Terug naar het overzicht

LNEO ontmoet: Trauma en emotionele ontwikkeling: Theorie & Praktijk

 • een studiemiddag op dinsdag 19 november 2019 van 13:00 tot 17:00
 • Locatie: Zideris Rhenen
 • voor: psychologen, orthopedagogen, vak- en speltherapeuten, verpleegkundigen, sociotherapeuten, begeleiders en andere geïnteresseerde professionals
 • sprekers: Anne Versluis en Carina van Kregten
 • workshops: Carina van Kregten (i.s.m. enkele gedragskundigen van Pluryn) en Mieke Hoenderboom

Elk jaar organiseert LNEO in samenwerking met FORTIOR een bijeenkomst. Blijf hiervan op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief

Trauma bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking is een belangrijk onderwerp voor hulpverleners die met deze doelgroep werken. In het werkveld is er groeiende praktische en wetenschappelijke kennis over risicofactoren, herkenning, bejegening, diagnostiek en behandeling van trauma. LNEO wil graag bijdragen aan deze groei en heeft er dit jaar voor gekozen een studiemiddag te organiseren over de relatie tussen trauma en emotionele ontwikkeling.

Trauma heeft grote gevolgen voor de persoonlijke ontwikkeling en de geestelijke gezondheid van personen met een verstandelijke beperking en voor hun omgeving. Reden genoeg dus om met het oog op adequate hulpverlening stil te staan bij  de vraag hoe trauma en emotionele ontwikkeling bij personen met een verstandelijke beperking met elkaar in verband staan.

Aan het eind van de studiemiddag:

 • Weet je waar je op moet letten bij het diagnosticeren van trauma;
 • Heb je beter zicht op het onderscheid tussen PTSS en emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking;
 • Heb je meegedacht over vragen voor wetenschappelijk onderzoek;
 • weet je welke interventies er zijn om een trauma te kunnen behandelen;
 • weet je wat traumasensitief handelen is en hoe je belangrijke anderen daarin kunt ondersteunen;
 • weet je wat het effect is van trauma op emotionele ontwikkeling;
 • heb je in de workshops gezien hoe diagnostiek en behandeling van trauma in de praktijk kunnen verlopen.

 

In samenwerking met:

 

 

Inhoud van de studiemiddag

 

Plenaire lezingen

Het eerste deel van de studiemiddag bestaat uit twee plenaire lezingen van Anne Versluis en Carina van Kregten:

 • Anne Versluis richt zich binnen ’s Heerenloo op onderzoek naar trauma. Zij gaat in op wetenschappelijk onderzoek naar trauma en vooral naar de diagnostische mogelijkheden. De SEO-R2 komt in dit verband ook ter sprake: welke trauma gerelateerde items bevat die schaal? En ook: voor welke vragen is er nog geen antwoord en is verder wetenschappelijk onderzoek nodig?

 

 • Carina van Kregten heeft veel ervaring met de behandeling van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking. Zij zal bespreken welke interventies de persoon zelf het beste  kunnen helpen en hoe de omgeving geholpen kan worden bij de invulling van zijn rol in de behandeling. De relatie met emotionele ontwikkeling komt natuurlijk ook aan de orde.

 

Praktische workshops

In het tweede deel zijn er twee praktische workshops waaraan elke deelnemer meedoet:

 • Mieke Hoenderboom (orthopedagoog OG) geeft de workshop “Trauma altijd behandelen?”  In haar workshop presenteert Mieke een casus waarbij ze op basis van de eerste diagnostiek op het verkeerde been werd gezet. Uiteindelijk is er wel EMDR gedaan.  Mieke neemt je mee in het proces daarnaar toe.

 

 • Erika Koert (GZ-psycholoog, EMDR-therapeut), Kaarina de Goede (orthopedagoog) en Carina van Kregten verzorgen de workshop De kracht van verbinding.
  Wanneer je je met iets verbonden voelt, geeft deze verbinding  je onmiddellijk iets om voor te leven (Jon Kabat-Zin)
  Wij als hulpverleners zijn onderdeel van het leven van kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen. Welke rol kun je als hulpverlener spelen in hun leven en ben je jezelf voldoende bewust van de impact die je kunt hebben? In deze workshop gaan we dieper in op het belang van verbindingen middels een film en een ervaringsopdracht.Erika Koert en Kaarina de Goede zijn beide werkzaam op de Beele, Pluryn. De Beele is een orthopedagogisch behandelcentrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en complexe (gedrags)problematiek in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Vanuit hun aandachtsgebied trauma geven zij de training Zorgen voor getraumatiseerde kinderen aan de pedagogisch medewerkers.

 

 

 

 

Studiebelasting en Voorbereiding

Je kunt de studiemiddag zonder voorkennis en voorbereiding volgen.

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. Bij deze studiemiddag zijn het aantal contacturen 3,5 uur.

Doelgroep

De studiemiddag is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen, vak- en speltherapeuten, verpleegkundigen, sociotherapeuten en begeleiders en andere geïnteresseerde professionals die werken met kwetsbare mensen in de sectoren:

 • zorg voor mensen met een verstandelijk beperking;
 • GGZ;
 • forensische zorg;
 • speciaal onderwijs;
 • jeugdzorg

Accreditatie

Voor deze studiemiddag wordt geen accreditatie aangevraagd. Na afloop van de studiemiddag ontvangt u per e-mail een certificaat met daarop het programma. U kunt met dit certificaat zelf accreditatie aanvragen.

Anne Versluis

Anne is als GZ psycholoog en EMDR therapeut verbonden aan ’s Heeren Loo. Zij heeft tot op heden vooral gewerkt met cliënten met een verstandelijke beperking en extreme gedragsproblemen die binnen een zeer intensieve behandelsetting behandeling en begeleiding kregen. Daarnaast is zij al enige jaren werkzaam als EMDR therapeut voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij staat op het punt om een promotieonderzoek te starten naar de diagnostiek en behandeling van PTSS bij mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Dit onderzoek voert ze uit in samenwerking met Robert Didden, Liesbeth Mevissen en Ad de Jongh.

Anne zal in haar lezing vooral de diagnostiek en onderdiagnostiek van trauma en PTSS bespreken vanuit het oogpunt van wetenschappelijk onderzoek dat in de afgelopen jaren hiernaar is gedaan.

Hierbij zal zij aandacht besteden aan PTSS in het algemeen en ingaan op het verschil in criteria tussen de DSM IV en de DSM 5. Er is een grote mate van onderdiagnostiek, d.w.z. dat trauma’s heel vaak niet herkend en gesignaleerd worden. Een van de redenen hiervoor is ‘diagnostische overschaduwing’ (hiervan is sprake als gedrag, problemen e.d. ten onrechte worden toegeschreven aan een reeds gestelde diagnose en/of de verstandelijke beperking). Kan hiervan sprake zijn als het model voor emotionele ontwikkeling gebruikt wordt? Volgens Anne zijn er gedragskenmerken van PTSS die ook in de SEO terug te vinden zijn. Een heel relevante constatering: wat zegt dit en hoe gaan we hiermee om?

Anne zal haar lezing afsluiten met een gedachtewisseling samen met de aanwezigen over welke vragen om een wetenschappelijk antwoord vragen en waarvoor verder wetenschappelijk onderzoek zeer relevant zou zijn.
Bekijk de docent

Carina van Kregten

Carina werkt als hoofd behandeling bij Pluryn, locatie De Glind. Zij is mede- auteur van de training “Zorgen voor getraumatiseerde kinderen” en voorzitter van de werkgroep trauma en verstandelijke beperking van de Academische werkplaats Kajak.

Carina gaat in op de behandeling van trauma. In de behandeling van trauma is een cruciale rol weggelegd voor mensen in de omgeving van de persoon met een verstandelijke beperking en trauma. Hoe ernstiger het trauma, hoe belangrijker de rol van de context. Het effect van individuele therapie wordt versterkt door helende ervaringen in het dagelijks leven en andersom.

Kinderen, jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking zijn gevoeliger voor negatieve en ingrijpende levenservaringen dan personen zonder verstandelijke beperking. De reikwijdte van een trauma wordt niet altijd goed onderkend, want een verstandelijke beperking zet mensen op achterstand bij herstel van de gevolgen van schokkende gebeurtenissen. Herkenning en erkenning van een trauma door de omgeving is een onmisbare voorwaarde voor adequate hulp aan de persoon met een verstandelijke beperking en trauma. Individuele therapie kan helpen, maar daarnaast is traumasensitief handelen door de omgeving van groot belang.

Schokkende gebeurtenissen hebben invloed op vele verschillende ontwikkelingsgebieden zoals de lichamelijke, emotionele,  cognitieve en sociale ontwikkeling. Fundamentele ontwikkelingstaken als hechting en emotieregulatie bijvoorbeeld komen niet goed van de grond, temeer wanneer de primaire verzorgers de bron van de schokkende gebeurtenissen zijn, zoals bijvoorbeeld bij huiselijk geweld. Het is dus met het oog op de psychische gezondheid van de persoon met een verstandelijke beperking noodzakelijk om stil te staan bij de behandeling van trauma en de rol van de omgeving.
Bekijk de docent

 
Middag
12:30

Ontvangst

13:00

Opening

Mieke Hoenderboom, voorzitter van LNEO

13:10

PTSS: diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking

Anne Versluis

13:55

Behandeling van trauma bij mensen met een verstandelijke beperking

Carina van Kregten

14:40

Mededeling over workshops door Mieke Hoenderboom

14:45

Pauze en verplaatsing

15:00

Groep Restaurant o.l.v. Sandra Zaal: workshop door Mieke Hoenderboom: Trauma altijd behandelen?

Groep Forum o.l.v. Ton Hoogstraat: workshop door  Erika Koert, Kaarina de Goede en  Carina van Kregten:  De kracht van verbinding

15:45

pauze. De docenten wisselen van ruimte.

15:55

Groep Restaurant o.l.v. Sandra Zaal: workshop door Erika Koert, Kaarina de Goede en  Carina van Kregten:  De kracht van verbinding

Groep Forum o.l.v. Ton Hoogstraat: workshop door Mieke Hoenderboom: Trauma altijd behandelen?

16:40

Pauze

16:50

Afsluiting door Mieke Hoenderboom

17:00

Napraten met een hapje en een drankje

De studiemiddag vindt plaats bij:

Zideris
Cuneraweg 12
3911 RN Rhenen

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief