Terug naar het overzicht

Via emoties ontwikkeling stimuleren; een interactieve benadering via FloorPlay

 • een studiedag op 1 november 2019 van 10:00 tot 17:00
 • docent: Lizette Rosenboom
 • locatie: Utrecht
 • inhoud: Hoe je de emotionele basis van de ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsbeperking kunt stimuleren door positieve interactie en communicatie.
 • accreditatie: is toegekend door Register Vaktherapie & wordt aangevraagd bij NIP K&J/NVO OG

Blijf op de hoogte van het aanbod van FORTIOR en meld je aan voor de nieuwsbrief

Emoties en de emotionele beleving zijn volgens Stanley Greenspan (de grondlegger van de Floortime methode) het uitgangspunt voor het stimuleren van allerlei facetten van de persoonlijke ontwikkeling.  Ze vormen de basis voor zelfbewustzijn, voor impulscontrole en doelgericht handelen, voor de emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling.

Emoties zijn ook verantwoordelijk voor wat mensen denken, ze geven richting aan wat iemand doet en ze geven betekenis aan ervaringen. Hierdoor zorgen emoties ervoor dat mensen hun gedrag beheersen, hun ervaringen opslaan en organiseren, nieuwe ervaringen opdoen, problemen oplossen en nadenken.

Voorwaarde voor ontwikkeling is wel, dat een kind gevoelens aan communicatie kan koppelen, zoals bijvoorbeeld baby’s en peuters dat non-verbaal doen (handjes uitstrekken naar de moeder of wijzen naar een kast, als ze iets willen hebben) of verbaal door te  zeggen “Koekje!”.  Wanneer het kind de koppeling tussen gevoelens, gedrag of woorden niet kan maken, dan zal het kind niet in staat zijn om doelgericht bezig te zijn. En dit is nu juist cruciaal voor zijn of haar ontwikkeling. Vandaar, dat Geenspan Floortime ontwikkeld heeft, een methode die mede ten grondslag ligt aan FloorPlay.

Met de FloorPlay methode  beschikken ouders en hulpverleners over de mogelijkheid om interactie en communicatie tussen hunzelf en het kind te stimuleren. Het kind wordt uitgelokt ideeën, wensen, emoties in de interactie en communicatie tot uiting te brengen. Op deze manier wordt de emotionele basis van de ontwikkeling verstevigd. Tijdens deze studiedag ligt de nadruk op het analyseren van de ouder-kind interactie, het individueel profiel van het kind en wordt gekeken op welke manier FloorPlay ingezet kan worden.

 

Ontwikkeling stimuleren met FloorPlay

FloorPlay is een ontwikkelingsgerichte benadering die niet alleen kijkt naar een specifiek domein maar dit in samenhang ziet binnen een organiserend geheel. De emotionele ontwikkeling is de motor hiervoor en zal op deze studiedag specifieke aandacht krijgen.  Emotie loopt als een rode draad door de methode heen: plezier in het samenspel en het contact met de volwassene komt bijvoorbeeld steeds weer terug. In de zes mijlpalen is de ontwikkeling van emotionele vaardigheden zichtbaar zoals bij het verwerken van frustraties en vervelende, nare ervaringen of het laten zien van emoties in communicatie en spel.

Inhoud studiedag

Docente op deze verdiepende studiedag is Lizette Rosenboom. Ze zal om te beginnen kort samenvatten wat FloorPlay inhoudt. Daarna  gaat ze verder in op de rol van emoties  binnen FloorPlay, en de daarmee samenhangende andere ontwikkelingsgebieden zoals de cognitieve, communicatieve en motorische ontwikkeling. Ook besteedt ze aandacht aan de interactie met de ouder en de invloed van een responsieve en sensitieve benadering op de ontwikkeling van het kind.

 

Zij zal onder meer de volgende thema’s behandelen:

 • emotie en interactie,
 • invloed van de ander, meestal de ouder op de ontwikkeling van het kind,
 • de start van een sessie FloorPlay,
 • werken volgens het FloorPlay principe in het dagelijks leven.

 

Aan het eind van de studiedag:

 • Heeft u kennis gekregen van de invloed van emotie op de algehele ontwikkeling.
 • Kent u de praktische toepassing en kunt u aan de slag met de richtlijnen van FloorPlay.
 • Heeft u inzicht gekregen in de mogelijkheden voor kind en ouder om de ontwikkeling weer op gang te brengen.

Doelgroep

De stof, die in deze studiedag wordt behandeld, heeft betrekking op kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tussen de 0-7 jaar die extra aandacht nodig hebben door ze bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of autisme hebben.

De cursus is vooral bedoeld voor professionals die met jonge kinderen werken, individueel of op de groep:

 • orthopedagogen, psychologen, begeleiders, spelbegeleiders, speltherapeuten, vaktherapeuten, logopedisten, pedagogisch medewerkers in woonvoorzieningen, kinderdagcentra, dagbesteding , logeerhuizen of jeugdzorg;
 • orthopedagogen, psychologen, intern begeleiders en leraren in het speciaal onderwijs.

Studiebelasting & voorbereiding

Voor deze studiedag is het nodig dat je basiskennis hebt van de FloorPlay methode, het DIR Model van Greenspan en dat je de bijbehorende mijlpalen kunt herkennen. De basiskennis heb je kunnen opdoen via een studiedag over FloorPlay of het lezen van vakliteratuur.

De studiebelasting van deze studiedag bestaat uit het aantal contacturen (5,5).

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • het Register Vaktherapie voor 5 punten

 

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

 • het accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG
 • indien accreditatie wordt toegekend door NIP/NVO geldt deze ook voor SKJ

 

Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Overleg dan met FORTIOR of de accreditatie kan worden aangevraagd. Neem contact op via inschrijvingen@fortior.info

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Lizette Rosenboom

Lizette Rosenboom (1959) is afgestudeerd als kinder- en jeugdpsychologe aan de VU in Amsterdam en in 1994 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht op het belang van een sensitieve opvoedingshouding in relatie tot de kwaliteit  van de hechting bij buitenlandse adoptiekinderen.

Na een verhuizing naar Friesland en de komst van een dochter, is zij via een verkorte PABO opleiding als invaljuf voor de klas komen te staan in het speciaal basisonderwijs. Hier zag zij vele kinderen met zeer uiteenlopende leer- en ontwikkelingsbehoeften en zij vroeg zich af hoe zij elk kind het beste tot zijn recht kon laten komen. Zo kwam zij op het spoor van het Son-Rise programma.

Na het volgen van de Start-up cursus van het Son-Rise programma in de U.S.A. bij het Option Institute, is zij als zelfstandige cursussen aan ouders en begeleiders gaan geven alsmede individuele begeleiding bij gezinnen thuis.

 

FloorPlay
Waar het Son-Rise programma ontwikkeld is door ouders, is Floortime, een vergelijkbare contactgerichte methode, in dezelfde tijd ontwikkeld door een psycholoog (Greenspan). Door het volgen van de opleiding tot FloorPlay specialist (de Nederlandse variant van Floortime), weet zij zich gesterkt door een netwerk van professionals die werken vanuit een kindgerichte visie; zij gaan uit van de mogelijkheden van het kind en volgen de interesse van het kind om in contact en tot groei te komen.

Hiermee is zij weer terug waar zij als onderzoekster begon: het belang van een sensitieve (opvoedings)houding.

Lizette is supervisor bij het RINO Amsterdam voor de opleiding tot FloorPlay specialist. Van 2014 tot 2018 was zij verbonden aan Stichting Mama Vita, een platform voor moeders van een kind in het autisme spectrum.
Bekijk de docent

Ochtend
10:00

Opening

10:05

Opfrissen DIR model en mijlpalen aan de hand van video en werkvormen

11:15

Pauze

11:30

Invloed van emotie en interacties

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

De houding van de ouder, welke benadering?

15:15

Pauze

15:30

Praktische toepassing: hoe van start met deze kennis?

17:00

Afsluiting

Aanbevolen literatuur

Greenspan, S. I., Wieder, S. & Simons, R. (2003). Als uw kind speciale aandacht nodig heeft. Intellectuele en emotionele groei stimuleren. Uit dit boek:

 • hoofdstuk 4 De zes mijlpalen
 • hoofdstuk 6 Naar uzelf kijken
 • hoofdstuk 7 Emotie en interacties: sleutels tot de ontwikkeling van intelligentie, zelfbesef en sociale vaardigheden

Bekijk dit boek hier>>

De cursus vindt plaats in:

Volksuniverstiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht

De locatie ligt op vijftien minuten lopen vanaf station Utrecht Centraal.

Voor de locatie kan beperkt worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

 

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief