Terug naar het overzicht

Diagnostiek van gehechtheid: cursus over de afname en scoring van de Attachment Story Completion Task (ASCT)

 • Een cursus op 1 oktober en 19 november 2020
 • Er zijn twee groepen: van 9:30 tot 13:00 (hier is nog plaats) en van 13:30 tot 17:00 (deze groep is vol)
 • locatie Utrecht
 • voor: pedagogen, psychologen en psychodiagnostische werkenden die met de ASCT willen gaan werken.
 • docenten: Jolien Zevalkink en Dinanda Zevalkink (op 1 oktober)
 • een tweedaagse praktijkgerichte cursus over het afnemen en scoren van de ASCT
 • accreditatie is toegekend door Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden en NIP K&J / NVO OG.

De inschrijfkosten bedragen €297,- p.p. inclusief koffie en thee. De verplichte literatuur is bij de prijs inbegrepen. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

De Attachment Story Completion Task (ASCT: in Nederlands gehechtheidsverhalen) maakt gehechtheidsrepresentaties zichtbaar die kinderen over zichzelf en anderen hebben gevormd. De test bestaat uit een aantal basisverhaaltjes (‘story stems’) en een vooropgezette scène met poppetjes en andere attributen. Elk verhaaltje bevat een specifiek conflict of dilemma dat gaat over een situatie die het gehechtheidssysteem activeert, zoals angst, pijn, uitsluiting en ruzie. De ASCT is ontwikkeld door Bretherton en collega’s om in kaart te brengen hoe kinderen in de verhaaltjes omgaan met de gepresenteerde conflicten en emoties en op basis daarvan een relatie te leggen met hun interne werkmodellen over gehechtheid. Het is te gebruiken als onderdeel van een volgsysteem bij de behandeling van 4- tot 10-jarige kinderen. Tevens is het te gebruiken bij adolescenten en volwassenen met een verstandelijke beperking (mentale leeftijd 4 tot 10 jaar). De volledige set bestaat uit negen verhaaltjes. Psychometrisch onderzoek toonde aan dat een set van vijf verhaaltjes eveneens een betrouwbare afnameset kan zijn. De afname van vijf verhaaltje duurt ongeveer 20 minuten en negen verhaaltjes ongeveer 30 minuten. Van de afname maakt de testleider een opname om na afloop de verhaaltjes enigszins samenvattend op te schrijven, te scoren en te interpreteren.

 

Ochtend- en middaggroep

Voor deze cursus is een ochtend groep en een middaggroep gepland. Beide groepen krijgen hetzelfde programma, alleen op andere tijdstippen. Bij deze cursus is de middaggroep VOL! Je kunt alleen nog aanmelden voor de ochtendgroep van 9:30 tot 13:00.

 

Kleinschalige fysieke bijeenkomsten  (coronaproof)

Deze cursus bestaat uit fysieke bijeenkomsten. De locatie, docent en organisator zullen zich bij de uitvoering van de studiedag op de volgende manier conformeren aan de richtlijnen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus in te dammen:

 • Deze cursus vindt plaats in een kleine groep met een maximum van 15 deelnemers.
 • De looproutes, tafelopstelling en catering is in de locaties zo aangepast zodat 1,5 meter afstand tussen de deelnemers kan worden gehouden.
 • De lokalen worden geventileerd of beschikken over moderne ventilatiesystemen die de lucht periodiek verversen.
 • De locaties nemen extra hygiëne maatregelen, zoals het neerzetten van handgel en regelmatig schoonmaken.
 • Er wordt een gezondheidscheck uitgevoerd bij de deelnemers aan de training.
 • De docenten kiezen werkvormen met 1,5 meter afstand tussen de deelnemers.
 • FORTIOR heeft de procedures rond de ontvangst en uitreiken van certificaten aangepast: je naam wordt door FORTIOR afgevinkt op de deelnemerslijst en je ontvangt na afloop een digitaal certificaat.

 

Wat vragen we van jou?

Kom niet naar de studiedag als je koorts, griep- of verkoudheidsklachten hebt. Als je toch komt met ziekteverschijnselen, dan kunnen we je niet tot de training toelaten. Blijf ook thuis als jij of een van je huisgenoten besmet is met COVID-19.

In geval van ziekte mag je jouw aanmelding kosteloos omzetten naar een herhaling van de studiedag van de studiedag of naar een andere studiedag in dezelfde prijsklasse. Of je kunt een collega in jouw plaats laten deelnemen. Om hiervoor in aanmerking te komen geldt als voorwaarde dat je FORTIOR vóór de training informeert per mail of telefoon.

Houd je aan de richtlijnen van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) en volg de instructies van de locatie op.

 

De inhoud van de cursus

De training bestaat uit twee dagdelen. In de eerste bijeenkomst leer je de ASCT op een gestandaardiseerde manier af te nemen. Het tweede dagdeel focust op het bekend worden met de scoring aan de hand van het Little Piggy Narrative story stem Coding manual en de bijbehorende codeerformulieren. Na afloop van het tweede dagdeel en het bestuderen van de uitgereikte literatuur is het mogelijk om met een klinische blik de verhaaltjes inhoudelijk te beoordelen en tot een klinische interpretatie te komen over de kwaliteit van de gehechtheidsrepresentatie van het kind. Je krijgt na afloop van de cursus gelegenheid om via twee huiswerkpakketten een betrouwbare codeur te worden volgens het Little Piggy Coding System.

 

Wat heb je aan het eind van de cursus geleerd?

 1. Je kunt uitleggen wat het doel en belangrijkste kenmerken van de ASCT zijn.
 2. Je begrijpt welke zaken relevant zijn om de ASCT op een betrouwbare manier af te nemen.
 3. Je hebt geleerd wat jouw valkuilen zijn tijdens het oefenen in het gestandaardiseerd afnemen van de ASCT.
 4. Je hebt kennisgemaakt met de schalen en zeven categorieën (o.a. vermijding, kind representaties) van het Little Piggy Coding System (LPCS) waarmee de ASCT gescoord wordt.
 5. Je begrijpt op welke aspecten je kunt letten voor een klinische interpretatie van de gehechtheidsverhaaltjes van de ASCT.
 6. Je kunt beslissen of je via de huiswerkpakketten een betrouwbare codeur wilt worden van de ASCT.

 

Toetsing

Aan het begin en eind van de eerste en de tweede bijeenkomst krijgen de cursisten een multiple choice toets. De uitslag van de toetsen wordt tijdens de cursusmiddag besproken.

In verband met de toetsing is het lezen van de opgegeven literatuur (zie hieronder) verplicht.

 

Studiebelasting & voorbereiding

Kennis over gehechtheidsclassificaties en diagnostiekervaring in een klinische setting zijn vereist om aan de cursus te kunnen meedoen. Het lezen van de opgegeven literatuur geeft voldoende kennis over gehechtheidsclassificaties.

De studiebelasting van deze cursus bestaat alleen uit de 7 contacturen tijdens de cursus met daarbij de tijd die men nodig heeft voor het lezen van de verplichte literatuur. De tijd die je voor de huiswerkopdrachten (na afloop van de cursus) nodig hebt, is ongeveer 10 uur.

 

Verplichte literatuur

Afname (1 oktober 2020):

 • Verheugt-Pleiter, J. E., & Zevalkink, J. (2005). Gehechtheidsverhalen van een Floddertje en een mevrouw Helderder: Theoretische vragen bij de diagnostiek van regulatietstoornissen. In M. G. J. Schmeets, & J. E. Verheugt-Pleiter (Red.), Affectregulatie bij kinderen: Een psychoanalytische benadering (pp. 73-91). Assen: Van Gorcum.
 • Woolgar, M. (1999). Projective doll play methodologies for preschool children. Child Psychology & Psychiatry Review, 4(3), 126-134.
 • Zevalkink, J. (2005). Het meten van gehechtheidsrepresentaties bij basisschoolleerlingen: Gehechtheidsverhalen in de klinische praktijk. Kind En Adolescent, 26(4), 352-367.
 • Zevalkink, J., & Verheugt-Pleiter, J. E. (2005). Gehechtheidsverhalen van een Floddertje en een mevrouw Helderder: De diagnostiek van gehechtheid en regulatiestoornissen bij latentiekinderen. In M. G. J. Schmeets, & J. E. Verheugt-Pleiter (Red.), Affectregulatie bij kinderen: Een psychoanalytische benadering (pp. 92-113). Assen: Van Gorcum.

 

Scoring & klinische interpretatie (19 november 2020):

 • Ammaniti, M., Speranza, A.M., & Fedele, S. (2005). Attachment in infancy and in early and late childhood: A longitudinal study. In K.A. Kerns & R.A. Richardson, Attachment in middle childhood (pp. 115-136). New York: The Guilford Press.
 • Hodges, J., & Steele, M. (2000). Effects of abuse on attachment representations: narrative assessments of abused children. Journal of Child Psychotherapy, 26(3), 433-455.
 • Warren, S. L. (2003) Narratives in risk and clinical populations. R. N. Emde, D. P. Wolf, D. Oppenheidm (Eds.), Revealing the inner worlds of young children: The MacArthur story stem battery and parent-child narratives (pp. 222-239) Oxford: Oxford University Press.
 • Warren, S. L., Emde, R. N., & Sroufe, L. A. (2000). Internal representations: predicting anxiety; from children’s play narratives. Am. Acad. Child Adolescent Psychiatry, 39, 100-107.
 • Warren, S. L., Oppenheim, D., & Emde, R. N. (1996). Can emotions and themes in children’s play predict behavior problems? Am. Acad. Child Adolescent Psychiatry, 34, 1331-1337.
 • Zevalkink, J. (2012). Gehechtheidsproblematiek en intergenerationele overdracht in de therapie. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 50 (2), 114-127.

 

Aanbevolen literatuur Scoring

 • Ammaniti, M., Speranza, A.M., & Fedele, S. (2005). Attachment in infancy and in early and late childhood: A longitudinal study. In K.A. Kerns & R.A. Richardson, Attachment in middle childhood (pp. 115-136). New York: The Guilford Press.
 • Hodges, J., & Steele, M. (2000). Effects of abuse on attachment representations: narrative assessments of abused children. Journal of Child Psychotherapy, 26(3), 433-455.
 • Warren, S. L. (2003) Narratives in risk and clinical populations. R. N. Emde, D. P. Wolf, D. Oppenheim (Eds.), Revealing the inner worlds of young children: The MacArthur story stem battery and parent-child narratives (pp. 222-239) Oxford: Oxford University Press.

 

 

Doelgroep

Kennis over gehechtheidsclassificaties en diagnostiekervaring in een klinische setting zijn vereist om aan de cursus te kunnen meedoen. Het lezen van de opgegeven literatuur geeft voldoende kennis over gehechtheidsclassificaties.

De cursus is bedoeld voor orthopedagogen, psychologen en psychodiagnostisch werkenden in een eigen praktijk, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijk beperking, het onderwijs, GGZ en de forensische zorg.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

 • Registerplein voor psychodiagnostisch werkenden voor 6,5 punten
 • Accreditatiebureau NIP K&J / NVO OG voor 7 punten

 

Accreditatie SKJ
Indien accreditatie wordt toegekend door het NIP/NVO dan wordt deze overgenomen door het SKJ. Deelnemers die accreditatie nodig hebben van het SKJ kunnen hun certificaat uploaden in hun portfolio.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

 

Dr. Jolien Zevalkink

Jolien Zevalkink is ontwikkelingspsycholoog en sociaal antropoloog. Sinds november 2012 is ze docent (klinische) ontwikkelingspsychologie op de Vrije Universiteit Amsterdam.

Haar belangstelling gaat vooral uit naar ontwikkelingspsychopathologie met de nadruk op onveilige gedesorganiseerde gehechtheid, het effect van therapeutische interventies en de invloed van gezinskenmerken op het ontstaan van psychologische problematiek. Daarbij heeft vooral de internaliserende problematiek van kinderen en adolescenten, zoals angst en depressie, haar aandacht. Tevens is zij betrokken geweest bij het ontwikkelen van mentaliseren bevorderende therapie voor kinderen. Dit betreft een interventie die in boekvorm is verschenen (J.E. Verheugt-Pleiter, M.G.J. Schmeets, J. Zevalkink. (2010). Mentaliseren in de kindertherapie. Leidraad voor de praktijk. Assen: Koninklijke Van Gorcum B.V.), waarvan ook een vertaling voor de Engelstalige markt beschikbaar is.

Jolien is auteur van verschillende artikelen op het gebied van ontwikkelings- en klinische psychologie. Ze is een erkend codeur van verschillende diagnostische instrumenten voor gehechtheid. Voor de NPI-reeks heeft zij bij verschillende uitgaven in de redactie gezeten en zij is tevens (co)auteur van hoofdstukken uit deze vaktherapeutische boeken.
Bekijk de docent

Dinanda Zevalkink

Dinanda Zevalkink is gezondheidszorgpsycholoog en orthopedagoog. Ze is sinds 1990 werkzaam in verschillende functies binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Haar belangstelling gaat vooral uit naar het ontwikkelingsverloop van mensen in relatie met hun omgeving. Hoe zie je de mens met een verstandelijke beperking, waar en hoe verloopt de ontwikkeling anders, hoe sluit je aan en waar moet je meer doen om een persoon in evenwicht te brengen in diens context? Daarbij is het nodig om een heldere visie te hebben en kennis over hechting, trauma en psychopathologie. Ze heeft zich een breed instrumentarium aan methoden en diagnostische kennis eigen gemaakt om creatief en passend bij de situatie, interventies in te zetten.

In 2000 heeft ze voor het eerst kennis gemaakt met prof. Anton Došen, bij de cursus Psychopathologie bij verstandelijk gehandicapte kinderen, verzorgd door de PAO. Dit heeft een basis gelegd voor het verder werken met kinderen en jongeren met ernstig probleemgedrag en psychische stoornissen.

Ze staat nog midden in de praktijk, is betrokken bij directe cliëntenzorg, geeft therapie (Oplossingsgerichte therapie, EMDR), is bezig met beleidsontwikkeling, is supervisor en geeft les bij verschillende organisaties. Naast dat zij persoonlijk plezier beleeft aan het opleiden van mensen, ziet ze dat mensen de opgedane kennis toepassen in de praktijk en dat er een bewustwordingsproces op gang komt. Dat verhoogt de professionaliteit van de medewerker alsmede diens autonomie, welke van belang zijn in dit werkveld dat een groot beroep doet op de persoon van de professional.

Sinds november 2016 is ze werkzaam als orthopedagoog A/ opleider bij Frion.
Bekijk de docent

 
Middag
13:00

Ontvangst bijeenkomst 1 oktober 2020

13:30

Introductie ASCT

13:35

Multiple choice begintoets

13:45

Afnameregels: algemeen

13:55

Afname bespreken: eerste vier verhaaltjes

14:30

Afname bespreken: vijf verhaaltjes

15:00

Pauze

15:15

Afname oefenen in groepjes

16:35

Multiple choice eindtoets

16:45

Plenaire nabespreking

17:00

Afsluiting

 
Middag
13:00

Ontvangst bijeenkomst 19 november 2020

13:30

Bespreking eindtoets Afname. Multiple choice begintoets

13:45

Introductie scoringssysteem + coherentie

13:55

Scoring van de schalen: vermijding en kindrepresentaties

15:00

Pauze

15:15

Scoring van de schalen: volwassen representaties, agressie en desorganisatie

16:15

Scoring van de schalen: spanning/angst, coherentie

16:30

Multiple choice eindtoets

16:45

Plenaire nabespreking

17:00

Sluiting

De cursus vindt plaats in:

Vergadercentrum Vredenburg
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

De locatie ligt op vijf minuten lopen van het station.

Voor de locatie kan beperkt worden geparkeerd. De dichtstbijzijnde parkeergarage is de parkeergarage Springweg aan de Strosteeg 83 in Utrecht. Let op! Parkeren in Utrecht is duur op deze website vindt tips voor goedkoper parkeren in Utrecht

 

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief