Terug naar het overzicht

De uitdaging van een disharmonisch SEO-profiel

Training disharmonisch profiel
31 jan 2022
Afgelast
Hybride
Accreditatie
Inschrijven

DOCENT: Hilde Zevenbergen
INHOUD: Hoe kan een diagnosticus een disharmonisch SEO-R2-profiel interpreteren, verwerken in een geïntegreerde diagnose en op basis daarvan adviseren?
TIJDSDUUR: Een studiedag op 31 januari 2022 van 9:30 tot 16:30
LOCATIE: Utrecht en online
ACCREDITATIE: Is toegekend door NIP K&J/NVO OG en Registerplein
INVESTERING: 275,00 p.p. inclusief literatuur. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Emotionele ontwikkeling is een ontwikkelingsdomein dat zich een vaste plaats verworven heeft in de beeldvorming en diagnostiek van mensen met een verstandelijke beperking. Dit geldt in groeiende mate ook voor mensen met een andere diagnose of beperking. De SEO-R2 is een instrument waarmee de emotionele ontwikkeling in kaart gebracht kan worden. Deze schaal wordt door middel van een semi-gestructureerd interview ingevuld door de onderzoeker. In een groot aantal gevallen levert zo’n onderzoek een ontwikkelingsprofiel op, dat goed te begrijpen en te interpreteren is.

Onderzoek met de SEO-R2 levert echter soms een grillig ontwikkelingsprofiel op, waarin meerdere, uiteenlopende fasen zichtbaar zijn. Dit wordt een disharmonisch profiel genoemd. Een dergelijk ontwikkelingsprofiel moet onderscheiden worden van een discrepant ontwikkelingsprofiel. Een discrepant ontwikkelingsprofiel ontstaat, als het cognitieve ontwikkelingsniveau veel hoger ligt dan het emotionele ontwikkelingsniveau.

Een disharmonisch ontwikkelingsprofiel kan leiden tot onzekerheid bij de diagnosticus: heb ik de schaal wel goed afgenomen? Hoe moet ik dit profiel interpreteren? En wat betekent dit profiel voor de ondersteuning en behandeling van de cliënt?

 

Verdiepende training

Dit is een verdiepende training voor psychodiagnostisch werkenden, orthopedagogen en psychologen die ervaring hebben met het afnemen van de SEO-R2. Hilde Zevenbergen neemt je in deze training mee in een werkwijze voor het interpreteren van disharmonische profielen. Zo is het mogelijk ook met deze profielen de emotionele ontwikkeling de plaats te geven in de beeldvorming en diagnostiek die ze verdient.

 

Hybride studiedag (fysiek & via livestream)

Bij deze studiedag is het mogelijk om zowel fysiek als online deel te nemen. De studiedag wordt georganiseerd in een zaal waarin de docent en enkele deelnemers aanwezig zijn. FORTIOR beschikt over speciale apparatuur die de stemmen van alle deelnemers kunnen opvangen zodat wat in de zaal gebeurt, goed te volgen is voor online deelnemers. Interactieve werkvormen zijn mogelijk door het werken in zowel fysieke groepjes als breakoutrooms. De studiedag wordt niet opgenomen en deelnemers kunnen buiten beeld blijven als ze dat willen.

Bij het organiseren van de fysieke bijeenkomst houdt FORTIOR zich aan de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. We vragen van jou als deelnemer dat jij je ook aan deze richtlijnen houdt.

 

Inhoud van de training

Hilde besteedt in deze training aandacht aan de volgende punten:
  1. Herkennen van maladaptief gedrag bij een afname
  2. Een SEO-profiel: wat vertellen die gegevens ons over de persoon? Welke invloed hebben de kalenderleeftijd, de cognitieve ontwikkelingsleeftijd en verschillende diagnoses op de resultaten van de SEO-R2 ?
  3. het samenbrengen van de gegevens over de emotionele ontwikkeling met andere diagnoses over de persoon in één geïntegreerd beeld.
  4. adviseren. Welke aanknopingspunten biedt de geïntegreerde diagnose voor ondersteuning en behandeling?

Je kunt tijdens deze studiedag werken met een casus die je zelf mee brengt.

Leeruitkomst

Na deze training kun je op basis van een disharmonisch ontwikkelingsprofiel een geïntegreerd beeld schrijven, waarin de samenhang tussen diagnose(s) en emotioneel functioneren weergegeven wordt met bijpassende adviezen voor ondersteuning en/of behandeling.

Meenemen

Voor deze training mag je een eigen casus mee te nemen, met een disharmonisch en moeilijk te interpreteren kruisjesschema. Dat is bij voorkeur een casus van jezelf.

Ervaring

De docent gaat er van uit, dat je ervaring hebt met de SEO-R2.

Voorbereiding

Ter voorbereiding dien je verplichte literatuur te lezen. Zie deze literatuur onder de tab “literatuur”. De verplichte literatuur wordt voorafgaand aan de studiedag per mail verzonden.

Studiebelasting

De studiebelasting bestaat uit het aantal contacturen. In dit geval is dit zes uur. Hier komt de tijd die nodig is voor het voorbereiden van je casus en het lezen van de verplichte literatuur nog bij

 

Doelgroep

Gedragsdeskundigen en psychodiagnostisch medewerkers die ervaring hebben met de SEO-R2 en te maken hebben met lastig te interpreteren, disharmonische profielen.


Cliëntgroep

De inhoud van deze verdiepende training heeft betrekking op kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of op cliënten in de GGZ, voor wie in het kader van diagnostiek of beeldvorming een inschatting van het emotionele niveau wordt gevraagd.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

  • accreditatiebureau NIP K&J/NVO OG voor het volgens aantal punten:
    • herregistratie: 6 punten
    • opleiding – diagnostiek: 3 punten
  • Registerplein voor PDW-ers voor 9,5 punten

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Stuur dan een bericht naar inschrijvingen@fortior.info met de vraag of de gewenste accreditatie kan worden aangevraagd. FORTIOR zal je dan expliciet laten weten of de accreditatie wel of niet zal worden aangevraagd.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij NIP K&J / NVO OG, kwaliteitsregister Paramedici, KNGF, Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

 

Hilde Zevenbergen

Hilde werkt al ruim 25 jaar als orthopedagoog in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze heeft cliënten van alle niveaus van verstandelijke beperking meegemaakt en heeft zich gespecialiseerd in cliënten met ernstig probleemgedrag. Veel (meer dan de helft) van deze cliënten hebben ook een autisme spectrum stoornis. Aansluiten op het emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt blijkt een belangrijke sleutel tot een adequate ondersteuning. Cliënten krijgen meer zelfvertrouwen en minder probleemgedrag.

Naast haar werk als orthopedagoog is Hilde actief als docent. Vanaf 1996 heeft Hilde haar eigen trainingsbureau Wisian. Hilde nam deel aan de redactieraad rond de ontwikkeling van de SEO-R²
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

opening

09:35

Ingewikkelde profielen in de praktijk.

Adaptief, maladaptief en psychiatrisch beeld

11:00

Pauze

11:15

Samenhang kalenderleeftijd, cognitief functioneren en emotioneel functioneren.

Persoonlijkheidsstoornis, psychiatrische diagnose en SEO-profiel

12:30

Lunchpauze

 
Middag
13:30

Een geïntegreerd beeld schrijven, waarin de samenhang tussen diagnose(s) en emotioneel functioneren weergegeven wordt

15:00

Pauze

15:15

Advisering bij een grillig profiel

16:30

Afsluiting

Literatuur als bekend verondersteld

Morisse, F., Soetkin, R., De Neve, L. & Došen, A. (2017). SEO-R2: een instrument voor assessment. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom (hoofdstuk 12).

 

Verplichte literatuur

Berg, M. van den (2017). Emotionele ontwikkeling en psychische stoornissen. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom (hoofdstuk 9).

Hesper, B., Groot, R. de, Didden, R, Nijman, H. (2017). Integratieve beeldvorming en behandeling van risicovol gedrag: kruisbestuiving tussen forensische psychiatrie en de zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom (hoofdstuk 15).

Sappok, T. & Ronsse, E. (2017). Emotionele ontwikkeling bij volwassenen met een autismespectrumstoornis in combinatie met een verstandelijke beperking. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom (hoofdstuk 7).

Sterkenburg, P & Zaal, S. (2017). Ontwikkeling van de emotieregulatie en de rol van gehechtheidsrelatie. In J. de Bruin, J. Vonk, A. van den Broek & B. Twint (Red.), Handboek emotionele ontwikkeling & verstandelijke beperking. Amsterdam: Boom (hoofdstuk 6).

 

Aanbevolen literatuur

Došen, A. (2014). Psychische stoornissen, probleemgedrag en verstandelijke beperking. Een integratieve benadering bij kinderen en volwassenen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. (vijfde herziene druk). Bestel dit boek hier>>

Locatie

De training vindt plaats in Utrecht. De exacte locatie volgt later.

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief