-mail verstuurd samen met de link waarmee je kunt inloggen op de online training.

Na afloop ontvangen de deelnemers de handreiking “Van persoonlijke wensen en doelen via ondersteuningsbehoeften naar afspraken”

Het digitale certificaat als bewijs van deelname kan achteraf op verzoek naar je worden gemaild.

Inhoud van het webinar

In dit webinar behandelt docent Wil Buntinx de volgende onderwerpen:

  • Wat wordt bedoeld met ‘ondersteuningsbehoefte’?
  • Het kernprobleem van mensen met een verstandelijke beperking: de discrepantie tussen hun competenties en de eisen van de situatie.
  • Ondersteuning als brug tussen wat is en wat gewenst is.
  • Ondersteuningsbehoeften en Kwaliteit van Bestaan.
  • Hoe kun je ondersteuningsbehoeften in kaart brengen?

 

De deelnemers krijgen enkele handige schema’s aangereikt om de begrippen te verhelderen.

Voorbereiding en studiebelasting

Het webinar is te volgen zonder voorbereiding. De studiebelasting bestaat uit het aantal contact uren. In dit geval is dat 1 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van de training heeft betrekking op mensen met een lichte, matige of ernstige verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

Dit webinar is bedoeld voor gedragsdeskundigen, psychodiagnostisch werkenden, teamleiders, beleidsmedewerkers of begeleiders die werken met mensen met een verstandelijke beperking.

 

Voor dit webinar wordt geen accreditatie aangevraagd. Indien gewenst kan FORTIOR je een certificaat mailen als bewijs van uw deelname.

Wil Buntinx

Dr. Wil Buntinx is gezondheidszorgpsycholoog (np)/FAAIDD met een brede ervaring zowel als professional (begeleider, behandelaar en bestuurder), onderzoeker (Maastricht University, INSERM Parijs, AAIDD Washington) en docent (Maastricht University, Erasmus Universiteit Rotterdam, Fortior). Hij is thans werkzaam als consultant en docent, onder meer voor de VGN Masterclass wetenschappelijk onderzoek.

In 1997 werd hij opgenomen in de AAIDD commissie die het standaardwerk ‘Intellectual Disability’ samenstelt. In die hoedanigheid werkte hij mee aan eerdere edities van dit handboek en publiceert samen met Robert Schalock, Ruth Luckasson, Marc Tassé, Jim Thompson en Mike Wehmeyer. Hij maakt deel uit van de groep internationale experts die werkte aan de twaalfde uitgave van het handboek Intellectual Disability: Definition, Diagnosis, Classification, and Systems of Supports.

 

 
Bekijk de docent

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief