Terug naar het overzicht

Verslaglegging rond emotionele ontwikkeling of emotioneel functioneren

04 dec 2023
Bijna vol
Online
Accreditatie

DOCENT: Wilma Mathurin
INHOUD: Tijdens deze online training gaat de docent uitgebreid in wat er in verslaglegging over de emotionele ontwikkeling / emotioneel functioneren moet staan en hoe het verslag moet worden opgebouwd.
TIJDSDUUR: Een online training op 4 december 2023 van 9:30 tot 12:30 uur.
ACCREDITATIE: Accreditatie is toegekend door het NIP K&J / NVO OG (geldt ook voor SKJ). Accreditatie bij Registerplein kan worden aangevraagd in overleg.
INVESTERING: 125,00 p.p.

Inschrijven nieuwsbrief

Door gedragsdeskundigen en PDW-ers in heel Europa worden diverse instrumenten gebruikt om de emotionele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking in te schatten. Denk hierbij aan de SEO-R², de SEO-V of de ESSEON. Nadat de inschatting van de emotionele ontwikkeling heeft plaatsgevonden is het belangrijk dat de uitkomsten goed op papier worden gezet zodat ouders en begeleiders hun ondersteuning kunnen afstemmen.

Bij orthopedagogen, psychologen en PDW-ers leven soms nog vragen over de verslaglegging na afname van de SEO-R², de SEO-V of een andere schaal: “Hoe verwoord ik de uitkomsten van mijn diagnostisch onderzoek in een helder verslag?” of “Hoe vertaal ik het ingeschatte emotionele ontwikkelingsniveau van personen met een verstandelijke beperking in een concrete begeleidingsstijl?” en “Hoe communiceer ik het beste over het emotioneel ontwikkelingsniveau met de cliënt, zijn ouders en begeleiders?”.

Tijdens deze training loopt de docent nog een grondig met je door wat er in een goede verslaglegging rond emotionele ontwikkeling/ emotioneel functioneren moet staan. Je kunt tijdens de training oefenen met het schrijven van de conclusie en het advies.

 

Gewenste voorkennis

Deze studiedag is een verdiepende training en is bedoeld als verdieping voor gedragsdeskundigen of psychodiagnostisch medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het is belangrijk dat de deelnemers aan deze training bekend zijn met de procedure bij de afname en scoring van de SEO-R², de SEO-V en eventueel andere schalen.  In deze training wordt niet meer uitgelegd wat de procedure is van de afname en scoring. De focus van de training ligt bij het schrijven van een verslag.

 

Toelatingseisen

Voor deze online training gelden toelatingseisen. Je kunt alleen deelnemen aan de als je voldoet aan het volgende opleidingsniveau: Je hebt een master in de orthopedagogiek / psychologie of je hebt een HBO diploma in de toegepaste psychologie. Je kunt ook deelnemen als je een van de volgende functies hebt: psychodiagnostisch medewerker, verpleegkundig specialist of psychiater.

 

Serie online trainingen over de Schaal voor Emotionele Ontwikkeling

De online training over de verslaglegging maakt onderdeel uit van een serie online scholingen. In deze serie kun je de volgende modules volgen:

 

Online training

Deze scholing wordt aangeboden als een online training. FORTIOR maakt hierbij gebruik van het programma Zoom. Voor het deelnemen aan een online training heb je een snelle internetverbinding nodig. Daarnaast heb je een PC of laptop nodig met een camera, microfoon en luidspreker. Een smartphone is vaak minder geschikt voor het volgen van een online training.

Deze training is onderdeel van de leergang: Leergang Schaal voor Emotionele Ontwikkeling

Inhoud van de training

De volgende thema’s komen aan bod:

 1. Welke onderdelen horen er in de verslaglegging over emotionele ontwikkeling te staan
 2. Het beschrijven van de uitkomsten
 3. Hoe schrijf je een goede conclusie
 4. Hoe schrijf je een begrijpelijk advies

 

Leerdoelen:

 • Weten welke elementen er in een de verslaglegging rond emotionele ontwikkeling of emotioneel functioneren moeten staan
 • Ontvangen van tips voor het adequaat verwoorden van de uitkomsten, de conclusie en het advies

Studiebelasting

De workshop bestaat uit het aantal contact uren. Voor deze training is dat 3 uur.

Cliëntgroep

De inhoud van de training heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een ernstige, matige of lichte verstandelijke beperking en eventuele bijkomende stoornissen.

 

Doelgroep voor deze studiedag

Je wordt alleen toegelaten tot de training als je een van onderstaande functies hebt:

 • psychiaters, psychologen, orthopedagogen, psychodiagnostisch medewerkers, verpleegkundig specialisten die werken met mensen met een verstandelijke beperking in hun eigen praktijk, in organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, GGZ, verslavingszorg en forensische hulpverlening
 • psychologen en orthopedagogen in het speciaal onderwijs.

 

 

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • NIP K&J /NVO OG voor het volgend aantal punten:
  • Herregistratie 3 punten
  • Opleiding/behandeling 1,5 punt
 • De accreditatie van het NIP K&J /NVO OG wordt overgenomen door het SKJ
 • Bij Registerplein kan accreditatie worden aangevraagd in overleg.

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

Wilma Mathurin

Wilma Mathurin is als GZ-Psycholoog werk­zaam binnen de (S)GGZ en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Zij is afgestudeerd als ortho­peda­goog en psycho­loog.

Aandachtsgebieden in haar werk zijn (L)VB, ASS, emotionele ont­wikke­ling, genderdiversiteit, gehechtheid en vraagstukken rond de seksuele gezond­heid. Wilma vindt het belangrijk dat mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden de zorg krijgen die het beste aansluit bij hun zorgbehoefte. Ze streeft ernaar dat mensen excelleren op hun eigen niveau, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in mogelijkheden, motivatie en interesse.

Wilma is in het bezit van een aantekening seksuologie NVVS. Zij is lid van NEED (Network of Europeans on Emotional Development) en van LNEO (Landelijk Netwerk Emotionele ontwikkeling). Daarnaast heeft ze in Vlaanderen een gecertificeerde opleiding over de SEO-R2 gevolgd. Wilma is medeoprichter en contactpersoon van de Special Interest Group autisme­spectrum­stoor­nissen en seksuali­teit (NVVS).
Bekijk de docent

Ochtend
09:00

Training wordt open gezet, deelnemers kunnen inloggen

09:30

Opening, uitleg online etiquette

10:00

Plenaire presentatie: Verslaglegging

10:30

Vaak voorkomende vergissingen

10:45

Oefenen met schrijven

11:30

Pauze

11:45

Oefenen met schrijven

12:00

Terugkoppeling

12:15

Scoring

12:30

Afsluiting en evaluatie

Literatuur:

Morisse, F., & Došen, A. (red.). (2017). SEO-R². Schaal voor Emotionele Ontwikkeling – Revised². Antwerpen-Apeldoorn. Garant nv. ISBN: 9789044133677 Bestel dit boek hier >>

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief