Terug naar het overzicht

Theoriedag Emotieregulatie bij kinderen met autisme

  • Een theoriedag op 14 december 2014
  • Docent: Lucinda Pouw
  • Inhoud: Lucinda Pouw promoveerde op een onderzoek naar verschillende aspecten van emotieregulatie van kinderen en adolescenten (9-15jr) met autisme. Tijdens deze theoriedag zal Lucinda haar onderzoek en de implicaties voor de praktijk bespreken

Deze studiedag wordt niet meer herhaald. Blijf op de hoogte van ons aanbod en schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Tot nu toe is er veel onderzoek gedaan naar de emotionele ontwikkeling van kinderen met autisme. Bijvoorbeeld empathie en emotieherkenning zijn belangrijke thema’s in dit onderzoek. Minder bekend zijn de gevolgen van beperkingen in de emotionele ontwikkeling voor het sociaal functioneren en psychopathologie bij kinderen met autisme. Op deze dag zal Lucinda Pouw vertellen over hoe problemen in de emotieregulatie te herkennen zijn en welke consequenties deze problemen hebben voor het dagelijks functioneren van kinderen met autisme.

Emoties en emotieregulatie

Emoties zijn meestal gerelateerd aan een externe gebeurtenis waarop mensen snel moeten reageren. Om adequaat te reageren is het nodig dat iemand herkent dat zijn emotie een reactie is op een gebeurtenis in plaats van een affectieve toestand die vanuit het niets komt. Het vermogen om te begrijpen hoe en waarom een emotie ontstaat, is belangrijk voor het omgaan met een (sociale) situatie.

Emotieregulatie verwijst naar interne processen die beïnvloeden wanneer en hoe we emoties ervaren en uiten. De emotieregulatie heeft invloed op het sociaal functioneren van mensen en op het ontstaan van psychopathologie.

 

De inhoud van deze studiedag

Lucinda Pouw promoveerde op een onderzoek naar verschillende aspecten van emotieregulatie van kinderen en adolescenten (9-15jr) met autisme. Tijdens de studiedag zal zij de volgende onderwerpen behandelen:

  • Theoretische uitleg van het emotie proces om vervolgens een brug te maken naar emotieregulatie. Wat is emotieregulatie precies en welke aspecten komen daarbij kijken? In hoeverre speelt emotieregulatie een rol in de algemene ontwikkelingen van kinderen?
  • Emotieregulatie bij kinderen met een ASS. Welke aspecten zijn minder of anders ontwikkeld? Waarin scoren ze vergelijkbaar met normaal ontwikkelende kinderen?
  • Hoe herken je problemen in de emotieregulatie en hoe kunnen ouders en behandelaars hierop het beste reageren?
  • Aan het eind van de dag zullen deelnemers en docent van gedachten wisselen over mogelijke behandelingen gericht op het verbeteren van emotieregulatie.

 

Doelgroep

Deze studiedag is bedoeld voor gedragsdeskundigen in de zorg voor mensen met autisme.

 

Lucinda Pouw is deskundige op het gebied van emotieregulatie bij kinderen met autisme en een normale begaafdheid. Voor professionals die werken met mensen met een verstandelijke beperking en autisme, is er aan het eind van de middag gelegenheid om te discussiëren over wat de theorie voor hun eigen praktijk kan betekenen.

Lucinda Pouw

Mw. Dr. L.B.C. Pouw heeft orthopedagogiek gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is onlangs gepromoveerd aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden, afdeling Onderwijs & Ontwikkelingspsychologie. Voor haar promotie heeft zij kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van emotieregulatie (empathie, emotie herkenning en coping) van kinderen en adolescenten (9-15jr) met een Autismespectrumstoornis. Een belangrijk onderwerp van haar proefschrift is het verband tussen verschillende aspecten van emotieregulatie en sociaal functioneren en psychopathologie.

Ochtend
10:00

Opening

10:15

1. Introductie en achtergrond Lucinda
2. Wat is een emotie?
3. Emotieregulatie
Lucinda Pouw

11:15

Pauze

11:30

4. De link tussen emotieregulatie en sociaal functioneren en psychopathologie in kinderen met ASS
Lucinda Pouw

12:30

Lunch

 
Middag
13:30

5. Korte herhaling
6. Hoe herken je problemen in de emotieregulatie?

Lucinda Pouw

14:45

Pauze

15:00

7. Wat kunnen wij doen?
Lucinda Pouw

17:00

Einde

Op 12 december 2014 was er een theoriedag over emotieregulatie bij kinderen met autisme. Op deze pagina lees je meer over de literatuur.

 

Aanbevolen literatuur

Pouw, L. (2014). Emotion Regulation in Children with Autism Spectrum Disorder. The link with social functioning and psychopathology. Leiden: auteur (proefschrift), pag. 9-63.

 

Pouw, L.B.C., Rieffe, C., Stockman, L., & Gadow, K.D. (2013). The link between emotion regulation, social functioning, and depression in boys with ASD. Research in Autism Spectrum Disorders, 7, 549-556.

 

Pouw, L.B.C., Rieffe, C., Oosterveld, P., Huskens, B., & Stockmann, L. (2013). Reactive/proactive aggression and affective/cognitive empathy in children with ASD. Research in Developmental Disabilities, 34, 1256-1266..

 

Begeer, S., Rieffe, C., Terwogt, M. M., Stockmann, L. & Stegge, H. (2008). Emotional competence in children with autism: Diagnostic criteria and empirical evidence. Developmental Review, 28, 342-369.

 

nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuwe trainingen en ontwikkelingen

Aanmelden nieuwsbrief