Terug naar het overzicht

Trainersprotocol compassietraining voor mensen met een verstandelijke beperking: Een tweedaagse train-de-trainer training

2-daagse training!
23 mei 2023
Afgelast
20 jun 2023
Afgelast
Fysiek
Accreditatie

DOCENT: Hannelies Hokke
INHOUD: Hoe kun je cliënten ondersteunen die een lage dunk van zichzelf hebben; veel schaamte of zelfverwijt kennen en moeite hebben om warme gevoelens voor zichzelf en anderen te ervaren? In deze cursus leer je voor welke cliënten met een verstandelijke beperking de compassietraining geschikt is en hoe kan die worden gegeven.
TIJDSDUUR: Een tweedaagse training op 23 mei (= dag 1) en 20 juni (= dag 2) 2023 van 9:30 tot 17:00
ACCREDITATIE: Is toegekend door Register Vaktherapie, overige accreditaties kunnen in overleg worden aangevraagd.
INVESTERING: 545,00 p.p. inclusief koffie, thee en lunch. FORTIOR is vrijgesteld van BTW.

Inschrijven nieuwsbrief

Ieder mens blijkt baat te hebben bij een vriendelijke houding tegenover zichzelf en tegenover anderen. Mensen met een verstandelijke beperking zijn extra kwetsbaar voor het ervaren van psychologische lijdensdruk, waarbij een hoge mate van schaamte en zelfkritiek een belangrijke rol kan spelen. Ze doen namelijk vaker dan gemiddeld negatieve (sociale) ervaringen op zoals interpersoonlijk trauma of misbruik. Tegelijkertijd hebben ze minder copingstrategieën. Schaamte en zelfkritiek hebben een grote impact op de gezondheid en welzijn van mensen met een verstandelijke beperking. Het heeft daarnaast belemmerende invloed op de effecten van bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie.

 

Mindfulness Based Compassionate Living

Frits Koster en Erik van den Brink gaven mindfulness trainingen in de GGZ. Een belangrijk aspect in mindfulness is “jezelf met vriendelijke ogen beschouwen”. Koster en Van den Brink zagen dat dit lastig bleef voor velen. Ze ontwikkelden daarom de compassietraining Mindfulness Based Compassionate Living (MBLC). MBLC is gebaseerd op de.Compassion Focused Therapy van Paul Gilbert.

Mindfulness Based Compassionate Living is bedoeld voor mensen die al bekend zijn met mindfulness oefeningen en die desondanks worstelen met een negatieve houding tegenover zichzelf en die vaak ook problemen in sociale relaties hebben. In deze training worden oefeningen aangeboden om meer warmte, acceptatie en verbondenheid met zichzelf en anderen te ervaren.

Compassie omvat enerzijds een sensitiviteit voor pijn en lijden, zowel van onszelf als van anderen, en anderzijds de bereidheid en moed om er wat aan te doen. Elk mens beschikt over het vermogen tot compassie, maar niet bij iedereen komt dit vermogen te volle tot ontwikkeling. De MBLC training biedt oefeningen waarmee de compassie kan groeien.

 

Aangepaste compassietraining

Voor mensen met een verstandelijke beperking die geen vriendelijke houding ten opzichte van zichzelf kunnen opbrengen, is de MBCL-VB beschikbaar. Op compassie gebaseerde interventies richten zich op het vergroten van het welbevinden door het ontwikkelen van (zelf)compassie. Onderzoek geeft aan dat door compassietraining zelfcompassie groeit en symptomen van depressie, angst en stress afnemen.

 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek naar de Mindfulness Based Compassionate Living voor mensen met een verstandelijke beperking staat in de kinderschoenen. Uit de weinige studies die er nu zijn, komen aanwijzingen, dat het een methode is die juist extra bruikbaar is voor deze groep. Dit komt omdat mensen met een verstandelijke beperking minder op cognitie maar meer op doen en ervaren gericht zijn. De training kan hierop goed aangepast worden. De mensen die aan de training hebben deelgenomen, zeggen, dat de training hen geholpen heeft en dat ze de training als plezierig hebben ervaren.

 

Train-de-trainer training

Deze tweedaagse train-de-trainer training, waarin een aangepast compassietrainingsprotocol wordt aangeboden, is ontwikkeld voor trainers en hulpverleners die compassietraining willen aanbieden aan mensen met een verstandelijke beperking en daarmee hun cliënten willen ondersteunen om milder tegenover zichzelf te worden.

Inhoud van de training

Hannelies bespreekt de theorie achter de compassietraining en de wetenschappelijke bevindingen. Tijdens de training wordt er op een praktische en ervaringsgerichte manier gewerkt met het protocol: via compassieoefeningen wordt het aangepaste protocol doorgenomen en werk je aan je eigen compassionele basishouding.

Na het volgen van de training kun je:

  • een individuele aangepaste compassietraining geven aan een cliënt met een (visuele en) verstandelijke beperking;
  • een verantwoorde inschatting maken voor welke cliënten training geschikt is;
  • je eigen compassionele basishouding inzetten.

Voorbereiding en studiebelasting

De training bestaat uit vier dagdelen. Daarnaast brengen de cursisten zelf oefeningen uit het protocol in praktijk.

De studiebelasting bestaat uit het bijwonen van de training (contacturen) en het uitvoeren van oefeningen uit het protocol met cliënten in de werksituatie (tien uur).

Aangeraden wordt om ook zelf een 8-weekse compassietraining of de MBCL voor hulpverleners te volgen. Dat kan eventueel ook na de training.

Cliëntengroep

De compassietraining is geschikt voor mensen met een matige en lichte verstandelijke beperking.

 

Doelgroep

De train-de-trainer training is voor vak- en speltherapeuten, psychologen, orthopedagogen, cliëntondersteuners, GGZ-agogen, sociaal agogen en andere geïnteresseerde professionals die werken met  mensen met een verstandelijke beperking.

Er kunnen maximaal 14 mensen deelnemen.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door:

  • Register Vaktherapie voor 12 punten

 

Overige accreditaties in overleg
Heb je een andere accreditatie nodig dan hierboven staat vermeld? Overleg dan met FORTIOR of de accreditatie kan worden aangevraagd. Neem voor overleg contact op via inschrijvingen@fortior.info.

 

Certificaat en invoeren presentie

FORTIOR reikt aan het eind van de dag certificaten uit. Op het certificaat staan de accreditaties en hun ID-nummers vermeld.

Voor sommige registers van beroepsverenigingen, zoals bij  Register Vaktherapie en Registerplein, voert FORTIOR de presentie in. Hiervoor hebben wij het nummer nodig waarmee je in het register bent ingeschreven.

Als FORTIOR geen nummer van je heeft, dan kan de presentie niet worden ingevoerd. Zorg er dus voor dat je correcte nummer bekend is bij FORTIOR!

Hannelies Hokke

Met veel plezier is Hannelies sinds 2003 werkzaam bij Bartiméus als psychomotorisch therapeut voor mensen met een visuele en/of visuele-verstandelijke beperking en psychische of psychiatrische problematiek.  Samen met anderen heeft ze mindfulness aangepast voor mensen met een verstandelijke beperking. In 2017 is er  gestart met een pilot aangepaste compassietraining. Inmiddels is er een protocol ontwikkeld zodat compassie breder aangeboden kan worden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Hannelies is ook verbonden aan de Academische werkplaats Bartiméus-VU en ondersteunt daar bij verder onderzoek rondom mindfulness en compassietraining voor mensen met een (visuele en) verstandelijke beperking.
Bekijk de docent

Ochtend
09:30

Opening dag 1

09:45

Uitleg en achtergronden compassietraining

10:45

Pauze

11:00

Zelfcompassietest voor jezelf en de cliënt. Onderzoek naar Compassietraining. Sessie 1 van het protocol oefenen en bespreken

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

Sessie 2 en 3 bespreken en oefenen

15:00

Pauze

15:15

Aandacht voor de eigen compassionele basishouding. Sessie 4 oefenen. Aanpassen van de oefeningen.

16:45

Afsluiting

17:00

Eind

Als huiswerk wordt gevraagd tussendoor te oefenen met cliënten in de werksituatie.

 
Ochtend
09:30

Opening dag 2

Compassie oefening

09:45

Nabespreken oefenen in de werksituatie; reflectie eigen compassionele basishouding; oefenen sessie 5

11:00

Sessie 5: weerstand en inquiry

Creatieve inspiratie om zelf oefeningen aan te passen

12:30

Lunch

 
 
Middag
13:30

Sessie 7 en 8

15:00

Pauze

15:15

Sessie 9 en 10; aandacht voor transfer. Aandachtspunten voor de komende tijd

16:45

Afsluting

17:00

Eind

Literatuur

Zoutenbier, Y., Hokke, H., & Sterkenburg, P. (2020). Pilotstudie naar de inzet van een compassietraining voor mensen met een visuele, lichamelijke en lichte tot matige verstandelijke beperking. LVB Onderzoek & Praktijk,18/1 p. 12-22. download het artikel hier: 

Koster, F., & Brink, E. van den, (2019). Compassie in je leven. Mindfulness verdiepen met heartfulness. Amsterdam: Boom uitgevers.

Locatie

De exacte locatie van de cursus is nog niet bekend. Het zal in ieder geval plaatsvinden in Utrecht of Doorn.

 

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief